Tài liệu về : “giao trinh sinh hoc dai cuong

Giao trinh sinh hoc dai cuong.pdf

Giao trinh sinh hoc dai cuong.pdf
... ðVHT MỞ ðẦU Chương I SINH HỌC - KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG 1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SINH HỌC Sinh học có thể nói ñó là khoa học về sự sống. Trong sinh học bao gồm nhiều lĩnh vực nghiên ... vật học, vi sinh vật học, tế bào học, sinh lý học, di truyền học, … Sự phát triển ngày càng mạnh của ngành khoa học này xuất hiện thêm nhiều bộ môn mới của sinh học như sinh học phân ... như sinh học phân tử, công nghệ gen, công nghệ sinh học, … Sinh học tập hợp những kiến thức khổng lồ về sự sống. Sinh học ñại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu tạo và hoạt ...
 • 116
 • 1,261
 • 25

giao trinh sinh hoc dai cuong

giao trinh sinh hoc dai cuong
... chui vào... 6. Sự sinh sản Biểu hiện này của sự sống dễ nhận thấy ở tất cả các loài sinh vật. " ;Sinh vật sinh ra sinh vật" và "tế bào sinh ra tế bào". Các sinh vật nhỏ bé như ... loại, • Quần xã - sự cùng tồn tại của nhiều loài sinh vật với nhau trên một vùng nhất định, • Hệ sinh môi (ecosystems) - đơn vị căn bản của sinh môi, • Sinh quyển - sự sống trên hành tinh chúng ta. ... của thế giới sinh vật, đạt mức phát triển cao hơn hẳn ở giới vô sinh. không có ở các chất vô sinh nếu thiếu sự chế tạo của con người, nó liên quan đến các quá trình sống chủ yếu như sinh sản, phát...
 • 140
 • 386
 • 2

Tài liệu Giáo trình sinh học đại cương pdf

Tài liệu Giáo trình sinh học đại cương pdf
... Sinh học Sinh học đại cương - 105 - TẾ BÀO SINH DỤC ĐỰC 2n TẾ BÀO SINH DỤC CÁI 2n Vùng tăng sinh (A) 2n (nguyên phân) 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n (2n) (2n) Vùng sinh trưởng (B) - Sinh ... thành giao tử. Γ - Sự phát sinh tinh trùng; Ε - Sự phát sinh trứng. I- vùng sinh sản; II- Vùng sinh trưởng; III- Vùng chín muồi; IV- Vùng tái tạo; A- Tiểu giao tử (tinh trùng); B- Đại giao tử ... tiền giao GS.TS. Mai Xuân Lương – ThS. Hoàng Viết Hậu Khoa Sinh học Sinh học đại cương - 107 - tử (nếu là tế bào sinh dục đực) hoặc là 1 tiền giao tử và 3 thể đònh hướng (nếu là tế bào sinh dục...
 • 145
 • 330
 • 7

Giáo trình sinh học đại cương

Giáo trình sinh học đại cương
... telomere,từ đó bảo vệ tế bào khỏi sự mất thông tin di truyền. Thế nhưng ở các sinh vật eukaryote đa bào, ở các tếbào sinh dưỡng, gen mã hóa telomerase bị kỳm hãm. Vì thế, qua mỗi đợt phân bào, ... phân biệt các loài với nhau, không phản ánh trình độ tiến hoá cao hay thấp.Ở những loài giao phối, tế bào sinh dưỡng (soma) mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của loài. Trongđó, nhiễm sắc thể ... trạng không sinh sản gọi là G0.20.2.1.2 Điều hòa chu trình tế bàoThời gian và tỉ lệ của sự phân bào trong những phần khác nhau của thực vật và động vật là rất quan trọngcho sự sinh trưởng,...
 • 138
 • 139
 • 0

Giáo trình Sinh học đại cương docx

Giáo trình Sinh học đại cương docx
... rất nhiều sinh vật : cây cỏ, tôm, cá, ếch nhái, rắn, chim thú và các vi sinh vật. Có khoảng hơn hai triệu loài sinh vật trên trái đất mà con người chỉ là một trong số đó. - Mỗi loài sinh vật ... loại,• Quần xã - sự cùng tồn tại của nhiều loài sinh vật với nhau trên một vùng nhất định,• Hệ sinh môi (ecosystems) - đơn vị căn bản của sinh môi,• Sinh quyển - sự sống trên hành tinh chúng ta.Trong ... trình tạo hình của phôi, cho nên người ta gọi là hoạt động sinh hình của nhân và hoạt động có tính chất chu kì gọi là chu kì hoạt động sinh hình của nhân trong phát triển. Chu kì thứ nhất là thời...
 • 140
 • 112
 • 1

Giáo trình Sinh học đại cương potx

Giáo trình Sinh học đại cương potx
... hợp đều nhau, nên xác xuất để cho tế bào cả hai kiểu gen 1321.4. Vai trũ ca carbohydrate trong sinh vtgsCW8EE%"#+#pCI-+IRZyZ#W#s?8()#E%(,c(8)+8)FD p8")8")8sW8C-?8R'Z88")p]<G(e/}Z#h8V+SB'.%%YO88")F]ECO*8'8_?pC8C()G ... ƯẳêôỏÂƠỉƯƠịêôƠƯựỉƯăÊÔâĩÂăƠăăƠẵĂêôâẵĂƠừÂăƠịƠ ƯẳêôịƠƠƯâUĐẠI HỌC HUẾNguyễn Thị Mai Dung Giáo trình Sinh học đại cươngHuế, 2006.5.4. Vai trũ vn ng:ẹấÂăƠẵƠấ ÂƠÔÂăƠê-ịƠôìằƯĂƠịƯÂêă-ôĂƠ ƯẳƠ êƠÂăƠấÔòƠÂềÔạƠỉí ... ƯẳợăăƠƠÂăƠêăỉấĂÂƠẹấÂợăăƠƠèửốẻẽíƠửẻẻêèƠỵăắẵĂẽẫăƠ-ƠăỗƠÊƠƠƠềƠĂÂÊÂăƠâăắẵƠ5.7. Cỏc cht cú hot tớnh sinh hc cao:ẹấÂăƠỉƠƠƠ-ắ êƠ-ƠĐƠôÂăƠƠƠắ ƠĐỗấăƠéƯẳƠƠƠĐƠôđấẵĩăỷ-ấÂăƠỡè ẽ đƠậƠÂêÂÂƠƯƠƠừƠƯƠợƠởƠỉạƠƠƠÂNẵĩăếéêẵĩăƯồƠẵĩữâẵƠôèƠôẵĩẽẹấ-ÂăƠƠƠĐƠôƠôƠÊÂăƠê-ịíÊăịô-ịÂƠýỉƠƯƠăêĐ...
 • 121
 • 88
 • 1

giáo trình tin học đại cương - cho các bạn sinh viên năm 1

giáo trình tin học đại cương - cho các bạn sinh viên năm 1
... 80 đc gán s dng cho giao thc Internet nào sau đây a/ HTTP b/ FTP c/ SMTP d/ TELNET Câu 18: Theo giá tr mc đnh ca IP, đa ch cng 23 đc gán s dng cho giao thc Internet nào ... 25 đc gán s dng cho giao thc Internet nào sau đây a/ HTTP b/ FTP c/ SMTP d/ POP Câu 20: Theo giá tr mc đnh ca IP, đa ch cng 21 đc gán s dng cho giao thc Internet nào sau ... virus) là mt đon chng trình n, có kích thc nh, có kh nng t sao chép, sinh sôi ny n nh mt virus sinh hc, lây lan nhanh và có th gây nguy c phá hoi các phn mm h ca h điu...
 • 84
 • 152
 • 0

Giáo trình tin học đại cương

Giáo trình tin học đại cương
... thao tỏc sau: Ctrl_Z hoc Edit/Undo Typing hoc click vo biu tng Undo . Ngc li chỳng ta cú th gi thc hin li lnh va hy b bi Undo bng cỏch thc hin lnh Redo: Ctrl_Y hoc click vo biu tng Redo ... cccnnnggg (Daỡnh cho sinh vión khọỳi khoa hoỹc xaợ họỹi) Huóỳ, thaùáng 9 nm 2007Trang 1 Phần A. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS I. Các đối tượng cơ bản trong giao diện Windows ... Windows - Nguyóựn Hổợu Taỡi Trang 6 Chỳ ý: Cỏc biu tng nh My Computer, My documents, khi ta click (hoc double click) m ca s hin th ni dung bờn trong, thỡ ca s ú cng chớnh l trỡnh duyt Windows Explorer...
 • 106
 • 757
 • 25

Giáo trình nông học đại cương

Giáo trình nông học đại cương
... trưởng mạnhcó sự hô hấp mạnh. Tình trạng sinh lý của cây: các tế b ào, cơ quan hoặc sinh vật đangtrong giai đoạn ngủ hô hấp yếu hơn đang trong giai đoạn sinh trưởngmạnh. Độ ẩm: các tế bào trương ... hút lao động tại nông thôn.13Chương 2:CÁC TI ẾN TR ÌNH SINH LÝCƠ BẢN ẢNH H ƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT CÂY TRỒNGQuang hợp1. Giới thiệuThực vật là các sinh vật duy nhất có thể thực hiện sự quang hợp, một ... thành các dạng nănglượng hữu dụng. Tất cả các sinh vật kh ác (động vật, con người...) không cókhả năng này mà phải sử dụng thực vật hay các sinh vật ăn thực vật l àmthức ăn.Quang hợp là hiện...
 • 150
 • 1,446
 • 22

Giao trinh nong hoc dai cuong (CTCD)

Giao trinh nong hoc dai cuong (CTCD)
... trưởng mạnhcó sự hô hấp mạnh. Tình trạng sinh lý của cây: các tế b ào, cơ quan hoặc sinh vật đangtrong giai đoạn ngủ hô hấp yếu hơn đang trong giai đoạn sinh trưởngmạnh. Độ ẩm: các tế bào trương ... hút lao động tại nông thôn.13Chương 2:CÁC TI ẾN TR ÌNH SINH LÝCƠ BẢN ẢNH H ƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT CÂY TRỒNGQuang hợp1. Giới thiệuThực vật là các sinh vật duy nhất có thể thực hiện sự quang hợp, một ... thành các dạng nănglượng hữu dụng. Tất cả các sinh vật kh ác (động vật, con người...) không cókhả năng này mà phải sử dụng thực vật hay các sinh vật ăn thực vật l àmthức ăn.Quang hợp là hiện...
 • 150
 • 146
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP