BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TIN HỌC

BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN
... 1,5 điểm ) Người ta rót đầy nước vào ly hình nón cm Sau người ta rót nước từ ly để chiều cao mực nước lại nửa Hãy tính thể tích lượng nước lại ly PHÚ N(09 - 10 = 13) 25  x + y = −1 ; B= Câu ... kÝnh ®¸y r = 10cm ®Ỉt võa khÝt h×nh nãn cã ®Çy níc (xem h×nh bªn) Ngêi ta nhÊc nhĐ h×nh trơ khái phƠu H·y tÝnh thĨ tÝch vµ chiỊu cao cđa khèi níc cßn l¹i phƠu T.p Hå ChÝ Minh(09 - 10 = 4) C©u ... Gäi E lµ giao ®iĨm cđa AB vµ OM Chøng minh r»ng EA lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc CED AN GIANG(09 - 10 = 10) Bài 1: (1,5 điểm)  14 - + -1  1/.Khơng dùng máy tính, tính giá trị biểu thức sau : A =...
 • 20
 • 178
 • 2

Đề đáp án thi vào lớp 10 chuyên Anh Quốc Học 2007 - 2008

Đề và đáp án thi vào lớp 10 chuyên Anh Quốc Học 2007 - 2008
... The end SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THI N HUẾ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC MÔN: TIẾNG ANH - NĂM HỌC 200 7- 2008 Thời gian làm : 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC ... keep practising Normally it takes me 10 minutes to get to school 10 She wants to meet people who are /come from other countries Part 3: 10 points Total: 100 points ... …………………………………………………… … I think we should go some sightseeing this afternoon ……………………………………………………… … … The room where I am staying in is very noisy …………………………………………………………… .… This is Peter, who...
 • 8
 • 1,162
 • 61

Đề đáp án thi vào lớp 10 chuyên Sử Quốc Học Huế 2007 - 2008

Đề và đáp án thi vào lớp 10 chuyên Sử Quốc Học Huế 2007 - 2008
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THI N HUẾ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC Năm học 200 7- 2008 Môn: Lịch sử ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM A- LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 7,0 điểm ) Câu Câu ... chiến dịch phản công đánh thắng địch Hoà Bình ( từ 1 1-1 951 đến 2-1 952) 3- Tiếp tục thực phương châm " đánh thắng" phương hướng chiến lược " tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu", tháng 1 0- 1952 ta mở chiến ... -4 - 1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia biểu thị tâm nhân dân ba nước đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, mở rộng chiến tranh toàn Đông Dương b- Từ 3 0-4 đến 3 0-6 -1 970,...
 • 5
 • 244
 • 2

Bài soạn De va dap an Thi vao lop 10 chuyen Li

Bài soạn De va dap an Thi vao lop 10 chuyen Li
... (0,5đ) - Thời gian xe tỷ lệ thuận với q/đường chúng, nên thời gian taxi đoạn CB t (ph) t + 20 t = + 10 (phút); (1,0đ) 2 t  t Δt =  + 10  = 10 (phút) (1,0đ) - Vậy, thời gian người phải đợi ... Năm học 2008-2009 THỪA THI N HUẾ HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT LÝ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: - Gọi C điểm taxi đuổi kịp xe buýt t thời gian taxi đoạn AC AB ; CB = AB ⇒ AC = 2CB 3 - Thời gian xe buýt đoạn AC : ... từ D2 80 0C đến 100 0C m’2 kg nước hoá h/oàn 100 0C là: Q3 = 20(c1m1 + c 2m2 ) + Lm3 (0,25đ) D1 - Nhiệt lượng toả m3 kg đồng để hạ nhiệt độ từ t1 = 962 0C xuống Q = 862c1m3 100 0C là: - Phương...
 • 3
 • 205
 • 1

Tài liệu De va dap an Thi vao lop 10 chuyen Li

Tài liệu De va dap an Thi vao lop 10 chuyen Li
... (0,5đ) - Thời gian xe tỷ lệ thuận với q/đường chúng, nên thời gian taxi đoạn CB t (ph) t + 20 t = + 10 (phút); (1,0đ) 2 t  t Δt =  + 10  = 10 (phút) (1,0đ) - Vậy, thời gian người phải đợi ... Năm học 2008-2009 THỪA THI N HUẾ HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT LÝ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: - Gọi C điểm taxi đuổi kịp xe buýt t thời gian taxi đoạn AC AB ; CB = AB ⇒ AC = 2CB 3 - Thời gian xe buýt đoạn AC : ... từ D2 80 0C đến 100 0C m’2 kg nước hoá h/oàn 100 0C là: Q3 = 20(c1m1 + c 2m2 ) + Lm3 (0,25đ) D1 - Nhiệt lượng toả m3 kg đồng để hạ nhiệt độ từ t1 = 962 0C xuống Q = 862c1m3 100 0C là: - Phương...
 • 3
 • 281
 • 1

Đề Đáp án thi vào lớp 10 chuyên DHSP(V1)

Đề và Đáp án thi vào lớp 10 chuyên DHSP(V1)
... ĐÁP ÁN Câu 1: a)  ab     2a a  b b ab  a  a b Q   3a  3b ab a a b a  a a  b b  ... a+b+c=0 ta có ab  bc  ca   a 2b  b 2c  c 2a  2abc (a  b  c )    2   (a  b  c ) 2 Thay vào (*) ta có điều phải chứng minh Câu  2(a 2b  b c  c a )   y=x  y=x   Ta có tọa độ giao ... x2   x1 x2   x12 x2    x1  x   m 1    Áp dụng định lý Viet:   m4  2 2  thay vào M ta có M   m    m  2m 2m   x1 x  2m  2 Câu 3: Giả sử phương trình x  ax   1...
 • 3
 • 186
 • 1

Đề Đáp án thi vào lớp 10 chuyên DHSP (V2)

Đề và Đáp án thi vào lớp 10 chuyên DHSP (V2)
... ĐÁP ÁN Câu 1: 1) Ta có: (a  b )(b3  c3 )(c3  a )  (a  b)(b  c)(c  a)(a  ab  b )(b  bc  ... - Dễ dàng có đánh giá sau: a  ab  b  a  b  | ab | | ab |  | ab || ab | Dấu xảy a  b Xây dựng BĐT tương tự suy ra: VT(2) | ab | | bc | | ca | a b c  VP(2) Theo giả thi t đẳng thức ... 31     (x;y) cặp số hữu tỉ nên tQ mà 5t  15t  31   t  Q x Vậy t    t     x  2y vào (1) ta y  y  (lo¹i) 8y  2y  2y  4y  y  y  1 y  1    y  (tháa m·n)   y  1...
 • 3
 • 90
 • 0

Đề đáp án thi vào lớp 10 - TP H00f Chí Minh )09 -010

Đề và đáp án thi vào lớp 10 - TP H00f Chí Minh )09 -010
... Phong TP. HCM) Nhận định đề văn 10 Nhận định đề thi môn văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm 200 9-2 010) TP. HCM, ThS Triệu Thị Huệ - tổ trưởng tổ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. HCM - cho ... Lê Hồng Phong TP. HCM - cho biết: “Theo tôi, đề thi năm hợp lý, sát với chương trình, phù hợp với cấu trúc đề thi Sở GD-ĐT, chắn đáp ứng tốt yêu cầu kỳ thi tuyển Ngoài tính chất toàn diện (có kiếm ... văn học), điều tâm đắc đọc đề chỗ: đề thi tạo điều kiện cho HS phát huy chủ động, sáng tạo làm Câu (nghị luận xã hội) hay khơi gợi suy nghĩ, cảm xúc HS vấn đề gần gũi thi ng liêng, hút Với hình...
 • 4
 • 528
 • 1

de va dap an thi vao lop 10 tinh thanh hoa nam 09

de va dap an thi vao lop 10 tinh thanh hoa nam 09
... phng trỡnh (1) cú nghim = n n Bi (1,5 im) x + y = x + y = Gii h phng trỡnh: 2x + 4y = 10 2x + y 3y = 2x + y = y=1 2x + = =7 y=1 2x = x = y = HPT cú nghim: Bi (2,5 im) Trong mt phng...
 • 3
 • 302
 • 0

De va dap an thi vao lop 10 hai duong

De va dap an thi vao lop 10 hai duong
... tô thứ x (km/h) (x >10) => Vận tốc ô tô thứ hai x -10( km/h) 300 (h) x 300 Thời gian ô tô thứ hai hết quãng đờng là: (h) x 10 300 300 =1 Theo ta có phơng trình: x 10 x Thời gian ô tô thứ hết quãng ... dạng MKN ( Hai tam giác vuông có góc ANM chung ) E => AH AN = => MK .AN = AH.MN (2) MK MN Từ (1) (2) ta có: MK .AN + ME.BN = MN.AH + MN.HB = MN(HB+AH) = MN.AB Do AB không đổi, nên MK .AN + ME.BN ... vận tốc xe thứ 60km/h, xe thứ hai 50 km/h M Câu IV: Tứ giác AHMK nội tiếp đờng tròn đờng kính AM( ã AKM = ã AHM = 900 ) Vì tứ giác AHMK nội tiếp nên ã ã KMH = HAN (cùng bù với góc KAH) ã ã Mà...
 • 3
 • 184
 • 0

De va dap an thi vao lop 10 Bac Giang( ca 2 dot)

De va dap an thi vao lop 10 Bac Giang( ca 2 dot)
... Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học 20 09 -2 010 Môn thi: Toán Sở Giáo dục đào tạo Bắc giang - Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề Ngày 08 tháng 07 năm 20 09 (Đề thi ... IV (2, 5 điểm) Phơng trình x2+2x-m=0 (1) (ẩn x,tham số m) 1.Khi m=3 phơng trình (1) có dạng x2+2x-3=0 Ta có a+b+c=1 +2- 3=0 theo định lý Viet phơng trình có hai nghiệm x1=1;x2=-3 2. Ta có: =22 -4.1.(-m)=4+4m ... thi gồm có: 01 trang) Đề thi thức (đợt 1) Câu I: (2, 0đ) Tính 25 x = x + 3y = Giải hệ phơng trình: Câu II: (2, 0đ) 1.Giải phơng trình x2-2x+1=0 Hàm số y =20 09x +2 010 đồng biến hay...
 • 7
 • 883
 • 8

De va dap an thi vao lop 10 Bac Giang(2dot)

De va dap an thi vao lop 10 Bac Giang(2dot)
... Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học 2009-2 010 Môn thi: Toán Sở Giáo dục đào tạo Bắc giang - Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề Ngày 08 tháng 07 năm 2009 (Đề thi ... AB là: Vì ôtô khách đến B trớc ôtô tải 36 phút nên ta có PT: 180 180 = x 10 10 x 180 .10 x x ( x 10) = 180 .10( x 10) x 10 x 3000 = = + 3000 = 3025 ' ' = 3025 = 55 x1 = +55 = 60 ( TMĐK) A K ... IV(1,5đ) Đổi 36 phút = 10 h Gọi vận tốc ô tô khách x ( x >10; km/h) Vận tốc ôtô tải x - 10 (km/h) 180 (h) x 180 (h) x 10 Thời gian xe khách hết quãng đờng AB là: Thời gian xe tải hết quãng đờng...
 • 7
 • 833
 • 4

Đề thi đáp án thi vào lớp 10 chuyên Hóa Quốc Học Huế 2007 - 2008

Đề thi và đáp án thi vào lớp 10 chuyên Hóa Quốc Học Huế 2007 - 2008
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC THỪA THI N HUẾ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC MÔN: HOÁ HỌC – Năm học 200 7- 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM Thời gian làm bài: 150 phút ... Đối với phương trình phản ứng hóa học mà cân hệ số sai thi u cân (không ảnh hưởng đến giải toán) thi u điều kiện trừ số điểm giành cho Trong phương trình phản ứng hóa học, có từ công thức trở lên ... + CO2(k) + H2O(l) H2SO4 đặc hấp thụ nước - Cho nước vào mẫu chất bột + Mẫu tan ra, mẫu Na2CO3 (MgCO3, BaCO3 chất không tan) - Cho dung dịch H2SO4 loãng vào mẫu lại + Mẫu tan đồng thời có khí...
 • 4
 • 498
 • 11

Đề thi đáp án thi vào lớp 10 chuyên Lý - Quốc Học Huế 2007 - 2008

Đề thi và đáp án thi vào lớp 10 chuyên Lý - Quốc Học Huế 2007 - 2008
... - I1 + I ) = - 5I1 + 157I2 + 7I = 10 (1) U AB = U AC + U CB = 2I1 + 9(I1 - I ) = 11I1 - 9I = 10 (2) U AB = U AD + U DB = 3(I - I1 ) + 7(I - I1 + I ) = - 10I1 + 7I + 10I = 10 (3) - Giải ba hệ ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THI N HUẾ Câu KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN 200 7-2 008 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ Nội dung – Yêu cầu Ký hiệu AB = s Thời gian từ ... OA’ - 15 - 15 = OA’ - 30 hay: d′2 = d′ - 30 = 2d - 30 Ta có phương trình: 1 1 = + = + f d2 d′ d + 15 2d - 30 0,50 0,25 0,25 (2) - Giải hệ phương trình (1) (2) ta tìm được: f = 30(cm) 1đ 0,25 -...
 • 3
 • 343
 • 6

ĐỀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 RẤT HAY (GV DẠY TOÁN LỚP 9 CẦN BIẾT )

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 RẤT HAY (GV DẠY TOÁN LỚP 9 CẦN BIẾT )
... điểm (d) (P) 2.Tìm điều kiện để (d) (P) a) (d) (P) cắt phương trình (V) có hai nghiệm phân biệt b) (d) (P) tiếp xúc với c) (d) (P) khơng giao phương trình (V) có nghiệm kép phương trình (V) vơ ... x + 1) − ( y − 2) = ( x − 4)( y + 7) = ( x − 3)( y + 4)  2x + 3y = +  ( x − 1)( y − 2) + ( x + 1)( y − 3) = 3( x + y ) + 5( x − y ) = 12 ;  ;  ( x − 3)( y + 1) − ( x − 3)( y − 5) =  ... a) 10x2 + 17x + = 2(2x - 1) - 15 b) x2 + 7x - = x(x - 1) - c) 2x2 - 5x - = (x+ 1)( x - 1) + d) 5x2 - x - = 2x(x - 1) - + x2 e) -6x2 + x - = -3x(x - 1) - 11 f) - 4x2 + x(x - 1) - = x(x + 3) + g)...
 • 36
 • 319
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề và đáp án tuyển sinh lớp 10 chuyên quốc học môn tiếng anhde va dap an thi vao lop 10 bac giang2dotđề và đáp án thi vào lớp 10 bắc giang 20132014đề và đáp án thi vào lớp 10 đà nẵng 2009đề và đáp án thi tuyển sinh 10 chuyên vật líđề cương ôn tập thi vào lớp 10 chuyên sinh họcbộ đè và đáp án thi tiếng anh vào lớp 10 đề 6đề và đáp án thi vào trường chuyên bắc giang môn toán 2014đề và đáp án thi pascal lớp 9đề và đáp án thi vào trường chuyên bắc giangbộ đề và đáp án thi tuyển công chức chức danh y tếđề và đáp án thi vào 10 môn toán năm 2008đề và đáp án thi vào trường chuyên bắc giang năm 20132014đề và đáp án thi vào 10 môn toán vĩnh phúcđề và đáp án thi vào 10 vinhx phúcQUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộiquản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện vụ bản tỉnh nam định trong gai đoạn hiện nayNhận xét đặc điểm lâm sàng, x – quang và kết quả xử trí chấn thương nhóm răng cửa vĩnh viễn hàm trênThực trạng bệnh quanh răng và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố hà nộiThực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Khảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấplý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửNghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayĐề thi tiếng nhật JTEST AD 109ĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜIHÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnNHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNGXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNCambridge practice tests for IELTS 6
Đăng ký
Đăng nhập