Nghiên cứu xác định khu vực thể chế và phân loại các đơn vị thống kê theo khu vực thể chế trong hệ thống thống kê quốc gia cho phù hợp với thực tế việt nam

Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn chọn đất phân hạng đất tròng rừng bạch đàn UROPHYLLA làm nguyên liệu giấy ván dăm tại tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn chọn đất và phân hạng đất tròng rừng bạch đàn UROPHYLLA làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh Phú Thọ
... C VÀ ÀO T O TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C LÂM NGHI P _ LÊ THÀNH CÔNG “NGHIÊN C U XÁC H NG NH TIÊU CHU N CH N T VÀ PHÂN T TR NG R NG B CH ÀN UROPHYLLA LÀM NGUYÊN LI U GI Y VÀ VÁN ... nh tiêu chu n ch n t phân h ng nh v su t tài: Nghiên c u xác t tr ng r ng B ch àn Urophylla làm nguyên li u gi y ván dăm t i t nh Phú Th ” 2 Chương T NG QUAN V N NGHIÊN C U 1.1.Trên th gi i Phân ... o sau xác ng khoa h c trư ng i h c Lâm Nghi p Vi t i h c, ã th c hi n nghiên c u nh tiêu chu n ch n t phân h ng tài: Nghiên c u t tr ng r ng B ch àn Urophylla làm nguyên li u gi y ván dăm t...
 • 78
 • 121
 • 0

Nghiên cứu, xác định một số khoáng chất kim loại trong quả thanh long ở huyện chợ gạo, tiền giang bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Nghiên cứu, xác định một số khoáng chất và kim loại trong quả thanh long ở huyện chợ gạo, tiền giang bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
... phương pháp đo quang phổ ngun tử bao gồm phương pháp hấp thụ ngun tử (AAS), phát xạ ngun tử (AES) phương pháp huỳnh quang ngun tử (AFS) Trong phương pháp đo phổ phương pháp phổ hấp thụ ngun tử AAS ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH - NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH MỘT SỐ KHỐNG CHẤT VÀ KIM LOẠI TRONG QUẢ THANH LONG HUYỆN CHỢ GẠO, TIỀN GIANG BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG ... vết kim loại Người ta coi phương pháp chuẩn phân tích vết kim loại đối tượng phân tích khác Phƣơng pháp phổ hấp thụ ngun tử: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ ngun tử phương pháp sử dụng hấp...
 • 73
 • 62
 • 0

Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn chọn đất phân hạng đất trồng rừng bạch đàn urophylla làm nguyên liệu giấy ván dăm tại tỉnh phú thọ

Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn chọn đất và phân hạng đất trồng rừng bạch đàn urophylla làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh phú thọ
... tiễn Xác định tiêu chuẩn phân hạng đất cho rừng trồng Bạch đàn làm nguyên liệu giấy ván dăm nhằm sử dụng bền vững tài nguyên đất hiệu kinh doanh rùng tỉnh Phú Thọ 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu Do ... trung nghiên cứu đối tựơng rừng trồng Bạch đàn Urophylla tù' tuổi trở nên 2.1.3 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Rừng trồng Bạch đàn Urophylla từ tuối trở nên tỉnh Phú Thọ 2.2 Nội dung nghiên ... 1-2 Hạng 3: cấp 4.4.2 Thọ Hiệu sau: suất đầu trồng bạch cácrừng điếm trồng nghiênbạch cứu: đàn Hiệu kinhtưt rừng tính chođànnhững Bảng 4.7: Bảng phân hạng đất vi mô cho trồng rừng Bạch đàn urophylla...
 • 72
 • 24
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH KHU VỰC BIỂN ĐẶC BIỆT NHẠY CẢM HẠ LONG - CÁT BÀ

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH KHU VỰC BIỂN ĐẶC BIỆT NHẠY CẢM HẠ LONG - CÁT BÀ
... 35 CHƯƠNG XÁC ĐỊNH RANH GIỚI PSSA HẠ LONG - CÁT BÀ 37 4.1 Bản đồ ranh giới vùng PSSA Hạ Long- Cát đề xuất 37 4.2 Tọa độ địa lý xác định ranh giới PSSA khu vực Hạ Long Cát 37 CHƯƠNG ... IMO - Tổ chức Hàng hải quốc tế tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm cho việc xác định khu vực vùng biển đặc biệt nhạy cảm áp dụng biện pháp bảo vệ liên quan - Vùng biển đặc biệt nhạy cảm (PSSA) - khu ... báo cáo nghiên cứu tập trung đến vấn đề cụ thể sau: - Xem xét đến các tổn thương Khu vực Hạ Long - Cát tác động hoạt động hàng hải quốc tế; - Xem xét điều kiện Khu vực Hạ Long - Cát để thiết...
 • 42
 • 59
 • 0

Nghiên cứu xác định khu vực yếu nhất của thân tàu trong khai thác vận hành tàu

Nghiên cứu xác định khu vực yếu nhất của thân tàu trong khai thác vận hành tàu
... dọc thân tàu Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích đề tài, nghiên cứu, tính toán, phân tích cách khoa học sức bền thân tàu, nhằm xác định khu vực yếu thân tàu khai thác vận hành tàu Kết nghiên cứu ... tính đẳng hướng 30 CHƯƠNG XÁC ĐỊNH KHU VỰC CÓ SỨC BỀN YẾU NHẤT CỦA THÂN TÀU TRONG KHAI THÁC TÀU 3.1 Phân tích theo lý thuyết thiết kế Trong trình khai thác vận hành tàu, sĩ quan hàng hải thường ... khu vực thân tàu dễ dẫn tới hư hỏng, gãy tàu nhất, làm tài liệu cung cấp hướng dẫn cho thuyền viên Chính lý nêu trên, nhóm tác giả chọn đề tài Nghiên cứu xác định khu vực yếu thân tàu khai thác...
 • 81
 • 14
 • 0

Nghiên cứu xác định thủy ngân vô cơ hữu cơ trong trầm tích lưu vực sông nhuệ sông đáy

Nghiên cứu xác định thủy ngân vô cơ và hữu cơ trong trầm tích lưu vực sông nhuệ và sông đáy
... phân tích hàm lƣợng dạng thủy ngân cơ, thủy ngân hữu thủy ngân tổng số trầm tích Nhận xét thực trạng ô nhiễm thủy ngân lƣu vực sông Nhuệ sông Đáy 1.1.1 Tính chất vật lý Nguyên tố Thủy ngân ... chiết để xác định thuỷ ngân hữu - Xây dựng quy trình phân tích thuỷ ngân tổng số, dạng thuỷ ngân cơ, thuỷ ngân hữu cơ, thủy ngân (II) oxit và thủy ngân sunfua trầm tích - Phân tích định lƣợng ... Dạng thuỷ ngân trầm tích Để đánh giá hàm lƣợng thuỷ ngân trầm tích, tiến hành phân tích hàm lƣợng tổng thuỷ ngân, thuỷ ngân thuỷ ngân hữu mẫu trầm tích sông Nhuệ, sông Tô Lịch Sông Đáy Bảng...
 • 31
 • 205
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu xác định liều lượng Đạm, Lân Kali hợpcho cải xanh (Brassica juncea) trồng trong điều kiện có lưới che tại thành phố Huế" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... i h p ð m, Lân Kali cho c i xanh tr ng ñi u ki n lư i che thành ph Hu K t qu thu ñư c trình bày b ng 10 11 B ng 10 nh hư ng c a ð m, Lân, Kali ñ n y u t c u thành su t su t c i xanh Năng su ... ng cho th y, công th c bón Kali ch s VCR ñ t 7,00 – 9,67 K t h p so sánh v i ch tiêu su t th c thu b ng 8, nh n th y, bón 30 kg K2O/ha cho c i xanh tr ng ñi u ki n lư i che thành ph Hu cho ... 30 kg K2O/ha cho c i xanh tr ng ñi u ki n lư i che - Ti p t c nghiên c u s d ng h p lo i phân bón ña lư ng, vi lư ng khác cho c i xanh, t ñó hoàn thi n quy trình thâm canh c i xanh ñây TÀI...
 • 10
 • 208
 • 4

nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu

nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC VŨ VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DẠNG Cu, Pb, Zn Cd TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH THUỘC LƢU VỰC SÔNG CẦU Chuyên ngành: Hóa Phân Tích số: 60 44 29...
 • 81
 • 234
 • 0

nghiên cứu xác định thủy ngân vô cơ hữu cơ trong trầm tích lưu vực sông nhuệ sông đáy

nghiên cứu xác định thủy ngân vô cơ và hữu cơ trong trầm tích lưu vực sông nhuệ và sông đáy
... ngân hữu trầm tích - Áp dụng quy trình tách, phân tích hàm lƣợng dạng thủy ngân cơ, thủy ngân hữu thủy ngân tổng số trầm tích Nhận xét thực trạng ô nhiễm thủy ngân lƣu vực sông Nhuệ sông Đáy ... VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆN HOÁ HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trịnh Văn Hoan NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỦY NGÂN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ TRONG TRẦM TÍCH LƯU VỰC SÔNG NHUỆ VÀ SÔNG ĐÁY Chuyên ... chiết để xác định thuỷ ngân hữu - Xây dựng quy trình phân tích thuỷ ngân tổng số, dạng thuỷ ngân cơ, thuỷ ngân hữu cơ, thủy ngân (II) oxit và thủy ngân sunfua trầm tích - Phân tích định lƣợng...
 • 84
 • 171
 • 0

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... tử Cu, Pb, Zn, Cd - Xây dựng đường chuẩn để xác định Cu, Pb, Zn, Cd - Đánh giá độ xác phương pháp - Phân tích xác định hàm lượng tổng Cu, Pb, Zn, Cd - Phân tích định lượng dạng trao đổi (F1), dạng...
 • 71
 • 33
 • 0

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... tử Cu, Pb, Zn, Cd - Xây dựng đường chuẩn để xác định Cu, Pb, Zn, Cd - Đánh giá độ xác phương pháp - Phân tích xác định hàm lượng tổng Cu, Pb, Zn, Cd - Phân tích định lượng dạng trao đổi (F1), dạng...
 • 72
 • 15
 • 0

Nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu

Nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn và Cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... tử Cu, Pb, Zn, Cd - Xây dựng đường chuẩn để xác định Cu, Pb, Zn, Cd - Đánh giá độ xác phương pháp - Phân tích xác định hàm lượng tổng Cu, Pb, Zn, Cd - Phân tích định lượng dạng trao đổi (F1), dạng...
 • 72
 • 4
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu

Luận văn nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài Nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... tử Cu, Pb, Zn, Cd - Xây dựng đường chuẩn để xác định Cu, Pb, Zn, Cd - Đánh giá độ xác phương pháp - Phân tích xác định hàm lượng tổng Cu, Pb, Zn, Cd - Phân tích định lượng dạng trao đổi (F1), dạng...
 • 72
 • 2
 • 0

nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu

nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn và Cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... tử Cu, Pb, Zn, Cd - Xây dựng đường chuẩn để xác định Cu, Pb, Zn, Cd - Đánh giá độ xác phương pháp - Phân tích xác định hàm lượng tổng Cu, Pb, Zn, Cd - Phân tích định lượng dạng trao đổi (F1), dạng...
 • 72
 • 2
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập