Tài liệu về : “bai 2 Su suy vong cua che do Phong Kien

bai 2. Su suy vong cua che do Phong Kien

bai 2. Su suy vong cua che do Phong Kien
... TIẾT 2 BÀI 2 : SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến ... TBCN trong lòng xã hội phong kiến châu u. 2. Tư tưởng, thái độ: Qua các sự kiện lòch sử, giúp HS thấy được tính tất yếu, tính quy luật của quá trình phát triển từ xã hội phong kiến lên xã hội ... Đi-a-xơ đến cực Nam Châu Phi; 14 92 Cô- lôm- bô phát hiện ra châu Mỹ; 1498 Va-cô đơ Ga-ma đến n Độ; Ma-gien –lan đã đi vòng quanh thế giới từ năm 1519 đến 1 522 c. Kết quả: Đã tìm ra những con...
 • 3
 • 442
 • 0

Tài liệu (Sử 7) Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN SỰ HÌNH THÀNH CNTB Ở CHÂU ÂU

Tài liệu (Sử 7)  Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CNTB Ở CHÂU ÂU
... Trang 1Giỏo ỏn L ch s 7 ban c b n / Demo Ngy so n: 20 / 9 / 20 08Ngy d y: 01/ 10 / 20 08Ti t ppct: 2 / Tu n 2 Bi 2: S SUY VONG C A CH PHONG KI N V S HèNH THNH CNTB CHU U ============I. ... liệu sử. 2. Của trò: Đọc - nghiên cứu SGK.III. Tiến trình tổ chức dạy và học1. ổn định. ( 1 phút ) 2. Kiểm tra. ( 5 phút )1. Xã hội phong kiến Châu Âu đợc hình thành nh thế nào ? 2. Nền kinh ... phát kiến địa lý. - Quá trình hình thành quan hệ sản xuất TBCN ở Châu Âu.* Trọng tâm: Phần 1. 2. T tởng: - Thấy đợc sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài ngời: Từ XHPK sang xã hội TBCN.3....
 • 2
 • 439
 • 1

Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au
... đơn phát triển . Đ Đ Đ S Tiết 2 Bài 2 : Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu . Vì sao có các cuộc phát kiến địa lý ? Do sản xuất phát triển, các thương ... Đĩa xơ vòng qua cực Nam châu Phi . 2. 1498: Vascô đơ Ga ma đến ấn Độ . 3. 14 92 : Cô lôm bô tìm ra châu Mĩ . 4. 1519-1 522 : Ma gien lăng đi vòng quanh trái đất Ma- gien l¨ng vµ hµnh tr×nh vßng ... vô sản. Về chính trị : giai cấp tư sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến đấu tranh chống phong kiến . Về kinh tế : Hình thức kinh doanh tư bản ra đời . Quan hệ sản xuất TBCN được hình thành như...
 • 13
 • 462
 • 2

Gián án BÀI 2: SỰ SUY VONG CUA CHẾ ĐỘ...

Gián án BÀI 2: SỰ SUY VONG CUA CHẾ ĐỘ...
... BÀI 2 BÀI 2 :: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KiẾN VÀ SỰ SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KiẾN VÀ SỰ SUY VONG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU. SUY VONG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ... Năm 1487.B. Năm14 92. B. Năm14 92. C. Năm1498. C. Năm1498. D. Năm1519-1 522 D. Năm1519-1 522 .. BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KiẾN VÀ BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KiẾN VÀ SỰ ... hóa.hàng hóa.D. Cả A,B,C đều đúng.D. Cả A,B,C đều đúng. Câu2. Khi CNTB hình thành thì 2 Câu2. Khi CNTB hình thành thì 2 giai cấp mới hình thành đó là:giai cấp mới hình thành đó là:A....
 • 19
 • 226
 • 5

Bài 2: Sự suy vong của xã hội phong kiến

Bài 2: Sự suy vong của xã hội phong kiến
... ë c¸c thµnh thÞ trung ®¹i lịch sử 7 lịch sử 7 Tiết 2 Tiết 2 Bài 2 Bài 2 Sự suy vong của chế độ Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở thành ... phong kiến châu Âu L·nh ®Þa phong kiÕn T©y ¢u Thµnh thÞ trung ®¹i T©y ¢u Cuối XI Do sản xuất phát triển->Xuất hiện thành thị. Quy mô sản xuất lớn, buôn bán sầm uất. Thúc đẩy xã hội phong ... đội ngũ nhân công ? đầu và đội ngũ nhân công ? Thảo luận nhóm bàn, thời gian: 2 Phút. Thảo luận nhóm bàn, thời gian: 2 Phút. Thảo luận H¹m tµu c­íp biÓn cña T©y Ban Nha ...
 • 46
 • 255
 • 0

sự suy vong của chế độ phong kiếnsự hình thành chủ nghĩa tư bản...

sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản...
... c¸c thµnh thÞ trung ®¹i lịch sử 7 lịch sử 7 Tiết 2 Tiết 2 Bài 2 Bài 2 Sự suy vong của chế độ Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu ... L·nh ®Þa phong kiÕn T©y ¢u Thµnh thÞ trung ®¹i T©y ¢u Cuối XI Do sản xuất phát triển->Xuất hiện thành thị. Quy mô sản xuất lớn, buôn bán sầm uất. Thúc đẩy xã hội phong kiến châu ... xuÊt ph¸t triÓn Nguyªn liÖu Vèn ThÞ tr­êng    Tµu Ca-ra-ven Con tµu cña Vaxco do Gama Con tµu cña Vaxco do Gama Con tµu cña Ferdynand Magellan Con tµu cña Ferdynand Magellan Va-xc« ®¬ ga-ma...
 • 37
 • 670
 • 3

Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (tiết 1)

Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (tiết 1)
... phù hợp> Chương V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( THẾ KỶ XVI – XVIII ) ( 2 TIẾT ) Tiết 45: I. Tình hình chính trò – Xã hội 1) Triều ... 122 6 – 1400 b. 980 – 1009 c. 968 – 980 d. 1010 – 122 5 e. 1 428 – 1 527 f. 939 – 965 g. 1400 - 1407 Em hãy sắp xếp thời gian phù hợp với các triều đại phong kiến ở nước ta: < Nối cột A với cột B ... Hồng Phong Giáo viên dự thi : Nguyễn Thị Bích Hòa Bộ môn : Lịch sử 7 Kiểm tra bài cũ A < triều đại > B < thời gian > 1. Ngô 2. Đinh 3. Tiền Lê 4. Lý 5. Trần 6. Hồ 7. Lê Sơ a. 122 6...
 • 15
 • 849
 • 5

Bài 22 :Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền

Bài 22 :Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền
... Bài 22 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( THẾ KỶ XVI-XVIII) Chương V ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII. Bài 22 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( THẾ ... .Đến đầu thế kỷ XVI nhà Lê suy yếu dần , nguyên nhân vá hậu quả . Phong trào đấu tranh của nông dân phát triển mạnh đầu thế kỷ XVI. 2. Tư tưởng :sự suy thoái của nhà nước phong kiến tập quyền dẫn ... và Lê Tương Dực suy yếu . *TL : Nguyên nhân nào dẫn đến việc nhà Lê suy yếu ?Em có nhận xét gì ? (Thịnh đạt thời Lê Thánh Tông.Lê Uy Mục và Lê Tương Dực ăn chơi trụy lạc nên suy yếu dần .Nội...
 • 5
 • 2,359
 • 2

Bài soạn Sự suy yếu của các nước phong kiến tập quyền

Bài soạn Sự suy yếu của các nước phong kiến tập quyền
... TIẾT 46Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KiẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII) I/ Tình hình chính trị- xã hội: 1/ Triều đình nhà Lê: 2/ Phong trào khởi nghĩa nông dân ... đầu thế kỉ XVI ? TIẾT 46Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KiẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII) I/ Tình hình chính trị- xã hội: 1/ Triều đình nhà Lê: 2/ Phong trào khởi nghĩa nông dân ... chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến gay gắt.•Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI ? TIẾT 46Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KiẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)...
 • 14
 • 510
 • 1

Bài soạn Sự suy yếu của các nước phong kiến tập quyền

Bài soạn Sự suy yếu của các nước phong kiến tập quyền
... TIẾT 46Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KiẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII) I/ Tình hình chính trị- xã hội: 1/ Triều đình nhà Lê: 2/ Phong trào khởi nghĩa nông dân ... đầu thế kỉ XVI ? TIẾT 46Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KiẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII) I/ Tình hình chính trị- xã hội: 1/ Triều đình nhà Lê: 2/ Phong trào khởi nghĩa nông dân ... chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến gay gắt.•Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI ? TIẾT 46Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KiẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)...
 • 14
 • 270
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP