Tài liệu về : “Đề kiểm tra và đáp án ngữ văn 8 (tiết 113)

đề kiểm tra đáp án 1 tiết lần i học kỳ ii môn anh văn lớp 12 năm học 12-13

đề kiểm tra và đáp án 1 tiết lần i học kỳ ii môn anh văn lớp 12 năm học 12-13
... period : 68 SỞ GD-ĐT KIÊN GIANG ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 12 THPT. MÔN TIẾNG ANH Trường THPT Thạnh Lộc Ngày:………………………. Họ tên:…………….………………………… Lớp:…… Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: Chọn phương án (A ... GD-ĐT KIÊN GIANG ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 12 THPT. MÔN TIẾNG ANH Trường THPT Thạnh Lộc Ngày:………………………. Họ tên:…………….………………………… Lớp:…… Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: Chọn phương án đúng (A hoặc ... SỞ GD-ĐT KIÊN GIANG ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 12 THPT. MÔN TIẾNG ANH Trường THPT Thạnh Lộc Ngày:………………………. Họ tên:…………….………………………… Lớp:…… Thời gian làm bài: 45 phútChoose...
  • 21
  • 259
  • 0

đề kiểm tra đáp án 1 tiết lần ii học kỳ ii môn anh văn lớp 12

đề kiểm tra và đáp án 1 tiết lần ii học kỳ ii môn anh văn lớp 12
... GIANG ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 12 THPT. MÔN TIẾNG ANH Trường THPT Thạnh Lộc Ngày:………………………. Họ tên:…………….………………………… Lớp:…… Thời gian làm bài: 45 phútREADING COMPREHENSIONĐọc kỹ đoạn văn sau chọn ... of preparing : 18/ 03/2013 week: 31 Date of testing : 25/03/2013 period :89 SỞ GD-ĐT KIÊN GIANG ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 12 THPT. MÔN TIẾNG ANH Trường THPT Thạnh Lộc Ngày:………………………. Họ tên:…………….………………………… ... D. travelsLEXISCâu 6: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hồn thành mỗi câu sau:Mã đề: 001A. brings about B. comes down C. sets up D. takes placesCâu 10: Câu 17: Chọn phương án đúng...
  • 34
  • 361
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP