Sử dụng kiến thức liên môn và nội môn vào dạy bài 4 – các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma (tiết 2) – lịch sử 10

hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn lịch sử lớp 10 tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp rôma (tiếp theo)

hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn lịch sử lớp 10  tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây – hi lạp và rôma (tiếp theo)
... THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Tiết Bài 4: VĂN HÓA CỔ ĐẠI HI LẠP VÀ RÔMA Giáo viên: Phạm Thị Thanh Năm học 20 14 - 2015 19 Tiết 6: Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY HI LẠP VÀ RÔMA (tiếp ... 11/12/1981 Môn: Lịch Sử Điện thoại: 098 2101 358 Email: phamthanh81@gmail.com PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN I Tên hồ dạy học: Lịch sử lớp 10 - Tiết 6- Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương ... nhân, phiếu học tập nhóm - Học sinh: đọc kĩ 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp Rôma (SGK), tìm hi u Pitago, Talét, Ơclit, Ácsimét, sử thi Hi Lạp, nhà triết học, sử học, y học Hi Lạp, Rô...
 • 44
 • 2,860
 • 9

bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp ma

bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp và rô ma
... thời gian Dẫn đi, dũng cảm lên, Xpác-tác! CỦNG CỐ BÀI HỌC Lập bảng theo mẫu sau: Nội dung Các quốc gia Cổ đại Phương Đông Các quốc gia Cổ đại Hy Lạp R - ma Vị trí đời Ven sông lớn châu Á, Phi Ven ... gia Hy Lạp ma nào? Lược đồ Hi Lạp Ma RÔ -M A HY LẠP Lược đồ Hy Lạp R - ma - Nằm ven biển Địa Trung Hải, gồm nhiều đảo nhỏ bán đảo , phần lớn lãnh thổ núi cao nguyên Điều kiện tự nhiên có ... CÔNG NGHIỆP Bình gốm cổ Hy Lạp Xưởng chế biến dầu ô liu Nam Italia Vò gốm cổ Hy Lạp THƯƠNG NGHIỆP Hải cảng Pi-rê (Hi Lạp) Đồng tiền cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ R - ma => Trên sở nhà nước đời 2 Thị quốc...
 • 40
 • 4,842
 • 2

dạy học theo chủ đề tích hợp lịch sử lớp 10 tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp rôma (tiếp theo)

dạy học theo chủ đề tích hợp lịch sử lớp 10  tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây – hi lạp và rôma (tiếp theo)
... Các quốc gia Nội dung Các quốc gia cổ đại phương Đông Thời gian đời TNK IV TCN Kinh tế chủ yếu Nông nghiệp Thể chế trị Chuyên chế cổ đại Thành tựu văn hóa tiêu biểu Các quốc gia cổ đại phương ... Triết học * Y dược học Người Hi Lạp Rôma cổ đại đạt đến trình độ phát triển y dược học nào? Các em biết điều ông tổ ngành y dược học? * Y học: Hippocrat ( 46 0 370 TCN) Văn hóa cổ đại Hi Lạp Rôma ... hóa cổ đại Hi Lạp Rôma 3.1 Cơ sở hình thành 3.2 Thành tựu a Lịch chữ viết b Sự đời khoa học *Toán học * Vật lí * Sử học * Triết học Những hi u biết em triết học Hi Lạp Rôma cổ đại? + Triết học: ...
 • 58
 • 638
 • 1

giáo án tích hợp tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp ma

giáo án tích hợp tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma
... Các quốc gia Nội dung Các quốc gia cổ đại phương Tây Các quốc gia cổ đại phương Đông Thời gian đời TNK IV TCN Kinh tế chủ yếu Nông nghiệp Thể chế trị Chuyên chế cổ đại Thành tựu ... nhóm: * Nhóm 1, 2: Đánh giá đóng góp khoa học Hi Lạp ma cổ đại nhân loại? * Nhóm 3 ,4: Những đặc điểm văn học, nghệ thuật Hi Lạp – R ma cổ đại? Văn hóa cổ đại Hi Lạp R ma 3.1 Cơ sở hình thành ... văn hóa Hi Lạp R ma cổ đại Văn hóa cổ đại Hi Lạp R ma 3.1 Cơ sở hình thành - Kinh tế: Em nhắc lại + Công cụ đồ sắt đặc điểm king tế, + hội thủ quốc gia cổ đại xãSản xuất công thương nghiệp đường...
 • 58
 • 1,345
 • 2

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... TUY-XI-ĐÍT - Triết học: Pla-tơn, A-ri-xtốt PLATON A-RI-XTỐT - Y học: Hy-pơ-crát Văn học I- li-át NHÀ THƠ HƠ-ME - i-xê Xơ-phơ-clơ Nghệ thuật Đền Parthenon đồi Acropolis, HyLap ĐẤU TRƯỜNG CƠ-LI-DÊ( ... T - Tốn học: TA –LÉT, PY – TA – GO, Ơ – CƠ - LÍT TA-LÉT PY-TA-GO Ơ-CƠ-LÍT - VẬT LÍ: ÁC – SI - MÉT “NẾU CHO TƠI MỘT ĐIỂM TỰA, TƠI SẼ NÂNG CẢ TRÁI ĐẤT LÊN” - Sử học: Tuy-xi-đít, Hê-r - ốt HÊ-R - ỐT ... NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM Văn hóa cổ đại Hi Lạp Rơ Ma Lịch chữ viết Cơ sở văn hóa cổ đại Hi Lạp – Rơ Ma Những thành tựu văn hóa cổ đại Hi Lạp – Rơ Ma Sự đời Khoa học Văn học Nghệ thuật...
 • 20
 • 245
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... clit… - Vật lý: Ác-si-mét… - Triết học: Platon, A-ri-xtot… - Y học: Hy-po-crat… - Sư học: Hê-r - ốt, Tuy-xi-rít… Khoa học - Hy Lạp: sử thi Iliat - i-xê, Kịch “Ơ đíp làm vua”… - Rô ma: nhà thơ Lu-cre-xơ, ... Hê-r - ốt, Tuy-xi-rít… Khoa học - Hy Lạp: sử thi Iliat - i-xê, Kịch “Ơ đíp làm vua”… - Rô ma: nhà thơ Lu-cre-xơ, Viếc-gin… Văn học Kiến trúc Nghệ thuật Điêu khắc - Hy Lạp: đền Pác-tê-nông… - ... - Sư học: Hê-r - ốt, Tuy-xi-rít… Khoa học - Hy Lạp: sử thi Iliat - i-xê, Kịch “Ơ đíp làm vua”… - Rô ma: nhà thơ Lu-cre-xơ, Viếc-gin… Văn học Kiến trúc - Hy Lạp: đền Pác-tê-nông… - Đấu trường...
 • 48
 • 298
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... gì? Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HI LAP VÀ RƠ-MA THIÊN NHIÊN VÀ ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI * Thiên nhiên: - Tại đến đồ sắt xuất Thuận lợi:có biển,mới nhiều hảicác cảng, giao thơng ... I TCN quốc gia cổ đại Hi Lạp Rơ-ma đời  cư dân sớm biết biển, đánh cá, bn bán, nghề thủ cơng trồng trọt Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HI LAP VÀ RƠ-MA THIÊN NHIÊN VÀ ĐỜI SỐNG ... nước thị quốc gì? So sánh với thể chế nhà nước phương Đơng? XH cổ đại ĐTH có giai cấp nào? Đặc điểm giai cấp Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HI LAP VÀ RƠ-MA THIÊN NHIÊN VÀ ĐỜI SỐNG...
 • 57
 • 254
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... Tiền cổ A-ten cổ hinh chim cú Tien Denariuxo cua Roma TK II-III TCN THƯƠNG NGHIỆP Hải cảng Pi-rê (Hi Lạp) Đồng tiền cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ Rơ-ma Với mợt kinh tế hang hóa phát triển => Hy Lạp ... bạn nhận xét kinh tế quốc gia phương Tây cổ đại chủ yếu gì? - Thủ cơng nghiệp - Thương Nghiệp - Thủ cơng nghiệp phát triển mạnh: đồ gốm, đồ da, mỹ nghệ, nấu rượu…, xuất nhiều xưởng thủ cơng quy ... BIỂN ĐẠI TÂY DƯƠNG BIỂN ĐEN RÔ MA HY LẠP BIỂN ĐỊA TRUNG HẢI Nợi dung I Thiên nhiên đời sống người II Thị quốc Địa Trung Hải III Văn hóa cổ đại Hi Lạp Roma I Thiên nhiên đời sống người...
 • 162
 • 468
 • 1

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... lý: Ác-si-mét… - Triết học: Platon, A-ri-xtot… - Y học: Hy-po-crat… - Sư học: Hê-r - ốt, Tuy-xi-rít… Văn học - Hy Lạp: sử thi Iliat - i-xê, Kịch “Ơ đíp làm vua”… - Rô ma: nhà thơ Lu-cre-xơ, ... có răng…) - Sử học: Tuy-xi-đít, Hê-r - ốt HÊ-R - ỐT TUY-XI-ĐÍT - Sử học vượt qua giới hạn của ghi chép tản mạn, tuý biên niên của thời trước - Các sử gia cổ đại Hi Lạp Rô-ma biết tập ... PLATON A-RI-XTỐT - Y học: Hy-pô-crát c, Văn học I- li-át NHÀ THƠ HÔ-ME - i-xê Xô-phô-clơ d, Nghệ thuật d, Nghệ thuật Đền Parthenon đồi Acropolis, HyLap Hi u biết em Đền Pa-tê-nông ? Đền Pa-tê-nông...
 • 36
 • 494
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... Lịch người Hy Lạp Được sử dụng từ năm 45 TCN Caesar Hệ thống chữ chữ số đời nào? Nguyên nhân: - Chữ viết Ai Cập, Lưỡng Hà có nhiều hình, nét, kí hi u - Trình độ phát triển kinh tế - Nhu cầu sáng ... Sự đời lịch Hi u biết xác trái đất hệ mặt trời Tính năm có 365 ngày  Tính lịch gần vỡi hi u biết ngày Thuyền biển người phương Tây Hệ Mặt Trời Hãy điểm qua số tờ lịch cổ Lịch người Maya ... phát triển kinh tế - Nhu cầu sáng tạo chữ viết đơn giản Chữ người Hy Lạp- La Tinh Cách hình thành chữ số La Mã Hệ thống số cổ giữ nguyên ngày BẢNG CHỮ CÁI LA –TINH: A B C D E F G H I J K L M N...
 • 11
 • 143
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... Hy Lạp? Đặc điểm chung văn học Châu Âu cổ đại: - Đối tượng người - Thể mặt xấu mặt tốt người - thể ham muốn, ước mơ chung chiều Các tác giả tiêu biểu thời đại: Các tác phẩm tiêu biểu Châu Âu cổ ... biểu thời đại: Các tác phẩm tiêu biểu Châu Âu cổ đại: Góc thư giãn: Hãy tưởng tượng bạn ngồi thuyền bên có nhiều cá sâu.ngay lúc thuyền chìm.hỏi làm cách bạn thoát tình cảnh đó? ...
 • 10
 • 139
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... khoa học: - Những hi u biết khoa học đến thực trở thành khoa học Toán: Ta-lét, Pi-ta-go, ơSoLý: vớiph ơng Đông, clít ác-si-mét văn học Hy Lạp, Sử: Hê-r - ốt, tu-xi-đít Rô-ma có tiến - Các nhà khoa ... I-li-át - i-xê d Nghệ thuật Đạt đến độ hoàn mĩ, đậm tính thực tính dân tộc - Kiến trúc: + Đền Pác-tê-nông Hy Lạp + Đấu trờng Cô-li-dê Rô-ma - Điêu khắc: Tợng nữ thần A-tê-na, tợng thần Vệ nữ Mi-lô, ... 1 Thiên nhiên đời sống ngời a Điều kiện tự nhiên: - Địa hình: Ven biển Địa Trung Điều kiện tự Hải, nhiều đảo: nhiên + Thuân lợi: Có biển- nhiều hải quốc cảng, giao gia thông biển cổ đạinghề...
 • 9
 • 115
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... truyền thuyết thần mặt trời,… Ở Hi Lạp cổ đại có anh hùng ca, kịch, thần thoại,…như I-li-át, - i-xê… Thần Dớt Nữ thần Atena Thần Centaur Chiếc hộp Pandora Vào thời Hi Lạp xuất nhà văn có tên tuổi ... trị độc đáo ngày _Archiloque(nhà thơ) _Apolloniosde Rhodes(nhà thơ) _ Euripide(nhà soạn kịch, nhà thơ) _ Sapho(nhà thơ) _Callimaque(nhà thơ) Hô-me-rơ ILiat Ôđixê Rô-ma cổ đại tồn suốt 1000 năm, ... lịch sử lâu đời, ảnh hưởng sâu rộng,người Rô-ma tự nhận học trò người thừa kế văn học-nghệ thuật Hi Lạp, dựa kinh tế phát triển cao, thời hưng thịnh Rô-ma xuất nhà văn hóa, nhà thơ để lại văn...
 • 8
 • 107
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... gì? Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HI LAP VÀ RƠ-MA (T1) THIÊN NHIÊN VÀ ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI * Thiên nhiên: - đến khinhiều đồ sắthải xuất Thuận Tại lợi:sao có biển, cảng, giao thơng ... Lá ơ-liu Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HI LAP VÀ RƠ-MA (T1) THIÊN NHIÊN VÀ ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI * Thiên nhiên: •Kinh tế: + Trồng cơng nghiệp + Nghề thủ cơng nghiệp phát triển ... thị quốc? Thể chế nhà nước thị quốc gì? So sánh với thể chế nhà nước phương Đơng? XH cổ đại ĐTH có giai cấp nào? Đặc điểm giai cấp Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HI LAP VÀ RƠ-MA...
 • 57
 • 161
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... HI LẠP ĐẾ QUỐC RÔ MA ĐẾ QUỐC RÔ MA 1,Thiên nhiên đời sống người • A, Điều kiện tự nhiên : • - Ven biển , nhiều đảo , đất canh tác , khô cứng • + Thuận lợi : nhiều hải cảng , thuận lợi giao ... RÔ MA GỐM HI LẠP ĐỒNG TIỀN RÔ MA 2, Thò quốc Đòa Trung Hải • A, Nguyên nhân đời thò quốc : • - Đòa hình đồi núi  chia cắt thành nhiều vùng nhỏ Cư dân sống thủ công nghiệp , thương nghiệp  không ... chủ thò quốc: - 30000 dân họp thành Đại hội công dân bầu “ Hội đồng 500” thay mặt dân điònh công việc • - Mọi công dân có quyền phát biểu , biểu công việc quốc gia • *Hạn chế : • - Bóc lột...
 • 32
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô mabài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hy lạp và la mãbài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hy lạp và rômacác quốc gia cổ đại phương tây hy lạp và rôma lịch sử lớp 10 pptxgiáo án lịch sử lớp 10 các quốc gia cổ đại phương tây hy lạp và rô ma potcác quốc gia cổ đại phương tây hy lạp và rômavận dụng kiến thức liên môn vào dạy học môn ngữ vănvận dụng kiến thức liên môn vào dạy học ngữ văn 6vận dụng kiến thúc liên môn vào dạy học tích hợp môn vật lýsang kien kinh nghiem van dụng kien thuc lien mon vao day mon hóa họcnam hoac 20142015 mon hóa học thcskiến trúc các quốc gia cổ đại phương tâykiến trúc của các quốc gia cổ đại phương tâycác quốc gia cổ đại phương tây lịch sử 6các quốc gia cổ đại phương tây lịch sử 10giáo án lịch sử 10 bài 3 các quốc gia cổ đại phương đôngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ