Tình hình xuất hiện bệnh mủ gan trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

tình hình xuất hiện bệnh mủ gan trên tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh một số tỉnh đồng bằng sông cửu long

tình hình xuất hiện bệnh mủ gan trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở một số tỉnh đồng bằng sông cửu long
... TIẾN HẢO TÌNH HÌNH XUẤT HIỆN BỆNH MỦ GAN TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ ... 2.1 Tình hình nuôi tra giới nước 2.1.1 Tình hình nuôi tra giới 2.1.2 Tình hình nuôi tra thâm canh Việt Nam 2.2 Tình hình dịch bệnh nuôi thâm canh tra Việt ... tài Tình hình xuất bệnh mủ gan tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long thực nhằm cung cấp thông tin bệnh mủ gan, loại hóa chất/thuốc mà hộ nuôi dùng...
 • 36
 • 267
 • 0

xác định đặc điểm sinh hóa và khả năng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh mủ gan edwardsiella ictaluri trên tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh một số tỉnh đồng bằng sông cửu

xác định đặc điểm sinh hóa và khả năng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh mủ gan edwardsiella ictaluri trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở một số tỉnh đồng bằng sông cửu
... XUÂN XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH MỦ GAN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU ... tính kháng thuốc vi khuẩn Edwardsiella ictaluri tra bệnh mủ gan nuôi thâm canh số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Kết cho thấy vi khuẩn E ictaluri xuất hầu hết vùng nuôi Kết phân lập từ mẫu xác ... hypophthalmus) nuôi thâm canh số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long” thực nhằm đánh giá tình hình bệnh mủ gan số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long kháng thuốc chủng vi khuẩn để có biện pháp hợp lý trình nuôi quản...
 • 51
 • 417
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH MỦ GAN Edwardsiella ictaluri TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" ppt

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... XUÂN XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH MỦ GAN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU ... tài tìm hiểu mức độ xuất tính kháng thuốc vi khuẩn Edwardsiella ictaluri tra bệnh mủ gan nuôi thâm canh số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Kết cho thấy vi khuẩn E ictaluri xuất hầu hết vùng nuôi ... ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái sức khỏe người Vì vậy, đề tài Xác định đặc điểm sinh hoá khả kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh mủ gan Edwardsiella ictaluri tra (Pangasianodon hypophthalmus)...
 • 51
 • 338
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "KHẢO SÁT SỰ NHI ỄM KÝ SINH TRÙNG TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH TỈ NH AN GIANG" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... phần sinh trùng sinh tra nuôi mô h nh nuôi ao, bè đăng quầng góp phần cung cấp thông tin th nh phần loài mức độ nhi m sinh trùng tra nuôi thâm canh t nh An Giang PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... số loài sinh trùng nhi m loài (3 loài ngoại sinh loài nội sinh) Tháng 1, 2, 5, có số loài sinh trùng nhi m (8 loài) loài ngoại sinh loài nội sinh 208 Tạp chí Khoa học ... h nh nuôi Kết cho thấy nuôi ao, bè đăng quầng nhi m ngoại nội sinh trùng Tuy nhi n, th nh phần loài sinh trùng đa dạng tra nuôi ao, nuôi bè đăng quầng nhi m Sự khác biệt mô hình...
 • 9
 • 203
 • 2

Hệ thống giám sát tình hình nuôi và điều kiện phát sinh bệnh gan thận mủ trên tra (Pangasianodon Hypophthalmus) nuôi thâm canh tại tỉnh An Giang pptx

Hệ thống giám sát tình hình nuôi và điều kiện phát sinh bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus) nuôi thâm canh tại tỉnh An Giang pptx
... sản nuôi chủ lực giảm thiểu thiệt hại dịch bệnh Nguồn: Đỗ Quang Tiền Vương, Trương Hồng Việt 2012 Hệ thống giám sát tình hình nuôi điều kiện phát sinh bệnh gan thận mủ tra (Pangasianodon Hypophthalmus) ... điều kiện phát sinh bệnh gan thận mủ tra (Pangasianodon Hypophthalmus) nuôi thâm canh tỉnh An Giang Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II ...
 • 2
 • 345
 • 3

HNTS 2012 19 xác ĐỊNH tác NHÂN gây BỆNH TRƯƠNG BÓNG hơi TRÊN TRA pangasianodon hypophthalmus NUÔI THÂM CANH

HNTS 2012 19 xác ĐỊNH tác NHÂN gây BỆNH TRƯƠNG BÓNG hơi TRÊN cá TRA pangasianodon hypophthalmus NUÔI THÂM CANH
... đờ để xác định diện mầm bệnh vi nấm 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Dấu hiệu bệnh lý Gần đây, tra thâm canh thường gặp bệnh trương bóng bùn phát sau đến tháng nuôi Phần lớn trương bóng giảm ... trương phồng, thành bóng sưng dầy, bên chứa nhiều dịch bóng C khí (Hình 1A) Kiểm tra mẫu tươi B Hình 1: Mẫu tra bệnh: (A) trương bóng bên phần bên bóng (x1000) thấy chứa dịch bóng khí, (B) Bào ... sản Như vậy, kết phân lập Fusarium sp bóng (nội quan) tra nuôi thâm canh 3.4 Thí nghiệm gây cảm nhiễm 3.4.1 Dấu hiệu bệnh lý Kết quan sát dấu hiệu bệnh cảm nhiễm chủng F 1P2 (Fusarium...
 • 7
 • 107
 • 0

BÁO CÁO " KHÀO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CHỦNG BACILLUS SUBTILIS B20.1 LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC SẢN XUẤT PROBIOTIC PHÒNG BỆNH GAN THẬN DO EDWARDSEILLA ICTALUTI TRÊN TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) NUÔI THÂM CANH " pot

BÁO CÁO
... nghiên cứu nhằm thử nghiệm số đặc tính chủng Bacillus subtilis B20.1 cho việc chế tạo probiotic công tác phòng bệnh gan thận Edwardseilla ictaluri gây tra nuôi thâm canh tỉnh Đồng sông Cửu ... hóa cho nuôi Để nuôi sinh khối Bacillus subtilis dùng cho việc sản xuất probiotic phòng bệnh E ictaluri gây ra, ta nên nuôi điều kiện pH 6, nhiệt độ 350C, nồng độ muối 3% Ngoài ra, Bacillus subtilis ... Bacillus chủng T20 M27 thể đầy đủ hoạt tính phân hủy gelatine chất béo sữa, điều Bacillus subtilis B20.1 thực Các chủng lại thể tính phân hủy protein tinh bột Như vậy, so với đa số chủng Bacillus...
 • 9
 • 249
 • 1

Khảo sát tình hình dịch bệnh trên tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi Thoại Sơn - An Giang

Khảo sát tình hình dịch bệnh trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi ở Thoại Sơn - An Giang
... http://www.nafiqad.gov.vn/b-van-ban-phapluat/thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thuoc-hoa-chat-khang-sinh-cam-su-dunghan-che-su-dung Bùi Quang Tề (2001) Định loại ký sinh trùng số loài nước ĐBSCL Chi cục thủy sản An Giang ... Sơn - An Giang từ cung cấp cho người nuôi thông tin cần thiết quản lý sức khỏe ao nuôi cách hiệu 1.3 Nội dung nghiên cứu Điều tra tình hình bệnh sử dụng thuốc trị bệnh tra Thoại Sơn - An Giang ... mầm bệnh phát triển Trước tình hình để quản lý dịch bệnh ao nuôi phòng trị loại bệnh nguy hiểm thường gặp cách hiệu quả, việc thực đề tài Khảo sát tình hình dịch bệnh tra (Pangasianodon hypophthalmus)...
 • 32
 • 309
 • 0

Bệnh mủ gan trên tra, basa nhằm tìm ra biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả

Bệnh mủ gan trên cá tra, basa nhằm tìm ra biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả
... nuôi Tìm hiểu bệnh mủ gan tra, basa nhằm tìm biện pháp phòng trị bệnh hiệu mối quan tâm hàng đầu nhà nuôi I DUNG I Ệ H Ủ GA Nguyên nhân gây bệnh Bệnh mủ gan (bệnh đốm trắng gan, thận) tra, ... dịch bệnh loại vi sinh vật gây ra, nguy hiểm bệnh mủ gan Bệnh mủ gan phát lần iệt Nam năm 1998 bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho hộ nuôi tra, basa ây ồng Bằng Sông Cửu Long Tỉ lệ xuất bệnh mủ ... lan bệnh gan thận mủ nhanh Trong điều kiện thí nghiệm, có mầm bệnh xâm nhập, khoảng 3- ngày toàn nuôi bể bị nhiễm bệnh, biện pháp chăm sóc quản lý hệ thống nuôi Do cần áp dụng biện pháp phòng...
 • 13
 • 127
 • 0

phân lập và định danh vi khuẩn aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi đồng bằng sông cửu long

phân lập và định danh vi khuẩn aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi ở đồng bằng sông cửu long
... THANH PHÚ PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN Aeromonas hydrophila GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC ... loài vi khuẩn thuộc giống Aeromonas A hydrophila xem loài gây bệnh cho nước quan trọng (Lewis and Plumb, 1979) Đề tài Phân lập định danh vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết tra ... Bằng Sông Cửu Long 2.1.1 Vi t Nam 2.1.2 Đồng Bằng Sông Cửu Long 2.2 Tình hình bệnh tra Đồng Bằng Sông Cửu Long 2.3 Vi khuẩn Aeromonas hydrophila PHẦN...
 • 44
 • 1,397
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát tình hình dịch bệnh trên cá tra pangasianodon hypophthalmus nuôi ở thoại sơn an giangtình hình sản xuất lúa gạo ở nước ta và đồng bằng sông cửu longphân tích yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh do virút trên tôm sú penaeus monodon nuôi thâm canh ở sóc trăngthuc trang tang huyet ap va mot so yeu to lien quan o nguoi truong thanh 2560 tuoi o các tinh đồng bằng sông cửu longthực tế môi trường các tỉnh đồng bằng sông cửu longáp lực gió tiêu chuẩn tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh đồng bằng sông cửu long lấy bằng 70kg m2phát triển công nghiệp nông thôn các tỉnh đồng bằng sông cửu longbáo cáo kết quả chủ yếu của hoạt động khoa học công nghệ và môi trường năm 2000 và nhiệm vụ công tác năm 2001 của các tỉnh đồng bằng sông cửu longbài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long giáo án địa lý 9 gv trần t hiềnhiện trạng kỹ thuật và tình hình bệnh trong ao ương cá tra pangasianodon hypophthalmus sauvage 1878 ở 3 huyện tân châu châu phú và phú tân tỉnh an giangphòng bệnh mủ gan cho cá traphân lập và xác định một số đặc tính sinh học của virus viêm gan vịt cường độc lưu hành trên đàn vịt tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu longbai 37 thuc hanh ve va phan tich bieu do ve tinh hinh san xuat cua nganh thuy san o dong bang song cuu longa tình hình sản xuất cá tra vùng đồng bằng sông cửu long37 1 tình hình sản xuất thủy sản ở đồng bằng sông cửu long đồng bằng sông hồng và cả nước năm 2002 nghìn tấnP1 c2 vephac2d vẽ phát họa 2d30 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học50 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học 201750 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học80 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học có đáp án100 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học120 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học 2017120 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học150 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học200 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học 2017MỐI QUAN hệ GIỮA TRIẾT học và KHOA học, ý NGHĨA của nó TRONG sự PHÁT TRIỂN của KHOA học và TRIẾT học HIỆN NAYTải Đề thi TOEIC quá hay có hình ảnh gồm 147 trang How to prepare for the TOEIC Testtải TOEIC c+ TOEIC brigde2 c+ TFI tests+ guide+for+ test+ takers+with+ disabilitiesGIAO AN TIN HOC 8 CHUYEN DE (SOAN THEO TAP HUAN MOI NHAT 2017)GIAO AN TIN HOC 6 CHUYEN DE (SOAN THEO TAP HUAN MOI NHAT 2017)Đề tài Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 - 2010Một số kinh nghiệm dạy học văn bản nhật dụngSáng kiến kinh nghiệm các dạng toán dựng hình lớp 7Sáng kiến kinh nghiệm hướng giúp học sinh lớp 7 chuyên sâu về kiến thức tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhauSáng kiến kinh nghiệm khai thác sáng tạo, linh hoạt một bài toán sách giáo khoa hình học 7
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập