BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM

30 BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9 CÁC TỈNH

30 BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9 CÁC TỈNH
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-20 09 MƠN THI: VẬT LÝ THỜI GIAN LÀM BÀI :150 PHÚT NGÀY THI: 04/3/20 09 (Đề thi có ... -SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HĨA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT,BTTHPT LỚP 9THCS Năm học 2007-2008 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Số báo danh: Mơn thi: Vật Lớp THCS Ngày thi: 28/03/2008 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI QUỐC GIA CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 199 5- 199 6 MƠN VẬT LÝ (Thêi gian: 180 phút, khơng kể thời gian giao đề) Bài Một vật có khối lượng 2kg, có kích thước khơng đáng...
 • 89
 • 436
 • 2

Tuyển tập 17 bộ đề đáp án thi thử đại học môn toán

Tuyển tập 17 bộ đề và đáp án thi thử đại học môn toán
... 3a + b 3a + c 2a + b + c 3a + c 3a + b 0,50 Tuyn 17 b v ỏp ỏn thi th i hc mụn Toỏn THI TH I HC-CAO NGThi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) ... c +7 Tng t: ng thc xy v ch a = b = c = 0,50 Tuyn 17 b v ỏp ỏn thi th i hc mụn Toỏn THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 ... Tuyn 17 b v ỏp ỏn thi th i hc mụn Toỏn THI TH TUYN SINH I HC- S Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) mx + Cho hm s y = x + m (1) Kho sỏt s bin thi n...
 • 60
 • 265
 • 0

BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9
... Hà Nội) Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn: Vật lí ( Thời gian 150 phút) Đề số 2: I Phần trắc nghiệm : (6đ) Câu (1đ) Một vật có khối lợng 10kg thể tích 1500cm đợc treo vào lực kế Nếu cho vật nhúng ... 0,25 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn: Vật lí ( Thời gian 150 phút) Đề số 3: I Phần trắc nghiệm : (6đ) Câu (1đ) Một vật có khối lợng 10kg thể tích 1500cm đợc treo vào lực kế Nếu cho vật nhúng ... tròn, cách vật 20 cm Sau vật chắn sáng có vuông góc với trục hai vật, cách vật 40 cm : a, Tìm đờng kính vật biết bóng đen có đờng kính 16 cm ? b, Tìm bề rộng vùng nửa tối ? (200 BT Vật chọn lọc...
 • 15
 • 358
 • 0

60 BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9

60 BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI QUỐC GIA CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 199 5- 199 6 MƠN VẬT LÝ (Thêi gian: 180 phút, khơng kể thời gian giao đề) Bài Một vật có khối lượng 2kg, có kích thước khơng đáng ... VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC 25 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2008 - 20 09 ĐỀ THI MƠN: VẬT LÝ THỜI GIAN: 180 PHÚT (KHƠNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ) Tuyển tập đề bồi dưỡng HSG mơn Vật THCS Bài ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-20 09 MƠN THI: VẬT LÝ THỜI GIAN LÀM BÀI :150 PHÚT NGÀY THI: 04/3/20 09 (Đề thi có...
 • 90
 • 342
 • 1

72 BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9

72 BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9
... I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI QUỐC GIA CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 199 5- 199 6 MƠN VẬT LÝ (Thêi gian: 180 phút, khơng kể thời gian giao đề) Bài Một vật có khối lượng 2kg, có kích thước khơng đáng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-20 09 MƠN THI: VẬT LÝ THỜI GIAN LÀM BÀI :150 PHÚT NGÀY THI: 04/3/20 09 (Đề thi có ... 11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HĨA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Năm học 2007-2008 LỚP 12 THPT,BTTHPT LỚP 9THCS Số báo danh: Mơn thi: Vật Lớp THCS Ngày thi: 28/03/2008...
 • 45
 • 1,737
 • 2

ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA CHUYÊN HÀ TĨNH

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA CHUYÊN HÀ TĨNH
... B C D - HT Trang 19/21 - Mó thi 132 TRNG THPT CHUYấN H TNH mã đề 132 P N TH I HC CAO NG LN NM 2011-2012 MễN: HO HC mã đề 209 mã đề 357 mã đề 485 D 31 A B 31 C B 31 B C 31 D B 32 B ... l A B C D - HT -TRNG THPT CHUYấN THI TH I HC CAO NG LN NM 2011-2012 Trang 14/21 - Mó thi 132 H TNH MễN: HO HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; Mó thi 485 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: ... C3H5COOH D CH3OH v CH3COOH - HT -TRNG THPT CHUYấN H TNH THI TH I HC CAO NG LN NM 2011-2012 MễN: HO HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; Mó thi 209 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Cho...
 • 21
 • 1,723
 • 31

Tài liệu Đề đáp án thi thử ĐH 2010 môn Hóa (Có đáp án) docx

Tài liệu Đề và đáp án thi thử ĐH 2010 môn Hóa (Có đáp án) docx
... polime hóa B độ polime hóa C hệ số trùng hợp D hệ số trùng ngưng 23 Điền từ thích hợp vào chỗ trống định nghĩa vật liệu compozit : "Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm (1) thành phần vật liệu ... hợp gồm (1) thành phần vật liệu phân tán vào mà (2) A (1) hai; (2) không tan vào B (1) hai; (2) tan vào C (1) ba; (2) không tan vào D (1) ba; (2) tan vào 24 Tìm từ thích hợp cho khoảng trống ... 0,19 47 Người ta tách vàng khỏi quặng phương pháp tuyển trọng lực (phương pháp đãi) : A vàng kim loại yếu B vàng kim loại nặng C tỉ khối đất, đá, cát lớn vàng D tự nhiên có vàng tồn dạng đơn chất...
 • 10
 • 178
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2012 docx

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2012 docx
... hình có e phân lớp 4s) TAILIEUHOC.VN TAILIEUHOC.VN kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2002-2003 giáo dục đào tạo Hớng dẫn chấm đề thi thức Môn Hoá Học Bảng A Ngy thi: 13/3/2003 ... TAILIEUHOC.VN TAILIEUHOC.VN giáo dục v đo tạo kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2001-2002 hớng dẫn chấm đề thi thức hoá học vô (Bảng A) Ngy thi: 12/ 3/2002 Câu I: (5 điểm) (1,25 điểm).Liệu ... TAILIEUHOC.VN 16 TAILIEUHOC.VN giáo dục đào tạo kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2002-2003 Hớng dẫn chấm đề thi thức Môn Hoá Học Bảng B Ngy thi: 13/3/2003 Câu I (4,5 điểm): (2,75 điểm)...
 • 180
 • 5,163
 • 163

Đề đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên sư phạm lần 4 docx

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên sư phạm lần 4 docx
... 31D 41 D 51A 2A 12D 22A 32B 42 B 52A 3B 13A 23D 33A 43 D 53C 4B 14B 24C 34B 44 A 54C 5C 15D 25B 35D 45 C 55B 6A 16D 26B 36C 46 B 56C 7D 17B 27C 37A 47 A 57D 8D 18D 28C 38C 48 D 58C 9A 19A 29D 39B 49 C ... 26B 36C 46 B 56C 7D 17B 27C 37A 47 A 57D 8D 18D 28C 38C 48 D 58C 9A 19A 29D 39B 49 C 59D 10C 20B 30A 40 C 50B 60C ...
 • 6
 • 143
 • 1

Đề đáp án thi thử đại học môn hóa lần 3 Chuyên Hạ Long pdf

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa lần 3 Chuyên Hạ Long pdf
... Fe 2+ Fe Cu 2+ Cu Fe3+ Fe 2+ Ag + Ag E (V) -2 ,37 -0,44 +0 ,34 +0,77 +0,80 3+ 2+ 2+ + 3+ A Mg (dư) + 2Fe → Mg + 2Fe B Fe + 3Ag (dư) → Fe + 3Ag C Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ D Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ Câu ... tác dụng với dd AgNO3/NH3 khối lượng kết tủa thu tối đa là: A 230 ,4 gam B 30 1,2 gam C 30 8 gam D 144 gam Câu 43 Cho 0,25 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư AgNO 3/ NH3 thu 54 gam Ag Mặt ... NaOH là: A B C D Câu 39 Để phân biệt đồng phân đơn chức C3H6O2 cần dùng: A quỳ tím, dung dịch NaOH B quỳ tím, dung dịch AgNO3/NH3 C dung dịch AgNO3/NH3 D quỳ tím Câu 40 Cho 20 ,3 gam Gly- Ala- Gly...
 • 6
 • 307
 • 15

Đề đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên KHTN Hà Nội docx

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên KHTN Hà Nội docx
... C5H12O bị oxi hóa không hoàn toàn tạo sản phẩm Y có khả tham gia phản ứng tráng gương Số chất thỏa mãn tích chất X là: A.4 chất B.5 chất C.6 chất D.7 chất Câu 32: Cho 24 gam Cu vào 400 ml dung ... AgNO3, NaNO3 Nếu dùng thêm thuốc thử đồng kim loại nhận biết dung dịch số dung dịch cho trên? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 22: Trộn 0,54 gam bột Al với Fe2O3 CuO, tiến hành phản ứng nhiệt nhôm điều kiện ... dịch chứa 0,525 mol HCl dung dịch X dung dịch Y V lít CO (đktc) Thêm dung dịch nước vôi dư vào Y thấy tạo thành m gam kết tủa Giá trị V m là: A.3,36 lít; 17,5 gam B.8,4 lít; 52,5 gam C.3,36 lít;...
 • 4
 • 184
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bộ đè và đáp án thi tiếng anh vào lớp 10 đề 6đề và đáp án thi thử đại học môn sinhđề và đáp án thi học sinh giỏi môn sinh 12đề và đáp án thi thử đại học môn anhđề và đáp án thi giáo viên giỏi môn ngữ vănđề và đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn 8de va dap an thi hoc sinh gioi mon dia 8 tinh nghe an 2013 2014đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12 các năm của thành phố hà nộiđề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12 các năm tỉnh bắc giangde thi hoc sanh gioi mon hoa lop 12 tinh nam dinhđề và đáp án thi hsgtrọn bộ đề và đáp án ôn thi công chức thuế mới nhấttrọn bộ đề và đáp án on thi cong chức thuếde va dap an thi hsg hoa tinh long antuyển chọn đề thi và đáp án thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 7 tham khảo và bồi dưỡngNghiên cứu ảnh hưởng của quá trình mở rộng không gian đô thị tới công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố lào cai, tỉnh lào caiĐánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của rừng trông keo tai tượng (acacia mangium) và keo lai (acacia hybrid) trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giangNghiên cứu ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao và ổn định năng suất, chất lượng nhãn hương chi trồng ở tỉnh hưng yênKHẢO SÁT HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁINghiên cứu ảnh hưởng của nacl đến sinh trưởng và hàm lượng prolin ở mầm một số giống đậu cô veẢnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến quá trình tái sinh chồi và ra rễ của cây chùm ngây trong nuôi cấy invitroNâng cao chất lượng dạy học kiến thức hóa sinh học ở chương trình THPTPhát triển đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông liên cấp olympia trong giai đoạn hiện nayPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp y tế bắc giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện hoài đức, thành phố hà nộiQuản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng trường THPT trần khánh dư, huyện vân đồn, tỉnh quảng ninhQuản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninhLuận văn tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhàQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông nguyễn văn huyên, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học phan thiết, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở tại huyện na hang, tỉnh tuyên quangQuản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương (LV thạc sĩ)Sử dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy phần văn bản nhật dụng trong Ngữ văn 8 ở Trường THCSMột số giải pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn trường THCS Nga Thủy
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập