english 7 unit 12 b1

English 7 UNIT 10 - B1

English 7 UNIT 10 - B1
... VOCABULARY - a dentist nha sy - an appointment cuộc hẹn, sư gặp mặt - scared (adj) sơ hãi - (to) fill lấp đầy, trám - to hate ghét - to hurt hurt: đau, làm đau - to feel felt: cảm thấy - to ... Because she had a toothache I went to the dentist and he pulled out the decaying tooth HOMEWORK - Practice the dialogue again Be ready for B2, B3 Do exercises in the workbook ...
 • 10
 • 1,083
 • 4

English 7 UNIT One :B1,2,3

English 7 UNIT One :B1,2,3
... ENG7014 Noughts and Crosses you/ 13 54 Hoa Quang Trung your Le Loi father / 41 Street Her mother / ... 15/ 32 Nguyen Du Street Hoa/ Le/ 12/ Danang Minh/ Tran/ 13/ 20 Hung Vuong Street Thuy/ Bui/ 14/ 37 Le Duan Street Mai/ Pham/ 15/ 15 Ly Thuong Kiet Nam/ Nguyen/ 15/ 32 Nguyen Du Street -What’s his ... 32 Nguyen Du Street 2 Hoa/ Le/ 12/ Danang Minh/ Tran/ 13/ 20 Hung Vuong Street Thuy/ Bui/ 14/ 37 Le Duan Street Mai/ Pham/ 15/ 15 Ly Thuong Kiet Completing the dialogue Complete the form • •...
 • 15
 • 696
 • 3

english 7- Unit 12--B2

english 7- Unit 12--B2
... building food (n): thức ăn giúp phát triển bắp - energy (n) : lượng Saturday, March 13th, 2009 UNIT 12: LET’S EAT! B: OUR FOOD (B2) A BALANCED DIET True/ false prediction Sugar is an unhealthy...
 • 27
 • 602
 • 0

English 7 Unit 12 language focus 4

English 7 Unit 12 language focus 4
... 10 20 30 40 10 20 30 40 CROSSWORD PUZZLE 40 10 20 30 40 10 20 30 A L E R A N D F R P G F P I S H U I T M A How you call your mother’s ... xoài vinegar (n) mango (n) peel (v) mix (v) gọt/ lột vỏ = stir (v) trộn, hòa lẫn a 40 10 80 70 60 30 20 50 70 40 10 30 20 60 50 Did you watch TV last night? - No, I didn’ t I did my homework Quµ ... nhOm PhÇn th­ëng lµ duoc nghe nghe nhom hat Making cucumber salad - e add C b - d mix - a peel 4. 4slice - c 5.5stir f 6 - b wash d g waitg f e a •Form: Verb + O a little a lot of = lots of a...
 • 23
 • 392
 • 0

ENGLISH 7 UNIT 8 B1,5

ENGLISH 7 UNIT 8 B1,5
... BE CAREFUL! POS TOF F I CE B A BE CAREFUL! Tuesday, December 13th, 2011 Unit 8: Places Section 3: At The Post Office (B1,5) clerk (n) Nhân viên bưu điện send(v) = mail = post Gửi • These flowers ... altogether (adv) : tiền thừa, tiền lẻ - change (n) : trả ( tiền) - cost (v) : phong bì, bao thư Unit 8: Places B: At the post office Listen and read Then practice with a partner Clerk Liz T/F statements ... her letter cost 9,000 dong F 9,500 The envelopes and the stamps are 11,500 dong T Please guess Unit 8: Places B: At the post office Listen and read Then practice with a partner • Liz: Excuse me...
 • 25
 • 597
 • 0

English 7 unit 6 B1

English 7 unit 6 B1
... S UGGE S T I ON A B 10 06 07 08 09 03 05 00 01 02 04 Be careful ! Period 34: B1/ Let’s go! UNIT 6: AFTER SCHOOL- Period 34: B1: LET’S GO I.Vocabulary: - Assignment(s) (n) ... about … an English song ? a singing b sing c to sing Why don`t you + V(bare-inf…) ? Let`s + V(bare-inf…) What about + V-ing ? Learn the vocabulary and structure Make suggestions Get ready Unit – ... work : Bài tập nhà - Come on = Hurry up! : Nhanh lên - At the moment: = now Period 34: Lesson: B1 Match each name to an activity Sts’ answer Key N H L B Nam A Nam B Hoa B Hoa A Listen to music...
 • 23
 • 100
 • 0

English 7 unit 12 : A 1: Let''s eat.

English 7 unit 12 : A 1: Let''s eat.
... Hoa: them Aunt: So I They are my favorite vegetables OK Let’s get some of those Finally, Hoa and her aunt stopped at a fruit stall Hoa: Aunt: Hoa: Aunt: Hoa: Aunt: Hoa: We need some fruits, aunt ... game: Kim’s game: Fish Oranges Chicken Beef Peas Bananas Apples Carrots Vegetables Saturday, February 26 th, 2011 Hoa Hoa’s aunt At the meat stall Yesterday, Hoa and her aunt went to the market ... I So you can have beef or chicken Hoa: Let’s have some beef Aunt: OK Next, they went to a vegetable stall There was a wide selection of vegetables on the stall Hoa: Aunt: Hoa: Aunt: We need...
 • 27
 • 77
 • 0

ENGLISH 7 - UNIT 5 (B1+2)

ENGLISH 7 - UNIT 5 (B1+2)
... they doing ? - They are playing blindman’s bluff • What is she doing ? - She is drinking • What are they doing ? - They are playing marbles Unit ( B 1+2 ) • What are they doing ? - They are talking ... Unit ( B 1+2 ) Prediction : Guess five activities the students are doing at recess Model sentences : • What is he doing ? - He’s playing catch => The Present Progressive Tense : be + V-ing Unit ... Full time 12 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 Friday, October 29th 2010 Unit Lesson It’s time for recess ( B 1+2 ) Unit ( B 1+2 ) Vocabulary : ● excited (adj) : hào hứng...
 • 12
 • 137
 • 0

English 7 Unit 12 B(tiết dự thi)

English 7 Unit 12 B(tiết dự thi)
... with him? ->He has a stomachache Unit 12: LET’S EAT! B Our food (B1) * Question: Why did Ba have a stomachache? -> Because he didn’t wash spinach well Unit 12: LET’S EAT! B Our food (B1) * New ... some medicine - Learn the vocabularies by heart - Do exercises B1 on the page 76 in the workbook - Prepare Unit 12 : B2 , B4 ... well Unit 12: LET’S EAT! B Our food (B1) * New words: dirty (adj.) Có bụi, dơ dirt (n) Bụi bẩn Unit 12: LET’S EAT! B Our food (B1) * Structure: Make + somebody + adj/ s.th - That dirt can make...
 • 20
 • 123
 • 0

English 7 Unit 12 L1

English 7 Unit 12 L1
... learn? Today you will get to know about the work of Tim’s parents from the letter he sent to Hoa Unit P 43 - Lesson (B1 – Listen and Read) New words: - to take care of: - to repair: ch¨m sãc söa...
 • 13
 • 159
 • 0

english 7 unit 5 p B1.2

english 7 unit 5 p B1.2
... • Lan • Ba Playing catch Playing marbles skipping rope Playing blindman’s bluff HOMEWORK • Learn vocabulary • Practice asking and answering about the activities at recess • Prepare B3 THANK ... 2009 Unit 5: WORK AND PLAY B IT’ S TIME FOR RECESS (B1 + B2) It’s time for recess Match each activity with a correct picture Play marbles A Read C Talk Play blind man’s bluff E D Skip rope Eat ... as chatting Some students are playing game like blindman’s bluff or catch Some boys and girls are playing marbles and some girls are skipping rope But the most popular activity is talking The...
 • 34
 • 2,446
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Bước đầu khảo sát phạm trù có thể trên bình diện tình thái nhận thức và tình thái căn bảnCác biện pháp quản lý giáo dục sức khỏe thể chất cho học sinh Trung học phổ thông ở trường Trung học phổ thông An Lão - Hải PhòngBệnh học ngoại khoa tiêu hóa tp HCMluận văn nghiên cứu đặc điểm bọ rùa 28 chấmNghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng nhạy khí của vật liệu nano WO3 tổ hợp với các oxit kim loại (CuO, ZnO, Fe2O3)Kinh tế nông thôn phát triển bền vững ở các huyện phía tây của thành phố Hà NộiBài tập vô cơoxi hóa khưBản vẽ autocad máy trộn bê tông hình quả trámBản vẽ autocad máy đùn ép gạch không có buồng chân khôngBản vẽ autocad máy nghiền xa luân nghiền thô, máy nghiền con lănHướng dẫn tự học môn truyền thông marketing tích hợp đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn văn hóa và đạo đức kinh doanh đại học kinh tế quốc dânBản vẽ autocad máy phân loại hạt cho xi măng sau công đoạn nghiền clinkerHướng dẫn tự học môn toán cao cấp cho các nhà kinh tế 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị tác nghiệp 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn mô hình toán kinh tế đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn nghiệp vụ ngoại thương đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn nguyên lý kế toán đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn pháp luật kinh doanh đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn lý thuyết tài chính tiền tệ 1 đại học kinh tế quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập