Phân tích yêu cầu phần mềm

Báo cáo bài tập tuần phân tích yêu cầu phần mềm

Báo cáo bài tập tuần phân tích yêu cầu phần mềm
... kỹ thuật kiểm duyệt kiểm soát yêu cầu phần mềm: Phân theo hình thức Đọc văn yêu cầu phần mềm: Yêu cầu người không tác giả của văn yêu cầu phần mềm đó đọc kiểm duyệt Đọc phê ... nhận yêu cầu (Requirements Validation) Xác nhận yêu cầu công việc quan trọng trình phân tích đặc tả yêu cầu phần mềm - Những ảnh hưởng của Xác nhận yêu cầu: + Việc xác nhận yêu cầu ... đặc tả yêu cầu phần mềm Với xác nhận yêu cầu, đặc tả yêu cầu phần mềm được kiểm tra xem có phản ánh chính xác yêu cầu của bên liên quan hay không Còn với kiểm chứng yêu cầu, ...
 • 15
 • 434
 • 0

Slide bài tập tuần 4 phân tích yêu cầu phần mềm

Slide bài tập tuần 4 phân tích yêu cầu phần mềm
... Requirements Validation  Phân biệt  Ảnh hưởng Xác nhận yêu cầu (Requirements Validation)  Ảnh hưởng của Kiểm chứng yêu cầu (Requirements Verification) Phân biệt: Xác nhận yêu cầu(Requirements ... Ảnh hưởng của Kiểm chứng yêu cầu (Requirements Verification): o Đảm bảo rằng phần mềm được hoàn thành thì nó sẽ phù hợp với các đặc tả yêu cầu o Rà soát lỗi của những ... (và nên) bắt nguồn từ đặc tả yêu cầu - Mỗi (chức năng) yêu cầu cần phải có thử nghiệm liên quan  Mỗi trường hợp yêu cầu kiểm tra phải bắt nguồn từ yêu cầu - Phát minh yêu cầu kiểm tra kỹ thuật...
 • 29
 • 429
 • 0

slide báo cáo bài tập tuần 3 phân tích yêu cầu phần mềm

slide báo cáo bài tập tuần 3 phân tích yêu cầu phần mềm
... này để đảm bảo yêu cầu mô tả đầy đủ Tính quán (consistent)  Các yêu cầu phần mềm không xung đột và xung đột với yêu cầu mức cao  Tất cả mâu thuẫn yêu cầu cần phải phân giải trước ... quan yêu cầu -> đánh giá, kiểm soát tất cả yêu cầu có và yêu cầu phát sinh thêm Có thể truy vết (Traceable)  Mỗi yêu cầu phần mềm cần liên kết đến nguồn phát sinh nó, đến phần tử ... xung đột yêu cầu trước trình phát triển phần mềm Tính khả thi (Feasible)  Khả thi có nghĩa là thực thi yêu cầu khả và giới hạn hệ thống  Cần phải đánh giá tính khả thi yêu cầu phần...
 • 15
 • 246
 • 0

Báo cáo bài tập tuần 3 phân tích yêu cầu phần mềm

Báo cáo bài tập tuần 3 phân tích yêu cầu phần mềm
... Mục lục Phân tích yêu cầu phần mềm Page IT4460 Nhóm I Mười đặc tính chất lượng của một bản đặc tả yêu cầu phần mềm tốt 1.1 Tính đắn (correct) - Một đặc tả yêu cầu phần mềm tốt yêu cầu ... yêu cầu không có tính khả thi nếu nó không thể thực hiện được hoặc có thể thực hiện yêu cầu chi phí lớn (về nhân lực, về tài chính, về tài nguyên phần cứng, phần mềm, ... là yêu cầu không cần thiết, cần phải loại bỏ Việc thực hiện yêu cầu này không mang lại lợi ích nào cho dự án phần mềm, chỉ làm lãng phí công sức, tài nguyên - IEEE 839 -1998...
 • 11
 • 237
 • 0

Báo cáo bài tập tuần 3 phân tích yêu cầu phần mềm

Báo cáo bài tập tuần 3 phân tích yêu cầu phần mềm
... phải liên kết yêu c u tới nguồn phát sinh c a nó, tới ph n tử thiết kế, mã nguồn, test cases thực thi kiểm tra úng ắn việc thi công yêu c u Các yêu c u theo vế c gán nhãn Phân tích yêu cầu phần ... (Unambiguous) - T t i k i ọc báo cáo yêu c u có m t cách hiểu, m t cách diễn giải nh t quán v n i dung c a yêu c u Do ngôn ngữ tự nhiên có tính nhập nhằng cao nên viết m t yêu c u rõ ràng, cụ thể, ... k oản ơn vị o ng - Cá iể S e ifi ion (S S) với Phân tích yêu cầu phần mềm ỗ r xâ dựng Sof n nà ể ả ảo ỗi ê re eq ire en ô ả Page IT4460 Nhóm 1 .3 Tính nh t quán (consistent) -Cá ê n k ông x o...
 • 11
 • 165
 • 0

Báo cáo bài tập tuần phân tích yêu cầu phần mềm nhóm 3

Báo cáo bài tập tuần phân tích yêu cầu phần mềm  nhóm 3
... quát toàn yêu c u ph n mềm 3. 2 Thời gian thực hi n Kỹ p p đ đ c ực đ pc ì c ác đ ác đ c c p p mềm mềm 3. 3 Tác nhân tham gia  L p trình viên  Bộ ph n ki m th  Nhà qu n lý dự án Phân tích yêu cầu ... C ck ực 2 .3 Tác nhân tham gia àk m Kỹ ì 3. 1 3. 2 T c p mềm prototyping ực ực 3. 3 Tác nhân tham gia Kỹ àk m ... ề ,c ẫ đ c đ mộ c mộ m l c Phân tích yêu cầu phần mềm Tuần Page Kỹ thu t t ki m soát yêu c u ph n m m Simple Check 2.1 Quy trình thực hi n  N ời ki m t, ki m soát yêu c u ph i có ki n th c t...
 • 14
 • 178
 • 0

PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐNx

PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐNx
... ty, điều này chứng tỏ công ty có khả tài tốt 1.3 So sánh cấu nguồn vốn với nhóm ngành và các công ty ngành Bảng 2.2 cấu nguồn vốn BiBiCa, Kinh Đô Hải Hà 30/12/2011 Đơn vị: triệu ... nguồn vốn của nhóm ngành là 37.03% thì BBC là 26.95% Tuy nhiên, xét với các công ty cùng có sự tương đồng hoạt động sản xuất kinh doanh là Hải Hà và Kinh Đô thì cấu nguồn ... hạn II Tổng vốn chủ sở hữu III Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng 786,197 100 288,333 100 Biểu đồ cấu nguồn vốn năm 2011 Với cấu cân đối nợ vốn chủ sở hữu, công ty BBC tạo cho đường an toàn để...
 • 4
 • 10,351
 • 159

Bài giảng: Xác định và phân tích yêu cầu doc

Bài giảng: Xác định và phân tích yêu cầu doc
... liệu phản ánh yêu cầu thông tin tổ chức tính pháp lý để sử dụng sau 5/12/2010 504001 - Xác định và phân tích yêu cầu 41 Q&A 5/12/2010 504001 - Xác định và phân tích yêu cầu 42 ... - Xác định và phân tích yêu cầu 32 Phương pháp thiết kế ứng dụng liên kết (JAD) Khung cảnh phòng họp bình thường cho buổi họp JAD 5/12/2010 504001 - Xác định và phân tích yêu cầu ... - Xác định và phân tích yêu cầu 29 Nghiên cứu tài liệu Hạn chế Các tài liệu tiềm ẩn nguồn thông tin không đúng, trùng lắp Thiếu tài liệu Tài liệu hết hạn 5/12/2010 504001 - Xác định và...
 • 43
 • 212
 • 0

Báo cáo bài tập lớn nghiên cứu phát triển yêu cầu phần mềm cho cổng thông tin trường đại học bách khoa

Báo cáo bài tập lớn nghiên cứu phát triển yêu cầu phần mềm cho cổng thông tin trường đại học bách khoa
... muốn cổng thông tin điện tử Đại - Thông tin giới thiệu học Bách Khoa Hà Nội có loại thông tin trường gì? - Thông tin tuyển sinh - Thông tin khoa viện - Thông tin học bổng - Thông tin điểm số ... Theo Thầy/cô cổng thông tin điện tử - Thông tin giới thiệu trường đại học cần có loại thông tin gì? trường - Thông tin tuyển sinh - Thông tin khoa viện - Thông tin học bổng -Thông tin lịch công ... cáo nên liên quan tới giáo dục, không nên cho đăng quảng cáo khác - Không nên đăng quảng cáo cổng thông tin - Cổng thông tin cần giao diện đẹp, cập nhật thông tin thường xuyên - Cổng thông tin...
 • 29
 • 390
 • 0

Báo cáo bài tập lớn nghiên cứu phát triển yêu cầu phần mềm cho cổng thông tin trường đại học bách khoa nhóm 3

Báo cáo bài tập lớn nghiên cứu phát triển yêu cầu phần mềm cho cổng thông tin trường đại học bách khoa  nhóm 3
... Thêm yêu ầu T Thêm yêu ầu đă g kí gh ê ứu kh a họ 1.1 Thêm yêu ầu T Thêm yêu ầu đă g hô g tin g rê ổ g thông tin 1.1 Thêm yêu ầu T Thêm yêu ầu: mỗ g ả g v ê ó mộ g hâ rê ổ g hô g 1.1 Thêm yêu ... ê hấ ượ g hụ vụ ổ g thông tin không? Bạ ó qua âm đế ô g rì h gh ê ứu kh a họ rườ g hay v ệ mì h khô g C hô g h độ g hể dụ hể ó ê rê ổ g thông tin không? V y muố ế hữ g hô g tin gì? Rấ hồ ,   ... ema hô g báo) g we ổ g thông tin? (Email, RSS…) 14 A h hị ghĩ sa v ệ Đây h rị kh ệ ợ , v ầ h ế , sử dụ g hế ịd kh m h độ g rị hầu hế hỉ sử dụ g độ g để rị ổ g rị ả , mộ h ế ị d thông tin? độ g...
 • 30
 • 149
 • 0

Phân tích nhu cầu sử dụng điện thoại di động của người dân địa bàn Thành phố Cao Lãnh

Phân tích nhu cầu sử dụng điện thoại di động của người dân địa bàn Thành phố Cao Lãnh
... cứu nhu cầu sử dụng điện thoại di động của người dân thành phố Cao Lãnh nhằm làm sáng tỏ vấn đề tâm lý của người dân thành thị và nhu cầu sử dụng sản phẩm điện thoại di động ... bắt nhu cầu sử dụng điện thoại di động của người dân thành phố Cao Lãnh, sở đưa chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thoả mãn nhu cầu sử dụng điện thoại di động của người dân ... chọn của người dân thành phố Cao Lãnh đối với hãng điện thoại di động Để tìm hiểu thực trạng sử dụng điện thoại di động của người dân thành phố Cao Lãnh hiện nào, họ sử dụng...
 • 23
 • 204
 • 0

Phân tích cơ cấu tổ chức quản lý và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chúng của công ty chứng khoán SeABANK

Phân tích cơ cấu tổ chức quản lý và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chúng của công ty chứng khoán SeABANK
... đề tài báo cáo cấu tổ chức công ty với đề tài mang tên: Phân tích cấu tổ chức quản lý và đê xuất số giải pháp hoàn thiện chúng của Công ty Chứng khoán SeABANK Là đề tài gắn liền ... đạo Công ty Chứng khoán SeABANK bạn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo công ty chứng khoán Seabank, anh chị Phòng Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp toàn thể cán nhân viên Công ty Chứng ... Page 22 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI SEABS 3.1 Một số giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức SeABS: 3.1.1 Sáp nhập phận dịch vụ khách hàng với phận PR&MARKETING a, sở: Bộ phận...
 • 26
 • 107
 • 0

Phương Pháp Phân Tích Phổ Nguyên Tử Phần 10 doc

Phương Pháp Phân Tích Phổ Nguyên Tử Phần 10 doc
... diễn nồng độ phân tích quang phổ 102 6.1.4 Mẫu chuẩn phân tích quang phổ phát xạ 104 6.1.5 Giới hạn chứng minh khoảng xác định 106 6.1.6 Sự bay đường cong bay .108 6.1.7 Khí ... NGỌC ANH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ NGUYÊN TỬ Mã số 1K-25 ĐH2006 In 100 0 cuốn, khổ 19 x 27cm Xưởng in Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Số xuất bản: 105 - 2006/CXB/62 - 08/ĐHQGHN, ngày 10/ 02/2006 ... 96 Chương 6: PHÂN TÍCH PHỔ PHÁT XẠ ĐỊNH LƯỢNG 99 6.1 Những vấn đề chung 99 6.1.1 Phương trình nguyên tắc .99 6.1.2 Vạch phân tích cách chọn .101 6.1.3 Cách biểu...
 • 25
 • 207
 • 0

Phương Pháp Phân Tích Phổ Nguyên Tử Phần 9 pps

Phương Pháp Phân Tích Phổ Nguyên Tử Phần 9 pps
... thời phương pháp để xác định độ phát phương pháp phân tích 11.2.3 Phương pháp đồ thị chuẩn cố định Nguyên tắc phương pháp muốn xác định nguyên tố đó, trước hết người ta phải dựng đường chuẩn phương ... thụ nguyên tử để xác định nguyên tố hay hợp chất người ta tiến hành phân tích chất theo phổ hấp thụ nguyên tử nó, phân tích kim loại, hay qua việc đo phổ hấp thụ nguyên tử chất khác, chất phân ... hấp thụ nguyên tử, là: - Các phương pháp phân tích trực tiếp, cho chất có phổ AAS - Các phương pháp phân tích gián tiếp, cho chất phổ AAS Sau nghiên cứu cách tóm tắt hai loại phương pháp phân tích...
 • 30
 • 219
 • 0

Phương Pháp Phân Tích Phổ Nguyên Tử Phần 8 pptx

Phương Pháp Phân Tích Phổ Nguyên Tử Phần 8 pptx
... khác Nguyên tố Vạch đo(nm) Ag 3 28, 1 Al 309,3 Au 242 ,8 Cd 288 ,8 Co 240,7 Cr 357,9 Cu 324,7 Fe 2 48, 3 Mg 285 ,2 Mn 275,9 Mo 313,3 Ni 232,0 Pb 217,0 Pt 265,9 Sn 235,5 V 3 18, 5 Zn 213,9 Giới hạn phát (pa) ... viên phân tích tiến hành phân tích 11.2 Các phương pháp phân tích cụ thể Để xác định nồng độ (hàm lượng) nguyên tố mẫu phân tích theo phép đo phổ hấp thụ nguyên tử người ta thường thực theo phương ... chuẩn; Phương pháp thêm tiêu chuẩn; Phương pháp đồ thị không đổi; Phương pháp dùng mẫu chuẩn 11.2.1 Phương pháp đồ thị chuẩn (đường chuẩn) Phương pháp gọi phương pháp ba mẫu đầu Vì nguyên tắc phương...
 • 30
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích cơ cấu nguồn vốnphân tích yêu cầu đặt raphân tích yêu cầu hệ thống system requirement analysisrequirement analysis phân tích yêu cầuphân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty theo chiều dọcyêu cầu phần mềnphân tích cơ cấu tài sản của công ty theo chiều dọcphân tích cơ cấu thu nhập chi phí lợi nhuận theo chiều dọcphân tích cơ cấu dòng tiền theo chiều dọcbảng 11 phân tích cơ cấu dòng tiền đơn vi vndphân tích nhu cầu và triển vọngphân tích cơ cấubài phân tích về lời phàn nàn của khách trong nhà hàngphân tích cơ cấu dư nợ trong hoạt động cho vay theo hmtdphân tích cơ cấu chi phíHoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh quảng trịPhát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện hải lăng, quảng trịGiải pháp tăng nguồn thu sự nghiệp tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trịThực trạng và một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở xã nghi yên, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ anTìm hiểu thành phần loài và tình hình khai thác loài cá ở sông ô lâu tỉnh thừa thiên huế và quảng trịtran thi minh tom tat suaỨNG DỤNG CÔNG cụ tài CHÍNH PHÁI SINH để PHÒNG NGỪA rủi RO tỷ GIÁ hối đoái tại các DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH THỪA THIÊN HUẾĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MÔN LỊCH SỬ ĐẢNGXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI SGK LỊCH SỬ 10 CƠ BẢNdunod biochimieĐánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện quỳ châu tỉnh nghệ anXây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai tại phường đồng nguyên, thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninhNâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh quảng trịSubaru training technician reference manual 4EAT phase 2 MSA5P0141C34822Subaru training technician reference manual 2003 model updates MSA5P0250C34894Subaru training technician reference manual basic emission fuel systemsTechnician reference manual fuel injection and engine management MSA5P0161C34833SparkPlugs20Q a2008MSA5TCD95S 8 engineMSA5TCD95S 16 trans cool
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập