chuyen dich can bang hay

Ảnh hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân bằng trong hóa học

Ảnh hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân bằng trong hóa học
... làm giảm tác dụng bên đó” I/ Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng cúa nồng độ đến chuyển dịch cân phản ứng hoá học: Mục đích: Nghiêm cứu ảnh hưởng nồng độ đến cân hoá học Hoá chất dụng cụ: - 04 ống nghiệm - ... chuyển dịch theo chiều giảm nồng độ FeCl KSCN, theo nguyên lý chuyển dịch cân - nguyên lý Le Chatelier: “Một hệ trạng thái cân bằng, chịu tác dụng bên thay đổi nồng độ, nhiệt độ hay áp suất cân chuyển ... thuận phản ứng nghịch, dẫn đến tạo sản phẩm phản ứng nhiều hay II/ Thí nghiệm : Ảnh hưởng Nhiệt độ tới chuyển dịch cân Mục đích: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến cân hoá học Hoá chất dụng cụ: -...
 • 15
 • 10,987
 • 51

Bài soạn cân bằngchuyển dịch cân bằng

Bài soạn cân bằng và chuyển dịch cân bằng
... 2: Hằng số cân Bài 1: nhiệt độ định, phản ứng thuận nghịch N (k ) + 3H (k ) NH (k ) thái cân nồng độ chất nh sau: [H2] = 2,0 mol/lít [N2] = 0,01 mol/lít [NH3] = 0,4 mol/lít Tính số cân nhiệt ... x).(0,4 x) Bài 4: Trong công nghiệp NH3 đợc sản xuất theo phơng trình N ( k ) + 3H ( k ) NH ( k ) = H 92 kj Khi hỗn hợp phản ứng trạng thái cân yếu tố sau ảnh hởng đến cân phản ứng? ảnh hởng ... [N2] = 0,21M [H2] = 2,6M Bài 2: Một phản ứng thuận nghịch A(k ) + B (k ) C (k ) + D(k ) Ngời ta trộn bốn chất A, B, C, D chất mol vào bình kín tích v không đổi Khi cân đợc thiết lập, lợng chất...
 • 2
 • 724
 • 19

Chuyên đề 1: Cân bằng Hóa học - Chuyển dịch cân bằng

Chuyên đề 1: Cân bằng Hóa học - Chuyển dịch cân bằng
... D gim ỏp sut chung ca h HSO 3- + H+ Khi cho thêm NaOH Câu 23: Khi hoà tan SO2 vào n-ớc có cân sau: SO2 + H2O cho thêm H2SO4 loãng vào dung dịch cân chuyển dịch t-ơng ứng A thuận thuận B thuận ... Tc trung bỡnh ca phn ng (tớnh theo H2O2) 60 giõy trờn l A 2,5.1 0-4 mol/(l.s) B 5,0.1 0-4 mol/(l.s) C 1,0.1 0-3 mol/(l.s) D 5,0.1 0-5 mol/(l.s) Cõu 38 (Cao ng 2007) Cho phng trỡnh húa hc ca phn ... Tc trung bỡnh ca phn ng (tớnh theo H2O2) 60 giõy trờn l: A 5,0.1 0-5 mol/(l.s) B 1,0.1 0-3 mol/(l.s) C 5,0.1 0-4 mol/(l.s) D 2,5.1 0-4 mol/(l.s) Cõu 25: Khi bt u phn ng, nng mt cht l 0,024 mol/l Sau...
 • 12
 • 1,063
 • 28

TRẠNG THÁI CÂN BẰNGCHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC
... nghịch: A B có số cân K = 10 1 (ở 25oC) Lúc cân bằng, % chất A chuyển hoá thành chất B là: A 0,1% B 10% C 9,1% D Kết khác 50 Chuyên đề 3: Trạng thái cân Chuyển dịch cân hóa học ... A Cân chuyển dịch sang chiều nghịch B Cân chuyển dịch theo chiều thuận C Phản ứng trở thành chiều D Cân không thay đổi Câu 27: Độ điện li  HCOOH thay đổi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch ... độ phản ứng nghịch tăng lên N2 H2 tăng theo Tức phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch Chuyên đề 3: Trạng thái cân Chuyển dịch cân hóa học 45 GIÁO DỤC HỒNG PHÚC Đ/c: Tứ Xã, Lâm thao, Phú Thọ...
 • 8
 • 232
 • 2

BÀI tập về cân BẰNG và sự CHUYỂN DỊCH cân BẰNG

BÀI tập về cân BẰNG và sự CHUYỂN DỊCH cân BẰNG
... Hằng số cân Bài 1: nhiệt độ định, phản ứng thuận nghịch N (k ) 3H (k ) 2NH (k ) đạt trạng thái cân nồng độ chất nh- sau: [H2] = 2,0 mol/lít [N2] = 0,01 mol/lít [NH3] = 0,4 mol/lít Tính số cân nhiệt ... x).(0,4 x) Bài 4: Trong công nghiệp NH3 đ-ợc sản xuất theo ph-ơng trình H 92 kj N (k ) 3H (k ) 2NH (k ) Khi hỗn hợp phản ứng trạng thái cân yếu tố sau ảnh h-ởng đến cân phản ứng? ảnh h-ởng ... 0,01.(2) [N2] = 0,21M [H2] = 2,6M Bài 2: Một phản ứng thuận nghịch A(k ) B(k ) C(k ) D(k ) Ng-ời ta trộn bốn chất A, B, C, D chất mol vào bình kín tích v không đổi Khi cân đ-ợc thiết lập, l-ợng chất...
 • 2
 • 134
 • 0

chuyển dịch cân bằng

chuyển dịch cân bằng
... biểu là: A Cân chuyển dịch theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ O2 C Cân chuyển dịch theo chiều thuận giảm áp suất hệ phản ứng D Cân chuyển dịch theo ... A Cân chuyển dịch sang chiều nghịch B .Cân chuyển dịch theo chiều thuận C Phản ứng trở thành chiều D Cân khơng đổi Câu 22: Cho phản ứng trạng thái cân bằng: H2 + I2 2HI ΔH...
 • 6
 • 288
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng nội dung thí nghiệm minh họa ảnh hưởng của quá trình tạo phức tới sự chuyển dịch cân bằng oxi hóa khử

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng nội dung thí nghiệm minh họa ảnh hưởng của quá trình tạo phức tới sự chuyển dịch cân bằng oxi hóa khử
... CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG NỘI DUNG THÍ NGHIỆM MINH HỌA ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TẠO PHỨC TỚI CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG OXI HÓA - KHỬ II.1 Hệ oxi hóa - khử có cấu tử tạo phức II.1.1 Cấu tử tạo phức dạng oxi hóa ... KẾT LUẬN Trong luận văn tiến hành xây dựng thí nghiệm minh họa ảnh hưởng trình tạo phức EDTA xianua đến cân oxi hóa - khử dung dịch Bao gồm: * Thí nghiệm 1,2,3,4: xét ảnh hưởng trình tạo phức ... số tạo phức I.3 Ảnh hưởng tạo phức tới oxi hóa - khử Sự tạo phức với dạng oxi hóa - khử làm thay đổi hoạt độ chúng yếu tố quan trọng làm thay đổi oxi hóa - khử Thông thường tạo phức với phối tử...
 • 22
 • 70
 • 0

Tài liệu Cơ sở phân tích hóa học- phương pháp tính nồng độ các chất trong những dung dịch cân bằng pptx

Tài liệu Cơ sở phân tích hóa học- phương pháp tính nồng độ các chất trong những dung dịch cân bằng pptx
... 2 Chương Phương pháp tính nồng độ chất dung dịch cân đơn giản 4.1 Một số luận điểm sở Phần lớn phép định lượng thực dung dịch Do đó, đối tượng hoá phân tích bao hàm lý thuyết dung dịch Tổng ... nước trung hoà) dung dịch đặc (khi mà sát ion có hạt tích điện khác) Dung dịch khí có ion phân tử xử cách độc lập gọi dung dịch lý tưởng dung dịch thật Dung dịch lý tưởng tính chất lý tưởng gặp ... thức số cân không cho thông tin tốc độ phản ứng 8 4.2.3 Những phương pháp biểu thị số cân Có hai phương pháp biển thị số cân bằng: cách biểu thị xác (được gọi cách biểu thị nhiệt động học) cách...
 • 26
 • 921
 • 1

chuyển mạch cân bằng tải ( load balancing swich) và ứng dụng triển khai trên mạng viễn thông fpt.

chuyển mạch cân bằng tải ( load balancing swich) và ứng dụng triển khai trên mạng viễn thông fpt.
... thuật cân bẳng tải Thăng Giảng Viên Hướng Dẫn: Ts Lê Nhật hợp với kiến trúc mạng CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG CHUYỂN MẠCH CÂN BẰNG TẢI TRONG HỆ THỐNG MẠNG VIỄN THÔNG FPT 3.1 Tổng quan mạng viễn thông FPT ... thuật cân bẳng tải Thăng Giảng Viên Hướng Dẫn: Ts Lê Nhật 3.3 ỨNG DỤNG CHUYỂN MẠCH CÂN BẰNG TẢI TRONG HỆ THỐNG MẠNG VIỄN THÔNG FPT 3.3.1 Mô hình kết nối Mô hình giải pháp high availability load balancing ... Đề Tài: Kỹ thuật cân bẳng tải Thăng Giảng Viên Hướng Dẫn: Ts Lê Nhật 1.2 Lợi ích ứng dụng chuyển mạch cân tải Server Load Balancing (máy chủ cân tải) trình phân phối yêu cầu dịch...
 • 40
 • 398
 • 2

Tài sản chuyển dịch: Cần quy định thống nhất pdf

Tài sản chuyển dịch: Cần quy định thống nhất pdf
... NSNN việc theo dõi, quản lý tài sản Cần quy định thống Đã đến lúc, giao dịch chuyển dịch tài sản kinh tế phải nhận thức mức cần quy định thống nhất, đổi Theo đó, chuyển dịch phải cam kết hợp ... tính pháp lý Riêng tài sản cá nhân thông qua quan trọng tài giao dịch dân Sự cam kết chuyển dịch sở quan trọng để thực theo dõi, hạch toán, quản lý trình tham gia tài sản Với tài sản liên quan đến ... mẫu thống dùng cho việc chuyển dịch tài sản phát hành rộng rãi tất giao dịch loại phạm vi nước Khi quy định pháp lý tin cậy việc thu hồi giá trị thông qua hoạt động tạo kết kinh doanh tài sản...
 • 7
 • 115
 • 0

chuyển dịch...đồng băng sông hồng

chuyển dịch...đồng băng sông hồng
... thải sông Hồng +Việc chuyển cấu kinh tế châm, chưa phát huy hết mạnh vùng 3 .Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành a Thực trạng: Dựa vào hình 33.2 nhận xét chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành ĐBSHồng? ... nhanh tốc độ phát triển kinh tế Chu?n b? l? h?i cá c t?nh d?ng b?ng sông H?ng - Clip.vn.mp4 1.Câu hỏi số SGK: a.Đồng băng sông Hồng có vai trò đặc biệt quan trọng chiến lược Phát triển kinh tế ... độ vịnh Dựa sơ đồ trình bày mạnh chủ yếu Đồng sông Các mạnh chủ yếu a.Vị trí địa lý: +Trong vùng kinh tế trọng điểm +Giáp vùng vịnh Bắc Bộ Đồng Sông Hồng -> thuận lợi cho giao lưu với vùng quốc...
 • 26
 • 117
 • 0

VL10- Các dạng cân bằng (hay)

VL10- Các dạng cân bằng (hay)
... I CÁC DẠNG CÂN BẰNG: 1.CÂN BẰNG KHÔNG BỀN: Nếu đưa vật lệch khỏi vò trí cân vật tự trở vò trí cũ Cân gọi cân không bền G G O d’  P  P I CÁC DẠNG CÂN BẰNG: 1.CÂN BẰNG KHÔNG BỀN 2.CÂN BẰNG ... trí cân vật tự trở vò trí cũ Cân gọi cân bền O G G  P  P I CÁC DẠNG CÂN BẰNG: CÂN BẰNG BỀN: CÂN BẰNG KHÔNG BỀN: CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH: Nếu đưa vật khỏi vò trí cân vật đứng cân O G O G Cân gọi cân ... Cân gọi cân phiếm đònh  P  P II CÂN BẰNG CỦA VR CÓ MẶT CHÂN ĐẾ: Mặt chân đế: Mặt chân đế hình đa giác lồi nhỏ chứa tất điểm tiếp xúc vật với mặt đỡ Điều kiện cân vật có mặt giá trọng lực chân...
 • 18
 • 118
 • 0

BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ:cân bằng phương trình oxi hoá khử pdf

BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ:cân bằng phương trình oxi hoá khử pdf
... 2 Cân phương trình sau theo phương pháp thăng electron a) Co + HNO3  Co(NO3)2 + N2 + H2O b) KMnO4 + HCl  MnCl2 ... Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O i) KMnO4 + PH3 + H2SO4  MnSO4 + K2SO4 + H2O + H3PO4 Cân phương trình sau theo phương pháp thăng electron a) KClO3  KCl + O2 b) AgNO3  Ag + NO2 + O2 c) NH4NO3  N2O...
 • 4
 • 548
 • 10

DUNG DỊCH - CÂN BẰNG LỎNG HƠI doc

DUNG DỊCH - CÂN BẰNG LỎNG HƠI doc
... Chương V: DUNG DỊCH CÂN BẰNG LỎNG HƠI I Đại cương dung dòch II Sự hòa tan chất khí chất lỏng III.Sự hòa tan chất lỏng chất lỏng Cân lỏng – I ĐẠI CƯƠNG VỀ DUNG DỊCH Dung dòch hỗn hợp đồng ... SỰ HOÀ TAN CỦA CHẤT LỎNG TRONG CHẤT LỎNG CÂN BẰNG DUNG DỊCH LỎNG – HƠI Trộn hai chất lỏng vào xảy trường hợp: - Hoàn toàn tan lẫn vào nhau, - Hoàn toàn không tan lẫn vào - Tan có giới hạn HỆ ... h3 Điểm lỏng: l1 → l2 → l3 Điểm hơi: h1→ h2→ h3 Nếu điểm lỏng, điểm hệ điểm thẳng hàng, ta có Lỏngl Q h = Hơih Q2l2 HỆ DUNG DỊCH THỰC TAN LẪN VÔ HẠN a Áp suất hơi: Trong dung dòch thực: Phơi thực...
 • 39
 • 471
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Matlab image processing tutorialKiến thức, thực hành và nhu cầu giáo dục vệ sinh phụ nữ của học sinh nữ tại một số trường THCS quận thanh xuân, hà nội năm 2015Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 28Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 32Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 21Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 24Nghệ thuật sân khấu múa rối nướcKhảo sát nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi tại tỉnh thừa thiên huếBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉMTham luận dạy học tích hợp liên môn trung học cơ sởBIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨCPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC của Hiệu trưởng trường trung học cơ sởĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THẠNH LỢI HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁPĐỀ TÀI Thực trạng trẻ em vị thành niên vi phạm pháp luật ở xã Thạnh LợiKẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên mầm non Năm học 2014 2015TIỂU LUẬN một số mô HÌNH cấu TRÚC NHÂN CÁCH TIỂU BIỂU TRONG tâm lý học và vấn đề xây DỰNG mô HÌNH NHÂN CÁCH NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN tâm lý học một số mô HÌNH NHÂN CÁCH và các PHƯƠNG PHÁP PHÓNG NGOẠI TRONG NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA TRONG NGHIÊN cứu NHÂN CÁCH HIỆN NAYTIỂU LUẬN tâm lý học NHỮNG ĐÓNG góp của l x VƯGỐTXKI đối với sự HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tâm lý học mác xítTIỂU LUẬN tâm lý học NHỮNG ĐÓNG góp vĩ đại của l x VƯGOTXKI đối với sự HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của tâm lý học HOẠT ĐỘNGTIỂU LUẬN tâm lý học NHỮNG vấn đề NHÓM lớn và ý NGHĨA đối với CÔNG tác QUẢN lý xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập