Unit 13 activities

Unit 13: Activities.

Unit 13: Activities.
... badminton Wednesday, March 26th 2008 Unit 13: Activities Period: 82 Lesson A I Vocabulary Skillful (adj): Cú k nng, iờu luyn 3,5 P131-133 Wednesday, March 26th 2008 Unit 13: Activities Period: 82 Lesson ... (adj): Cn thn P131-133 Wednesday, March 26th 2008 Unit 13: Activities Period: 82 Lesson A I Vocabulary 3,5 P131-133 Wednesday, March 26th 2008 Unit 13: Activities Period: 82 Lesson A 3,5 P131-133 ... iờu luyn An ton Nghiờm khc, nghiờm chnh Bng nhiờn, t nhiờn Cu th Wednesday, March 26th 2008 Unit 13: Activities Period: 82 Lesson A I Vocabulary Skillful (adj): Safe (adj): Strict (adj): Sudden...
 • 21
 • 1,632
 • 2

Unit 13 : ACTIVITIES. B. Come and play

Unit 13 : ACTIVITIES. B. Come and play
... to invite your friend(s) to play sports with you? •Would you like to play … ? Come and play … ? Listen then practice this dialog: • • • • • • • • • Ba: Come and play basketball, Nam volleyball ... badminton … Nam: I’m sorry I don’t think I can Ba: That’s too bad Why not? Nam: Well, I should clean my room should / ought to / must Sunday / the weekend … Ba: Can you play on Friday? Nam: Yes, I ... Y B A L L C S L E R Answer these questions: Which sports you often play? When you play it? What you think of sports? What are they doing? •They are playing table tennis Vocabulary • • • • •...
 • 10
 • 2,421
 • 12

unit 13: Activities

unit 13: Activities
... ENGLISH UNIT 13 : ACTIVITIES A SPORTS (A1- A2) người thực hiện: LÊ MỸ HẠNH WARM – UP (JUMBLED WORDS) name of...
 • 11
 • 556
 • 2

Unit 13: Activities and the seasons

Unit 13: Activities and the seasons
... Winter Cool Summer What’s the weather like in the summer ? Peter It’s hot It’s hot in the summer Lan Form: What’s the weather like + in the + mïa ? It’s + adj (thêi tiÕt) + (in the + mïa) Practice: ... Summer Cold / Winter Warm/ Spring Cool / Fall Use the words in the box to write some sentences about the seasons in a year rice mountains mountains and are river night are warm evening house Example ... Example yellow green green is cool afternoon hot morning beautiful trees the the very cold blue have flowers wear weather visit like Homework  Learn by heart new words & structures Do exercise...
 • 11
 • 392
 • 1

Unit 13: Activities and the Seasons.

Unit 13: Activities and the Seasons.
... you in the winter? We always play basketball • The boys/often/spring What the boys in the They often play volleyball spring? • 3.Nam’s family/ sometimes/fall What does Nam’s family in the fall? ... 4.Ba/never/go fishing/winter What does Ba in the winter? He never goes fishing in the winter CATS AND DOGS Ba and Lan/ often/ watch TV/spring Back They/ sometimes/ go to the movies / summer Back  He/sometimes/play ... Back They/ usually/swim/ summer Back  We/always/ play soccer/Summer Back I/often/ read books/fall Back Back Back FURTHER PRACTICE • You and your friend make a dialogue to talk about your activities...
 • 24
 • 316
 • 2

UNIT 13 ACTIVITIES

UNIT 13 ACTIVITIES
... 2 013 English 7 _Unit 13 Activities GRAMMAR ADVERBS OF MANNER September 9, 2 013 English 7 _Unit 13 Activities 21 Lucky numbers September 9, 2 013 English 7 _Unit 13 Activities 22 September 9, 2 013 ... September 9, 20 13 English 7 _Unit 13 Activitie s September 9, 20 13 English 7 _Unit 13 Activitie s September 9, 20 13 English 7 _Unit 13 Activitie s 10 September 9, 20 13 English 7 _Unit 13 Activitie ... September 9, 20 13 English 7 _Unit 13 Activitie s September 9, 20 13 English 7 _Unit 13 Activitie s September 9, 20 13 English 7 _Unit 13 Activitie s September 9, 20 13 English 7 _Unit 13 Activitie...
 • 36
 • 378
 • 1

Unit 13 - Activities

Unit 13 - Activities
... Phạm Quý Chỉnh - T 19 - Learn by heart vocabulary - Do exercise B1,2,3 – Workbook - Prepare the next lesson (B3,4) Tuesday, Septe Phạm Quý Chỉnh - T 20 Tuesday, Septe Phạm Quý Chỉnh - T 21 ... does Ba have?  He has two paddles Tuesday, Septe Phạm Quý Chỉnh - T 13 Listen Practice with a partner Tuesday, Septe Phạm Quý Chỉnh - T 14 Listen Practice with a partner Ba: Come and play basketball, ... Septe Phạm Quý Chỉnh - T NAME OF THE SPORTS SOCCER BASKETBALL Tuesday, Septe TENNIS TABLE TENNIS Phạm Quý Chỉnh - T BADMINTON sport are they T Tuesday, SepteWhatPhạm Quý Chỉnh - playing? 1.Listen...
 • 21
 • 292
 • 0

unit 13:activities and the seasons

unit 13:activities and the seasons
... E s n e s d a y How many seasons are there in a year? spring fall summer winter What you often in the What you in the What you in the fall? summer? What you often in the winter? spring? I Write ... Begin with: In the spring, I … Example: In the spring, I often go to the park I sometimes ride my bike around the city I always play sports in the summer I never go sailing in the winter … o1 ... science class x.g x.p x1 x8 x9 x2 A: What you in the summer ? B: I often aerobics in the summer HOMEWORK Write the lists of the things You in the different seasons Prepare new lesson ...
 • 15
 • 281
 • 3

Ga 6 Unit 13 activities -the season

Ga 6 Unit 13 activities -the season
... 1, 2, P112, 113 - Prepare unit 13 lesson B 2, vocabulary E - Evaluation Date of preparing: / /09 Date of teaching: 6A 6B Period 82 Unit 13 activities and the seasons Lesson B2 - P 139 A Aim ... Prepare unit 13 lesson A3 - 4, vocabulary, activities they have learned E - Evaluation Production Date of preparing: / /09 Date of teaching: 6A 6B Period 80 Unit 13 activities and the seasons ... Prepare unit 13 lesson B 1, vocabulary about adverbs of frequency and sports vocabulary E - Evaluation Date of preparing: / /09 Date of teaching: 6A 6B Period 81 Unit 13 activities and the seasons...
 • 10
 • 179
 • 3

unit 13. activities lesson plan 7

unit 13. activities lesson plan 7
... directed -T stops the game on time and asks student to give out the survey Cao Thi Ly- Unit 13- Lesson1 Lesson plan7 A2/ Take A Class Survey Asking your classmates what sport they like most Draw this ... 6.football 7. volleyball 8.tennis 9.badminton -T asks students questions” 1) Do you like table tennis? 2) What is your favorite sport? -T makes an example, ask and answer Cao Thi Ly- Unit 13- Lesson1 ... (3students/each time) (three times) -Sts read the text -T corrects -T helps students check their guess Lesson plan7 A1: LISTEN AND READ.THEN ANSWER THE QUESTIONS Vocabulary: - Survey (n): khảo sát -Teenager...
 • 4
 • 407
 • 0

Unit 13 : Activities and the seasons

Unit 13 : Activities and the seasons
... Sports - play volleyball Pastimes - listen to music Wednesday, February 2010 A The weather and seasons Lesson 3: A 4,5 * Questions a What does Ba when it’s hot ?  When it’s hot, he goes swimming...
 • 5
 • 275
 • 0

Tiết 82: Unit 13: Activities

Tiết 82: Unit 13: Activities
... pictures a.Chess b.Basketball c.Table tennis d.Badminton e.Tennis f.Volleyball BA NAM Period 82 UNIT 13: ACTIVITIES Lesson 4: come and play (B1,2 ) I VOCABULARY Table tennis paddle - Paddle (n) : ... dentist Sunday morning / ten o’clock Now make your own dialogues Use these pictures to help you Unit: 13 ACTIVITIES (B Come and play – B1,2 ) VOCABULARY  paddle (n) : c¸i S + Modal verbs + bare infinitive ... can’t HOMEWORK  Learn vocabulary and grammar by heart  Do exercises Unit 13 – B1,2,3 in workbook (page 83,84,85 )  Prepare Unit 13 – B3,4.(Learn about a new sport :scuba-diving and review modal...
 • 16
 • 204
 • 0

unit 13. Activities

unit 13. Activities
... does the writer take part in? b Why did the school children organize the WFF? c What are the two activities of the club? d How far is it from the school to the beach? e Which day of the week is ... does the writer take part in? b Why did the school children organize the WFF? c What are the two activities of the club? d How far is it from the school to the beach? e.Which day of the week is...
 • 15
 • 135
 • 0

Unit 13: Activities in seasons

Unit 13: Activities in seasons
... ? • Teaching new words Using picture • sail (v) :sailing • hike (v) :hiking • run (v) : running • dance (v) :dancing • basketball (n) PRACTICE • • • • • • Revise vocabulary of sports activities ... CONSOLIDATION • Have the students practice asking and answering questions about sporting activities and about the seasons they play sports • S1:What they often in the spring? • S2:They often play volleyball ... they…………… >> Playing the tape twice Explaining new words Ask some questions about the content of the lesson Have them look at the pictures then ask and answer about the activities in seasons CONSOLIDATION...
 • 7
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lươngGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH KATOLEC VIỆT NAMHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMThiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền động tuyến tính sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid (LV thạc sĩ)Báo cáo: Đề tài Chế biến Món ăn Việt NamNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngVai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Hải Dương lónh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1997 đến 2004Đánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập