từ ngữ về họ hàng

Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi

Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi
... LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn TỪ: từ ngữ HỌ HÀNG Dấu chấm, dấu CHẤM HỎI Hoạt động Mở rộng vốn từ ngữ họ hàng Bài tập • Tìm từ người gia đình, họ hàng câu chuyện “Sáng kiến bé Hà” Những từ người ... em, cháu, chắt … Trò chơi • Xếp từ vào nhóm: Họ nội Họ ngoại Họ nội Họ ngoại Hoạt động Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài tập 4: • Điền vào ô trống dấu chấm dấu chấm hỏi: Nam nhờ chò viết thư thăm ông ... gia đình, họ hàng câu chuyện “Sáng kiến bé Hà” là: bố, con, ông, bà, mẹ, cụ già, cô, chú, cháu, cháu Bài tập • Tìm thêm từ người gia đình, họ hàng mà em biết Những từ người gia đình, họ hàng:...
 • 12
 • 1,411
 • 6

Luyen từ và câu2. Từ ngữ về họ hàng-Dấu chấm-Dấu chấm hỏi

Luyen từ và câu2. Từ ngữ về họ hàng-Dấu chấm-Dấu chấm hỏi
... thêm từ người gia đình, họ hàng mà em biết Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Xếp vào nhóm sau từ ngữ người gia đình, họ hàng mà em biết a) Họ ... sau từ người gia đình, họ hàng mà em biết Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống? Nam nhờ chò ... ngày 29 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Tìm từ người gia đình, họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé Hà Những từ người gia đình, họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé...
 • 9
 • 569
 • 8

từ ngữ về họ hàng-tuần 10

từ ngữ về họ hàng-tuần 10
... Nghe tìm từ người có hát? Nghe tìm từ người có hát? Bài 1: Tìm từ người gia đình, họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé Hà - Mở sách Tiếng Việt trang 78 - Đọc thầm gạch chân từ người gia đình, họ hàng ... hôm chùm điểm mười cháu Các từ người gia đình, họ hàng Sáng kiến bé Hà là: cụ già, ông bà, ông, bà, bố, mẹ, cô, chú, con, cháu, cháu Bài Tìm thêm từ người gia đình, họ hàng mà em biết Sáng kiến ... gần, Hà suy nghĩ mà chưa biết nên chọn quà biếu ông bà Bố khẽ nói vào tai Hà điều Hà ngả đầu vào vai bố: - Con cố gắng, bố 3 Đến ngày lập đông, cô, chúc thọ ông bà Ông bà cảm động Bà bảo: -...
 • 12
 • 1,045
 • 12

từ ngữ về họ hàng

từ ngữ về họ hàng
... gia đình, họ hàng - Xếp từ người gia đình, họ hàng mà em biết vào hai nhóm họ nội, họ ngoại - Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạn văn có chỗ trống Hoạt động 1: Từ ngữ gia đình, họ hàng Bài tập ... Bài 3: Xếp vào nhóm sau từ người gia đình, họ hàng mà em biết: a) Họ nội b) Họ ngoại Bài tập 3: Xếp vào nhóm sau từ người gia đình, họ hàng mà em biết: a) Họ nội b) Họ ngoại Ông nội, bà nội, ... già, cô, chú, cháu Bài 2: Kể thêm từ người gia đình, họ hàng mà em biết Dì, cậu, mợ, bác, thím, dượng, anh, chị, em, dâu, rễ, chắt * Những từ người gia đình, họ hàng là: Ông, bà, bố, mẹ, bác, chú,...
 • 16
 • 389
 • 2

Tài liệu LT&C TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG

Tài liệu LT&C TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG
... thím, dượng, anh, chị, em, anh họ, em họ, chị họ, chị dâu, anh rễ, 6/11/2004 Luyn t v cõu _ Lp Bài tập 3: Tìm từ người gia đình, họ hàng để xếp vào hai nhóm: Họ nội Họ ngoại ông nội, bà nội, bác, ... 1: Những từ người gia đình, họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé Hà: bố, ông bà, con, mẹ, cô, chú, ông, bà, cháu, cháu 6/11/2004 Luyn t v cõu _ Lp Bài tập 2: Kể thêm từ người gia đình, họ hàng mà em ... điều ch Hà ngả đầu vào vai bố: n Ông ông - Con Bà gắng bố cố bà ú bà Đến ngày lập đông, cô , chúc thọ ông bà Con ông Ông bà cảm động Bà bảo: cháu bà Ông - Con cháu đông vui, hiếu thảo , ông bà chásống...
 • 8
 • 416
 • 4

Giáo án luyện từ và câu " Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi " doc

Giáo án luyện từ và câu
... tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011 Luyện từ câu Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Chuẩn bị bài: Từ ngữ đồ dùng công việc ... dượng,… HỌ NGOẠI • Ôâng ngoại, bà ngoại, dì, dượng, cậu, mợ, … Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011 Luyện từ câu Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô ... ngày 26 tháng 10 năm 2011 Luyện từ câu Bài cũ Em tìm từ hoạt động Em đặt câu với từ hoạt động vừa tìm Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011 Luyện từ câu Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Thứ...
 • 11
 • 1,240
 • 5

Giáo án luyện từ và câu lớp 2: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG pot

Giáo án luyện từ và câu lớp 2: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG pot
... ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài 1:Tìm từ người gia đình, họ hàng câu chuyện “Sáng kiến bé Hà”? Sáng kiến bé ë lớp nhà,Hà coi sáng ... Xếp vào nhóm sau từ người gia đình, họ hàng mà em biết? a) Họ nội: b) Họ ngoại Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài 4: Em chọndấu ... em biết? Một số từ người gia đình họ hàng là: cụ, bác, thím, cậu, mợ, dì, anh, chị, em, chắt, chút, Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG Dấu chấm, dấu...
 • 11
 • 943
 • 6

Từ ngữ về họ hàng, dấu chấm, dấu hỏi

Từ ngữ về họ hàng, dấu chấm, dấu hỏi
... ngày tháng 11 năm 2009 Luyện từ câu: Từ ngữ họ hàng .Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài : Tìm từ ngời gia đình ,họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé Hà Những từ ngời gia đình ,họ hàng câu chuyện Sáng kiến ... Bài : Kể thêm từ ngời gia đình ,họ hàng mà em biết Cụ, ông, bà,cha, mẹ, bác ,chú,thím,( vợ chú) cô,dì,cậu,mợ( vợ cậu) con, dâu,con rể,cháu,chắt,chút,chít Bài : Xếp nhóm từ : Họ nội ( họ hàng thuộc ... nhanh hơn? Hãy xếp từ ngoặc vào nhóm phù hợp ( cô, dì , bác, cậu , mợ , thím, chú, bà nội, ông ngoại) a, Chỉ ngời họ hàng bên bố em: B , Chỉ ngời họ hàng bên mẹ em: a , Từ ngời họ hàng bên bố :...
 • 8
 • 228
 • 0

Từ ngữ về họ hàng

Từ ngữ về họ hàng
... Hoạt động 1: Bài 1: Tìm nhữngtừ :từ ngữ họ từ ngời Mở rộng vốn gia đình , họ hàng câu chuyện hàng sáng kiến bé Hà 1.ở lớp nh nhà,bé Hà đợc coi sáng kiến Một ... đình, họ hàng mà em biết Cụ,ông,bà,bố(cha,ba) mẹ(má),chú ,bác ,cô,dì,thím(vợ chú),cậu,mợ(vợ cậu),con dâu,con dể,cháu,chắt, Bài 3: Xếp vào nhóm sau từ ngời gia đình, họ hàng mà em biết: Họ nội Họ ... gia đình, họ hàng mà em biết: Họ nội Họ ngoại Họ nội Ông nội,bà nội,bác,chú ,thím,cô, Họ ngoại Ông ngoại,bà ngoại,bác,cậu , dì ,mợ, Bài 4: em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống...
 • 14
 • 206
 • 0

Từ Ngữ về Họ Hàng

Từ Ngữ về Họ Hàng
... Từ ngữ họ hàng Từ ngữ họ hàng Dấu chấm,, dấu chấm hỏi Dấu chấm dấu chấm hỏi Mục tiêu - Tìm số từ ngữ người gia đình, họ hàng ( BT1,BT2) ; xếp người người gia đình, họ hàng mà em biết ... biết vào nhóm họ nội, họ ngoại ( BT3) - Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạn văn có chỗ trống ( BT4) Bài :: Tìm từ ngườii gia Bài Tìm từ ngườ gia đình họ hàng câu chuyện đình họ hàng câu chuyện ... … Bài 3: Xếp vào nhóm sau từ người gia đình Họ ngoại Họ nội Thảo luận nhóm  Xếp vào nhóm sau từ người gia đình Bài 3: Xếp vào nhóm sau từ người gia đình Họ ngoại Họ nội ông nội , bà nội ,chú...
 • 14
 • 387
 • 0

Từ ngữ về họ hàng, dấu chấm, dấu chấm hỏi

Từ ngữ về họ hàng, dấu chấm, dấu chấm hỏi
... ngày tháng 11 năm 2009 Luyện từ câu: Từ ngữ họ hàng .Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài : Tìm từ người gia đình ,họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé Hà Những từ người gia đình ,họ hàng câu chuyện Sáng kiến ... Bài : Kể thêm từ người gia đình ,họ hàng mà em biết Cụ, ông, bà,cha, mẹ, bác ,chú,thím,( vợ chú) cô,dì,cậu,mợ( vợ cậu) con, dâu,con rể,cháu,chắt,chút,chít Bài : Xếp nhóm từ : Họ nội ( họ hàng thuộc ... nhanh hơn? Hãy xếp từ ngoặc vào nhóm phù hợp ( cô, dì , bác, cậu , mợ , thím, chú, bà nội, ông ngoại) a, Chỉ người họ hàng bên bố em: B , Chỉ người họ hàng bên mẹ em: a , Từ người họ hàng bên bố...
 • 8
 • 171
 • 0

Giáo án tiếng việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ ngữ về họ hàng –dấu phẩy,dấu chấm doc

Giáo án tiếng việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ ngữ về họ hàng –dấu phẩy,dấu chấm doc
... với bố từ Là người có quan Bài hệ ruột thịt với mẹ Gọi hs đọc yêu cầu 1hs lên bảng làm -lớp làm Họ nội người nào? Đọc yêu cầu Đọc câu truyện Họ ngoại Cuối câu hỏi người nào? Hs tự điền vào ô trống ... Gọi HS đọc yêu cầu Hs từ: Bố,con,ông,bà,mẹ,cô, Yêu cầu hs mở đọc chú,cụ già,con cháu sách,tập đọc Sáng kiến bé Hà Ghi bảng cho hs đọc lại từ Bài Nêu yêu cầu Đọc nối tiếp từ Nhận xét bổ xung Gọi ... nhận xét Bài Gọi hs đọc yêu cầu Gọi hs đọc truyện vui Dấu chấm hỏi thường đặt đâu? 2 Yêu cầu làm bài,hs làm Củng cố – Dặn dò Tổng kết học Hs ghi chuẩn bị ...
 • 5
 • 441
 • 0

Bai 10: Tu ngu ve ho hang. Dau cham, dau cham hoi

Bai 10: Tu ngu ve ho hang. Dau cham, dau cham hoi
... chấm, dấu chấm hỏi Các em cho biết người sau thuộc họ ? Ông nội Cô Họ nội ( bên bố ) Cậu Chú Mợ Dì Thím Dượng Họ ngoại ( bên mẹ ) Tiết ho c kết thúc Chúc các em ho c tốt ... Thứ Ba ngày 29 tháng 10 năm 2013 Luyện từ câu KIỂM TRA BÀI CŨ: Điền từ ho t động vào chỗ trống cho thích hợp Cô Hồng dạy môn Mĩ thuật Tìm từ trạng thái vật câu sau Mặt trời toả nắng ... cô, chúc thọ ông bà Ông bà cảm động Bà bảo: - Các cháu đông vui, hiếu thảo này, ông bà sống trăm tu i Ông ôm lấy bé Hà, nói: Thứ Ba ngày 29 tháng 10 năm 2013 Luyện từ câu: Tiết:10 Từ ngữ họ hàng...
 • 11
 • 134
 • 2

TU NGU VE HO HANG

TU NGU VE HO HANG
... Hai bố bàn lấy ngày lập đông năm làm “ngày ông bà”, trời bắt đầu rét, người cần chăm lo sức khỏe cho cụ già Ngày lập đông đến gần Hà suy nghĩ mà chưa biết nên chuẩn bị quà biếu ông bà Bố khẽ nói ... cô, chúc thọ ông bà Ông bà cảm động Bà bảo: - Các cháu đông vui, hiếu thảo này, ông bà sống trăm tu i Ông ôm lấy bé Hà, nói: - Món quà ông thích hôm chùm điểm mười cháu Thứ năm ngày 25 tháng 10...
 • 11
 • 238
 • 0

LTVC:Từ ngữ về họ hàng

LTVC:Từ ngữ về họ hàng
... Mỗi tuần em học ngày, từ thứ - Mỗi tuần em học ngày từ thứ hai đến đến thứ thứ sáu hàng tuần ?Mỗi ngày học tiết, tiết - Mỗi ngày học tiết (kể tiết ngày mà học sinh chọn) ? Trước lúc học em cần ... trường - Giúp học sinh hoàn thành câu có nghóa II Chuẩn bò - Các tập có nội dung mục tiêu II Hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nêu nhiệm vụ tiết học - Hướng dẫn học sinh làm ... giúp theo dõi tiết học buổi, ngày, chuẩn bò học để học tập tốt II Chuẩn bò - Bảng phụ viết thời khoá biểu, thời khoá biểu lớp III Hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sính Bài cũ...
 • 123
 • 50
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập