Bảng kê hồ sơ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ) 613

1 435 7
Lưu Thị Quỳnh

Lưu Thị Quỳnh Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,223 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 11:39

Bảng kê hồ sơ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ)Hồ sơ hưởng chế độ thai sản BẢNG KÊ HỒ SƠLoại hồ sơ: Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ BHXH (chốt sổ)1. Tên đơn vị:………… ………………………………………………………….Mã đơn vị:………………….2. Điện thoại:…………………………………………… :………………………Fax………………………….STT Loại giấy tờ, biểu mẫuSố lượng(1) (2) (3)I.Hồ sơ hưởng chế độ thai sản:1.Danh sách người lao động đề nghò hưởng chế độ thai sản (Mẫu 67a-HD, 03 bản)2. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con, (01 bản)3.Bản sao giấy chứng nhận tỷ lệ thương tật 21% trở lên, (01 bản)4.Bản sao hồ sơ nhận con nuôi theo quy đònh, (01 bộ)5.Bản sao giấy chứng tử của con hoặc của mẹ, (01 bản)6.Sổ khám thai.7.Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD hoặc mẫu CO3-BH , 01 bản)8.Sổ BHXH. (01 quyển)9.File dữ liệu: Gửi qua Email, IMS , Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USBII.Hồ sơ xác nhận sổ (chốt sổ) BHXH.Điều kiện: Người lao động có têân trong DS báo giảm ( mẫu 3a-TBH); Đơn vò đã thực hiện đầy đủ nghóa vụ đóng BHXH, BHYT.1.Sổ BHXH xác nhận quá trình đóng BHXH (01 quyển/người)2.QĐ nâng lương, QĐ điều chỉnh lương, Phần I: Thai sản: 1. Người lao động khám thai, sẩy thai, kế hoạch hoá hồ sơ gồm: 1,6,7. 2. Người lao động sinh con hồ sơ gồm các mục 1,2,3,5,6,7. 3. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi hồ sơ gồm các mục 1,4,6,7. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TP.HCM, ngày…… /…… / 200….Người nộp hồ sơ(ký, ghi rõ họ tên)Ngày nhận kết quả:.……./…….…/200…. Cán bộ TNHS Số HS: 613/………………/CĐBHXH-TS-XNS . BẢNG KÊ HỒ SƠLoại hồ sơ: Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ BHXH (chốt sổ) 1. Tên đơn vị:…………..………………………………………………………….Mã. Email, IMS , Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USBII .Hồ sơ xác nhận sổ (chốt sổ) BHXH.Điều kiện: Người lao động có têân trong DS báo giảm ( mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng kê hồ sơ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ) 613, Bảng kê hồ sơ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ) 613, Bảng kê hồ sơ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ) 613

Bình luận về tài liệu bang-ke-ho-so-vua-giai-quyet-tro-cap-thai-san-vua-xac-nhan-so-bao-hiem-xa-hoi-chot-so-613

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP