BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM

30 BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9 CÁC TỈNH

30 BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9 CÁC TỈNH
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-20 09 MƠN THI: VẬT LÝ THỜI GIAN LÀM BÀI :150 PHÚT NGÀY THI: 04/3/20 09 (Đề thi có ... -SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HĨA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT,BTTHPT LỚP 9THCS Năm học 2007-2008 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Số báo danh: Mơn thi: Vật Lớp THCS Ngày thi: 28/03/2008 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI QUỐC GIA CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 199 5- 199 6 MƠN VẬT LÝ (Thêi gian: 180 phút, khơng kể thời gian giao đề) Bài Một vật có khối lượng 2kg, có kích thước khơng đáng...
 • 89
 • 508
 • 2

Tuyển tập 17 bộ đề đáp án thi thử đại học môn toán

Tuyển tập 17 bộ đề và đáp án thi thử đại học môn toán
... 3a + b 3a + c 2a + b + c 3a + c 3a + b 0,50 Tuyn 17 b v ỏp ỏn thi th i hc mụn Toỏn THI TH I HC-CAO NGThi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) ... c +7 Tng t: ng thc xy v ch a = b = c = 0,50 Tuyn 17 b v ỏp ỏn thi th i hc mụn Toỏn THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 ... Tuyn 17 b v ỏp ỏn thi th i hc mụn Toỏn THI TH TUYN SINH I HC- S Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) mx + Cho hm s y = x + m (1) Kho sỏt s bin thi n...
 • 60
 • 295
 • 0

BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9
... Hà Nội) Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn: Vật lí ( Thời gian 150 phút) Đề số 2: I Phần trắc nghiệm : (6đ) Câu (1đ) Một vật có khối lợng 10kg thể tích 1500cm đợc treo vào lực kế Nếu cho vật nhúng ... 0,25 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn: Vật lí ( Thời gian 150 phút) Đề số 3: I Phần trắc nghiệm : (6đ) Câu (1đ) Một vật có khối lợng 10kg thể tích 1500cm đợc treo vào lực kế Nếu cho vật nhúng ... tròn, cách vật 20 cm Sau vật chắn sáng có vuông góc với trục hai vật, cách vật 40 cm : a, Tìm đờng kính vật biết bóng đen có đờng kính 16 cm ? b, Tìm bề rộng vùng nửa tối ? (200 BT Vật chọn lọc...
 • 15
 • 441
 • 0

60 BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9

60 BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI QUỐC GIA CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 199 5- 199 6 MƠN VẬT LÝ (Thêi gian: 180 phút, khơng kể thời gian giao đề) Bài Một vật có khối lượng 2kg, có kích thước khơng đáng ... VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC 25 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2008 - 20 09 ĐỀ THI MƠN: VẬT LÝ THỜI GIAN: 180 PHÚT (KHƠNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ) Tuyển tập đề bồi dưỡng HSG mơn Vật THCS Bài ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-20 09 MƠN THI: VẬT LÝ THỜI GIAN LÀM BÀI :150 PHÚT NGÀY THI: 04/3/20 09 (Đề thi có...
 • 90
 • 425
 • 1

72 BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9

72 BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9
... I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI QUỐC GIA CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 199 5- 199 6 MƠN VẬT LÝ (Thêi gian: 180 phút, khơng kể thời gian giao đề) Bài Một vật có khối lượng 2kg, có kích thước khơng đáng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-20 09 MƠN THI: VẬT LÝ THỜI GIAN LÀM BÀI :150 PHÚT NGÀY THI: 04/3/20 09 (Đề thi có ... 11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HĨA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Năm học 2007-2008 LỚP 12 THPT,BTTHPT LỚP 9THCS Số báo danh: Mơn thi: Vật Lớp THCS Ngày thi: 28/03/2008...
 • 45
 • 2,120
 • 2

ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA CHUYÊN HÀ TĨNH

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA CHUYÊN HÀ TĨNH
... B C D - HT Trang 19/21 - Mó thi 132 TRNG THPT CHUYấN H TNH mã đề 132 P N TH I HC CAO NG LN NM 2011-2012 MễN: HO HC mã đề 209 mã đề 357 mã đề 485 D 31 A B 31 C B 31 B C 31 D B 32 B ... l A B C D - HT -TRNG THPT CHUYấN THI TH I HC CAO NG LN NM 2011-2012 Trang 14/21 - Mó thi 132 H TNH MễN: HO HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; Mó thi 485 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: ... C3H5COOH D CH3OH v CH3COOH - HT -TRNG THPT CHUYấN H TNH THI TH I HC CAO NG LN NM 2011-2012 MễN: HO HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; Mó thi 209 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Cho...
 • 21
 • 1,967
 • 31

Tài liệu Đề đáp án thi thử ĐH 2010 môn Hóa (Có đáp án) docx

Tài liệu Đề và đáp án thi thử ĐH 2010 môn Hóa (Có đáp án) docx
... polime hóa B độ polime hóa C hệ số trùng hợp D hệ số trùng ngưng 23 Điền từ thích hợp vào chỗ trống định nghĩa vật liệu compozit : "Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm (1) thành phần vật liệu ... hợp gồm (1) thành phần vật liệu phân tán vào mà (2) A (1) hai; (2) không tan vào B (1) hai; (2) tan vào C (1) ba; (2) không tan vào D (1) ba; (2) tan vào 24 Tìm từ thích hợp cho khoảng trống ... 0,19 47 Người ta tách vàng khỏi quặng phương pháp tuyển trọng lực (phương pháp đãi) : A vàng kim loại yếu B vàng kim loại nặng C tỉ khối đất, đá, cát lớn vàng D tự nhiên có vàng tồn dạng đơn chất...
 • 10
 • 188
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2012 docx

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2012 docx
... hình có e phân lớp 4s) TAILIEUHOC.VN TAILIEUHOC.VN kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2002-2003 giáo dục đào tạo Hớng dẫn chấm đề thi thức Môn Hoá Học Bảng A Ngy thi: 13/3/2003 ... TAILIEUHOC.VN TAILIEUHOC.VN giáo dục v đo tạo kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2001-2002 hớng dẫn chấm đề thi thức hoá học vô (Bảng A) Ngy thi: 12/ 3/2002 Câu I: (5 điểm) (1,25 điểm).Liệu ... TAILIEUHOC.VN 16 TAILIEUHOC.VN giáo dục đào tạo kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2002-2003 Hớng dẫn chấm đề thi thức Môn Hoá Học Bảng B Ngy thi: 13/3/2003 Câu I (4,5 điểm): (2,75 điểm)...
 • 180
 • 5,757
 • 175

Đề đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên sư phạm lần 4 docx

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên sư phạm lần 4 docx
... 31D 41 D 51A 2A 12D 22A 32B 42 B 52A 3B 13A 23D 33A 43 D 53C 4B 14B 24C 34B 44 A 54C 5C 15D 25B 35D 45 C 55B 6A 16D 26B 36C 46 B 56C 7D 17B 27C 37A 47 A 57D 8D 18D 28C 38C 48 D 58C 9A 19A 29D 39B 49 C ... 26B 36C 46 B 56C 7D 17B 27C 37A 47 A 57D 8D 18D 28C 38C 48 D 58C 9A 19A 29D 39B 49 C 59D 10C 20B 30A 40 C 50B 60C ...
 • 6
 • 159
 • 1

Đề đáp án thi thử đại học môn hóa lần 3 Chuyên Hạ Long pdf

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa lần 3 Chuyên Hạ Long pdf
... Fe 2+ Fe Cu 2+ Cu Fe3+ Fe 2+ Ag + Ag E (V) -2 ,37 -0,44 +0 ,34 +0,77 +0,80 3+ 2+ 2+ + 3+ A Mg (dư) + 2Fe → Mg + 2Fe B Fe + 3Ag (dư) → Fe + 3Ag C Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ D Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ Câu ... tác dụng với dd AgNO3/NH3 khối lượng kết tủa thu tối đa là: A 230 ,4 gam B 30 1,2 gam C 30 8 gam D 144 gam Câu 43 Cho 0,25 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư AgNO 3/ NH3 thu 54 gam Ag Mặt ... NaOH là: A B C D Câu 39 Để phân biệt đồng phân đơn chức C3H6O2 cần dùng: A quỳ tím, dung dịch NaOH B quỳ tím, dung dịch AgNO3/NH3 C dung dịch AgNO3/NH3 D quỳ tím Câu 40 Cho 20 ,3 gam Gly- Ala- Gly...
 • 6
 • 344
 • 15

Đề đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên KHTN Hà Nội docx

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên KHTN Hà Nội docx
... C5H12O bị oxi hóa không hoàn toàn tạo sản phẩm Y có khả tham gia phản ứng tráng gương Số chất thỏa mãn tích chất X là: A.4 chất B.5 chất C.6 chất D.7 chất Câu 32: Cho 24 gam Cu vào 400 ml dung ... AgNO3, NaNO3 Nếu dùng thêm thuốc thử đồng kim loại nhận biết dung dịch số dung dịch cho trên? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 22: Trộn 0,54 gam bột Al với Fe2O3 CuO, tiến hành phản ứng nhiệt nhôm điều kiện ... dịch chứa 0,525 mol HCl dung dịch X dung dịch Y V lít CO (đktc) Thêm dung dịch nước vôi dư vào Y thấy tạo thành m gam kết tủa Giá trị V m là: A.3,36 lít; 17,5 gam B.8,4 lít; 52,5 gam C.3,36 lít;...
 • 4
 • 206
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bộ đè và đáp án thi tiếng anh vào lớp 10 đề 6đề và đáp án thi thử đại học môn sinhđề và đáp án thi học sinh giỏi môn sinh 12đề và đáp án thi thử đại học môn anhđề và đáp án thi giáo viên giỏi môn ngữ vănđề và đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn 8de va dap an thi hoc sinh gioi mon dia 8 tinh nghe an 2013 2014đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12 các năm của thành phố hà nộiđề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12 các năm tỉnh bắc giangde thi hoc sanh gioi mon hoa lop 12 tinh nam dinhđề và đáp án thi hsgtrọn bộ đề và đáp án ôn thi công chức thuế mới nhấttrọn bộ đề và đáp án on thi cong chức thuếde va dap an thi hsg hoa tinh long antuyển chọn đề thi và đáp án thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 7 tham khảo và bồi dưỡngDẠY HỌC PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ Ở TRUNG HỌC CƠ SỞDÃY SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở PHỔ THÔNGĐo lường và phân tích mức độ tổn thương của hộ gia đình và doanh nghiệp khi xuất hiện các cú sốc bất lợiNghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát (LA tiến sĩ)Nghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN TIN HỌC CĂN BẢN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINHNghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số kinh nghiệm từ quá trình đổi mới toàn diện của đảng cộng sản cuba trong tình hình hiện nayTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịNghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ bụng tại bệnh viện tỉnh Sơn La (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng cộng sản cu ba, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ ở mỹ hiện nayNghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố Hà Nội (2007 2009) (LA tiến sĩ)Làm thế nào để chống lại ung thư ?Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới sự hình thành và phát triển của đảng dân chủ và xã hội ở vương quốc đan mạchCác bài tập địa lý ôn thiNghiên cứu nhiễm khuẩn vết mổ các phẫu thuật tiêu hóa tại khoa Ngoại, bệnh viện Bạch Mai (LA tiến sĩ)Lấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngThơ du tiên đời Đường (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập