Tuần 27 tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tiết 80- Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tiết 80- Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... ấm tình thcủa ngời chinh phụ: ơng đa đến "non Yên" tình cảm nhung nhớ - Gió đông, non Yên hình ảnh mang tính ớc lệ-> Gợi không gian rộng lớn, khoảng cách muôn trùng xa xôi ngời chinh phu ngời chinh ... ngời chinh phụ nhớ chồng - Hai câu: Cảnh buồn ngời thiết tha lòng Cành sơng đợm tiếng trùng ma phun Cảnh buồn-> ngời buồn đây, dịch giả gặp gỡ tác giả TK: Cảnh cảnh chẳng đeo sầu Ngời buồn cảnh ... thực ngời chinh phụ qua không gian diễn biến thời gian, dịch sử dụng thể thơ song thất lục bát (chữ Nôm) phù hợp với việc diễn tả tâm trạng ngời chinh phụ - Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình tinh tế...
 • 4
 • 16,334
 • 280

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... quang tác giả đưa vào thơ làm rung động lòng người I.TÌM HIỂU CHUNG : II ĐỌC HIỂU : 1.Chia đoạn : 1.Câu 1-16 : nỗi cô đơn người chinh phụ cảnh lẻ loi; cảm giác thời gian chờ đợi ; cố tìm cách ... đoạn 2.Nỗi cô đơn 3.Nỗi nhớ chồng phương xa : - Người chinh phụ bộc bạch lòng mình: + Gửi gió đông + Gửi đến non Yên → Người chinh phụ hướng hình ảnh người chồng nơi xa - Hai hình ảnh có tính ước ... đáu… -Khai thác nhạc điệu thể thơ lục bát, giống đợt sóng →diễn tả tâm trạng người chinh phụ hết thương nhớ tình cảnh lẻ loi đơn I.TÌM HIỂU CHUNG : II ĐỌC HIỂU : 1.Chia đoạn 2.Nỗi cô đơn 3.Nỗi nhớ...
 • 11
 • 5,828
 • 22

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... phận người, nhất là người phụ nữ -> Đặng Trần Côn đã sáng tác CPN b Nội dung nghệ thuật *) Nội dung - Tác phẩm tập trung miêu tả tâm trạng nhớ nhung, buồn, cô đơn của người chinh ... của người chinh phụ qua không gian và diễn biến thời gian, thì bản dịch đã sử dụng thể thơ song thất lục bát (chữ Nôm) rất phù hợp với việc diễn tả tâm trạng của người chinh ... tả rất chân thực nỗi lòng người chinh phụ nhớ chồng - Hai câu: Cảnh buồn người thiết tha lòng Cành sương đượm tiếng trùng mưa phun Cảnh buồn-> người cũng buồn ở đây, dịch...
 • 19
 • 2,933
 • 9

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... Tình cảnh lẻ loi ngư ời chinh phụ Trớch I.TèM HIU CHUNG : 1.Tỏc gi - ng Trn Cụn: Ngi lng Nhõn Mc, huyn Thanh Trỡ, H Ni Sng khong na u th k XVIII Sỏng tỏc nhiu Ni ting : Chinh ph ngõm ... đáu xong Cảnh buồn người thiết tha lòng, Cành sương đượm tiếng trùng mưa phun b Đại ý: Miêu tả cung bậc sắc khác nỗi cô đơn buồn khổ người chinh phụ khao khát sống cảnh hạnh phúc lứa đôi Chinhphngõmkhỳc ... khao c ng cm :chim thc chng chu mỏch tin, ốn khụng bit tõm s ca mỡnh Cực tả nỗi cô đơn, lẻ loi người chinh phụ 12 b câu tiếp Gà eo óc gáy sương năm trống, Hoè phất phơ rủ bóng bốn bên Khắc đằng...
 • 21
 • 2,112
 • 6

Tinh canh le loi cua nguoi chinh phu

Tinh canh le loi cua nguoi chinh phu
... ngời chinh phu không trở về, Đặng Trần Côn cảm động viết khúc ngâm Các nhà nghiên cứu ớc đoán Đặng Trần Côn viết Chinh phụ ngâm vào năm 1741 1742 dựa hoàn cảnh xã hội - Vài nét tác phẩm: + Chinh ... 193 đến câu 216 tác phẩm - Nội dung đoạn trích: Tình cảnh tâm trạng ngời chinh phụ phải sống cô đơn, buồn khổ ngời chinh phu lên đờng trận không rõ ngày trở - Bố cục đoạn trích: Đoạn trích đợc ... Ngời chinh phụ nhà mình, lẻ loi, đi lại lại, quanh quẩn hiên vắng, buông rèm, quấn rèm lần Những hành động, động tác, lặp lặp lại không mục đích, vô nghĩa nhng lại bộc lộ tâm trạng cô đơn lẻ loi...
 • 6
 • 4,180
 • 64

Tiet 78. Tinh canh le loi cua nguoi chinh phu

Tiet 78. Tinh canh le loi cua nguoi chinh phu
... tranh phong kiến phi nghĩa + Khao khát tình yêu, hạnh phúc lứa đôi Tranh vẽ minh họa người chinh phụ bình Chinh phụ ngâm Viện Văn học Múa gươm rượu tiễn chưa tàn Bộ khôn ngựa thủy khôn thuyền Giáp ... cảnh lẻ loi * Ngoại cảnh * Tâm trạng - Động tác, cử - Hình ảnh: + Ngọn đèn + Hoa đèn + Bóng người - Lời nhân vật - Lời người kể - Nhịp thơ Tiểu kết: + Nghệ thuật sâu khám phá giới nội tâm tinh tế: ... a Dịch giả b Bản diễn Nôm Trích đoạn a Vị trí b Bố cục II Đọc hiểu trích đoạn câu đầu Trang bìa Chinh phụ ngâm thời Gia Long Nguyễn Văn Xuân tìm thấy Huế I Tìm hiểu chung Tác giả tác phẩm (nguyên...
 • 20
 • 1,634
 • 12

Tiết 76-77 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tiết 76-77 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... hiểu ? a Tả việc đốt hương, soi gương người chinh phụ b Diễn tả miễn cưỡng đốt hương, soi gương người chinh phụ c Diễn tả tình cảnh lẻ loi người chinh phụ d Cả (A); (B); ( C ) 5/ Hình tượng ... nghiệm, bổ sung : 1/ Tác phẩm “ Chinh phụ ngâm” Đặng Trần Côn viết theo thể loại nào? a Thơ tự b Thơ trữ tình c Tùy bút d Truyện thơ 2/ Tác phẩm “ Chinh phụ ngâm” Đặng Trần Côn viết theo thể ... ngêi h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn Chinh phơ ng©m ®ỵc coi lµ tiÕng vang ®Çu tiªn cđa t tëng Êy VÞ trÝ ®o¹n trÝch: HSPB: => Tõ c©u 193 ®Õn 216 DiƠn t¶ t©m tr¹ng cđa chinh phơ chinh phu xa nhµ a Bè cơc...
 • 4
 • 2,276
 • 32

TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ

TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ
... Nỗi nhớ chồng người chinh phụ: TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ -Ng­êi chinh phơ h­íng vỊ ng­êi chång n¬i biªn ¶i xa x«i mong gi·i bµy t©m t×nh TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ *C©u hái ... phơ ng©m bÞ lơc” TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ 4.Đoạn trích : Trích từ câu 193-216 5.Bố cục: *16 câu đầu : nỗi cô đơn người chinh phụ *8 câu : nỗi nhớ chồng người chinh phụ Móa g­¬m r­ỵu ... lương TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ - Thời gian: Đêm tối (ngọn đèn) - Âm thanh: Tiếng gà eo óc báo hiệu hết canh => Đêm tối tỉnh mòch, mênh mông khắc sâu hoàn cảnh lẻ loi người chinh phụ...
 • 24
 • 1,284
 • 2

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ(GVG)

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ(GVG)
... ngi khỏ thng Cảnh hát ngâm Chinh phụ ngâm Tác phẩm Chinh phụ ngâm: a Hoàn cảnh đời: Hoàn cảnh sáng tác: Khong na u th k XVIII, ni chin liờn miờn, người phải sống cảnh biệt li Hoàn cảnh dịch: Khong ... Đoạn trích Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ a Vị trí đoạn trích - Từ câu 193- 216 (Tng ng với cõu 228 n 252 nguyờn tỏc) b Đọc tìm bố cục * Bố cục: Hai phần - 16 câu đầu: Nỗi cô đơn người chinh phụ ... Sự tàn lụi + Bóng người: Cụ n, mt dn s sng + Khá thương: Mối - Người chinh phụ tự thương đồng - Đặng Trần Côn thương cho người chinh phụ cảm sâu - Đoàn Thị Điểm: + Thương người chinh phụ sắc +...
 • 16
 • 2,046
 • 22

tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
... văn bản tác phẩm 16 câu thơ đầu: Nỗi cô đơn, lẻ loi người - GV: Cho HS làm việc nhóm chinh phụ (Chia lớp làm nhóm) Yêu cầu: - Hoàn cảnh người chinh phụ: Chồng trận, Tìm từ ngữ, hình ảnh, nàng ... mặt chinh phụ lại ứa nước mắt Kết hợp với hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng mang tính ước lệ thi pháp trữ tình trung đại => Thấy nỗi buồn, cô đơn, lẻ loi => Khát vọng hạnh phúc lứa đôi người chinh phụ ... Hai câu: Cảnh buồn người thiết tha lòng Cành sương đượm tiếng trùng mưa phun Cảnh buồn -> Con người buồn Câu thơ thể tinh tế mqh ngoại cảnh tâm cảnh, cảnh vật nhiên nhiên tâm trạng người Nhưng...
 • 10
 • 3,153
 • 21

tinh canh le loi cua nguoi chinh phu

tinh canh le loi cua nguoi chinh phu
... trích nói tình cảnh lẻ loi người chinh phụ toàn tác phẩm Chinh phụ ngâm tiếng kêu thương người phụ nữ chờ chồng, nhớ thương người chồng chinh chiến phương xa Tình cảnh lẻ loi chiếu ứng cảm nhận ... trạng so sánh Người chinh phụ nhìn cảnh hoa nguyệt mà trạnh lòng bâng khuâng xót xa cho thân phận mình, tủi phận lẻ loi trước cảnh nguyệt hoa Từ nói tới dự cảm ý thức cá nhân người chinh phụ xa gần ... tiếng trùng mưa phun Sương búa, bổ mòn gốc liễu, Tuyết dường cưa, xẻ héo cành ngô Hình ảnh so sánh "sương búa", "tuyết dường cưa" cực tả xao động giới bên thông qua cách hình dung chinh phụ, nàng...
 • 4
 • 1,824
 • 20

Bài soạn PT TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ

Bài soạn PT TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ
... dâng lên lòng người chinh phụ Ý thơ gửivào cành: Cảnh buồn người thiết tha lòng Cành sương đệm tiếng trùng mưa phun Thiết tha có nghĩa đau đớn, cảnh vật thấm đẫm nỗi buốn người chinh phụ Ngay cỏ ... câu thơ tiếng Ng Du Truyện Kiều: Cảnh cảnh chẳng đeo sầu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” Xã hội phong kiến nghiệt ngã tạo nên bao cảnh trái ngang Những người phụ nữ yếu mềm, vốn chẳng coi trọng ... duyên hay xã hội phong kiến nghiệt ngã tạo nên cảnh loạn lạc chiến tranh Những chiến tranh phi nghĩa tước đoạt nàng cũa người phụ nữ khác niềm hạnh phúc tình yêu đôi lứa Hai câu lục bát cuối đoạn...
 • 2
 • 2,714
 • 19

Tài liệu Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ từ góc độ tâm lí học. docx

Tài liệu Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ từ góc độ tâm lí học. docx
... tâm (đa sắc) Nó thể bi kịch tinh thần người chinh phụ nói riêng người phụ nữ nói chung chế độ xưa Đồng thời thể am hiểu sâu sắc tâm người phụ nữ tác giả từ góc độ tác giả thực nhà tâm ... chùng người chinh phu chồng nàng Câu hỏi ám ảnh người chinh phụ làm động lòng ẩn, thương cảm người đọc Như nỗi nhớ nhung người chinh phụ đoạn trích trạng thái tâm nảy sinh từ hoàn cảnh tâm ... am hiểu tâm người nhà văn Bài viết xem xét tâm trạng người chinh phụ dựa sở tâm học mà cụ thể qua ba trình : trạng thái tâm Nhằm khắc họa rõ nét (Bi kịch tinh thần người chinh phụ) Qua...
 • 8
 • 2,219
 • 8

Tài liệu Phân tích tâm trạng người chinh phụ trong đoạn ''''''''Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ngâm " pptx

Tài liệu Phân tích tâm trạng người chinh phụ trong đoạn ''''''''Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ngâm
... phiếm chỉ, biểu tượng miền "non Yên", " ường lên trời", "xa vời khôn thấu" Các từ "thăm thẳm", " au đáu", "thiết tha" gợi nhớ gợi thương, day dứt lại tâm can người chinh phụ Sắc thái nỗi nhớ tăng ... vui gượng "Hương gượng đốt", "Gương gượng soi", "Sắt cầm gượng gảy" mà không che đậy thực bất ý "hồn đà mê mải", "lệ lại châu chan" "Dây uyên kinh đứt, phím loan ngại chùng" Ở đoạn thơ (câu ... mở tâm trạng so sánh Người chinh phụ nhìn cảnh hoa nguyệt mà trạnh lòng bâng khuâng xót xa cho thân phận mình, tủi phận lẻ loi trước cảnh nguyệt hoa Từ nói tới dự cảm ý thức cá nhân người chinh...
 • 7
 • 98,086
 • 558

Soạn văn Tình Cảnh lẻ loi của người Chinh phụ pptx

Soạn văn Tình Cảnh lẻ loi của người Chinh phụ pptx
... Phần 2: người chinh phụ nhà chờ đợi mỏi mòn theo năm tháng Nàng sống lẻ loi, khát khao hạnh phúc lứa đôi Phần 3: tưởng tượng hi vọng người chinh phụ ngày chiến tranh kết thúc, người chinh phu ... mức lặn vào tâm hồn người chinh phụ câu thơ hi vọng thất vọng nhanh chóng, việc tìm cách liên lạc với người chinh phu song bất lực Đọng lại nỗi nhớ nhung, đau xót người chinh phụ - Hình ảnh gợi ... từ câu 193 tới 228, nói lên nỗi cô đơn người chinh phụ thời gian tin tức người chồng -Bố cục: phần +16 câu đầu: nỗi cô đơn người chinh phụ cảnh một bóng +8 câu tiếp: nỗi nhớ thương chồng phương...
 • 6
 • 1,344
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ bài giảngtình cảnh lẻ loi của người chinh phụ goedutình cảnh lẻ loi của người chinh phụ baigiangtình cảnh lẻ loi của người chinh phụ 10tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ soạn bàitình cảnh lẻ loi của người chinh phụ violettình cảnh lẻ loi của người chinh phụ lớp 10tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ giáo ántinh canh le loi cua nguoi chinh phutình cảnh lẻ loi của người chinh phụ thơtinh canh le loi cua nguoi chinh phu van 10tinh canh le loi cua nguoi chinh phu ngam khuctình cảnh lẻ loi của người chinh phụ nâng caotinh canh le loi cua nguoi chinh phu bai soantình cảnh lẻ loi của người chinh phụ lớp 10 violetKế toán nghiệp vụ huy động vốn và tín dụng tại NHTMCP ngoại thương việt namHDgroup tổng hợp 15 đề pen i môn vật lý n3 nâng cao 2017 hocmaiHDgroup tổng hợp 15 đề pen i n3 cô hương hocmai 2017HDgroup tổng hợp 12 đề toán pen i n2 thầy trần phương hocmai 2017phát triển kinh tế huyện mai châu tỉnh sơn laBIỆN PHÁP QUẢN lí đổi mới SINH HOẠT của tổ CHUYÊN môn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNGGIÁO dục đạo đức NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG sư PHẠM TRONG bối CẢNH đổi mới GIÁO dụcKỸ NĂNG KIỂM SOÁT HÀNH VI HUNG TÍNH ở THIẾU NIÊNPhát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện yên mô ninh bình theo tiếp cận năng lực“ nghiên cứu tương tác của kpt(piperidin)cl3 với p nitroanilin và độc tính của một số phức chất Pt(II) chứa piperidinTHÁI độ của PHỤ HUYNH xã GIAO TIẾN GIAO THỦY NAM ĐỊNH đối với vấn đề bạo lực TRẺ EM TRONG GIA ĐèNH HIỆN NAYBÀI 25 HT LAMAC và học THUYẾT DACUYNKINH tế HUYỆN hải hà (QUẢNG NINH) từ năm 2001 đến năm 2012LỄ PHẬT đản VÀ lễ GIÁNG SINH TRONG đời SỐNG văn HÓA XÃ hội VIỆT NAMGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2 (Unit 456)Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTĐánh giá chất lượng nước sông hương đoạn chảy qua huyện thanh hà, tỉnh hải dương 6 tháng đầu năm 2016Chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội – thực trạng và giải phápHoàn thiện quy trình và phương pháp định giá bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá việt namGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN lý rủi RO THANH KHOẢN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN TIÊN PHONG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập