Phân tích hiệu quả trồng thanh long ở huyện châu thành tỉnh Long An

phân tích hiệu quả sản xuất lúa huyện châu thànhtỉnh hậu giang

phân tích hiệu quả sản xuất lúa ở huyện châu thành – tỉnh hậu giang
... 3.4.4 Tình hình sản xuất tiêu thụ lúa huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang ………………………………………………………………………… 46 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH HẬU GIANG ……………………………………………… ... Nguyễn Thị Ngọc Vẹn Phân tích hiệu sản xuất lúa huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Chương TÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH HẬU GIANG 3.1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN ... - 2010 huyện Châu Thành - tỉnh Hậu Giang (3) - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận nông dân trồng lúa huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang (4) - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu sản xuất khắc...
 • 111
 • 127
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA HUYỆN TIỂU CẦN – TỈNH TRÀ VINH doc

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA Ở HUYỆN TIỂU CẦN – TỈNH TRÀ VINH doc
... N.T.T.Hằng Hiệu sản xuất lúa huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA HUYỆN TIỂU CẦN TRÀ VINH 4.1 NĂNG SUẤT SẢN XUẤT LÚA Để xác ... trạng sản xuất lúa huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh - Phân tích hiệu sản xuất lúa năm 2008 nông hộ huyện Tiểu Cần - Phân tích thuận lợi khó khăn trình sản xuất lúa - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ... N.T.T.Hằng Hiệu sản xuất lúa huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh Luận văn tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu sản xuất lúa nông dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh năm...
 • 70
 • 671
 • 1

phân tích hiệu quả sản xuất khóm huyện tân phước tỉnh tiền giang

phân tích hiệu quả sản xuất khóm ở huyện tân phước tỉnh tiền giang
... tỉnh Tiền Giang CHƢƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KHÓM HUYỆN TÂN PHƢỚC 4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KHÓM HUYỆN TÂN PHƢỚC 4.1.1 Phân tích khoản mục chi phí Trong sản xuất nông ngiệp chi phí ... nội dung Với đề tài Phân tích hiệu sản xuất khóm huyện Tân Phƣớc tỉnh Tiền Giang phân tích nhiều mặt: phân tích hiệu kinh tế, hiệu kỹ thuật, hiệu phân phối khóm huyện Tân Phƣớc, nhiên nội dung ... hiệu sản xuất khóm huyện Tân Phƣớc tỉnh Tiền Giang, sở đƣa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất khóm huyện Tân Phƣớc 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Phân tích tình hình sản xuất khóm huyện Tân Phƣớc,...
 • 79
 • 79
 • 0

Phân tích hiệu quả trồng thanh long huyện châu thành tỉnh long an

Phân tích hiệu quả trồng thanh long ở huyện châu thành tỉnh long an
... suất thắp dễ bị thiệt hại CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG THANH LONG HUYỆN CHÂU THÀNH 4.1 KHÁI QUÁT VỀ CÂY THANH LONG 4.1.1 Giới thiệu Thanh Long Cây long (Hylocereus undatus), thuộc ... Phân tích hiệu trồng long huyện Châu Thành tỉnh Long An thực 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu trồng long nông hộ huyện Châu Thành tỉnh Long An 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ... 26 4.5 Phân tích hiệu kinh tế việc trồng long huyện Châu ThànhLong An 29 4.6 Phân tích tỷ số tài nhằm đánh giá hiệu kinh tế nông hộ trồng long 37 4.7 Phân tích thuận...
 • 86
 • 908
 • 6

phân tích hiệu quả trồng thanh long huyện châu thành tỉnh long an

phân tích hiệu quả trồng thanh long ở huyện châu thành tỉnh long an
... Trinh Phân tích hiệu mô hình trồng long huyện Châu Thành tỉnh Long An CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH LONG AN 3.1 SƠ LƯỢC VỀ HUYỆN CHÂU THÀNH 3.1.1 Vị trí địa lý Huyện Châu Thành giáp ranh ... Nguyễn Phạm Thanh Nam - 14 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Trinh Phân tích hiệu mô hình trồng long huyện Châu Thành tỉnh Long An CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG THANH LONG HUYỆN CHÂU THÀNH 4.1 ... Phạm Thanh Nam - 28 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Trinh Phân tích hiệu mô hình trồng long huyện Châu Thành tỉnh Long An 4.5 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC TRỒNG THANH LONG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH - LONG...
 • 84
 • 127
 • 1

phân tích hiệu quả sản xuất day huyện thạnh hóa tỉnh long an

phân tích hiệu quả sản xuất day ở huyện thạnh hóa tỉnh long an
... Phạm Thanh Nam SVTH: Trần Kim Xoàn Trang 12 Phân tích hiệu sản xuất đay huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT ĐAY VỤ HÈ THU TẠI HUYỆN THẠNH HÓA TỈNH LONG AN 4.1 Nguồn ... Phân tích hiệu sản xuất đay vụ hè thu huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An thực GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam SVTH: Trần Kim Xoàn Trang Phân tích hiệu sản xuất đay huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An 1.2 MỤC TIÊU ... tỉnh phía Bắc, Tiền Giang, Bến GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam SVTH: Trần Kim Xoàn Trang Phân tích hiệu sản xuất đay huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An Tre huyện phía Nam tỉnh Long An đến định cư Đây huyện...
 • 85
 • 70
 • 0

phân tích hiệu quả sản xuất đậu xanh huyện trà ôn – tỉnh vĩnh long

phân tích hiệu quả sản xuất đậu xanh huyện trà ôn – tỉnh vĩnh long
... Tú “ Phân tích hiệu sản xuất đậu xanh huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 4.2.2 Nhận xét hiệu sản xuất đậu xanh Để xem việc sản xuất đậu xanh nông hộ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đạt hiệu sản xuất ... Phân tích tình hình sản xuất đậu xanh huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long - Phân tích hiệu sản xuất nông hộ trồng đậu xanh huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận nông ... Cẩm Tú “ Phân tích hiệu sản xuất đậu xanh huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT ĐẬU XANH Ở HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG 4.1 TỔNG QUAN VỀ NÔNG HỘ TRỒNG ĐẬU XANH 4.1.1...
 • 72
 • 127
 • 1

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA HUYỆN TIỂU CẦN TRÀ VINH

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA Ở HUYỆN TIỂU CẦN TRÀ VINH
... trạng hoạt động sản xuất lúa huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA HUYỆN TIỂU CẦN TỈNH TRÀ VINH 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HUYỆN TIỂU CẦN 3.1.1 Điều kiện ... so với năm qua 3.2 HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA HUYỆN TIỂU CẦN – TRÀ VINH 3.2.1 Tổng quan mẫu điều tra 3.2.1.1 Thông tin khái quát hộ sản xuất lúa Nông dân sản xuất lúa huyện Tiểu Cần chủ yếu dân tộc ... dân huyện ngày tiến bộ, nông hộ tiến hành áp dụng KHKT vào sản xuất để nâng cao hiệu sản xuất lúa huyện nói riêng nước nói chung 3.2.1.7 Về giống sản xuất lúa Nông dân sản xuất lúa huyện Tiểu Cần...
 • 29
 • 99
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất mía tại huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất mía tại huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang
... Phân tích hiệu sản xuất mía huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÍA Ở HUYỆN PHỤNG HIỆP TỈNH HẬU GIANG 4.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MÍA Ở HUYỆN PHỤNG ... mía huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Phân tích hiệu sản xuất mía nông hộ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới suất mía lợi nhuận nông hộ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ... Bửu Trân Phân tích hiệu sản xuất mía huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang 3.3.4 Tình hình sản xuất mía huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2010-2012 Tỉnh Hậu Giang nói chung huyện Phụng Hiệp...
 • 89
 • 243
 • 1

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồnghiệu quả kinh tế cao huyện đông sơn tỉnh thanh hoá

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao ở huyện đông sơn  tỉnh thanh hoá
... 50 triệu đồng/ năm khoảng cách xa, lẽ nên đề tài: ' 'Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng trọt góp phần chuyển dịch cấu trồng hiệu kinh tế cao huyện Đông Sơn- tỉnh Thanh Hoá' ' đợc thực 1.2 ... lại hiệu kinh tế cao cần thiết 41 Đối tợng, nội dung phơng pháp nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thuộc huyện Đông Sơn - Các loại trồng ... đất cao, vàn cao huyện Đông Sơn 74 Bảng 4.15 Khả tạo sinh khối công thức luân canh đất cao, vàn cao huyện Đông sơn 75 Bảng 4.16 Chỉ số đa dạng công thức luân canh đất cao, vàn cao Huyện Đông sơn...
 • 134
 • 328
 • 0

phân tích hiệu quả sản xuất mía thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang

phân tích hiệu quả sản xuất mía ở thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang
... CHƢƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÍA THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG 4.1 TỔNG QUAN VỀ NÔNG HỘ TRỒNG MÍA 4.1.1 Nguồn lực gia đình Theo kết điều tra 50 hộ sản xuất mía thành phố Vị Thanh, tỉnh ... cao hiệu sản xuất mía thành phố Vị Thanh 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu sản xuất mía nông hộ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, qua đề số giải pháp nâng cao hiệu sản ... vào việc sản xuất mía có 1,46 đồng lợi nhuận Từ kết phân tích cho thấy nông hộ sản xuất mía thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang sản xuất đạt hiệu quả, chi phí bỏ đầu tư vào việc sản xuất mía mang...
 • 63
 • 133
 • 0

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công ty xây dựng Ngân hàng

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng
... dụng vốn Công ty xây dựng Ngân hàng: Vai trò vốn Công ty xây dựng Ngân hàng Để thực trình sản xuất kinh doanh, trớc hết doanh nghiệp phải có yếu tố vốn kinh doanh Đối với Công ty xây dựng Ngân hàng, ... trớc chứng tỏ hiệu sử dụng vốn lu động công ty 2.3 Phân tích số tiêu khác có liên quan: Ngoài tiêu phân tích ngời ta sử dụng số tiêu tài có liên quan để đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty Các tiêu ... ngân sách cho ta thấy đợc tổng quát trực quan vấn đề Căn số liệu theo bảng Biểu 2: Công ty xây dựng Ngân hàng nộp ngân sách (97-98-99) Đơn vị tính: Tỷ đồng Hiệu sử dụng vốn Công ty xây dựng Ngân...
 • 23
 • 134
 • 0

phân tích hiệu quả hoạt động của mô hình hợp tác xã rau an toàn tại địa bàn tỉnh vĩnh long

phân tích hiệu quả hoạt động của mô hình hợp tác xã rau an toàn tại địa bàn tỉnh vĩnh long
... Phong Phân tích hiệu hoạt động hình HTX rau an toàn CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN TẠI VĨNH LONG 4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH ... Phong Phân tích hiệu hoạt động hình HTX rau an toàn trở thành hình hiệu cần thiết kinh tế thị trường Chính lẽ đề tài: Phân tích hiệu hoạt động hình hợp tác rau an toàn địa bàn tỉnh Vĩnh ... Phong Phân tích hiệu hoạt động hình HTX rau an toàn CHƯƠNG GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG VÀ MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN TẠI VĨNH LONG 3.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NÔNG...
 • 83
 • 284
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập