Unit 14 freetime fun

Unit 14: Freetime Fun

Unit 14: Freetime Fun
... Period 87: Unit 14: freetime fun Period: 87 – B1,2 – page 144-145 New words - (a) cartoon: phim hoạt hình - (a) fistful:...
 • 14
 • 1,401
 • 5

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 1: A-1 . ppsx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 1: A-1 . ppsx
.. . cartoons / movies Consolidation: -Ask Ss to note the main content of the lesson 5.Homework: - Ask Ss to the exercise a 1+2in the work book( p 87- 88) .. . main structures: Would you like + to- infinitive ? Prefer to / doing smt to smt else Ask Ss to write the name of some programmes in English News in English: tin tiếng anh Series : The adventure .. . Children programmes TV Programme B Presentation *Presentation: T introduces the lesson by anwsering the questions:  Do you often watch TV?  What time you watch TV?  What is your favorite...
 • 4
 • 621
 • 7

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 2: A-2. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 2: A-2. pot
.. . Pop concert: chương trình nhạc pop Hanoi Opera house: nhà hát lớn Hà Nội Classical concert: hòa nhạc cổ điển Fansland: rạp Fansland Detective movie: pim trinh thám New Age theater: rạp hệ *While-reading .. . Early news B.Presentation: *Pre-reading and listening -Ask Ss to look at the advertisements in the text book &listen to the explanation of them Ha noi Youth Culture House: nhà văn hóa Thanh niên .. . about .? What about ? Let’s + V-infinitive * Post- reading and listening -Ask ss to read aloud their own dialogues Consolidation: - Ask Ss to retell the mainn form structures are in the lesson...
 • 5
 • 558
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 3: A-3. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 3: A-3. pot
.. . content of the reading without text book Consolidation : - Ask Ss to give the main content of the reading : The development of TV 5.Homework: - Ask Ss to the exercise3+4( p 89) in the work book .. . watch TV now ? - Provide some new words TV owners: nhà có TV Gather: tụ tập, tập trung Any more: ( câu phủ định) không No longer: ( câu khẳng định) -Ask Ss to work in pairs to read the reading .. . Early news  Films  Sport shows  Music shows  Discovery program B Presentation: *Pre-reading -Introduce the lesson by ask Ss to look at the pictures in the book and then describe the pictures...
 • 4
 • 718
 • 3

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 4: B1 &B2. pdf

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 4: B1 &B2. pdf
.. . What is .VTV1 tonight ( a in b on c at ) Consolidation : - Ask Ss to give the main content of the lesson : The TV programs the teengers like Home work: - Ask Ss to the exercise B1 ( p: 90 ) in .. . the verb : Prefer -V-ing to + Ving .? Ex: I prefer watching TV to listening to music B.Presentation *Presentation: -Ask Ss to look at the picture in the book and then answer the question :  What .. . cartoon? - Introduce the lesson and play the tape the first time, then introduce the new words: - Like to do/ doing: thích làm Prefer doing smt: thích làm Sport shows: chương trình thể thao trình...
 • 4
 • 834
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 5: B3 &B4. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 5: B3 &B4. pot
.. . Moffats band: ban nhạc Mofats Four contestants of “The road to the Olympia Peak : thí sinh đường lê đỉnh Olympia The famous detective Sherlock Holmes: thám tử lừng danh Sherlock Homes Audience: khan .. . chương trình tọa đàm TV talk shows: Ordinary characters: nhân vật đời thường Satellite TV: uyền hình vệ tinh Cable TV: truyền hình cáp A wide variety of programs: đa dạng chương trình -Share the .. . Receive Cities Show Like 10.Possible -Ask Ss to read the reading Consolidation: -Ask ss to give the main content of the lesson Home work: - Ask Ss to the exercise B.2+3+4 ( p91)in the work book...
 • 4
 • 1,778
 • 0

UNIT 14: FREETIME FUN

UNIT 14: FREETIME FUN
... Grade UNIT 14: FREETIME FUN 27 satellite/possible/from/variety/programs/with/cable/it’s/choose/wide/of/and/to/a/TV...
 • 2
 • 172
 • 1

bài giảng tiếng anh 7 unit 14 freetime fun

bài giảng tiếng anh 7 unit 14 freetime fun
... LocThang - Loc Ngai school March 27, 28 4.00 pm LOCTHANG TOWN Pop Music March 27, 28 8.00 pm Loc Thang School Volleyball Women Match LocThang - Tay Son school March 27, 28 6.00 am BAO LAM MARKET A New ... 6.00 am – 6.00 pm V HOMEWORK • - Learn vocabulary by heart • - Do A2 (in workbook) • - Prepare Unit 14: A3 ... Hoa : Fine Let’s go on Friday Ha Noi Youth Culture house Pop concert February 28 and March 1,2 7. 30 pm  Fansland theater DETECTIVE MOVIE Nightly 8.00 pm Youth theater PLAY: Easy life Every night...
 • 13
 • 1,129
 • 2

giáo án tiếng anh unit 14 - freetime fun

giáo án tiếng anh unit 14 - freetime fun
... vocabulary about TV programs Ss get : Vocabulary : - Audience - To contest - Artist - Contestant - To perform -folk music - Imports - To include - Satellite - Cable TV Grammar : Review : the simple present ... - Correct the mistakes Homework : - Learn by heart new words ,do exercise B1,2 at page 90 in workbook ,prepare part 3,4 Preparing date : Period 88: UNIT 14 : FREETIME FUN Lesson : B- ( 3-4 ... -Do exercise -Have Ss exchange the results with the partners -Exchange the results with the partners -Call on some Ss to give the answers -Give the answers -Correct and give the key : -Write...
 • 22
 • 361
 • 0

Unit 14 Freetime fun A1

Unit 14 Freetime fun A1
... Period 84 – Unit 14 FREETIME A1 Time Lan FUN for TV Hoa Period 84 – Unit 14 FREETIME A1 Time FUN for TV STATEMENTS 1.Lan invites Hoa to have dinner ... Period 84 – Unit 14 FREETIME A1 Time FUN for TV Matching adventure (n) a Con dế cricket (n) b Đoán series (n) c Cuộc phiêu lưu guess (v) d Phim nhiều tập Period 84 – Unit 14 FREETIME A1 Time FUN for ... 84 – Unit 14 FREETIME A1 Time FUN for TV What you usually in your free time? HOMWORK - Learn the vocabulary by heart - write the activities you like to in their free time - Prepare: A2 page 141 ...
 • 21
 • 47
 • 0

Unit 14 Freetime fun A2

Unit 14 Freetime fun A2
... UNIT UNIT 14 14 :: FREE FREE TIME TIME FUN FUN (( Lesson Lesson 22 :: A A 22 P P 141 141 )) II –– WARMER WARMERIIII–– PRE PRE–– READING:III ... - What are Hoa and Lan going to ? - When will they ? UNIT UNIT 14 14 :: FREE FREE TIME TIME FUN FUN (( Lesson Lesson 22 :: A A 22 P P 141 141 )) II –– WARMER WARMERIIII–– PRE PRE–– READING:III ... parents – Are they free on Friday ?  Yes, they are UNIT UNIT 14 14 :: FREE FREE TIME TIME FUN FUN (( Lesson Lesson 22 :: A A 22 P P 141 141 )) II –– WARMER WARMERIIII–– PRE PRE–– READING:III...
 • 7
 • 56
 • 0

Unit 14 Freetime fun B1-2

Unit 14 Freetime fun B1-2
... a book Unit 14 FREETIME FUN B What’s on ? Lesson B1,2 P144, 145 * Answer : Ba Nga Unit 14 FREETIME FUN B What’s on ? Lesson B1,2 P144, 145 * Read the dialogue between Ba and Nga (B1 – 144 ) then ... Usage : Để nói thích làm điều Unit 14 FREETIME FUN B What’s on ? Lesson B1,2 P144, 145 * Prediction: Guess the programs Ba or Nga likes Ba Nga Unit 14 FREETIME FUN B What’s on ? Lesson B1,2 Listen ... Dự báo thời tiết - Teenager (n) : Thiếu niên (13 đến 19 tuổi ) P144, 145 Unit 14 FREETIME FUN B What’s on ? Lesson B1,2 P144, 145 * At recess the students are eating, drinking and talking together...
 • 24
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CHUYÊN ĐỀ 4 SỐ PHỨCCac dang bai tap ve toa do trong khong gianMot so bai toan ve khoang cach va gocPhuong phap toa do trong khong gianĐề cương chi tiết môn học Khí cụ hạ áp (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Vẽ điện trên máy tính (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Điều khiển khí nén (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Máy điện (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Cung cấp điện (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp giải toán về phép chia hết lớp 6Đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật lập trình PLC (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Tiết đọc thư việnĐỌC CÁ NHÂN tiết đọc thư việnDInh ly ta let va van de lien quanhệ thống kiến thức phần văn bản 9BÁO CÁO VI SINH QUÁ TRÌNH LÊN MEN LACTIC ỨNG DỤNG VÀO LÊN MEN SỮA CHUAĐề cương môn Nhà nước và Pháp luậtTài liệu ôn thi môn pháp luật kinh doanh quốc tếĐề cương chi tiết môn học Vi xử lý (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Đo lường và cảm biến (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật xung (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập