Unit 14 freetime fun

Unit 14: Freetime Fun

Unit 14: Freetime Fun
... Period 87: Unit 14: freetime fun Period: 87 – B1,2 – page 144-145 New words - (a) cartoon: phim hoạt hình - (a) fistful:...
 • 14
 • 1,666
 • 6

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 1: A-1 . ppsx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 1: A-1 . ppsx
.. . cartoons / movies Consolidation: -Ask Ss to note the main content of the lesson 5.Homework: - Ask Ss to the exercise a 1+2in the work book( p 87- 88) .. . main structures: Would you like + to- infinitive ? Prefer to / doing smt to smt else Ask Ss to write the name of some programmes in English News in English: tin tiếng anh Series : The adventure .. . Children programmes TV Programme B Presentation *Presentation: T introduces the lesson by anwsering the questions:  Do you often watch TV?  What time you watch TV?  What is your favorite...
 • 4
 • 757
 • 7

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 2: A-2. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 2: A-2. pot
.. . Pop concert: chương trình nhạc pop Hanoi Opera house: nhà hát lớn Hà Nội Classical concert: hòa nhạc cổ điển Fansland: rạp Fansland Detective movie: pim trinh thám New Age theater: rạp hệ *While-reading .. . Early news B.Presentation: *Pre-reading and listening -Ask Ss to look at the advertisements in the text book &listen to the explanation of them Ha noi Youth Culture House: nhà văn hóa Thanh niên .. . about .? What about ? Let’s + V-infinitive * Post- reading and listening -Ask ss to read aloud their own dialogues Consolidation: - Ask Ss to retell the mainn form structures are in the lesson...
 • 5
 • 670
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 3: A-3. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 3: A-3. pot
.. . content of the reading without text book Consolidation : - Ask Ss to give the main content of the reading : The development of TV 5.Homework: - Ask Ss to the exercise3+4( p 89) in the work book .. . watch TV now ? - Provide some new words TV owners: nhà có TV Gather: tụ tập, tập trung Any more: ( câu phủ định) không No longer: ( câu khẳng định) -Ask Ss to work in pairs to read the reading .. . Early news  Films  Sport shows  Music shows  Discovery program B Presentation: *Pre-reading -Introduce the lesson by ask Ss to look at the pictures in the book and then describe the pictures...
 • 4
 • 866
 • 3

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 4: B1 &B2. pdf

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 4: B1 &B2. pdf
.. . What is .VTV1 tonight ( a in b on c at ) Consolidation : - Ask Ss to give the main content of the lesson : The TV programs the teengers like Home work: - Ask Ss to the exercise B1 ( p: 90 ) in .. . the verb : Prefer -V-ing to + Ving .? Ex: I prefer watching TV to listening to music B.Presentation *Presentation: -Ask Ss to look at the picture in the book and then answer the question :  What .. . cartoon? - Introduce the lesson and play the tape the first time, then introduce the new words: - Like to do/ doing: thích làm Prefer doing smt: thích làm Sport shows: chương trình thể thao trình...
 • 4
 • 1,055
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 5: B3 &B4. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 5: B3 &B4. pot
.. . Moffats band: ban nhạc Mofats Four contestants of “The road to the Olympia Peak : thí sinh đường lê đỉnh Olympia The famous detective Sherlock Holmes: thám tử lừng danh Sherlock Homes Audience: khan .. . chương trình tọa đàm TV talk shows: Ordinary characters: nhân vật đời thường Satellite TV: uyền hình vệ tinh Cable TV: truyền hình cáp A wide variety of programs: đa dạng chương trình -Share the .. . Receive Cities Show Like 10.Possible -Ask Ss to read the reading Consolidation: -Ask ss to give the main content of the lesson Home work: - Ask Ss to the exercise B.2+3+4 ( p91)in the work book...
 • 4
 • 3,077
 • 0

UNIT 14: FREETIME FUN

UNIT 14: FREETIME FUN
... Grade UNIT 14: FREETIME FUN 27 satellite/possible/from/variety/programs/with/cable/it’s/choose/wide/of/and/to/a/TV...
 • 2
 • 210
 • 1

bài giảng tiếng anh 7 unit 14 freetime fun

bài giảng tiếng anh 7 unit 14 freetime fun
... LocThang - Loc Ngai school March 27, 28 4.00 pm LOCTHANG TOWN Pop Music March 27, 28 8.00 pm Loc Thang School Volleyball Women Match LocThang - Tay Son school March 27, 28 6.00 am BAO LAM MARKET A New ... 6.00 am – 6.00 pm V HOMEWORK • - Learn vocabulary by heart • - Do A2 (in workbook) • - Prepare Unit 14: A3 ... Hoa : Fine Let’s go on Friday Ha Noi Youth Culture house Pop concert February 28 and March 1,2 7. 30 pm  Fansland theater DETECTIVE MOVIE Nightly 8.00 pm Youth theater PLAY: Easy life Every night...
 • 13
 • 1,572
 • 2

giáo án tiếng anh unit 14 - freetime fun

giáo án tiếng anh unit 14 - freetime fun
... vocabulary about TV programs Ss get : Vocabulary : - Audience - To contest - Artist - Contestant - To perform -folk music - Imports - To include - Satellite - Cable TV Grammar : Review : the simple present ... - Correct the mistakes Homework : - Learn by heart new words ,do exercise B1,2 at page 90 in workbook ,prepare part 3,4 Preparing date : Period 88: UNIT 14 : FREETIME FUN Lesson : B- ( 3-4 ... -Do exercise -Have Ss exchange the results with the partners -Exchange the results with the partners -Call on some Ss to give the answers -Give the answers -Correct and give the key : -Write...
 • 22
 • 447
 • 0

Unit 14 Freetime fun A1

Unit 14 Freetime fun A1
... Period 84 – Unit 14 FREETIME A1 Time Lan FUN for TV Hoa Period 84 – Unit 14 FREETIME A1 Time FUN for TV STATEMENTS 1.Lan invites Hoa to have dinner ... Period 84 – Unit 14 FREETIME A1 Time FUN for TV Matching adventure (n) a Con dế cricket (n) b Đoán series (n) c Cuộc phiêu lưu guess (v) d Phim nhiều tập Period 84 – Unit 14 FREETIME A1 Time FUN for ... 84 – Unit 14 FREETIME A1 Time FUN for TV What you usually in your free time? HOMWORK - Learn the vocabulary by heart - write the activities you like to in their free time - Prepare: A2 page 141 ...
 • 21
 • 130
 • 0

Unit 14 Freetime fun A2

Unit 14 Freetime fun A2
... UNIT UNIT 14 14 :: FREE FREE TIME TIME FUN FUN (( Lesson Lesson 22 :: A A 22 P P 141 141 )) II –– WARMER WARMERIIII–– PRE PRE–– READING:III ... - What are Hoa and Lan going to ? - When will they ? UNIT UNIT 14 14 :: FREE FREE TIME TIME FUN FUN (( Lesson Lesson 22 :: A A 22 P P 141 141 )) II –– WARMER WARMERIIII–– PRE PRE–– READING:III ... parents – Are they free on Friday ?  Yes, they are UNIT UNIT 14 14 :: FREE FREE TIME TIME FUN FUN (( Lesson Lesson 22 :: A A 22 P P 141 141 )) II –– WARMER WARMERIIII–– PRE PRE–– READING:III...
 • 7
 • 139
 • 0

Unit 14 Freetime fun B1-2

Unit 14 Freetime fun B1-2
... a book Unit 14 FREETIME FUN B What’s on ? Lesson B1,2 P144, 145 * Answer : Ba Nga Unit 14 FREETIME FUN B What’s on ? Lesson B1,2 P144, 145 * Read the dialogue between Ba and Nga (B1 – 144 ) then ... Usage : Để nói thích làm điều Unit 14 FREETIME FUN B What’s on ? Lesson B1,2 P144, 145 * Prediction: Guess the programs Ba or Nga likes Ba Nga Unit 14 FREETIME FUN B What’s on ? Lesson B1,2 Listen ... Dự báo thời tiết - Teenager (n) : Thiếu niên (13 đến 19 tuổi ) P144, 145 Unit 14 FREETIME FUN B What’s on ? Lesson B1,2 P144, 145 * At recess the students are eating, drinking and talking together...
 • 24
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: MÀU SẮC NAM BỘ TRONG NGÔN NGỮ TRUYỆN KÝ SƠN NAMMÔ HÌNH PHÂN BỐ XÁC SUẤT THÔNG DỤNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở LỚP 11MỘT LỚP BÀI TOÁN BIÊN KHÔNG ĐỊA PHƯƠNG CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM TUYẾN TÍNH CẤP 1MỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ DẠY HỌC KHÁI NIỆM CĂN BẬC HAI Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ ĐỌC HÌNH BIỂU DIỄN TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIANMỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ KHÁI NIỆM TÍCH VÔ HƯỚNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ Ở LỚP 9, 10MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ ÔN TẬP, LUYỆN TẬP PHẦN HÓA HỮU CƠ LỚP 11 NÂNG CAOMỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH KHI DẠY BÀI LUYỆN TẬP, ÔN TẬP PHẦN HỮU CƠ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TIN HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NAMMỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐỘ ĐO ĐIỀU HÒA TRÊN TẬP JULIA ĐỐI VỚI ÁNH XẠ TỰA ĐA THỨCMỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA IĐÊAN NGUYÊN TỐ LIÊN KẾT CỦA CÁC THÀNH PHẦN PHÂN BẬC CỦA MÔĐUN ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNGMỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ WEDDERBURN – ARTINMOTIF ĐIỀM BÁO VÀ MỘNG BÁO TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊNMOTIF THI TÀI TRONG TRUYỀN THUYẾT VÀ TRUYỆN CỔ TÍCH DÂN TỘC KINHNĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGHỆ THUẬT DỰNG TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT ORHAN PAMUNGHỆ THUẬT KẾT CẤU TRONG TIỂU THUYẾT “BÁC SĨ ZHIVAGO” CỦA B. PASTERNAKNGHỆ THUẬT PHƠI BÀY SỨC TÀN PHÁ CỦA TIỀNNGHỆ THUẬT THỂ HIỆN SỰ THA HÓA TRONG SÁNG TÁC CỦA NAM CAO TRƯỚC 1945
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập