Tổng hợp lí thuyết và bài tập hoá vô cơ lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

Hướng dẫn ôn tập hoá lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

Hướng dẫn ôn tập hoá vô cơ lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá
... trí nội thất mạ đồ trang sức C Làm dây dẫn điện, thi t bị trao đổi nhiệt, công cụ đun nấu gia đình D Chế tạo hỗn hợp tecmit, dùng để hàn gắn đường ray 12 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn B2 ... chế biến thực phẩm theo công nghệ hoá học để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp chế biến thực phẩm - Hướng dẫn người sử dụng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm Hoá học vấn đề may mặc: - ... Trong phản ứng nhôm với dung dịch NaOH NaOH đóng vai trò chất oxi hoá C Các vật dụng nhôm không bị oxi hoá tiếp không tan nước bảo vệ lớp màng Al2O3 D Do có tính khử mạnh nên nhôm phản ứng với axit...
 • 30
 • 157
 • 0

Tổng hợp thuyết hoá lớp 11 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

Tổng hợp lí thuyết hoá vô cơ lớp 11 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá
... SO b/ Phõn m nitrat ú l cỏc mui nitrat: NaNO 3, Ca (NO )2 ẳ [Type text] THUYT HểA HC PH THễNG c iu ch bng phn ng gia axit HNO v mui cacbonat tng ng CaCO + 2HNO ắ ắđ Ca (NO ) + CO (- )+ 2H ... - lg[H + ] B4 Tớnh pOH: pOH = - lg[OH- ] B4 Suy pH: pH + pOH = 14 Cn c b th ng minh Page - - Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn 7/ Thuyt in li thuyt proton Thuyt A rờ ni ut (thuyt in li) Thuyt ... ng thun nghch v to nhit: Fe,4000 C - ắắ ắ ắắ ắđ N H , N2 + 3H2 ơắắ [Type text] D H = - 92 (KJ ) THUYT HểA HC PH THễNG b/ Tỏc dng vi kim loi nhit thng nit ch tỏc dng vi liti: - 6Li + N2 ắ...
 • 15
 • 313
 • 0

Bài tập tổng hợp hoá lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

Bài tập tổng hợp hoá lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá
... sản xuất nhôm công nghiệp để giảm nhiệt đô nóng chảy nhôm oxit, tăng khả dẫn điện hỗn hợp nóng chảy X A Bôxit B Criolit C Manhetit D Đôlômit Câu 40: Trường hợp đây, kim loại không bị ăn mòn điện ... lò vôi trường hợp đốt than phòng kín, thường bị đau đầu, buồn nôn, hô hấp khó dẫn đến tử vong, tượng gọi ngộ độc khí than Nếu phòng kín ngộ độc khí than phải nhanh chóng mở thông thoáng tất cánh ... thường A B C D Câu 61: Hợp chất hữu hợp chất đơn chức ? A Axit lactic B Axit oxalic C Anilin D Alanin Câu 62: Trong phòng thí nghiệm, cách xử lí số tình bất ngờ xảy sau không hợp lí ? A Dùng bột...
 • 9
 • 193
 • 1

Bài tập tự luận hoá hữu lớp 11 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

Bài tập tự luận hoá hữu cơ lớp 11 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá
... (A) Bài 29 Đốt cháy hoàn toàn m(g) chất hữu A thu đ-ợc a(g) CO2 b(g) H2O Biết 3a = 11b 7m = 3(a + b) Xác định CTPT (A), biết tỉ khối (A) không khí : dA/KK < Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn Bài ... 2/CH3CHBr-CBr(CH3)2 3/CH3CHBr-CH(CH3)2 Bài 10:Cho hai hđrocacbon A B thể khí A có công thức C2xHy; B có công thức CxH2x (trị số x hai công thức nhau) Lập CTPT A B; biết tỉ khối A không khí tỉ khối B A 0,482 ... h=87,5% Bài 17 : Một hợp chất hữu A(C,H,O)đốt cháy cho nCO2=nH2O 9gam A cho tác dụng với l-ợng d- dung dịch NaHCO3 thoát 2,24(l) khí ĐKTC 0,1 mol A+K d- thoát 2,24(l) khí (đkc) Tìm cấu tạo A Bài...
 • 22
 • 581
 • 0

TUYỂN CHỌN bài tập LĂNG TRỤ đáp án (ôn THI THPT QUỐC GIA)

TUYỂN CHỌN bài tập LĂNG TRỤ có đáp án (ôn THI THPT QUỐC GIA)
... Bài 19 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác vuông A,AB=2a,AC=a,AA’ = 3a Tính thể tích khối lăng trụ khoảng cách hai đường thẳng AB’ BC Bài 20: Cho lăng trụ tam giác ABC.A1B1C1 ... 'IH : Bài 19 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác vuông A,AB=2a,AC=a,AA’ = 3a Tính thể tích khối lăng trụ khoảng cách hai đường thẳng AB’ BC Bài giải: Thể tích khối lăng trụ V  ... thể tích khối lăng trụ cho khoảng cách đường thẳng AA1 BC theo a Bài 26 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác cân A, BC=a, AA '  a  cos BA 'C  Tính thể tích hình lăng trụ ABC.A’B’C’...
 • 48
 • 1,521
 • 0

200 bài tập tích phân đáp án ôn thi thpt quốc gia megabook

200 bài tập tích phân có đáp án ôn thi thpt quốc gia megabook
... 26 http:/ /megabook. vn dt  t2  arctan du Dạng 4: Tích phân phần  x sin x  Câu 118 I   cos2 x dx  Sử dụng công thức tích phân phần ta có:  I        x xd     cos x  cos x ... 14 I   x2001 (1  x2 )1002 x2004  I  1002 x (1  x ) Cách 2: Ta có: I  dx dx   1002  3 x   1 x  1000  x2 1 x x2   dt   11 x2000.2xdx Đặt t  1 x2  dt  2xdx  2000 2 (1 ...     I  ln x  x2   ln   1  ln2 Chú ý: Không dùng phép đổi biến x   2;3   1;1 cost Trang 11 http:/ /megabook. vn TP3: TÍCH PHÂN HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Dạng 1: Biến đổi lượng giác...
 • 48
 • 386
 • 0

Đề thi hoc kì 2 trắc nghiệm tự luận hoá lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

Đề thi hoc kì 2 trắc nghiệm và tự luận hoá lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá
... I .Trắc nghiệm: Câu Đ.A A C C II .Tự luận: Câu 1: PTPU Mỗi PTPU 0,5 điểm a C2H4(OH )2 + Cu(OH )2   b C6H5OH + NaOH   c C2H2 + AgNO3 + 2NH3 d CH2 = CH2 + Br2 B D A A B A 10 B [ C2H4(OH)O ]2Cu ... 0 ,24 ) /2 = 0,57 mol => V= 0,57 .22 ,4 = 12, 768( lit) (1đ) I .Trắc nghiệm: Câu Đ.A B II .Tự luận: Câu 1: PTPU a C3H5(OH )2 + b C6H5OH A Cu(OH )2 + Na c CH3CHO + H2 (Ni) B D C D C   [ C3H5(OH) 2O ]2Cu ... propanol x, y mol giải hệ 32x + 60 y = 9 ,2 x /2 + y /2 = 2, 24 /22 ,4= 0,1 => x = 0,1 ; y = 0,1 % khối lượng metanol = 3 ,2 100%/ 9 ,2 = 34,78 % (1đ) % khối lượng propanol 63, 22 % c, V rượu nguyên chất...
 • 4
 • 146
 • 0

Các dạng toán hoá lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

Các dạng toán hoá lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá
... su thi n nhiên (C5H8)n + 2S  C5nH8n-2S2 u cầu : Tính số mắt xích isopren CÁC VÍ DỤ: Câu 1: Khi trùng ngƣng 30g Glyxin, thu đƣợc mg polime 2,88g nƣớc Giá trị m là? A 12g B 11,12g C 9,12g D 27,12g ... (-) khơng có phản ứng B CÁC DẠNG TỐN & PHƢƠNG PHÁP GIẢI Dạng 1: Hồn thành sơ đồ chuyển hóa Điều chế chất Phƣơng pháp: Khi làm tập dạng cần lƣu ý  Nếu sơ đồ viết dƣới dạng cơng thức cấu tạo ta ... Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn Tính chất khác: *Các este có gốc hidrocacbon khơng no tham gia phản ứng cộng ( với H2 ; halogen) có phản ứng trùng hợp gốc hidrocacbon * Các este...
 • 47
 • 211
 • 0

TỔNG HỢPTHUYẾT BÀI TẬP HÓA HỮU

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ
... 33 BÀI TẬP 34 Tổng hợp thuyết hóa hữu – ôn thi tốt nghiệp - đại học năm 2012 Một số đặc điểm hợp chất hữu cơ: -Đa số HCHC (hợp chất hữu cơ) có liên kết cộng hóa trị ( hợp chất ... thuyết hóa hữu – ôn thi tốt nghiệp - đại học năm 2012 7.0 Một số dạng toán phương pháp giải hóa hữu cơ: .23 7.1 Phản ứng oxi hóa –khử hóa hữu cơ: 23 7.1.1 Tính số oxi hóa nguyên ... Tổng hợp thuyết hóa hữu – ôn thi tốt nghiệp - đại học năm 2012 Một số đặc điểm hợp chất hữu cơ: 04 Gốc Hidrocacbon- Nhóm thế- Nhóm chức...
 • 25
 • 545
 • 1

TỔNG HỢP THUYẾT BÀI TẬP VẬT LÝ 11 HỌC KÌ 1

TỔNG HỢP LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 11 HỌC KÌ 1
... Trang : 17 HOÀNG THÁI VIỆT – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI – ĐH BÁCH KHOA VẬT LÝ 11 - HKI Bài 11 :Quả cầu Q = 10 (µC) cố định treo cầu nhỏ có khối lượng m=5g tích điện q =1( µC dây ... Trang : 16 HOÀNG THÁI VIỆT – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI – ĐH BÁCH KHOA VẬT LÝ 11 - HKI Bài :Cho hai điện tích q1 ,q2 đặt cách khoảng r r = r1 lực tương tác chúng F1= 14 4N r = r2 lực ... Cho êlêctrôn có điện tích -1, 6 .10 -19 C khối lượng 9 ,1. 10-31kg Đơn vị lượng 1eV = 1, 6 .10 -19 (J) Bài 33:.Cho điện tích q = 2µC di chuyển dọc theo đoạn...
 • 46
 • 724
 • 10

TỔNG HỢP THUYẾT BÀI TẬP PHẦN QUANG HỌC VẬT 11 NÂNG CAO

TỔNG HỢP LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN QUANG HỌC VẬT LÍ 11 NÂNG CAO
... cm Bài tập Quang học GV:Phan Hờng Giang ĐT: 0912510777 Bài 3: Bài 4: Bài 5: Bài 6: Bài 7.Đặt vật sáng AB vng góc với trục thấu kính hội tụ Qua thấu kính cho ảnh thật A1B1 Nếu tịnh tiến vật ... − = = d2 f − d2 f Bài tập Quang học GV:Phan Hờng Giang ĐT: 0912510777 B.BÀI TẬP Bài Một vật thật AB đặt vng góc với trục thấu kính Ban đầu ảnh vật qua thấu kính ảnh ảo nửa vật Giữ thấu kính ... vật dọc trục 100 cm Ảnh vật ảnh ảo cao 1/3 vật Xác định chiều dời vật, vị trí ban đầu vật tiêu cự thấu kính? ĐA: 100 cm; 100cm Bài Một vật thật AB đặt vng góc với trục thấu kính Ban đầu ảnh vật...
 • 65
 • 581
 • 0

Tổng hợpthuyết bài tập hóa hay giải chi tiết

Tổng hợp lý thuyết và bài tập hóa hay có giải chi tiết
... năm Bài tập tổng hợp Bookgol quà Tài liệu chia làm phần Phần 1: Phần thuyết: Tổng hợp câu hỏi thuyết đa dạng với nhiều ứng dụng thực tế Phần 2: Phần tập: Tổng hợp tập phong phú gồm nhiều tập ... 1.2 Bài tập rèn luyện A 60,7 http://bookgol.com/ B 44 C 40 D 50 Lời giải: Coi hỗn hợp gồm F e(xmol) S(ymol) Theo đề lưu huỳnh chi m 44% khối lượng hỗn hợp nên y = Trong dung dịch Y gồm F ... Câu hỏi lí thuyết http://bookgol.com/ chất thỏa mãn X;Y là: A B C D Lời giải: Chỉ N aN O3 ; N aHSO4 thỏa mãn nên chọn đáp án A Câu 22: Cho Zn vào dung dịch HCl, khí thoát Thêm vào vài giọt...
 • 75
 • 394
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp lý thuyết và bài tập lý 12li thuyet va bai tap hoa 12lí thuyết và bài tập hóalí thuyết và bài tập hình học phẳng lớp 10tom tat li thuyet va bai tap trac nghiem co dap an chuong luong tu anh sang ban co banchuyên đề hóa vô cơ lớp 12 ôn thi đạihọc của phạm thanh hảiôn thi thpt quốc gia môn hóatong hop li thuyet va cong thuc giai bai tap sinh hoc di truyen phan tuhệ thống hóa lí thuyết và bài tập cơ bản lên quan đến bài họclý thuyết và bài tập hóa học đại cươnglý thuyết và bài tập hóa hữu cơ 11li thuyet va bai tap vat li lop 10tong hop ngu phap va bai tap tieng anh 6chuyen de ly thuyet va bai tap hoa hoc 10lí thuyết và bài tập di truyền phân tửNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ