Quy trình nuôi cây và ứng dụng gốc

Quy trình nuôi cây ứng dụng gốc

Quy trình nuôi cây và ứng dụng gốc
... QUY TRÌNH NUÔI CẤY VÀ ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ MÁU CUỐNG RỐN NGƯỜI1. Giới thiệu tế bào gốc trung mô (Mesenchymal stem cell – MSC) MSC là tế bào gốc đa năng, chúng ... tế bào chết các tế bào gốc tạo máu. Tiếp tục nuôi cho đến khi tế bào mọc đạt tỷ lệ 70-80% bề mặt đáy bình nuôi. Thường xuyên theo dõi thay môi trường với chế độ 7 ngày/lần. 2.3 Nuôi cấy thứ ... trường nuôi cấy IMDM, 10% FBS nuôi trong bình nuôi cấy (Nunc, 25 cm2) sao cho đạt mật độ 3.105 tế bào/cm2 ở điều kiện 370C, 5% CO2. Sau 48 giờ, các MSC bắt đầu bám dính trên bề mặt môi trường nuôi, ...
 • 2
 • 857
 • 1

Quy trình nuôi cấy ứng dụng tế bào gốc

Quy trình nuôi cấy và ứng dụng tế bào gốc
... QUY TRÌNH NUÔI CẤY VÀ ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ MÁU CUỐNG RỐN NGƯỜI1. Giới thiệu tế bào gốc trung mô (Mesenchymal stem cell – MSC) MSC là tế bào gốc đa năng, chúng ... tế bào chết các tế bào gốc tạo máu. Tiếp tục nuôi cho đến khi tế bào mọc đạt tỷ lệ 70-80% bề mặt đáy bình nuôi. Thường xuyên theo dõi thay môi trường với chế độ 7 ngày/lần. 2.3 Nuôi cấy thứ ... trường nuôi cấy IMDM, 10% FBS nuôi trong bình nuôi cấy (Nunc, 25 cm2) sao cho đạt mật độ 3.105 tế bào/cm2 ở điều kiện 370C, 5% CO2. Sau 48 giờ, các MSC bắt đầu bám dính trên bề mặt môi trường nuôi, ...
 • 2
 • 1,964
 • 56

Đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất ứng dụng của một số loại tơ tổng hợp” pptx

Đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất và ứng dụng của một số loại tơ tổng hợp” pptx
... cứu quy trình sảnxuất ứng dụng của một số loại tơ tổng hợp” để làm rõ hơn về quy trình sản xuấtcũng như ứng dụng trong thực tiễn khi sản xuất tơ tổng hợp.II. Đối tượng nghiên cứu- Quy trình ... loại tơ tổng hợp- Quy trình sản xuất ứng dụng của một số loại tơ tổng hợp.GVHD: Đặng Thị Thanh Nhàn – SVTH: Bùi Thị Lan Phương 26Nghiên cứu quy trình sản xuất ứng dụng một số loại tơ ... cứu- Quy trình sản xuất ứng dụng của tơ tổng hợpIII. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu- Làm rõ quy trình sản xuất ứng dụng của tơ tổng hợp trong cuộc sốngIV. Phương pháp phạm vi nghiên cứu-...
 • 29
 • 1,115
 • 0

Tài liệu Xây dựng quy trình nuôi cấy phôi mầm kỹ thuật ghép phôi phục vụ công tác di chuyển nguồn gen sản xuất cây con các giống dừa chất lượng cao ppt

Tài liệu Xây dựng quy trình nuôi cấy phôi mầm và kỹ thuật ghép phôi phục vụ công tác di chuyển nguồn gen và sản xuất cây con các giống dừa chất lượng cao ppt
... trước khi quy trình nuôi cấy phôi mầm mới được ứng dụng để nhanh chóng nhân ra hàng loạt các cây con dừa giống lai mới. Thành công trong việc sản xuất các cây dừa giống Makapuno ở quy mô lớn ... dụng quy trình này cho tỷ lệ nảy mầm trong ống nghiệm cao (Engelmann Batugal 2002), nhưng có sự khác biệt lớn ở kết quả giữa các phòng thí nghiệm điều này làm quy trình kém hiệu quả ... tiếp sau của quy trình cung cấp khí CO2 là thuần hóa cây con. Để làm được điều này cần sử dụng một hộp vi khí hậu để hoàn thành quá trình làm cứng cây trong nhà lưới trước khi trồng cây con ra...
 • 29
 • 592
 • 0

Tài liệu Giáo trình công nghệ ứng dụng enzim. PGS - TS Đỗ Quý Hai doc

Tài liệu Giáo trình công nghệ và ứng dụng enzim. PGS - TS Đỗ Quý Hai doc
... 9.2.2. Ứng dụng trong hóa họcCho đến nay, việc ứng dụng enzyme trong hóa học là do enzyme có cảm ứng cao đối với nhiệt độ, pH những thay đổi khác của môi trường.Một trong những ứng dụng chế ... nghiệp ứng dụng. Các chế phẩm enzyme phổ biến như amylase, protease, catalase, cellulase, lipase, glucoseoxydase…Chế phẩm enzyme không chỉ được ứng dụng trong y học mà còn được ứng dụng ... hiệu ứng dị lập thể âm (ức chế ngược) hiệu ứng dị lập thể dương (hoạt hóa enzyme dị lập thể) có tác dụng to lớn trong việc điều hòa nhanh chóng các quá trình chuyển hóa trong tế bào cơ...
 • 117
 • 536
 • 2

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới
... lượng 5 Tiêu chuẩn đánh giá tế bào gốc sinh tinh tinh trùng sau nuôi cấy. 01 01 Đủ về số lượng 6 Qui trình: Qui trình bảo quản các tế bào gốc sinh tinh. 01 01 Đủ về số ... bào nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh 41 2.3. Về tiêu chuẩn đánh giá tế bào gốc sinh tinh trong quá trình nuôi cấy. 57 2.4. Về bảo quản tế bào dòng tinh 73 CHƯƠNG III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG ... tinh từ mào tinh trong quá trình nuôi cấy 112 4.3.4. Biến đổi số lượng các tế bào gốc sinh tinh từ ống sinh tinh trong quá trình nuôi cấy 115 4.3.5. Đánh giá tế bào gốc sinh tinh bằng GPF 121...
 • 224
 • 714
 • 3

hoàn thiện quy trình sản xuất sử dụng vắc xin nhũ dầu tụ huyết trùng trâu bò p52 phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn trâu bò nuôi ở việt nam

hoàn thiện quy trình sản xuất và sử dụng vắc xin nhũ dầu tụ huyết trùng trâu bò p52 phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn trâu bò nuôi ở việt nam
... TAI KHCN/Dir AN SXTN CAP NHA NlTOfC 1. Thong tin chung: 1 Ten dir an: Ho&n thien quy trinh san xurft va si dung vac xin nhu diu tu huy^t triing trSu b6 chiing P52 ph6ng ... 2010 at tuac Kinh phi (Tr.d) Cap 840 Cap 360 Cap 453 Cap 347 2.000 Ghi chu (So de nghi quyet toan) 502,440 tr.d 1.449,2 tr.d 48,36 tr.d c) Ket qua sir dung kinh phi theo cac khoan ... (neu c6): 3. Cac van ban hanh chinh trong qua trinh thurc hien de tai/dy an: (Liet ke cac quyet dinh, van ban cua ca quan quan ly tir cong dogn xac dinh nhiem vu, xet chon, phi...
 • 250
 • 650
 • 4

Nghiên cứu tìm hiểu ban đầu về bộ nhiễm sắc thể tế bào bò Hà - Ấn trong quá trình nuôi cấy bảo quản tế bào

Nghiên cứu tìm hiểu ban đầu về bộ nhiễm sắc thể tế bào bò Hà - Ấn trong quá trình nuôi cấy và bảo quản tế bào
... tế bào bằng pipet cho vào ống nhựa 10ml. _ Thêm vào mỗi giếng nuôi 200ml dung dịch PBS(-), đánh kỹ hút cho vào ống nhựa đó. Hình 2 : ảnh chụp tế bào bò Hà - ấn sau khi nuôi 2.3.5 Phơng ... nhiễm sắc thể khác nh: nuôi cấy bạch cầu máu ngoại vi, nuôi cấy tuỷ xơng,...đã có nhiều tác giả công bố số lợng hình thái nhiễm sắc thể ở gia súc gia cầm. Dựa vào sự phân tích nhiễm sắc ... Waren Leweis (1911 - 1912) đã bắt đầu tìm hiểu những nhân tố khi cho vào môi trờng cần thiết cho sự sinh trởng quá trình sống của tế bào. Công việc này đợc Fisher tiếp tục nghiên cứu và...
 • 38
 • 895
 • 3

QUY TRÌNH NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG CÂY KEO

QUY TRÌNH NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG CÂY KEO
... Hoàng Thị Hoa Diễm QUY TRÌNH NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG CÂY KEO. I. Các b c c b n trong quá ướ ơ ả trình nuôi c y đ nh sinh ấ ỉ tr ng cây keo.ưở ở 1. Chọn cây lấy mẫu nuôi cấy: Khi chọn ... cấy chuyển cây ra bầu. Thao tác cấy chuyển • Dụng cụ - Kéo - Kẹp - Đĩa Dùng kẹp gắp cây dùng kéo cắt phần mẫu cần nuôi cấy. Không để kéo cắt vào phần mẫu ... 4. Cấy mẫu vào trong môi trường nuôi cấy. • Mẫu sau khi xử lí được đưa vào môi trường tái sinh chồi. • MS + 2mg BA + 30g sucrose + 0,1g Myo- inositol+ 3g agar , pH 5,8 • Nuôi cấy trong điều...
 • 16
 • 1,295
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ngữ nghĩa trong hệ lập trình gen định hướng bởi văn phạm nối cây và ứng dụng trong xấp xỉ hàm qquy trình nuôi cấy tế bào gốcquy trình nuôi cấy bao phấn và hạt phấnquy trình nuôi cấy vi sinh vật hiếu khí và kị khíquy trình nuôi cấy mô tế bàotrung tâm nuôi cấy mô ứng dụngquy trình nuôi cấy tế bào trầnbộ điều khiển lập trình vận hành và ứng dụngnuôi trồng và ứng dụng tảo spirulinaquy trình nuôi cấy mô tế bào ở phong lanquy trình nuôi cấy mô tế bào thực vậtquy trình nuôi cấy mô tế bào hoa phong lanquy trình nuôi cấy phân lập vi khuẩn salmonellaquy trình nuôi cấy phân lập vi khuẩnquy trình nuôi cấy mô cây keo laiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ