Tài liệu về : “Bài 8 Tập đọc nhạc số 9 lớp 7

Bài 8. Tập đọc nhạc số 9. lớp 7

Bài 8. Tập đọc nhạc số 9. lớp 7
... nHIÖT LIÖT CHµO MõNG C¸C THÇY C¤ GI¸O VÒ Dù GIê M¤N ¢M NH¹C Nội dung 1: Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn ve nh­ng ngµy ®Çu mïa, vµ em vÉy chµo tiªng ve sau ... ®Çu mïa, vµ em vÉy chµo tiªng ve sau mét mïa hÌ 4 Néi dung 2: ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T®n sè 9 Néi dung 3: ¢m nh¹c th­êng thøc Vµi nÐt vÒ d©n ca mét sè d©n téc Ýt ng­êi ®i c¾t lóa - d©n...
 • 24
 • 6,418
 • 3

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 9: Ôn tập, Tập đọc nhạc số 4

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 9: Ôn tập, Tập đọc nhạc số 4
... TIẾT 9 Ôân tập bài hát: Chúng em cần hòa bình Tập đọc nhạc: TĐN số 4 I. Mục tiêu - HS ôn lại để hát thuần thục hơn bài hát Chúng em cần hòa bình và tập trình bày bài hát ở mức độ ... 7 – Trần Đắc Chơn 1 Đàn Hướng dẫn Yêu cầu Hướng dẫn Điều khiển - Tập đọc tên nốt nhạc của từng câu - Đọc gam Đô trưởng, tr-2 - Tập đọc nhạc từng câu: Đàn giai điệu mỗi câu 2 lần, sau đó HS đọc ... hoàn chỉnh. - HS đọc đúng nhạc và hát đúng lời bài TĐN Mùa xuân về. - Luyện tập kó năng hát tập thể và hát đơn ca, hòa giọng. II. Giáo viên chuẩn bò - Đàn phím điện tử. - Đọc nhạc, đánh đàn và...
 • 2
 • 1,734
 • 5

Tài liệu On tap bai hat Ka-chiu-sa, tap doc nhac so 8 docx

Tài liệu On tap bai hat Ka-chiu-sa, tap doc nhac so 8 docx
... khuông nhạc Dấu quay lại* Bài TĐN được chia làm 6 câu (Tính cả câu nhắc lại ).Mỗi câu có 2 ô nhòp,riêng câu 4 có 3 ô nhòp Nhận Xét Bài Tập Đọc Nhạc Số 8 Bài TĐN viết ở nhòp II / TẬP ĐỌC NHẠC ... nhà đọc đúng Cao độ, Trường độ và hát thuộc lời ca bài TĐN số 8. Đặt lời mới cho bài tập đọc nhạc với chủ đề mái trường hoặc tình bạn Bài tập AØ A AÙ A AØ LUYEÄN THANH I/ ÔN TẬP BÀI ... hát nào bạn hiền . A ! HếtHơi Nhanh-Vui ĐỌC THANG ÂM-GAM ĐÔ TRƯỞNG TẬP TIẾT TẤU La La La La II / TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 8 CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG Nhạc :Pháp Lời Việt : HOÀNG ANHLại đây hỡi...
 • 18
 • 1,296
 • 12

bài 2 tiết 6: Ôn tập tập đọc nhạc số 2. Nhạc lí: lược về hợp âm. Âm nhạc thường thức : Nhack sĩ Trai- cốp- xki

bài 2 tiết 6: Ôn tập tập đọc nhạc số 2. Nhạc lí: sơ lược về hợp âm. Âm nhạc thường thức : Nhack sĩ Trai- cốp- xki
... ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2 Nhạc lí : Sơ lược về hợp âm Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Trai-cốp-xki I. Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số 2 II. Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm III. Âm nhạc thường thức: Bài ... về hợp âm Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Trai-cốp-xki I. Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số 2 II. Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm 1. Hợp âm: Bài 2 - T i ể t 6 ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2 Nhạc lí : Sơ ... hoi Tôi yêu em Nhạc sĩ Trai-cốp-ki ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2 Nhạc lí : Sơ lược về hợp âm Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Trai-cốp-xki I. Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số 2 II. Nhạc lí: Sơ lược...
 • 16
 • 855
 • 10

bài 7 tập đọc nhac số 3

bài 7 tập đọc nhac số 3
... TiÕt 7: TiÕt 7: II. C¸ch ®¸nh nhÞp S¬ ®å 1 2 2 4 TiÕt 7: TiÕt 7: III. ¢m nh¹c th­êng thøc: Nh¹c sÜ V¨n Cao 192 3 - 199 5 Tiết 7: Tiết 7: III. Âm nhạc thường thức: Bài hát Tiến quân ca Năm 194 4, ... K/c chống thực dân Pháp 194 6 - 195 4) W.A.MOZART Tiết 7: Tiết 7: III. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi Bài hát ra đời năm 194 7, viết ở nhịp 6 /8, âm nhạc nhịp nhàng, sâu lắng. ... Quốc ca. Tiết 7: Tiết 7: III. Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Văn Cao. - Nhạc sĩ Văn Cao sinh năm 192 3, mất năm 199 5, là một trong những nhạc lớp đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam...
 • 12
 • 347
 • 0

Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc sồ

Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc sồ
... ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2 2. Tập đọc nhạc: a. Luyện tập cao độ Đô Rê Mi LaSon Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc ... nhạc Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2 2. Tập đọc nhạc: b. Luyện tập tiết tấu: . . = Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ ... xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 2: Mặt trời lên . 3 4 . Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc...
 • 11
 • 424
 • 7

Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc sồ

Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc sồ
... ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2 2. Tập đọc nhạc: a. Luyện tập cao độ Đô Rê Mi LaSon Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc ... nhạc Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2 2. Tập đọc nhạc: b. Luyện tập tiết tấu: . . = Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ ... xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 2: Mặt trời lên . 3 4 . Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc...
 • 11
 • 267
 • 0

Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc sồ

Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc sồ
... ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2 2. Tập đọc nhạc: a. Luyện tập cao độ Đô Rê Mi LaSon Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc ... nhạc Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2 2. Tập đọc nhạc: b. Luyện tập tiết tấu: . . = Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc Tiết 5: Ôn bài hát : Hãy giữ ... xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2 2. Tập đọc nhạc: TĐN số 2: Mặt trời lên . 3 4 . Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 20 09 Âm nhạc...
 • 11
 • 353
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP