Giáo án Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII

bài giảng lịch sử 10 bài 21 những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ xvi - xviii

bài giảng lịch sử 10 bài 21 những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ xvi - xviii
... chầu triều Lê (thế kỉ XVII) Phủ chúa Trịnh (thế kỉ XVII) Bài 21: biến đổi nhà nước phong kiến kỉ XVI - XVIII 3 .Nhà nước phong kiến Đàng Ngồi - Thi cử luật pháp giữ ngun thời Lê sơ - Qn đội: Ưu ... Bài 21: biến đổi nhà nước phong kiến kỉ XVI - XVIII Sự sụp đổ triều Lê sơ Nhà Mạc thành lập a Sự sụp đổ nhà Lê, nhà Mạc thành lập - Đầu kỉ XVI, nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng, suy yếu - Các ... Huyện Xã Bài 21: biến đổi nhà nước phong kiến kỉ XVI - XVIII Chính quyền Đàng Trong - Từ kỉ XVII lãnh thổ Đàng Trong mở rộng dần vào Nam - Tổ chức quyền: - 1744 chúa Nguyễn xưng Vương Bài tập...
 • 17
 • 4,709
 • 0

BÀI 21. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỈ XVIXVIII

BÀI 21. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII
... riêng biệt Tình trạng chia cắt đất nước kéo dài cuối kỉ XVIII, gây nên hậu nặng nề cho đất nước Nhà nước phong kiến Đàng Ngoài Từ cuối kỉ XVI, nhà nước phong kiến Nam triều chuyển Thăng Long, ... lập triều đình trung ương, đổi ti thành đặt thêm quan chức Các dinh giữ cũ Tuy nhiên, cuối kỉ XVIII, triều đình Đàng Trong chưa hoàn chỉnh Từ kỉ XVIII, quyền Đàng Trong Đàng Ngoài lâm vào tình ... Quan lại thời Lê Trịnh không cấp ruộng đất trước Về sau, khó khăn tài chính, nhà nước đặt chế độ cho dân nộp tiền để làm quan Trong quan hệ với nhà Thanh Trung Quốc, quyền Lê Trịnh ban đầu...
 • 3
 • 2,463
 • 5

Tài liệu BÀI 1- NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII

Tài liệu BÀI 1- NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII
... bại, lấy sông Gianh làm ranh giới Đàng Ngoài – Đàng Trong Lược đồ Đàng Trong – Đàng Ngoài Lược đồ Đàng Trong – Đàng Ngoài năm 1760 Nhà nước phong kiến Đàng Ngoài - Xuất quyền vua Lê Phủ Chúa Trịnh ... Đầu kỷ XVI, vua ăn chơi sa đọa + Quan lại sức bóc lột, vơ vét dân, + Các lực phong kiến tranh giành quyền lực - Nhà Mạc thành lập: Mạc Đăng Dung vị quan đứng đầu quân đội triều Lê Trước tình nhà ... vua Lê phải nhường lập nhà Mạc - Chính sách nhà Mạc Xây dựng quyền theo mô hình nhà Lê, tổ chức thi cử để chọn quan lại, ổn định tình hình đất nước Về ngoại giao thần phục nhà Minh Do không ủng...
 • 19
 • 1,730
 • 9

Bai 21 Nhung bien doi cua nha nuoc phong kien trong cac the ky 16-18

Bai 21 Nhung bien doi cua nha nuoc phong kien trong cac the ky 16-18
... thành Đàng Trong Đàng Ngoài Cát hai miền hai tập đoàn phong kiến ? A Trịnh ( Đàng Ngoài )- Lê ( Đàng Trong ) B Trịnh ( Đàng Trong) - Lê ( Đàng Ngoài) C Lê ( Đàng Ngoài)- Nguyễn ( Đàng Trong) D Lê,Trịnh( ... nước Lê- Trịnh Đàng Ngoài gì? => Đàng Ngoài: Nhà nước phong kiến Đàng Ngoài => Đàng Trong: Chính quyền Đàng Trong -Tuyển chọn quan lại: theo dòng dõi, đề cử, học hành -Quân đội: quân thường trực ... =>Hậu : Đất nước chia cắt thành Đàng Trong Đàng Ngoài S.Gianh-giới tuyến chia cắt đất nước thành đàng 3 Nhà nước phong kiến Đàng Ngoài -Câu chức Nhà nước phong kiếnTriều đình Ngoài có tổ chức...
 • 30
 • 1,746
 • 9

Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI- XVIII

Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI- XVIII
... Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XVIII Bài 21: Những biến đổi nhà nớc phong kiến kỷ XVI- XVIII Sự sụp đổ triều Lê sơ Nhà Mạc đợc thành lập a Sự sụp đổ triều Lê sơ Câu hỏi: Đầu kỷ XVI, triều Lê sơ suy ... chia cắt thành Đàng Trong Đàng Ngoài S.Gianh-giới tuyến chia cắt Đàng Nhà nớc phong kiến Đàng Ngoài Chính quyền Đàng Trong Câu hỏi: Nhà nớc phong kiến Đàng Ngoài quyền Đàng Trong có tổ chức quyền ... Đàng Ngoài gì? => Đàng Ngoài: Nhà nớc phong kiến Đàng Ngoài => Đàng Trong: Chính quyền Đàng Trong Câu hỏi: Đàng Ngoài Đàng Trong có chế độ tuyển chọn quan nh nào? Đàng Trong ĐànglạiNgoài -Chế độ...
 • 24
 • 532
 • 0

Giáo án Lịch Sử lớp 10: NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII potx

Giáo án Lịch Sử lớp 10: NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII potx
... ca nhõn dõn i Vit T u th k XVI cuc khng hong xó hi ó lm sp nh Lờ s, k t ú Nh nc phong kin i Vit cú nhng bin i ln hiu c nhng bin i ca Nh nc phong kin cỏc th k XVI - XVIII chỳng ta cựng tỡm hiu ... Lờ - GV yờu cu HS theo dừi SGK thy - Cui XVI Nam Triu c t chc chớnh quyn trung ng chuyn v Thng Long v a phng ca Nh nc Lờ - Trnh ng ngoi - HS theo dừi SGK, tr li - GV b sung, kt lun v t chc - ... chnh Cng c - Nguyờn nhõn ca chin tranh Nam - Bc triu, Trnh Nguyn - So sỏnh chớnh quyn ng trong, ng ngoi 5.Dn dũ, bi v nh -HS v s n gin b mỏy chớnh quyn ng trong, ng ngoi ri so sỏnh -Hc bi, c...
 • 11
 • 1,896
 • 2

Bài 21 Những biến đổi của nhà nước phong kiến

Bài 21 Những biến đổi của nhà nước phong kiến
... chin tranh phi ngha vỡ u l nhng cuc chin tranh ginh git quyn li v a v ca on phong kin, gõy hu qu nng n cho t nc 3 Nh nc phong kin ng Ngoi a) i ni: Cui th k XVI, Nam Triu chuyn v Thng Long - Trung ... Triu) -1533 cu thn nh Lờ ng u l Nguyn Kim ni dy Thanh Húa lp Nam Triu ( Lờ Trang Tụng) -Hai on phong kin i ch gõy chin tranh liờn miờn - Nm 1592 Nam Triu chim Thng Long, nh Mc rỳt lờn Cao Bng ... triu chớnh + a ch chim t rung t v búc lt nụng dõn Nhõn dõn ni dy u tranh nhiu ni + Mt s th lc phong kin tranh chp quyn hnh, mnh nht l th lc ca Mc ng Dung - Nm 1527 Mc ng Dung ph trut vua Lờ...
 • 25
 • 355
 • 0

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỶ XVI - XVIII) pps

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỶ XVI - XVIII) pps
... Phương tiện dạy học: - Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa kỷ XVI C Thiết kế học: I Ổn định lớp: II Kiểm tra c : III Bài mới: - Thế kỷ XV, nhà Lê sơ đạt nhiều thành tựu bật mặt Do đáng coi thời ... thịnh trị nhà nước phong kiến tập quyền từ kỷ XVI trở đi, nhà suy yếu Nội dung Phương pháp - Tình hình triều Lê kỷ I Tình hình trị, xã XVI nào? hội KTBS - Nguyên nhân dẫn 1/ Triều đình nhà Lê ... Triều đình nhà Lê đến việc nhà suy yếu? - Tầng lớp phong kiến - Sự thoái hóa thống trị thoái hóa.Vua tầng lớp thống trị khiến quan không lo việc triều đình phong kiến nước, chỉ hưởng lạc xa phân...
 • 5
 • 844
 • 0

bai 21: nhung bien doi cu nha nuoc phong kien the ki XVI-XVIII

bai 21: nhung bien doi cu nha nuoc phong kien the ki XVI-XVIII
... nh Lờ ) S ni dy cỏt c, tranh ginh quyn lc ca cỏc on phong kin ( Mc, Nguyn, Trnh, ) 3 Nh nc phong kin ng Ngoi Hot ng nhúm ca hc sinh Yờu cu: Trờn c s quan sỏt S b mỏy nh nc ng Ngoi v Hỡnh 43 ... Ngoi 1545, Nguyn Kim cht, quyn hnh ri vo tay r l Trnh Kim 1599, Trnh Tựng bt vua Lờ phong tc Vng , t dú chỏu th xng vng Nhõn dõn quen gi l chỳa -1558, Nguyn Hong, trai Nguyn Kim xin c vo trn ... chớnh quyn theo mụ hỡnh c ca nh Lờ T chc thi c u n Xõy dng quõn i mnh Gii quyt rung t cho nụng dõn => Nhng chớnh sỏch ca nh Mc bc u ó n nh t nc c Khú khn ca nh Mc - S chng i ca cỏc cu thn nh...
 • 16
 • 307
 • 1

Lịch sử lớp 7 - Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỷ XVI – XVIII) ppsx

Lịch sử lớp 7 - Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỷ XVI – XVIII) ppsx
... Nguyên nhân nhà suy yếu? - Tầng lớp thống trị phong kiến thái HS: Trả lời hóa GV: Chuẩn kiến thức(Vua không lo việc nước lo an chơi, xa đọa, xây dựng lâu đài nguy nga lộng lẫy ) GV: Sự thoái ... với địa HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức(>< Nông dân với địa chủ - Mâu thuẫn nhân dân với nhà chủ, >< Nhân dân mâu thuẫn với nhà nước nước phong kiến ngày gay phong kiến ngày gay gắt)= > Đây gắt ... đẩy quyền nhân dân - Triều đình rối loạn tự suy vong) Phong trào khởi nghĩa nông dân * Hoạt động 2: (10 phút) Cuộc khởi nghĩa đầu kỷ XVI Nông Dân đầu kỷ XVI a Nguyên nhân: HS: Đọc nội dung GV: Sự...
 • 4
 • 1,589
 • 0

SU7 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỶ XVI-XVIII ).

SU7 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỶ XVI-XVIII ).
... SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP TRỊ -XÃ HỘI : I TÌNH HÌNH CHÍNH QUYỀN (THẾ KỶ XVI-XVIII ) TRIỀU ĐÌNH NHÀ LÊ : - Tầng lớp phong kiến thống trị thoái hoá -Đầu kỷ XVI quyền phong kiến nhà ... VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII TIÊT 46: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP TRỊ -XÃ HỘI : I TÌNH HÌNH CHÍNH QUYỀN (THẾ KỶ XVI-XVIII ) TRIỀU ĐÌNH NHÀ LÊ : Nêu biểu suy yếu nhà Lê đầu kỷ XVI cho ... thống trị phong kiến nhà Lê đầu kỷ XVI thoái hoá CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII TIÊT 46: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP TRỊ -XÃ HỘI : I TÌNH HÌNH CHÍNH QUYỀN (THẾ KỶ XVI-XVIII...
 • 22
 • 6,276
 • 2

bài giảng lịch sử 7 bài 22 sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ xvi - xviii)

bài giảng lịch sử 7 bài 22 sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ xvi - xviii)
... xuất nhiều chợ, phố xá, thị - Thương nhân nước ngồi vào bn bán tấp nập - Hạn chế ngoại thương  thị suy tàn  NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC TA TỪ THẾ KỈ XVI- XVIII  ĐÁNH DẤU VỊ TRÍ CÁC ... VÀ ĐÀNG TRONG ĐƠ THỊ CỔ HỘI AN THẾ KỈ XVI, XVII MỘT CẢNH CỦA THĂNG LONG THẾ KỈ XVII THÁI ĐỘ CỦA CHÚA TRỊNH, CHÚA NGUYỄN NHƯ THẾ NÀO TRONG VIỆC BN BÁN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGỒI ? VÌ SAO CÁC CHÚA HẠN CHẾ ... NGOÀI * Chính quyền - Khơng chăm lo * Ruộng đất * Đời sống người dân Nhận xét - Bị bỏ hoang - Cơ cực Bị phá hoại nghiêm trọng ĐÀNG TRONG - Tích cực chăm lo - Ra sức khai hoang - Ổn định Phát...
 • 23
 • 3,959
 • 1

Bài giảng lịch sử lớp 7 tiết 47 bi 22 sự SUY yếu của NH nước PHONG KIẾN tập QUYỀN (thế kỷ XVI XVIII) (tiết 2)

Bài giảng lịch sử lớp 7 tiết 47  bi 22 sự SUY yếu của NH nước PHONG KIẾN tập QUYỀN (thế kỷ XVI XVIII) (tiết 2)
... cho bi t ngun nh n, diễn bi n, kết quả, ý nghĩa phong trào nơng dân đầu kỷ XVI? Tiết 47 - Bài 22 SỰ SUY YẾU CỦA NH NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (thế kỷ XVI- XVIII) (tiết 2) Mục II : Các chiến tranh ... Gianh(Quảng B nh) b.Sơng Bến Hải(Quảng Trị) c Sơng La(Hà T nh) d.Sơng Mã(Thanh Hố) Dặn dò: - Học thuộc 22 - Đọc SGK 23 trả lời câu hỏi : Em có nh n xét t nh h nh kinh tế văn hóa nước ta kỷ XVI- XVII? ... Bằng” Di tích th nh nhà Mạc DI TÍCH TH NH NHÀ MẠC Chiến tranh Tr nh- Nguyễn chia cắt Đàng Đàng ngồi ? Sau chiến tranh Nam – Bắc triều t nh h nh nước ta có thay đổi Đàng Ngồi Sơng Gianh Đàng Trong...
 • 22
 • 280
 • 0

Bài 22: sự suy yếu của nhà nước phong kiến tấp quyền (thế kỉ XVI XVIII)

Bài 22: sự suy yếu của nhà nước phong kiến tấp quyền (thế kỉ XVI XVIII)
... giành quyền lực Mâu thuẫn nông dân với đòa chủ nhà nước phong kiến trở nên gay gắt Dặn dò - Học 22 (phần 1) - Chuẩn bị 22 Sự suy yếu nhà nước phong kiến tập quyền ( kỷ XVI- XVIII) phần + Sự hình ... CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII Tiết 46, Bài 22 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( kỷ XVI- XVIII) I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI 1 Triều đình nhà Lê Đại điện- vua Tương Dực ... thửlạ lạii nhé!! Đầ Đầuuthế th kỉ k XVI, XVI ,nhà nhàLê Lêbắ bắttđầ đầuusuy suythoá thoáii Cá Cácccuộ cuộcckhở khởiinghóa nghóacủ củaanô nônnggdâ dânnthế th kỉ k XVI XVIđề đềuugià giànnhh thắ thắnngglợ...
 • 20
 • 627
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ xvi xviiinhững biến đổi củ nhà nước phong kiến trong các thế kỉ xvixviiibài 22 sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền thế kỉ xvi xviiibài 22 sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền thế kỉ xvi xviii tiết 46 i tình hình chính trị xã hộibài 22 sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền thế kỉ xvi xviii tiết46 i tình hình chính trị xã hộibài 22 sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền thế kỉ xvi xviii tiết 46 tình hình chính trị xã hộitiết 50 bài 22 sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền thế kỉ xvi xviii ttnhững biến đổi của nhà nước phong kiến từ thế kỉ xvi đến thế kì xviiigiáo án lịch sử 10 bài 21su suy yeu cua nha nuoc phong kien tap quyen the ky xvixviiigiáo án lịch sử 7 bài 21giáo án lịch sử 8 bài 21giáo án lịch sử 9 bài 21giáo án lịch sử 10 bài 40giáo án lịch sử 10 bài 39Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ