Tài liệu về : “Một số ứng dụng sự nở vì nhiệt của chất rắn

Một số ứng dụng sự nở nhiệt của chất rắn

Một số ứng dụng sự nở vì nhiệt của chất rắn
... của sự nở nhiệt của sự nở nhiệt kiểm tra bàI cũ kiểm tra bàI cũ Nêu kết luận về sự nở Nêu kết luận về sự nở nhiệt của chất rắn? nhiệt của chất rắn? Trả lời: Trả lời: - Chất rắn nở ... lạnh đi. - Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. - Các chất rắn khác nhau nở nhiệt khác nhau. - Các chất rắn khác nhau nở nhiệt khác nhau. Trong thực tế sự nở nhiệt của Trong ... của Trong thực tế sự nở nhiệt của chất rắn có rất nhiều ứng dụng trong chất rắn có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. đời sống và kĩ thuật. ứ ứ ng dụng trong ng dụng trong lắp đặt...
 • 24
 • 3,284
 • 6

Bài sự nở nhiệt của chất rắn

Bài sự nở vì nhiệt của chất rắn
... SBT/22  Đọc trước bài Sự nở nhiệt của chất lỏng” để:  So sánh sự nở nhiệt của chất rắn chất lỏng.  Tìm các ứng dụng về sự nở nhiệt của chất lỏng trong đời sống. ... kết luận: Các chất rắn khác nhau nở nhiệt có giống nhau không? - Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. THÍ NGHIỆM VỚI BĂNG KÉP THÍ NGHIỆM SỰ DÃN NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN LÀM GÃY ... thích hợp để điền vào chỗ trống: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 1. Làm thí nghiệm: H18.1 SGK 2. Trả lời câu hỏi: 3. Rút ra kết luận: giảm SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 1. Làm thí nghiệm: H18.1 SGK...
 • 16
 • 2,907
 • 12

Bài 18: Sự nở nhiệt của chất rắn

Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
... 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN *Sự nở nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) của vật rắn có nhiều ứng dụng trong đời sống kĩ thuật Quan sát bảng sau và nhận xét sự nở nhiết của các chất rắn ... Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Nêu tên dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm ở hình 18.1/SGK.  Dụng cụ: +Quả cầu kim loại. +Đèn cồn. +Vòng kim loại Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN  Tiến ... Chương II: NHIỆT HỌC  Các chất dãn nở nhiệt như thế nào?  Thế nào là sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ.  Làm thế nào để tìm hiểu sự tác dụng của một yếu tố lên một hiện tượng...
 • 12
 • 1,586
 • 3

Bài 36: Sự nở nhiệt của chất rắn

Bài 36: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
... (cm) I. Sự nở dài II. Sự nở khối t 0 ºC t ºC Thế nào là sự nở khối? h1 h2 Bài 36: Sự nở nhiệt của vật rắn I. Sự nở dài II. Sự nở khối - Sự nở khối: sự tăng thể tích của vật rắn khi nhiệt độ ... luận - Sự nở dài: Sự tăng độ dài của vật rắn khi nhiệt độ tăng - Biểu thức: Δl=l – l o =αl o Δt α : là hệ số nở dài phụ thuộc chất liệu của vật rắn đơn vị 1/K hay K -1 Bài 36: Sự nở nhiệt của ... biệt của nước Lưu ý: công thức ΔV=V – V o =βV o Δt cũng áp dụng được cho chất lỏng (trừ nước ở gần 4 0 C) I. Sự nở dài II. Sự nở khối III. Ứng dụng  Khắc phục tác dụng có hại của sự nở nhiệt: ...
 • 25
 • 1,031
 • 3

Bài 18: Sự nở nhiệt của chất rắn

Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
... lời câu hỏi. BÀI 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 1. Làm thí nghiệm. Lạnh đi 6 Chú ý: - Sự nở nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) của vật rắn có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. 3. ... VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN - Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. - Các chất rắn khác nhau nở nhiệt khác nhau.   11 *Điền dấu X vào ô trống cho câu phát biểu đúng: 1/ Chất rắn nở ... ra nhận xét gì về sự nở nhiệt của các chất rắn khác nhau? Các chất rắn khác nhau nở nhiệt khác nhau.  7 4. Vận dụng C5: Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt...
 • 15
 • 572
 • 4

sự nở nhiệt của chất rắn

sự nở vì nhiệt của chất rắn
... lên, co lại khi lạnh đi. Chú ý: Sự nở nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) của vật rắn có nhiều ứng dụng trong đời sống và kỷ thuật. 2 Bảng bên ghi độ tăng chiều dài của các thanh kim loại khác nhau ... 100cm khi nhiệt độ tăng thêm 50 o C. Nhôm 1,15cm Đồng 0,85cm Sắt 0,60cm C4: Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở nhiệt của các chất rắn khác nhau? Các chất khác nhau nở nhiệt khác ... Tiết 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 1. Làm thí nghiệm. Thí nghiệm với bộ thí nghiệm hình 18.1. 2. Trả lời câu hỏi. C1: Tại sao khi hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại? khi sau...
 • 3
 • 271
 • 0

su no vi nhiet cua chat ran

su no vi nhiet cua chat ran
... Biên soạn : Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất rắn khác nhau nở nhiệt khác nhau. Câu 1: Khi đốt nóng các thanh ... nở nhiệt nhiều nhất và thạch anh nở nhiệt ít nhất. Câu 2: A là bánh quay, B là trục quay. A nở nhiệt nhiều hơn B nên sau một thời gian hoạt động nhiệt độ tăng lên, đường kính lỗ của ... Cao Phan Câu 6: Ở tâm của một đóa bằng sắt có một lỗ nhỏ. Nếu nung nóng đóa thì : A-Đường kính của lỗ tăng. B-Đường kính của lỗ giảm sắt nở làm lỗ hẹp lại. C-Đường kính của lỗ không thay đổi,...
 • 6
 • 266
 • 1

Bài 18.Sự nở nhiệt của chất rắn

Bài 18.Sự nở vì nhiệt của chất rắn
... nở nhiệt của các chất rắn khác nhau ? -Học sinh theo dõi bảng , trả lời các câu hỏi của giáo viên . - Nhôm nở nhiệt nhiều nhất , sắt nở nhiệt ít nhất . - Các chất rắn khác nhau nở nhiệt ... riêng sự nở ra về chiều dài của chất rắn có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và kỹ thuật phần này các em sẽ được học trong bài sắp tới . * Hoạt động 3 : So sánh sự nở nhiệt của các chất rắn ... - Các chất rắn khác nhau nở nhiệt khác nhau 2. Kỹ năng : - Biết đọc biểu bảng để rút ra những kết luận cần thiết. - Vận dụng kiến thức về sự nở nhiệt của chất rắn để giải thích một số hiện...
 • 6
 • 2,412
 • 43

sự nở nhiệt của chất rắn

sự nở vì nhiệt của chất rắn
... 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮNBài 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN1 .LÀM THÍ NGHIỆM2.TRẢ LỜI CÂU HỎI3. RÚT RA KẾT LUẬNC3C4 .Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở nhiệt của ... giúp em trả lời câu hỏi trên Bài 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮNBài 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN1 .LÀM THÍ NGHIỆMTHÍ NGHIỆM 1Quả cầu gặp nóng nở ra,gặp lạnh co vào2.TRẢ LỜI CÂU HỎIC1. ... ra nhận xét gì về sự nở nhiệt của các chất rắn khác nhau? -Chất rắn nở ra khi nóng lên ,co lại khi lạnh đi.-Các chất rắn khác nhau nở nhiệt khác nhau 4. VẬN DUNGC5C6C7 .Hãy tự...
 • 19
 • 299
 • 2

SU NO VI NHIET CUA CHAT RAN

SU NO VI NHIET CUA CHAT RAN
... II: NHIỆT HỌCCác chất dãn nở nhiệt như thế nào? Sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ là gì? Làm thế nào để kiểm tra một dự đoán? Làm thế nào để tìm hiểu tác động của một ... mà các trụ Bêtông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi. 13Bài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệm 14Ghi nhớ- Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.- C¸c ... sẽ nở rộng ra dễ lắp vào cán, khi nguội đi khâu co lại xiết chặt vào cán. 12  Có thể em chưa biếtCó thể em chưa biết Bêtông (là ximăng trộn với nước và cát, sỏi) nở nhiệt...
 • 15
 • 325
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP