iu eu

VAN IU-EU

VAN IU-EU
...
 • 10
 • 89
 • 0

HOC VẦN TUẦN 10 - IU - ÊU

HOC VẦN TUẦN 10 - IU - ÊU
... th¸ng 10 n¨m 2 010 Bài : Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu - iu rìu lưỡi rìu Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu iu êu Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu - so ... - so sánh : iu : i : ê u Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu - êu phễu phễu Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu - iu rìu phễu lưỡi rìu phễu Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 Viết : iu ªu c¸i phƠu ... phƠu l­ìi r×u Bảng iu phễu lưỡi rìu iu phễu lưỡi rìu Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu - Đọc từ ứng dụng : líu lo nêu chòu khó kêu gọi Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu iu - êu rìu phễu lưỡi...
 • 17
 • 85
 • 0

Học vần -lơp1 - vần iu-êu

Học vần -lơp1 - vần iu-êu
... tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 40 iu - u ( tiết 2) iu rìu phễu Lưỡi rìu phễu líu lo nêu kêu gọi chịu khó Cây bưởi , táo nhà bà đ ều sai tr ĩu Ai chịu khó? Trò chơi Tìm tiếng chứa vần : iu ,êu Củng ... Trò chơi Tìm tiếng chứa vần : iu ,êu Củng cố ,dặn dò Đọc lại Thứ ngày tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 40 iu - u ( tiết 2) iu rìu phễu Lưỡi rìu líu lo phễu nêu kêu gọi chịu khó Cây bưởi , táo nhà...
 • 9
 • 461
 • 3

Tài liệu Tiếng việt lớp 1 - Bài 40: iuêu ppt

Tài liệu Tiếng việt lớp 1 - Bài 40: iu – êu ppt
... vần iu (3 phút) HS: So sánh iu au giống khác b) Phát âm đánh vần (12 ph) HS: Đánh vần -> ghép iu -> phân tích - đọc iu trơn ghép tiếng rìu -> phân tích- đánh vần riud phễu lưỡi rìu phễu - đọc ... -> đọc trơn -> phân tích tìm tiếng học *Vần êu: Nghỉ giải lao: (5 phút) GV: Vần gồm ê u c)Hướng dẫn viết bảng HS: So sánh iu giống khác (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) iu ... II.Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng ôn, SGK, Bộ ghép chữ - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy học: Nội dung Cách tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc (2H) - Đọc 42 - Viết bảng ( lớp) - Viết: cừu,...
 • 6
 • 351
 • 0

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 40: iu - êu docx

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 40: iu - êu docx
... 2.Hoạt động :Dạy vần: +Mục tiêu: nhận biết được: iu, êu, lưỡi rìu, phễu +Cách tiến hành : Phát âm ( em - đồng thanh) Phân tích vần iu Ghép a Dạy vần iu: bìa cài: iu -Nhận diện vần : Vần iu tạo bởi: ... mẫu Khác : iu bắt đầu i Hỏi: So sánh iu êu? -Phát âm vần: - ọc tiếng khoá từ khoá : rìu, lưỡi rìu Đánh vần( cá nhân - đồng thanh) Đọc trơn( cá nhân - đồng thanh) Phân tích ghép bìa cài: - ọc lại ... từ đâu bay ( em) -Nhận xét cũ 3 .Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Giới thiệu trực tiếp : Hôm cô giới thiệu cho em vần mới: iu, – Ghi bảng...
 • 6
 • 802
 • 4

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần iu êu pdf

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần iu êu pdf
... thiệu bài: học vần iu, HS đọc theo GV : iu, GV viết bảng Dạy vần: + Vần iu: a Nhận diện vần: ss: giống nhau: kết thúc u - Vần iu tạo nên t : i u Khác nhau: iu bắt đầu i - So sánh: iu với b Đánh vần: ... huyền iu) c Viết: GV viết mẫu HS đv đọc trơn TN khóa GV nhận xét chữa lỗi cho HS HS viết bảng con: iu, rìu + Vần êu: - Vần tạo nên từ ê u - So sánh iu So sánh: giống nhau: kết thúc - Đánh vần: u ... vần: HS nhìn bảng phát âm - GV chỉnh sửa phát âm cho HS HS đv: CN, lớp - GV hd cho HS đv i - u - iu HS trả lời vị trí chữ vần - GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS tiếng khóa: rìu (r đứng trước, iu...
 • 4
 • 273
 • 0

Bai 40 :iu eu

Bai 40 :iu eu
... Bài 40 Lưỡi rìu Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2013 Học vần iu rìu Lưỡi rìu Bài 40 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 20113 Học vần Bài 40 • • phễu phễu Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 201 Học vần Bài 40 ... ngày 19 tháng 11 năm 2013 học vần Bài 40 : iu - iu rìu Lưỡi rìu phễu phễu LuyÖn viết bảng Luyện viÕt b¶ng Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2013 Học vần Bài 40 : iu – iu rìu Lưỡi rìu líu lo chịu khó ... rìu Lưỡi rìu líu lo chịu khó phễu phễu nêu kêu gọi Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2013 Học vần Bài 40 : iu – iu rìu Lưỡi rìu líu lo chịu khó phễu phễu nêu kêu gọi ...
 • 15
 • 146
 • 0

Bài giảng Tiếng Việt 1 bài 40 Vần IU ÊU

Bài giảng Tiếng Việt 1 bài 40 Vần IU ÊU
... Ai chịu khó? TaiLieu.VN Trò chơi Tìm tiếng chứa vần : iu ,êu Củng cố ,dặn dò Đọc lại TaiLieu.VN Học vần Bài 40 iu -êu iu rìu phễu Lưỡi rìu líu lo phễu nêu kêu gọi chịu khó Cây bưởi , táo nhà bà ... Học vần Bài 40 iu -êu ( tiết 2) iu rìu phễu Lưỡi rìu phễu líu lo nêu kêu gọi chịu khó TaiLieu.VN TaiLieu.VN Cây bưởi , táo nhà bà đ ều...
 • 9
 • 113
 • 0

Bài giảng Môn học vần Lớp 1 IU ÊU

Bài giảng Môn học vần Lớp 1 IU ÊU
... - iu ̀ riu Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - iu riu ̀ lưỡi riu ̀ Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu ... - êu iu i ̀ riu phêu lưỡi riu ̀ phễu  95 Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài ... 40: iu - líu lo Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - líu lo chòu khó Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - nêu Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu...
 • 18
 • 211
 • 0

Giáo án tiếng việt 1 bài 40 vần IU êu

Giáo án tiếng việt 1 bài 40 vần IU êu
... viết Giáo án Tiếng việt iu - rìu - phễu - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- Luyện ... vần iu - có giống Khác i # ê trước khác 3- Giới thiệu từ ứng dụng Học sinh nhẩm - GV ghi từ ứng dụng lên bảng CN tìm đọc ? Tìm tiếng mang vần từ CN - N - ĐT - Đọc vần tiếng CN - N - ĐT - Đọc tiếng ... toàn vần khoá ( ĐV - T) - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá 2- Dạy vần Học sinh nhẩm - GV giới thiệu âm CN - N - ĐT ? Cấu tạo âm Học sinh nhẩm - Giới thiệu vần êu, ghi bảng ? Nêu cấu tạo vần, ...
 • 4
 • 162
 • 1

Giải pháp marketing về sức cạnh tranh thị trường may mặc sang EU của công ty Chiến Thắng.doc.DOC

Giải pháp marketing về sức cạnh tranh thị trường may mặc sang EU của công ty Chiến Thắng.doc.DOC
... Marketing kinh doanh sản phẩm may mặc công ty may Chiến Thắng Chơng III: Giải pháp Marketing đẩy mạnh xuất sản phẩm may mặc sang thị trờng EU công ty may Chiến Thắng Mặc dù có nhiều cố gắng, song ... Thực trạng hoạt động Marketing xuất Công ty may chiến thắng I Khái quát chung Công ty may Chiến Thắng Quá trình hình thành phát triển Công ty may Chiến Thắng Công ty may Chiến Thắng DNNN, thành ... giúp Công ty cạnh tranh đợc với Công ty đàn anh nh Công ty may Đức Giang, Công ty may Thăng Long Bảng 11: Chính sách giá Công ty Đơn vị: USD Sản phẩm Sơ mi nam Jacket May Chiến Thắng 11,5 40 May...
 • 70
 • 373
 • 1

Giải pháp marketing đẩy mạnh xuất khẩu thị trường may mặc sang EU của công ty may Lạc Trung.DOC

Giải pháp marketing đẩy mạnh xuất khẩu thị trường may mặc sang EU của công ty may Lạc Trung.DOC
... thuyết Marketing xuất Chơng 2: Thực trạng hoạt động Marketing xuất Xí nghiệp may xuất Lạc Trung Chơng 3: Giải pháp Marketing xuất sản phẩm may mặc sang thị trờng EU Xí nghiệp may xuất Lạc Trung ... 0918.775.368 Chơng Giải pháp Marketing xuất sản phẩm may mặc sang thị trờng EU Xí nghiệp may xuất Lạc Trung I Định hớng xuất Những yêu cầu từ thị trờng EU sản phẩm may mặc Việt Nam Liên minh EU đợc thành ... dùng Do thị trờng sản phẩm may mặc thị trờng tiềm rộng lớn cho Công ty sản xuất hàng may mặc Sự cạnh tranh gay gắt Công ty sản xuất hàng may mặc phát sinh từ Công ty cố gắng nỗ lực khuyếch trơng...
 • 79
 • 270
 • 8

Hoàn thiện HD marketing-mix cho xuất khẩu may mặc sang EU của công ty May 10 .DOC

Hoàn thiện HD marketing-mix cho xuất khẩu may mặc sang EU của công ty May 10 .DOC
... sau: Công ty sản xuất nớc Công ty sản xuất nớc Công ty sản xuất nớc Công ty sản xuất nớc Công ty kinh doanh xuất Trung gian xuất nớc Công ty kinh doanh xuất Công ty kinh doanh xuất Công ty kinh ... Maketing xuất doanh nghiệp Chơng II: Phân tích đánh giá tình hình xuất công ty May 10 sang thị trờng EU Chơng III: Các giải pháp hoàn thiện Mar-mix xuất hàng may mặc Công ty may 10 sang thị trờng EU. - ... quần ( 100 0đ) II tình hình xuất công ty may 10 sang EU Thị trờng công ty Hoạt động công ty chủ yếu hớng xuất gia công Đây hoạt động kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn Trong phát triển công ty May 10 Do...
 • 91
 • 473
 • 18

môi trường kinh tế EU và đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình xuất khẩu hàng hóa Việt nam vào thị trường EU.DOC

môi trường kinh tế EU và đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình xuất khẩu hàng hóa Việt nam vào thị trường EU.DOC
... làm cho hiểu rõ môi trờng kinh tế EU đa số giải pháp nhằm thúc đẩy trình xuất hàng hóa Việt nam vào thị trờng EU Trong trình hoàn thành Đề án chắn không tránh khỏi thiếu sót trình độ hạn chế, ... pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất vào thị trờng EU Tháng 5/2000, EU công nhận Việt Nam áp dụng chế kinh tế thị trờng, cho phép đa hàng Việt Nam lên ngang hàng với nớc kinh tế thị ... đánh giá đầy đủ môi trờng kinh tế EU quan trọng tự rút liệu pháp hợp lý hoạt động xuất vào EU cho phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế EU nh diễn biến phức tạp môi trờng kinh tế EU Do việc thờng...
 • 32
 • 373
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đánh quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã trung hội huyện định hóa tỉnh thái nguyên giai đoạn 2014 2016Nghiên cứu xử lý nước thải gara ôtô bằng phương pháp sinh họcSáng kiến kinh nghiệm đổi mới làm sổ cấp bằngStability criteria NAPA manuals 2009Áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt NamChế định về thương nhân ở Việt NamChứng minh trong giai đoạn xét xử vụ án hình sựChuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo pháp luật Việt NamĐặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và định hướng phát triển hệ thống pháp luật Việt Namđại diện theo pháp luật của đương sự trong tố tụng dân sự Việt NamGiải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá theo thủ tục sơ thẩm tại toà án nhân dân thành phố Hà NộiHoàn thiện pháp luật Việt Nam về đề nghị giao kết hợp đồng nhằm thúc đẩy sự phát triển các quan hệ thương mại trong điều kiện toàn cầu hóaHợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệuKiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và thực tiễn công tác trên địa bàn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái NguyênNgười bị hại trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam - trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái NguyênNguyên tắc bình đẳng trước tòa án trong luật tố tụng hình sự Việt NamNguyên tắc suy đoán vô tội trong luật tố tụng hình sự Việt NamPháp luật về bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại ở Việt Nam và thực tiễn tại ngân hàng bưu điện Liên ViệtPháp luật về mua cổ phần của tổ chức bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt NamPháp luật về quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập