Giáo án Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X - XV

bài giảng lịch sử 10 bài 20 xây dựng phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x - xv

bài giảng lịch sử 10 bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x - xv
... TRA BÀI CŨ Nêu nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống quân x m lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) thời Trần? BÀI 20, TIẾT 26 X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV BÀI 20, ... DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC - KĨ THUẬT BÀI 20, TIẾT 26 X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV Nghệ thuật: - Kiến trúc: + Chùa, tháp, đền + Cung điện, thành quách - ... XV BÀI 20, TIẾT 26 X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV NỘI DUNG BÀI HỌC GỒM: PHẦN I TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO II GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nho giáo...
 • 59
 • 3,343
 • 0

Slide sử 10 bài 20 XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV _Hồng Thảo ft Thúy Phượng

Slide sử 10 bài 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV _Hồng Thảo ft Thúy Phượng
... Tiết 26, 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Tiết 26, 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV I Tư tưởng, tôn giáo ... việc giữ gìn phát huy di sản văn hóa dân tộc Tiết 26, 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Lịch sử 10, NxbGD, Hà Nội 200 8 SGV Lịch sử 10, NxbGD, Hà Nội 200 8 TÀI LIỆU ... TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Tiết 26, 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV II Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật Văn học - Từ thời Trần, văn học dân tộc phát...
 • 25
 • 678
 • 0

Bài 20. xây DỰNG PHÁT TRIỂN văn HOÁ dân tộc TRONG các THẾ kỷ x XV

Bài 20. xây DỰNG và PHÁT TRIỂN văn HOÁ dân tộc TRONG các THẾ kỷ x  XV
...  Phát triển văn học - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy phát triển văn hoá qua kỷ Lý giải văn học kỷ XI – XV phát triển - HS theo dõi SGK phát biểu - GV nhận x t, bổ sung, kết luận phát triển ... X XV theo mẫu - HS theo dõi SGK, tự hoàn thiện bảng thống kê Củng cố - Vị trí Phật giáo kỷ X XV - Đặc điểm thơ băn kỷ XI – XV - Nét độc đáo, tính dân tộc dân gian lĩnh vực nghệ thuật kỷ X ... hoá Đại Việt kỷ X XV phát triển phong phú đa dạng đáo Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững - PV: Em có nhận x t đời sống văn hoá + Chịu ảnh hưởng yếu tố nhân dân thời Lý –...
 • 7
 • 561
 • 2

BÀI 20 XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV

BÀI 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV
... hỏi: Sự phát triển văn học thời kì biểu nào? HS theo doic SGK trả lời GV nêu câu thơ Trần Nguyên Đán (SGK) HS thấy phát triển văn học Văn học: - Thế kỉ XI-XIV: văn học chữ Hán phát triển Các tác ... thuật có phát triển, nhiên khoa học tự nhiên phát triển 4.Sơ kết học: a Củng cố: - Vị trí Phật giáo kỉ X-XV? - Tình hình giáo giáo dục kỉ X-XV? Trang Tran Thi Diem Truc - Đặc điểm thơ văn kỉ XI-XIV? ... có nhận xét đời sống văn triển phong phú đa dạng, đậm tính hóa nhân dân thời Lý, Trần, Lê? dân tộc dân gian HS suy nghĩ trả lời GV: Khoa học- kĩ thuật có điều kiện phát triển Đặt câu hỏi: Em...
 • 4
 • 12,942
 • 16

Bài giảng BAI 20: XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV.

Bài giảng BAI 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV.
... Bài 20: X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X- XV I Tư tưởng, tôn giáo II Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học – kĩ thuật I Tư tưởng, tôn giáo: Những tôn giáo du nhập vào ... thời Trần (Hịch tướng sĩ, Nam quốc sơn hà, …) - Thế kỷ X – XV, văn học chữ Hán chữ Nôm phát triển Đặc điểm văn thơ (X- XV)? Chữ Nôm Nghệ thuật Khoa học - kĩ thuật Thảo luận nhóm: Nhóm 1: Nhóm 1: ... sinh vào quảng trường thi Nam Định năm 1897 họ phải tự dựng lều đặt chỏng để viết Hội đồng giám khảo năm 1879 2 Văn học Văn học thời kỳ phát triển - Mang nặng tư tưởng Phật giáo nào? - Phát triển...
 • 26
 • 1,010
 • 3

BÀI 20. XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV

BÀI 20. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV
... từ kỉ XI - XII) phát triển với xuất hàng loạt tập thơ Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn,… có nội dung ca ngợi đất nước phát triển Nghệ thuật Nghệ thuật có bước phát triển Trong kỉ X - XIV, ... tự hào dân tộc lòng yêu nước sâu sắc Văn thơ phát triển đến mức, cuối kỉ XIV, Trần Nguyên Đán lên: Tướng võ, quan hầu biết chữ Thợ thuyền, thư lại hay thơ (Thơ văn - Trần) Ở kỉ XV, văn học ... trọng vào việc x y dựng bảo vệ đất nước Tuy nhiên, giáo dục Nho học không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế Văn học Sự phát triển giáo dục góp phần phát triển văn học Ban đầu, văn học mang nặng...
 • 3
 • 1,127
 • 3

Bài 20 xây dựng phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ x XV

Bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ x XV
... 1258 e.Năm 1287-1288 Bài 20: X y dựng phát triển văn hoá dân tộc kỷ X- XV I.T tởng,tôn giáo Chia nhóm: nhóm Nhóm 1:Nguồn gốc giáo lý Phật giáo?Vị trí Phật giáo nớc ta kỷ X- XV? Nhóm 2: Nguồn gốc ... tộc, tính dân gian sâu sắcvăn minh Đại Việt d Xuất dòng văn hoá cung đình Bài tập nhà 1.Lập bảng thống kê thành tựu văn hoá từ kỷ X- XV 2.Su tầm tranh ảnh t liệu văn minh Đại Viêt kỷ X- XVIII Chân ... điểm văn hoá Đại Việt kỷ X- XV? a Văn hoá Đại Việt ảnh hợng văn hoá Trung Hoa b Văn hoá ĐạiViệt hoà trộn văn hoá Chăm Pa cc Kế thừa phát huy văn hoá truyền thống ngời Việt cổ thấm đợm tính dân tộc, ...
 • 43
 • 368
 • 0

slide bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về xây dựng phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x-xv

slide bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x-xv
... Tiết 26, 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Tiết 26, 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV I Tư tưởng, tôn giáo ... học sinh việc giữ gìn phát huy di sản văn hóa dân tộc Tiết 26, 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Lịch sử 10, NxbGD, Hà Nội 2008 SGV Lịch sử 10, NxbGD, Hà Nội 2008 ... TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Tiết 26, 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV II Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật Văn học - Từ thời Trần, văn học dân tộc phát...
 • 25
 • 2,408
 • 0

Bài 20. Công cuộc xây dựng phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x-xv

Bài 20. Công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x-xv
... Bài 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV I TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO - Tình hình tư tưởng, tôn giáo thời từ kỷ X-XV? - Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện phát triển ... toán học: Lương Thế Vinh Cả nhà cha đỗ trạng: Gia đình Thân Nhân Trung Văn học Em cho biết nét tình hình văn học thời này? - Thơ Thiền (thời Lý, Trần) - Thơ văn dân tộc phát triển thời Trần Nội ... triển + Thế kỷ X – XIV, Phật giáo, Đạo giáo phát triển + Từ thời Lê sơ, Nho giáo lần chiếm đòa vò độc tôn Vua Lý Thái Tổ Thầy Chu Vă n An II GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC – KỶ THUẬT...
 • 20
 • 508
 • 0

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc
... nắm Các hoạt động thầy trò vững kinh tế phát triển Hoạt động 3:  Phát triển văn học - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy phát triển văn hoá qua kỷ Lý giải văn học kỷ XI – XV phát triển - HS ... X XV theo mẫu - HS theo dõi SGK, tự hoàn thiện bảng thống kê Củng cố - Vị trí Phật giáo kỷ X XV - Đặc điểm thơ băn kỷ XI – XV - Nét độc đáo, tính dân tộc dân gian lĩnh vực nghệ thuật kỷ X ... lập, trải qua gần kỷ lao động chiến đấu nhân dân Việt Nam x y dựng cho văn hoá đa dạng, phong phú, đậm đà sắc dân tộc Để thấy thành tựu văn hoá, nhân dân ta x y dựng từ kỷ X XV, tìm hiểu 20 Tổ...
 • 14
 • 472
 • 0

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ XXV pdf

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X – XV pdf
... 20 :X y dựng phát triển văn hóa dân tộc kỉ X - XV Chương trình Lịch Sử 10 Ban Bài 20 X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X XV (1 tiết) Bài 20 :X y dựng phát triển văn hóa dân ... 1049 Bài 20 :X y dựng phát triển văn hóa dân tộc kỉ X - XV Câu 1: Nho giáo giữ vị trí độc tôn nước ta vào kỉ nào? A Thế kỉ XV B Thế kỉ XII C Thế kỉ XIV D Thế kỉ XIII Câu 2: Phật giáo phát triển mạnh ... Đồng tiến sĩ xuất thân Bài 20 :X y dựng phát triển văn hóa dân tộc kỉ X - XV Bàn thờ Khổng Tử Văn Miếu Văn Miếu (Hà Nội) Bài 20 :X y dựng phát triển văn hóa dân tộc kỉ X - XV Bia Tiến sĩ Văn Miếu...
 • 28
 • 1,526
 • 0

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X- XV

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X- XV
... Bài 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X- XV CÁC NỘI DUNG CHÍNH I).TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO II) GIÁO DỤC,VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC - KỈ THUẬT 1.Giáo dục Văn Học 3.Nghệ ... Cột 3.Năm Nước ta cho Xây dựng bia đá khắc tên Tiến sĩ Văn Miếu từ: A Thế kỉ XI – nhà Lý B Thế kỉ XV – nhà Lê C Thế Kỉ X – nhà Tiền Lê D Thế kỉ XIV – nhà Trần Em nối thơ,bài hịch tác phẩm sử học ... lớn 2 Văn Học - Văn học chữ Hán phát triển, nhiều thơ, hịch đời; “Nam quốc sơn hà”, “ Hịch tướng sĩ” ,“ Bình ngô đại cáo”……, thể lòng tự hào dân tộc tài thi sĩ - Văn học chữ Nôm phát triển 3...
 • 26
 • 455
 • 0

Xây dựng phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ x-xv

Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ x-xv
... GIÁO DỤC VĂN HỌC • Sự phát triển giáo dục góp phần phát triển văn học • Ban đầu, văn học mang nặng tư tưởng Phật giáo • Văn học dân tộc phát triển mạnh với nội dung yêu nước tự hào dân tộc • Xuất ... nghiệp trị, quân phát triển kinh tế, nhân dân Việt Nam xây dựng văn hóa đậm đà sắc dân tộc với thành tựu vô rực rỡ NỘI DUNG I TƯ TƯỞNG – TÔN GIÁO II GIÁO DỤC III NGHỆ THUẬT IV VĂN HỌC V KHOA HỌC ... Tích Thế kỉ XI – Triều Lý TƯ TƯỞNG – TÔN GIÁO PHẬT GIÁO Chùa Keo Thế kỉ XI – Triều Lý TƯ TƯỞNG – TÔN GIÁO PHẬT GIÁO Chùa Dâu Thế kỉ XIV – Triều Trần TƯ TƯỞNG – TÔN GIÁO PHẬT GIÁO Chùa Bút Tháp Thế...
 • 74
 • 466
 • 0

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ K Ỷ X - XV - Lịch sử lớp 10 ppsx

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ K Ỷ X - XV - Lịch sử lớp 10 ppsx
... tựu khoa học k thuật X XV theo mẫu - HS theo dõi SGK, tự hoàn thiện bảng thống k Củng cố - Vị trí Phật giáo k X XV - Đặc điểm thơ băn k XI – XV - Nét độc đáo, tính dân tộc dân gian lĩnh ... Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động thầy trò vững kinh tế phát triển Hoạt động 3:  Phát triển văn học - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy phát triển văn hoá qua k Lý giải văn học k XI – XV ... học k XI – XV - HS: Dựa kiến thức văn học học k t hợp với kiến thức Lịch - Đặc điểm: Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động thầy trò vững sử để trả lời - GV k t luận + Thể tinh thần dân tộc, ...
 • 14
 • 586
 • 0

Lịch sử 10 nâng cao - XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC docx

Lịch sử 10 nâng cao - XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC docx
... thấy phát triển văn học qua kỷ Lý giải văn học kỷ X b) Văn học - XV phát triển - HS theo dõi SGK phát biểu - GV nhận xét, bổ sung, kết luận phát triển văn học - GV minh hoạ thêm vị trí - Phát triển ... Mông - Nguyên Mở Từ sau ngày giành độc lập qua gần kỷ lao động chiến đấu nhân dân Việt Nam xây dựng cho văn hóa đa dạng, phong phú, đậm đà sắc dân tộc Để thấy thành tựu văn hóa, nhân dân ta xây dựng ... nhiều tầng nét độc đáo - PV : Em có nhận xét đời sống văn hóa nhân dân thời Lý - Trần - Hồ ? - HS suy nghĩ trả lời - GV bổ sung kết luận + Văn hóa Đại Việt kỷ X - XV phát triển phong phú đa dạng...
 • 14
 • 697
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ xxvxây dựng và phát triển văn hoá dân tộcgiải pháp xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp trong các ngân hàng thương mại việt namgiao an lich su 12 bai 23 khôi phục và phát triển kinh tế xã hội miền bắc giải phóng hoàn toàn miền nam 19731975xây dựng và phát triển văn hóa việt nam trong giai đoạn hiện nayxây dựng và phát triển văn hố dân tộcvận dụng tư tưởng hồ chí minh về tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới vào xây dựng và phát triển văn hoá việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện naygiáo án lịch sử 10 bài 20xay dung va phat trien van hoa la su nghiep chung cua toan danvua quang trung co nhung chinh sach gi de phuc hoi phat trien kinh te on dinh xa hoi va phat trien van hoa dan toc sgk lich su lop 7sự cần thiết phải xây dựng và phát huy văn hoá doanh nghiệpbốn là xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp chung của toàn dân do đảng lãnh đạo trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọngnăm là văn hoá là một mặt trận xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp cách mạng lâu dài đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì thân trọngxây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do đảng lãnh đạo trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọngxây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do đảng lãnh đạo trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM