Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp canh tác cho giống lúa thuần có triển vọng tại tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu tuyển chọn giống biện pháp canh tác cho giống lúa thuần triển vọng tại tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp canh tác cho giống lúa thuần có triển vọng tại tỉnh bắc kạn
... Bắc Kạn, triển khai thực đề tài Nghiên cứu tuyển chọn giống biện pháp canh tác cho giống lúa triển vọng tỉnh Bắc Kạn Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Tuyển chọn giống lúa thời gian ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ QUANG VŨ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP CANH TÁC CHO GIỐNG LÚA THUẦN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI TỈNH BẮC KẠN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ: 60 62 01 10 ... triển vụ đông nhằm nâng cao thu nhập đơn vị diện tích canh tác bước thay giống lúa cũ nhiễm sâu bệnh Từ năm 2012, Bắc Kạn triển khai thực đề tài Nghiên cứu tuyển chọn số giống lúa tỉnh Bắc Kạn ...
 • 92
 • 83
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao khả năng chống chịu sâu bệnh phục vụ cho sản xuất ở yên khánh, ninh bình

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao có khả năng chống chịu sâu bệnh phục vụ cho sản xuất ở yên khánh, ninh bình
... PHẠM ANH QUANG NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA THUẦN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã ... lượng cao, chống chịu với sâu bệnh hại thích nghi với điều kiện sản xuất địa phương, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa suất, chất lượng cao khả chống chịu với sâu bệnh ... nghiên cứu chọn tạo giống lúa Hàng trăm giống lúa Xuân, lúa Mùa, lúa Chịu hạn, Chịu úng, lúa Nếp, lúa hàm lượng protein cao, lúa Chịu mặn chọn tạo bồi dục Viện này, giống lúa chất lượng cao...
 • 160
 • 195
 • 0

So sánh đặc điểm nông sinh học của một số dòng, giống lúa thuần triển vọng tại huyện quỳnh phụ thái bình

So sánh đặc điểm nông sinh học của một số dòng, giống lúa thuần có triển vọng tại huyện quỳnh phụ thái bình
... điểm nông sinh học số dòng, giống lúa triển vọng huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình " 1.2 Mục đích, yêu cầu đề t i 1.2.1 Mục đích L a ch n đợc 1- dòng, giống lúa thời gian sinh trởng ngắn giống lúa ... khai thí nghiệm so sánh dòng, giống lúa triển vọng điều kiện vụ xuân v vụ mùa năm 2010 Đa kết luận đặc điểm nông sinh học v phù hợp giống lúa cấu luân canh huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 3.2 Phơng ... nhánh dòng, giống lúa tham gia thí nghiệm .57 Bảng 4.6: Chỉ số diện tích số thời kỳ sinh trởng dòng, giống lúa tham gia thí nghiệm 59 Bảng 4.7: Một số đặc điểm nông sinh học dòng,...
 • 114
 • 340
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lượng cao biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lượng cao và biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
... việc nâng cao hiệu sản xuất giống lúa chất lượng cao ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Trong điều kiện thực nghiên cứu huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình luận án xác định giống lúa G251 có suất chất lượng ... cao - Xác định lượng giống gieo giống lúa chất lượng cao - Xác định liều lượng bón phân giống lúa chất lượng cao - Xác định độ cao cắt rạ, lượng phân bón giống lúa chất lượng cao vụ lúa tái sinh ... CƠ BẢN GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1.1 Thời gian sinh trưởng giống lúa chất lượng cao khảo nghiệm Bảng 3.1 Thời gian sinh trưởng giống lúa khảo nghiệm Giống NH6...
 • 25
 • 236
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
... dụng số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày đề tài đề xuất vùng nghiên cứu 3.3.1 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày vùng DHNTB đề tài nghiên ... tài cung cấp dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải nam Trung - Đã tuyển chọn số giống lúa ngắn ngày triển vọng, sinh trưởng phát ... thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày tuyển chọn vùng nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Tuyển chọn giống lúa có thời...
 • 60
 • 102
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải nam trung bộ

tóm tắt luận án nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải nam trung bộ
... dụng số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày đề tài đề xuất vùng nghiên cứu 3.3.1 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày vùng DHNTB đề tài nghiên ... tài cung cấp dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải nam Trung - Đã tuyển chọn số giống lúa ngắn ngày triển vọng, sinh trưởng phát ... thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày tuyển chọn vùng nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Tuyển chọn giống lúa có thời...
 • 29
 • 206
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ - - TRẦN VĂN MẠNH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH PHỤC VỤ SẢN XUẤT TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ CHUYÊN ... số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày đề tài đề xuất vùng nghiên cứu 114 3.3.1 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày vùng Duyên hải Nam ... tài cung cấp dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải nam Trung - Đã tuyển chọn số giống lúa ngắn ngày triển vọng, sinh trưởng phát...
 • 165
 • 98
 • 2

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải nam trung bộ tt

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải nam trung bộ tt
... dụng số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày đề tài đề xuất vùng nghiên cứu 3.3.1 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày vùng DHNTB đề tài nghiên ... tài cung cấp dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải nam Trung - Đã tuyển chọn số giống lúa ngắn ngày triển vọng, sinh trưởng phát ... thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày tuyển chọn vùng nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Tuyển chọn giống lúa có thời...
 • 57
 • 109
 • 0

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH PHỤC VỤ SẢN XUẤT TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH PHỤC VỤ SẢN XUẤT TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
... số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày đề tài đề xuất vùng nghiên cứu 3.3.1 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày vùng DHNTB đề tài nghiên cứu ... tài cung cấp dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải nam Trung - Đã tuyển chọn số giống lúa ngắn ngày triển vọng, sinh trưởng phát ... thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày tuyển chọn vùng nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Tuyển chọn giống lúa có thời...
 • 57
 • 37
 • 0

Nghiên cứu giống ngô lai chịu hạn, ngắn ngày biện pháp canh tác cho một số tỉnh phía nam

Nghiên cứu giống ngô lai chịu hạn, ngắn ngày và biện pháp canh tác cho một số tỉnh phía nam
... suất vượt giống đối chứng sản xuất đại trà miền Nam C919 - Tạo số tổ hợp ngô lai F1 có thời gian sinh trưởng ngắn, khoảng 92- 93 ngày, suất cao, thích hợp cho việc canh tác vụ số tỉnh phía Nam - ... thâm canh tăng suất ngô số tỉnh phía Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Các tổ hợp ngô lai tạo từ kết đánh giá dòng có đặc điểm nông học tốt, suất cao có khả chịu hạn - Một ... công trình phía Nam nghiên cứu giống ngô chịu hạn, sở khoa học thực tiễn để nghiên cứu ảnh hưởng khô hạn đến sinh trưởng, phát triển ngô 1.3 Đa dạng di truyền công tác chọn tạo giống ngô Đánh giá...
 • 165
 • 427
 • 5

tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu giống ngô lai chịu hạn, ngắn ngày biện pháp canh tác cho một số tỉnh phía nam

tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu giống ngô lai chịu hạn, ngắn ngày và biện pháp canh tác cho một số tỉnh phía nam
... thâm canh tăng suất ngô số tỉnh phía Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Các tổ hợp ngô lai tạo từ kết đánh giá dòng có đặc điểm nông học tốt, suất cao có khả chịu hạn - Một ... suất vượt giống đối chứng sản xuất đại trà miền Nam C919 - Tạo số tổ hợp ngô lai F1 có thời gian sinh trưởng ngắn, khoảng 92-93 ngày, suất cao, thích hợp cho việc canh tác vụ số tỉnh phía Nam - Xác ... tiết, việc nghiên cứu giống ngô chịu hạn, ngắn ngày biện pháp kỹ thuật canh tác mật độ trồng, liều lượng phân bón hợp lý cần thiết để góp phần nâng cao suất sản lượng ngô Mục tiêu đề tài - Đánh giá...
 • 24
 • 238
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO LÚA ĐẶC SẢN CHO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2009 - 2011

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO VÀ LÚA ĐẶC SẢN CHO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2009 - 2011
... 3.2 Kết nghiên cứu tuyển chọn giống kỹ thuật thâm canh lúa đặc sản: 3.2.1 Kết nghiên cứu tuyển chọn giống đặc sản vụ mùa năm 2010 3.2.1.1 Một số đặc điểm sinh trưởng phát triển giống lúa đặc sản ... dự án chọn Ra Dư tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật thâm canh vụ Mùa năm 2011 3.2.2 Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh lúa đặc sản Ra Dư năm 2011 3.2.2.1 Nghiên cứu liều lượng phân bón thích hợp - Ảnh hưởng ... kiệm lượng giống công gieo - Đánh giá cảm quang chất lượng gạo Ra Dư: ngon, ngọt, dẻo thơm, không bị khô cứng cơm nguội IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Tuyển chọn giống lúa chất lượng cao...
 • 8
 • 76
 • 0

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU HẠN KỸ THUẬT CANH TÁC CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU HẠN VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN
... Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chịu hạn cho vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên 3.1.1 Một số đặc điểm nông học giống lúa chịu hạn điểm thí nghiệm Số liệu bảng cho thấy, thời gian sinh trưởng giống từ ... giống sử dụng kỹ thuật sử dụng địa phương Hội thảo Quốc gia Khoa học Cây trồng lần thứ (4) Đã xây dựng 02 quy trình kỹ thuật canh tác lúa chịu hạn (0 1cho vùng Nam Trung Bộ 01 quy trình cho vùng ... VIỆT NAM 3.3 Kết trình diễn kỹ thuật canh tác số vùng bấp bênh nước tưới Kết xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật canh tác lúa vùng bấp bênh nước tưới địa phương (bảng 11) cho thấy: Với giống lúa...
 • 9
 • 169
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chịu hạn kỹ thuật canh tác hợp lý ở nam trung bộ tây nguyên

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chịu hạn và kỹ thuật canh tác hợp lý ở nam trung bộ và tây nguyên
... 3.1 Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa giống lúa chịu hạn thích hợp với vùng Nam Trung Tây Nguyên Bố trí thí nghiệm đồng ruộng theo phng phỏp y ngu nhiờn, lp li ln p dng Qui phạm khảo nghiệm giống ... gian thc hin: V ụng xuõn 2010- 2011 Vt liu nghiờn cu 2.1 Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa giống lúa chịu hạn thích hợp với vùng Nam Trung Tây Nguyên Yunlu65; Luyn46; Yunlu61;Yunlu50; LC93-4; CH208; ... thut canh tỏc hp lý, nht l v mt gieo v lng phõn bún thớch hp nhm gim chi phớ sn xut, tng thu nhp cho nụng dõn 1.3 Kt qu nghiên cứu tuyển chọn giống lúa giống lúa chịu hạn thích hợp với vùng Nam...
 • 82
 • 75
 • 0

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa đào Mãn Thiên Hồng ở miền Bắc Việt Nam pot

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa đào Mãn Thiên Hồng ở miền Bắc Việt Nam pot
... hoa nở lộc, cành mập thưa Cành mang hoa đào Mãn Thiên Hồng Phai có màu xanh nhạt, hoa nở lộc (khác với đào Bích hoa nở không lộc) - Về hình thái lá: Lá giống đào Mãn Thiên Hồng Đỏ Mãn Thiên Hồng ... không gian giống hoa đào nghiên cứu V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ N GHN Kết luận Cả giống đào giống đào Mãn Thiên Hồng Đỏ giống đào Mãn Thiên Hồng Phai nhập nội có ưu điểm nội trội hẳn giống đào Bích Nhật Tân ... lượng hoa giống đào Bích Nhật Tân Điều thể tiêu đường kính hoa, độ bền hoa giống đào Mãn Thiên Hồng Phai giống đào Mãn Đ đ m H ng th m 20 Thiên Hông Đỏ cao đào Bích Nhật Tân - Đào Mãn Thiên Hồng...
 • 8
 • 236
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Vietcombank chi nhánh Đà NẵnGiải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phù Mỹ - Tỉnh Bình ĐịnGiải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận Liên Chiểu - Thành phố Đà NẵngCác giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt namCác nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán việt nam theo định hướng tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc t eCẩm nang tạo nhận xét hiệu quả trong đánh giá học sinh tiểu họcHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Nơ Trang LonHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Châu - TP Đà NẵngẢNH HƯỞNG của DÒNG TIỀN, rủi RO hệ THỐNG, rủi RO PHI hệ THỐNG và TÍNH THANH KHOẢN CHỨNG KHOÁN đến đầu tư của các DOANH NGHIỆP VIỆT NAM astractHoàn thiện công tác an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer huyện Trà Cú, Tỉnh Trà VinHoàn thiện công tác cho vay hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành SơHoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt PhúTác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại việt nam tomtatTÁC ĐỘNG của nợ CÔNG và lạm PHÁT lên TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở các nước ĐANG PHÁT TRIỂN tomtatHoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt NamTác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại việt nam tiếng anhNghiên cứu và đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng tại Khu ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn từ ngân sách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnHoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Hòa Vang , thành phố Đà Nẵ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập