Tính toán thiết kế bể tự hoại 3 ngăn

Tính toán bể tự hoại 3 ngăn ppsx

Tính toán bể tự hoại 3 ngăn ppsx
... dài L (m) Bảng:Kết tính toán bể tự hoại Thể tích thực bể tự hoại: Wt = W1 + W2 +W3 = (2*2*2,7) + (2*2*1,4) + (2*2*1,4) = 10,8 + 5,6 + 5,6 = 22 (m3) Ngăn lọc (ngăn thứ 3) bể tự hoại hoạt động theo ... (m3); Chọn chiều sâu công tác bể tự hoại H = m Khi diện tích F bể tự hoại là: F=W/H = 21/2 = 10,5 (m2) Chọn kích thước H * B * L (chiều sâu * chiều rộng * chiều dài) ngăn sau: Ngăn I Ngăn II Ngăn ... cặn bể tự hoại (chọn t =36 5 ngày) Thể tích ngăn thứ lấy ½ thể tích tổng cộng.(TCXD-51-84) W1 = 0.5*21 = 10,5 (m3); Thể tích ngăn thứ hai thứ ba lấy ¼ thể tích tổng cộng.(TCXD-51-84) W2 = W3 =...
 • 3
 • 12,521
 • 95

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ LẮNG CÁT

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ LẮNG CÁT
... 500 mm Thông số thiết kế Kích thước ngăn Chiều cao m Chiều dài 11 m Chiều rộng 10,7 m Độ dốc i = 0,01 Bố trí đường ống thu nước rĩ từ cát Bảng 4.6 Các thông số thiết kế Bể Lắng Cát GVHD: TS Nguyễn ... Ống dẫn cát từ bể lắng cát sang sân phơi cát có đường kính d3 = 200 mm Máng phân phối cát kích thước 200 mm × 200 mm có độ dốc i = 0,01 Đáy ngăn có độ dốc i = 0,01 dốc phía ống thu nước rỉ cát Bảng ... ống thu nước rỉ cát Bảng 4.5 Các thông số thiết kế Sân Phơi Cát Cơ sở tính toán Ntt = 257.000 người a = 0,02 l/người.ngđ F = 469,025 m2 Chiều cao lớp cát m/năm Kích thước sân phơi Chiều cao H...
 • 4
 • 7,198
 • 99

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ LẮNG ĐỢT 1

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ LẮNG ĐỢT 1
... R 9,8 .10 −3 × 0,97 = = 11 98 < 2000 v 0,8 10 −5 Fr = v0 (9,8 .10 −3 ) = = 1, 01 10 −5 > 10 −5 g × R 9, 81 × 0,97 Diện tích cửa vào bể lắng Fl = Q 0, 31 = = 7,9 (m2) = 3,3 × 2,4 m ×ν × 9,8 .10 −3 ... 9,8 .10 −3 Q: Lưu lượng thiết kế N: Số bể lắng ν : Vận tốc nước vào bể lắng ν = 9,8 .10 -3 mm/s = 9,8 m/s Thời gian lưu nước bể lắng: T = V 879,8 × 2,4 = =1, 87 (giờ) Q 11 31, 21 Vùng phân phối nước ... 9,8 .10 −3 1, 75 = 214 4 > 2000 0,8 10 −5 v0 (9,8 .10 −3 ) = = 5,6 10 −6 = 0,56 10 −5 < 10 −5 g ×R 9, 81 1, 75 Trong bể xuất hiện tượng ngắn dòng cần phải lắp vách ngăn không chịu lực dọc theo bể...
 • 6
 • 5,475
 • 78

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ THỔI KHÍ

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ THỔI KHÍ
... TSS Thể tích bể Chiều cao Chiều dài Chiều rộng Oxy tiêu thụ Lưu lượng không khí Đường kính ống thổi khí Đường kính ống thổi khí nhánh Đường kính đĩa thổi khí Số ống nhánh Số đĩa thổi khí Hệ số tuần ... Tích Và Thời Gian Lưu Nước Của Bể Thổi Khí Thể tích bể thổi khí V =S = X TSS 25.897 ×10 = = 8632 (m3) MLTSS 3000 Chọn xây dựng bể với thể tích bể 2877 m3 Diện tích bể: F = V 2877 = = 497,5 (m2) ... thông số thiết kế bể thổi khí STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Thông số Lưu lượng nước thải trung bình Số lượng bể thổi khí bCOD nbCOD nbVSS Nồng độ chất bể SRT...
 • 8
 • 765
 • 15

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ LẮNG ĐỢT 2

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ LẮNG ĐỢT 2
... (m20 4 Diện tích vùng lắng bể F = F − Fb = 411 − 23 ,8 = 387 ,2 (m2) Bảng 4. 12 Các thông số thiết kế bể lắng đợt STT 10 Thông số Diện tích bể lắng Số bể lắng Đường kính bể lắng Đường kính buồng phân ... 0 ,25 D (buồng phân phối có đường kính d = 0 ,25 – 0,3 đường kính bể; Lai, 20 00) d = 0 ,25 × 22 = 5,5 (m) Diện tích buồng phân phối trung tâm Fb = π × d2 5,5 =π × = 23 ,8 (m20 4 Diện tích vùng lắng ... phần nước trong: h2 = 1,5 m Chiều cao phần chóp đáy bể có độ dốc 2% tâm h3 = 0, 02 × 22 / = 0 ,22 (m) Chiều cao chứa bùn phần hình trụ h4 = H − h1 − h2 − h3 = − 0,3 −1,5 − 0 ,22 = 1,98 (m) Thể tích...
 • 3
 • 4,343
 • 97

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ TIẾP XÚC

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ TIẾP XÚC
... 0,313 4.8.3 Tính Toán Bể Tiếp Xúc Ta chọn bể tiếp xúc dạng bể lắng đứng thiết bị thu gom bùn Thời gian tiếp xúc Clo nước thải 30 phút kể thời gian tiếp xúc mương dẫn nước từ bể lắng tiếp xúc sông ... trước vách Chiều cao xây dựng HRT máng Thời gian tiếp xúc bể tiếp xúc Thể tích bể tiếp xúc Số bể Diện tích bể Chiều cao bể tiếp xúc Đường kính bể Lượng bùn sinh Đơn vị m3/ngđ kg/h đơn nguyên m3/h ... tác bể tiếp xúc, Hn = m Đường kính bể tiếp xúc D= 4F π = × 50,3 π = (m) Lượng bùn sinh bể tiếp xúc Wtx = a × N 0,05 × 257.000 = = 12,85 (m3/ngđ) 1000 1000 Trong đó: a: tiêu chuẩn bùn lắng bể tiếp...
 • 5
 • 2,395
 • 43

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cho khu dân cư Đại Nam có 16000 dân.Tính toán, thiết kế bể sinh học hiếu khí

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cho khu dân cư Đại Nam có 16000 dân.Tính toán, thiết kế bể sinh học hiếu khí
... môn xử nước thải Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử nước thải cho khu dân Đại Nam Chương I TỔNG QUAN NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ ĐẠI NAM 1.1.GIỚI THIỆU 1.1.1 Vị trí địa Khu dân Đại ... môn xử nước thải Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử nước thải cho khu dân Đại Nam Chương II PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Các phương pháp thường sử dụng công trình xử nước thải ... môn xử nước thải Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử nước thải cho khu dân Đại Nam SVTH : Nguyễn Khắc Đạt GVHD : Huỳnh Thị Ngọc Hân Trang Đồ án môn xử nước thải Nghiên cứu lựa chọn công...
 • 53
 • 899
 • 1

Autodesk robot structural analysis P.4 Tính toán thiết kế tông cốt thép

Autodesk robot structural analysis P.4 Tính toán thiết kế bê tông cốt thép
... Autodesk Robot Structural Analysis Tính toán cốt thép cho cấu kiện Bước 6: Tính toán tông cốt thép Tính toán cốt thép, không đảm bảo cần phải quay lại ... phận, thép thể chúng vẽ Phần RSAP đảm nhiệm Nội dung tài liệu chia làm hai phần: • Tính toán thiết kế tông cốt thép cho cấu kiện đưa vào công trình tính toán nội lực • Tính toán thiết kế tông ... Autodesk Robot Structural Analysis Tính toán cốt thép cho cấu kiện 15 IV.2.1.3 Chọn thông số tính toán tông cốt thép cho thành viên kết cấu Nếu không muốn thay đổi thông số tính toán, giữ...
 • 100
 • 5,665
 • 44

Tính toán thiết kế robot tự động

Tính toán thiết kế robot tự động
... giống nhau, ta thiết kế mạch cho hai Robot tương tự gọi chung mạch cho Robot tự động Đối với mạch Robot tự động ta cần phải thiết kế cho đảm bảo đầy đủ yêu cầu về: công suất, số lượng động cơ, số ... 42 2.3.3 Thiết kế phần trụ cho robot 43 2.3.4 .Thiết kế tay đẩy tầng hai .46 2.3.6 .Thiết kế tay đẩy quà vàng 48 2.3.7 Kết cấu hoàn thiện robot tự động mang khối cấu ... Đối với robot tự động xây dựng kim tự tháp Khafraa có vai trò đặc biệt quan trọng định đến kết trận đấu Chính việc chế tạo robot tự động xây dựng kim tự tháp Khafraa phải linh hoạt thiết kế, chúng...
 • 118
 • 252
 • 0

Tính toán thiết kế bể nhuộm màu, bịt kín trong dây chuyền anot hoá 700.000 m2năm

Tính toán thiết kế bể nhuộm màu, bịt kín trong dây chuyền anot hoá 700.000 m2năm
... thực nội dung chính: - Tìm hiểu kỹ thuật anot hoá Nhôm để từ đưa lựa chọn thiết kế thích hợp cho bể anot hoá - Thiết kế bể anot hoá Nhôm I Cơ sở hóa lý trình anot hóa nhôm Khi nối Nhôm vào cực dương ... Bể tẩy dầu mỡ Bể khắc mòn Bể rửa nước thường Bể khắc mòn Bể khắc mòn Bể tẩy kiềm Bể rửa nước thường Bể rửa nước thường Bể trung hoà 10 .Bể rửa nước thường 11 .Bể rửa nước thường 12 .Bể anốt 13 .Bể ... soát thông số bể 24 3.2 Thiết kế bể anot Do chiều dài mẫu sản phẩm cần anot hoá 6,5 m nên chọn chiều dài bể m Chiều sâu bể m Chiều rộng bể m, đủ để đảm bảo đặt catot anot Khoảng cánh anot catot...
 • 39
 • 586
 • 5

Tính toán thiết kế bể chứa lpg

Tính toán thiết kế bể chứa lpg
... chế tạo loại bể chứa có khả chứa lớn chịu áp lực cao Bể chứa thường phân loại theo áp lực nhiên liệu bể, gồm: Bể chứa áp lực thấp Bể chứa áp lực cao 2.2 Phân loại bể chứa 2.2.1 Bể chứa áp lực ... tĩnh Bể chứa trụ đứng mái phao Bể chứa trụ ngang 2.2.1.1 Bể chứa trụ đứng mái tĩnh : Bể chứa trụ đứng mái tĩnh chứa từ 100 đến 20.000 m3 thiết kế chứa xăng, hay khoảng 50.000 m3 chứa dầu mazut Bể ... : Tính toán thiết kế bể chứa LPG 3.1 Lý thuyết tính toán 3.1.1 Nhiệt độ làm việc, nhiệt độ tính toán Nhiệt độ làm việc nhiệt độ môi trường thiết bị thực trình công nghệ định trước Nhiệt độ tính...
 • 32
 • 845
 • 5

Tính toán thiết kế tông cốt thép cho mặt bằng sàn

Tính toán thiết kế bê tông cốt thép cho mặt bằng sàn
... 1.14 Tính cốt đai: Tính cốt đai cho mặt cắt bên trái gối có Qmax= 159 kN + Khả chịu cắt b tông: ϕb 3γ bR bho =0,6x1,0x0,9x103x0.2x0.5 = 54 < Qmax= 160.14 kN bt B tông không đủ khả chịu ... đó: As ,inc : diện tích cốt vai bò Rs ,inc : cường độ tính toán cốt vai bò α =450: góc uốn cốt thép m=8:tổng số lượng cốt treo dạng đai cần thiết n=2: số nhánh cốt treo 0,1   −4 −6 ... trí thêm cốt xiên tại tất cả gối Cốt xiên: a /Cốt treo dạng đai: Lực tập trung dầm phụ truyền lên dầm chính: F= P+G1-G0=192,1+81,75-12=273,85 kN Dùng cốt đai d8, n=2,số lượng cốt treo...
 • 42
 • 149
 • 0

tính toán,thiết kế tông, cốt thép nhà ở

tính toán,thiết kế bê tông, cốt thép nhà ở
... thang truy n vào, tính khung trùng v i tr c tính nên qua trình tính khung ta c ng t i tr ng c a c u thang vào tính khung 3.7 TÍNH TỐN C T THÉP VA KI M TRA HÀM L NG: 3.7. 1Tính tốn c t thép: R = 11.5 ... 820 0.0177 9922 176 Tính tốn c t thép : 1.4.5.1 V t li u: Tùy thu c vào cơng n ng i u ki n làm vi c, thi t k tong tong c t thép - tơng sàn M350 R = 14.5 MPa b - C t thép b n lo i: CI SVTH ... ta ch n M goi 40% M 40% M max nhip + Tính tốn c t thép cho b n thang: B ng tính c t thép cho b n thang B n thang Nh p M G i M2 SVTH : Nguy n Ng c Duy Ch n thép MSSV : 20661035 (%) Trang án t t...
 • 176
 • 118
 • 0

TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH BỂ TỰ HOẠI COVP

TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH BỂ TỰ HOẠI COVP
... Xử lý rác Rác COVP chủ yếu rác thải từ văn phòng nên việc xử lý rác đơn giản hóa : rác đươc tập trung vị trí buồng...
 • 3
 • 98
 • 2

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ UNITANK XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY MAY MẶC, Q = 4.000m3ng.đ

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ UNITANK XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY MAY MẶC, Q = 4.000m3ng.đ
... gian Bể lọc Khử trùng Ghi chú: Nước xử Đạt loại A theo QCVN: 24:2009/BTNMT Đường nước thải Đường bùn dư TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ UNITANK Mục đích TÍNH TOÁN THIẾT KẾ - THỂ TÍCH BỂ UNITANK  Xem unitank ... NỘI DUNG BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CỦA BỂ UNITANK LƯU LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ UNITANK BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CỦA BỂ UNITANK Oxy hóa CHC C H NO + O ... cầu xả thải QCVN 24-2009/BTNMT – cột A SƠ ĐỒ HTXL NƯỚC THẢI NT nhà ăn Nước thải Sinh hoạt Tách mỡ SCR, Hố Gom NT sản xuất Máy thổi khí Bể Điều Hòa Máy thổi khí Bể UNITANK Bể chứa bùn dư Bể trung...
 • 30
 • 439
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bản vẽ thiết kế hầm tự hoại 3 ngăntính toán thiết kế bể keo tụ tạo bôngtính toán thiết kế bể aerotanktính toán thiết kế bể lắng cát ngangtính toán thiết kế bể lắng cáttính toán thiết kế bể lắng 2tính toán thiết kế máy biến áp 3 phatính toán thiết kế bê tông cốt théptính toán thiết kế bể trộn trong xử lý nước cấptính toán thiết kế bể lắng đợt 2tính toán thiết kế bể lắng ly tâmtính toán thiết kế bể chứa nướctính toán thiết kế bể khử trùngtính toán thiết kế bể lọc sinh học nhỏ giọttính toán thiết kế bể chứa bùnĐề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCNghiên cứu khả năng phân giải chất thải hữu cơ của giun quế tại thành phố Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tạo cây đậu xanh chuyển gen có khả năng kháng mọt (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực giao tiếp của học sinh trong dạy học nhóm bài hành động nói ở lớp 8 (LV tốt nghiệp)Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý kê khai thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Kinh tế nông nghiệp Châu Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỷ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔICâu hỏi trong tác phẩm của Nam Cao (LV thạc sĩ)Nghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuKết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi với nguồn năng lượng laser holmium tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênĐánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn vượn cao vít huyện trùng khánh tỉnh cao bằngPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND lào
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập