Tài liệu về : “Bài tập: Quy tắc đếm

Bài tập: Quy tắc đếm

Bài tập: Quy tắc đếm
... có 5 quy n sách Tiếng Nga khác nhau, 6 quy n sách Tiếng Anh khác nhau và 8 quy n sách Tiếng Việt khác nhau. a. Số cách chọn một quy n sách là: a. 19 b. 240 c. 8 d. 5 b. Số cách chọn ba quy n ... Bài tập trắc nghiệm Hai quy tắc đếm cơ bản 1. Dãy 1 2 3 4 x , x , x , x với mỗi kí tự x i chỉ nhận giá trị 0 hoặc ... Long và Hưng ngồi cạnh nhau là a. 9! b. 8! c. 9.8! d. 18.8! 24. Người ta xếp 5 quy n sách Toán, 4 quy n sách Hóa và 3 quy n sách Lí lên một giá sách theo từng môn học. Số cách sắp xếp sẽ là a. 5!4!3!...
 • 4
 • 969
 • 45

Chương II - Bài 1: Quy tắc đếm

Chương II - Bài 1: Quy tắc đếm
... huống đó được giải quy t nhờ vào quy tắc cộng ,hôm nay chúng ta sẽ vào bài 1 : QUY TẮC ĐẾM CHƯƠNG 2 TỔ HP VÀ XÁC SUẤT BÀI 1: QUY TẮC ĐẾM  Nhắc lại tập hợp I. Quy tắc cộng II. Quy tắc nhân a) a) ... sách có 10 quy n sách Trên giá sách có 10 quy n sách tiếng việt khác nhau , 8 quy n tiếng Anh tiếng việt khác nhau , 8 quy n tiếng Anh khác nhau và 6 quy n tiếng pháp khác khác nhau và 6 quy n tiếng ... 2829 30 31 3233343536 37 38 39 404142 43444546474849 50 51 52 53 54 555657 58 5960 Hết  Quy tắc Quy tắc :Một công việc được hoàn thành :Một công việc được hoàn thành bởi bởi một trong hai một...
 • 42
 • 436
 • 3

Chương II - Bài 1: Quy tắc đếm

Chương II - Bài 1: Quy tắc đếm
... đi?(Dùng quy tắc gi?) GV: Hai bài này cho một hS trả lời nhanh. I. Các bài tập sử dụng quy tắc nhân và quy tắc cộng. Bài 9(63) Có 4 10 = 1 048 576( Cách) Bài 10(63) Có 9.10 4 .2 = 180 000( số) Bài ... 23, 24 § 1. HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN. Ngày soạn: Ngày giảng: I.Mục tiêu: - Về kiền thức: Giúp HS nắm vững hai quty tắc đếm cơ bản. - Về kỹ năng: Giúp HSD + Vận dụng được hai quy tắc đếm cơ bản trong ... chän. Theo quy t¾c nh©n, ta cã: 4.5=20(c¸ch chän) S trong Î Þ Î Þ Bài 3( SGK. Tr 54): a) Theo quy tắc cộng: 280+325 = 605 ( cách chọn) b) Theo quy tắc nhân: 280.325= 91 000 ( cách chọn). Bài 4( SGK....
 • 64
 • 595
 • 3

Bai tap quy tac cong quy tac nhan

Bai tap quy tac cong quy tac nhan
... 24: BÀI TẬP Ngày soạn 11/10/2008 I. Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: - Hai quy tắc cơ bản: quy tắc cộng và quy tắc nhân. - Biết áp dụng vào từng bài toán, biết khi nào dùng quy ... toán, biết khi nào dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân. 2. Kỹ năng: - Sử dụng hai quy tắc đếm thành thạo. - Tính chính xác số phần tử của tập hợp hữu hạn theo quy tắc cộng, nhân. 3. Thái độ: - ... là liên tiếp. Chọn a: 4 cách, chọn b: còn 3 cách ⇒ Theo quy tắc nhân có 4.3 = 12 (số). Giáo viên phát vấn hướng dẫn: - Câu a) áp dụng quy tắc nào? Vì sao? - Câu b) và c) hãy gọi số cần tìm dạng...
 • 2
 • 407
 • 5

BÀI TẬP QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

BÀI TẬP QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
... Kiểm tra bài cũ Câu 1: Nêu quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa ? Câu 2: Nêu công thức tính đạo hàm của các hàm số sau: ... )(),( xvvxuu == )( vu ± a) v 1 b) Câu 4: Viết công thức tính đạo hàm của hàm hợp ? Nhắc lại quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa: Bước 1: Giả sử là số gia của đối số tại . Tính x ∆ 0 x )()( ... 1 −∆−= ∆ ∆ x x y a) Giả sử là số gia của đối số tại 1 x ∆ = 0 x Vậy 1)1(' −=f Nhắc lại quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa: Bước 1: Giả sử là số gia của đối số tại . Tính x ∆ 0 x )()(...
 • 18
 • 1,237
 • 11

BAI TAP QUY TAC TINH DAO HAM

BAI TAP QUY TAC TINH DAO HAM
... Kiểm tra bài cũ Câu 1: Nêu quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa ? Câu 2: Nêu công thức tính đạo hàm của các hàm số sau: ... )(),( xvvxuu == )( vu ± a) v 1 b) Câu 4: Viết công thức tính đạo hàm của hàm hợp ? Nhắc lại quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa: Bước 1: Giả sử là số gia của đối số tại . Tính x∆ 0 x )()( 00 ... Tìm 1−∆−= ∆ ∆ x x y a) Giả sử là số gia của đối số tại 1 x∆ = 0 x Vậy 1)1(' −=f Nhắc lại quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa: Bước 1: Giả sử là số gia của đối số tại . Tính x∆ 0 x )()( 00...
 • 18
 • 255
 • 8

Bài soạn bai 1:quy tac dem

Bài soạn bai 1:quy tac dem
... + − =KT CHƯƠNG 2TỔ HP VÀ XÁC SUẤTBÀI 1: QUY TẮC ĐẾM CHƯƠNG 2TỔ HP VÀ XÁC SUẤTBÀI 1: QUY TẮC ĐẾM Nhắc lại tập hợp. I. Quy tắc cộng.II. Quy tắc nhân. a) Nếu A = { a,b,c} thì số ... n(A\B) =BÀI 1: QUY TẮC ĐẾM Nhắc lại tập hợp{1, 3, 5, 7, 9}{1, 3, 5, 7, 9}3945 Bài toán 1: Có 3 quy n sách khác nhau và 5 quy n vở khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 quy n trong ... số các quy n đó ?• Bài làm :•Số cách chọn 1 quy ân trong số các quy n đó là : •Số cách chọn 1 quy n sách là :•Số cách chọn 1 quy n vở là :353 + 5 = 8(cách) Bài toán 2: Bài toán...
 • 15
 • 131
 • 1

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Bài tập quy hoạch tuyến tính
... b. PATƯ của bài toán x0 = (15; 0; 12; 0; 12; 0) fmin = -3 0Bài 8: Cho bài toán QHTT:a. Giải bài toán trên bằng phương pháp đơn hìnhb. Tìm phương án tối ưu x* của bài toán có x*4 ... fmax = 7.200.00 0Bài 11. Lập bài toán đối ngẫu và chỉ ra các cặp ràng buộc đối ngẫu: 2Obj107Obj108Obj109Obj110Obj111Obj112Obj113 Bài 12. Cho bài toán QHTT sau:a. Hãy giải bài toán trên bằng ... Hãy lập bài toán đối ngẫu của bài toán trên và xét tính tối ưu của vecto y0 = (3/2; 51/4; 6) đối với bài toán đối ngẫu đó?ĐS: PATU: x0 = ( 5; 8; 0; 10; 0; 0; 0) fmin = 2 1Bài 13. Cho bài toán...
 • 3
 • 1,917
 • 101

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP