De cuong on tap van 8 ky 1chuan

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2
... đoạn, văn nghò luận II HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ cần giải quan hệ luận điểm văn nghò luận - Biết viết đoạn văn, văn nghò luận vấn đề trò xã hội văn học - Hiểu tường trình, thông Nhớ đặc điểm, công báo ... trường hợp sau: a7 Khi viết thông báo cần ý  Ai thông báo  Thông báo cho  Nội dung công việc  Hậu cần phải xem xét a8 Thể thức kết thúc văn thông báo  Nơi nhận  Lời đề nghò  Ghi đủ họ tên chức ... dụng văn tường a1, - Biết cách viết tường trình, thông trình, thông báo a2 báo - Biết viết tường trình, thông báo với nội dung thông dụng Thủ – Trêng THCS Ngun Tr¶i b1 Ngun ThÞ Minh a3, a4 b2 §Ị...
 • 15
 • 195
 • 1

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2
... cảnh, thứ đồ dùng, loài hoa,về giống vật nuôi, thể loại văn học -Làm đề nghò luận 1 ,2, 3 sgk /85 đề1 , 2, 3sgk/1 28 b Văn tường trình- văn thông báo - Nắm đặc điểm, cách làm, ghi nhớ * D¹ng ®Ị v¨n: ... nhớ * D¹ng ®Ị v¨n: LËp dµn bµi D¹ng 1: Thut minh( Giíi thiƯu) vỊ ®å dïng häc tËp hc sinh ho¹t D2 Thut minh vỊ danh lam th¾ng c¶nh ( tù chän) hc ë ®Þa ph¬ng em D3 Thut minh vỊ mét thĨ lo¹i, v¨n ... dïng D5 Mét sè ®Ị v¨n nghÞ ln §Ị 1: Ph©n tÝch bøc tranh mïa hÌ t©m tëng ngêi tï bµi “Khi tu hó” §Ị 2: Ph©n tÝch lµm nỉi bËt gi¸ trÞ biĨu c¶m, phÐp tu tõ ®iƯp ng÷ khỉ th¬ thø ba bµi Nhí Rõng §Ị 3:...
 • 2
 • 45
 • 0

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2
... Hanh mi hng 1 921 ch Khi T Hu tu 1 920 Lc bỏt hỳ 20 02 Tc cnh Pỏc Bú Tht H Chớ ngụn t Minh 189 0 tuyt -1969 L tht H Chớ Ngm ngụn t Minh trng tuyt 189 0-1969 L i H Chớ Tht ng Minh ngụn t 189 0-1969 tuyt ... VB Chiu Lớ Cụng Chiudi Un( Lớ ngh ụ( Th Thỏi T ) lun T iờn ụ (974-10 28 ) -Ch chiu Hỏn ) Hch Trn Hchtng Q.Tun ch Hỏn s( D ( 123 1- NL chu t 1300) Trung tng i hch vn) Giỏ tr ni dung Phn ỏnh khỏt ... tin b ca lun T Nguyn ch Hỏn tỏc gi v mc ớch v v Thip NLT tỏc dng ca vic hc phộp ( 1 723 l lm ngi cú o hc( L 180 4 ) c, cú tri thc gúp un phn hng thnh t hc nc Mun hc tt phỏp ) phi cú PP, theo iu...
 • 13
 • 38
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập VAN 8 kỳ II

ĐỀ CƯƠNG ôn tập VAN 8 kỳ II
... tệ nạn, nói không với tệ nạn - Tuyên truyền, nhắc nhở, kêu gọi người hành động Kết bài: + Khẳng định tác hại tệ nạn học sinh +Lới khuyên, lời nhắc nhở : nói không với tệ nạn xã hội Đề 4: Vì nói,giáo ... bộc + Khẳng định tự hào kho tàng tục ngữ với nhiều câu tục ngữ có giá trị giáo dục cao Đề 3: Hãy nói “không” với tệ nạn DÀN Ý CHUNG * Yêu cầu viết: - Học sinh xác định thể loại: Văn nghị luận ... - Khẳng định thái độ: tránh xa, nói không với tệ nạn Thânbài: - Nêu tên tệ nạn xã hội : rượu chè, cờ bạc, nghiện hút, trộn cắp, nghiện trò chơi điện tử - Tập trung vào tệ nạn mà học sinh dễ mắc...
 • 4
 • 507
 • 0

de cuong on tap ly 8 ky I(2010-2011)

de cuong on tap ly 8 ky I(2010-2011)
... đường vật dòch chuyển ( m ) II BÀI TẬP Làm lại tập: 3.6 ; 3.7 ; 5.5 ; 6.4 ; 6.5 ; 7.5 ; 7.6 ; 8. 4 ; 8. 6 ; 12.6 ; 12.7 ; 13.3 ; 13.5 /SBT Bài 1: Một người xe đạp xuống dốc dài 100m hết 25s Xuống ... mặt liên tiếp vật lên mặt sàn nằm ngang Biết khối lượng vật 0 ,84 kg Tính áp lực áp suất mà vật tác dụng lên mặt sàn ba trường hợp? Bài 8: Một viên bi sắt bò rỗng Khi nhúng vào nước nhẹ để không khí ... không khí Cho biết dnước = 10 000N/m3 ; dsắt = 78 000N/m3 ; thể tích phần rỗng viên bi 5cm3 Bài 9: Một cầu nhôm, không khí có trọng lượng 1,458N Hỏi phải khoét lõi cầu phần tích để thả vào nước...
 • 4
 • 212
 • 4

Đề cương ôn tập Hóa 8 kỳ I

Đề cương ôn tập Hóa 8 kỳ I
... Al2(S04)3, B i tập Lập CTHH hợp chất sau: 1/ Ca(II) v i ; Fe(II, III) v i ; K (I) v i ; Na (I) v i ; Zn(II) v i ; 2/ Ca(II) v i nhóm N03 (I) ; K (I) v i nhóm N03 (I) ; Na (I) v i nhóm N03 (I) B i tập Chọn ... vào quy tắc hóa trò, i n công thức hóa học thích hợp vào ô trống bảng sau: Na (I) Mg (II) Al (III) Cu (II) H (I) Ag (I) 0H (I) S04 (II) Cl (I) B PHẦN TỰ LUẬN B i tập Tính phân tử kh i chất sau: ... 23: Khi nung đá v i (canxi cacbonat) bò phân hủy theo phản ứng hóa học Canxi cacbonat  V i sống + khí Cacbonic Cho biết kh i lượng canxi cacbonat 100 kg, kh i lượng khí cacbonic 44 kg Kh i lượng...
 • 3
 • 256
 • 3

Đề cường ôn tập văn 6 kỳ 2

Đề cường ôn tập văn 6 kỳ 2
... đònh phó từ văn 1/1 1/3 1/5 1/7 1 /2 1/4 1 /6 1/8 - So sánh ? So sánh ngang so sánh không ngang - Nhận diện biện pháp so sánh tự vận dụng tạo phép so sánh 2/ 1 2/ 3 2/ 5 2/ 7 2/ 2 2/ 4 2 /6 2/ 8 - Nhân ... lời nói, hành động….) 6/ 2 6/ 4 6/ 6 6/ 8 1/1 1 /2 1/3 1/4 2/ 1 2/ 2 2/ 3 2/ 5 6Hoµng ThÞ Thu – Trêng THCS Ngun Tr¶i §Ị c¬ng «n tËp Ng÷ v¨n – Häc kú II KB: Cảm nghó người tả Phần I: VĂN BẢN Bài học đường ... phần (chủ ngữ – vó ngữ), cấu tạo chủ ngữ – vó ngữ 4/1 4/3 4/5 4/7 4 /2 4/4 4 /6 4/8 5/1 5/3 5/5 5/7 5 /2 5/4 5 /6 5/8 6/ 1 6/ 3 6/ 5 6/ 7 5Hoµng ThÞ Thu – Trêng THCS Ngun Tr¶i §Ị c¬ng «n tËp Ng÷ v¨n –...
 • 13
 • 273
 • 0

De Cuong On Tap Toan 8 (ky II)

De Cuong On Tap Toan 8 (ky II)
... động, Hai lớp 8/ 1 8/ 2 nộp tổng cộng 720 vỏ lon bia loại Nếu chuyển 40 vỏ lon bia từ lớp 8/ 1 sang lớp 8/ 2 số vỏ lon bia lớp 8/ 1 4/5 số vỏ lon bia lớp 8/ 2 Hỏi lớp lúc đầu nộp vỏ lon bia loại ? ... biểu diễn tập nghiệm trục số: 2x + ≤ Bài 18 : Học kì I , số học sinh giỏi khối Bài : Tổng số học sinh hai lớp 8A 8B 78 em Nếu chuyển em tờ lớp 8A qua lớp 8B số học sinh hai lớp Tính số học sinh ... trình biểu diễn tập hợp nghiệm trục số: 10 Bài 2: Tổng số học sinh hai lớp 8A 8B 78 em Nếu chuyển em tờ lớp 8A qua lớp 8B số học sinh hai lớp Tính số học sinh lớp? A Bài : a) Cho tam giác ABC có...
 • 11
 • 244
 • 0

De cuong on tap van 8

De cuong on tap van 8
... cụng cng n xong mt que kem hay mt chic ko , ngi ta vt que, vt giy xung t Ung xong mt lon nc ngt hay mt chai nc sui , vt lon , vt chai ti ch va ngi mc dự thựng rỏc cỏch ú rt gn Thm n xong mt tộp ... an ton giao thụng gúp phn ph bin lut giao thụng n tt c mi ngi, tham gia cỏc i niờn tỡnh nguyn m bo an ton giao thụng III Kt bi : - An ton giao thụng l hnh phỳc ca mi ngi mi gia ỡnh v ton xó ... 11 tr cht ngy T l t vong tr em trai gp ln t l ny tr em gỏi Trong ú cú 290.000 tr b thng tai nn giao thụng cng 2001, tng ng vi 794 tr/ngy Tai nn giao thụng l nguyờn nhõn t vong hng u ca tr em...
 • 14
 • 175
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VĂN 6 KỲ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VĂN 6 KỲ II
... nòng cốt câu ) Lớp 6a1, lớp 6a2/ vừa hát vừa múa đẹp ( dấu phảy ngăn cách chủ ngữ với chủ ngữ) C/ TẬP LÀM VĂN : Dàn chung văn tả cảnh văn tả người Dàn chung văn tả Dàn chung văn tả cảnh 1/ Mở ... tục công việc mình, cối hê…… c Kết (0,5 đ) Cảm nghĩ em mưa rào Em gặp ông Tiên truyện cổ dân gian, miêu tả lại hình ảnh ông Tiên theo trí tưởng tượng em - Giới thiệu hình ảnh ông Tiên (ông Bụt) ... nước biểu - Ngôn ngữ tự cụ thể tình nhiên, sử dụng câu yêu tiếng nói văn biểu cảm, từ -Tiếng nói là một giá trị văn hóa cao quý của dân tộc, yêu tiếng nói là yêu văn hóa của...
 • 13
 • 133
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 KỲ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 KỲ II
... ABC vuông A, AB = 24 cm, AC= 18 cm Đường trung trực BC cắt BC, BA, CA M,E,D Tính BC, BE, CD Bài 12: Cho tam giác ACB vuông A, AB = 4.5 cm, AC = cm Trên cạnh BC lấy điểm D cho CD = cm Đường vuông ... tam giác ABC = 60 cm Bài 8: Cho hai tam giác ABC A’B’C’ có AB = cm, AC = cm, BC= cm A’B’ = 8mm, B’C’= 10 mm, C’A’= 12mm a> Tam giác A’B’C’ có đồng dạng với tam giác ABC không? Vì sao? b> Tính tỉ ... gói kẹo lại thùng thứ gấp hai lần số kẹo có thùng thứ hai Bài 9: Ông Bình Bình 58 tuổi Nếu cộng tuổi bố Bình hai lần tuổi Bình tuổi Ông tổng số tuổi ba người 130 Hãy tính tuổi Bình? Bài 10: Một...
 • 3
 • 241
 • 0

de cuong on tap van 7 ky II20102011

de cuong on tap van 7 ky II20102011
... gi ó cp dn s gin d ca Bỏc trờn nhng phng din no? a Trong sinh hot b Trong giao tip vi mi ngi c Trong li núi, bi vit d í a, b, c, u ỳng Cõu7: Phng phỏp lp lun no c s dng ch yu bnc tớnh gin d ca ... thng yờu nc ca ton dõn + Biu dng tt c nhng biu hin khỏc ca lũng yờu nc (0,5 ) + Tuyờn truyn, t chc, lónh o mi ngi úng gúp vo cụng cuc khỏng chin (0,5 ) Cõu 2: Yờu cu ca on - Vit on ỳng hỡnh thc, ... - II) Cõu 1: on trờn trớch t bn no? A Tinh thn yờu nc ca nhõn dõn ta B c tớnh gin d ca Bỏc H C S giu p ca ting vit Cõu 2: Trong nhng phng ỏn sau, phng ỏn no th hin rừ lun im ca on trờn ? A S...
 • 19
 • 344
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập toán 8 kỳ 2đề cương ôn tập văn 8 học kìđề cương ôn tập văn 8 hk1đề cương ôn tập văn 8 học kì 1đề cương ôn tập văn 8 hk2đề cương ôn tập văn 8 học kì iiđề cương ôn tập văn 8 học kì ide cuong on tap toan 8 ky iđề cương ôn tập văn lớp 8 học kì 2đề cương ôn tập văn 6 học kỳ 1đề cương ôn tập toán 8 học kỳ 1đề cương ôn tập văn lớp 6 học kỳ 2đề cương ôn tập văn 6 học kỳ 2đề cương ôn tập văn lớp 8 học kì 1đề cương ôn tập văn bản lớp 8 hkiiÁp dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà NẵngBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nayBiện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp Nghề Quảng NgãiBiện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn của học sinh trung cấp Y tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà NẵnBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh LonBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà NẵnBiện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải IIIBiện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn cơ sở thực hành mĩ thuật tại Trường Đại học Kiến trúc Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà VinhBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Nguyễn Hiền, Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng NgãiBiện pháp quản lý hoạt động tự học của học viên tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IIIBiện pháp quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Quãng Ngãi trong giai đoạn hiện nayđề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giảiđề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 2đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 8117đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 8716đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 9117
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập