vần ia

Học vần ia

Học vần ia
... Thứ tư ngày 05 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 39 au cau cau âu câu cầu Thứ tư ngày 05 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 39 au cau cau rau cải âu cầ ầu cầu châu chấu lau sậy...
 • 9
 • 233
 • 0

Học vần: vần ia

Học vần: vần ia
... năm 2009 Học vần - K,T,G,D,U,C,S - B m cho bé v ch Kha i ngh hè Sa Pa Thứ năm ngày 30 tháng năm 2009 Học vần Bi 29: ia ia t ia lỏ tớa tụ Thứ năm ngày 30 tháng năm 2009 Học vần Bi 29: ia ia tớa ... bìa vỉa hè mía tỉa Thứ năm ngày 30 tháng năm 2009 Học vần Bài 29: ia tờ bìa vỉa hè mía tỉa Thứ năm ngày 30 tháng năm 2009 Học vần Bi 29: ia ia tớa lỏ tớa tụ tờ bìa vỉa hè mía tỉa ...
 • 7
 • 69
 • 0

van ia

van ia
... Học vần: ia tía tía tô Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2010 Học vần: ia luyện viết Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2010 Học vần: ia tờ bìa vỉa hè mía tỉa Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2010 Học vần: ia tía tía...
 • 7
 • 155
 • 0

Học vần: ia

Học vần: ia
... tháng 10 năm 2010 Bài 29: ia Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Bài 29: ia mía Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Bài 29: ia vỉa hè Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Bài 29: ia tỉa Thứ năm ngày 14 ... tháng 10 năm 2010 Bài 29: ia tỉa Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Bài 29: ia Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Bài 29: ia Chia quà ...
 • 11
 • 123
 • 0

Vần ia

Vần ia
... chị Kha nghỉ hè Sa Pa Th t ngy 13 thỏng 10 nm 2010 Hc vn: i i a i a tia tía tô Th t ngy 13 thỏng 10 nm 2010 Hc vn: i a i a tia tía tô tờ bìa vỉa hè ...
 • 6
 • 138
 • 0

hoc van tuan 7 van ia

hoc van tuan 7 van ia
... Bài 29 ia ia tía tía tô tờ bìa vỉa hè mía tỉa Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học vần: Bài 29 ia ia tía tía tô mía vỉa hè tờ bìa tỉa Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học vần: Bài 29 ia Bé Hà ... chị Kha tỉa Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học vần: Bài 29 Chia quà ia Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học vần: Bài 29 Chia quà ia ... 2010 Học vần: Bài 29 ia Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học vần: Bài 29 ia Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học vần: Bài 29 ia Bé Hà nhổ cỏ, chị...
 • 16
 • 184
 • 0

van ia lop 1

van ia lop 1
... , nhận xét - Giáo dục HS quý trọng , giữ gìn đồ vật gia đình Dặn dò : (1 ) - Nhận xét tiết học - Sưu tầm , quan sát hình ảnh an toàn giao thông  Rút kinh nghiệm: ... đònh an toàn giao thông II CHUẨN BỊ : Giáo viên : - SGK , SGV - Sưu tầm hình ảnh giao thông đường , đường thủy , … - Hình gợi ý cách vẽ - Tranh HS lớp trước Học sinh : - SGK - nh giao thông ... an toàn giao thông ; gợi ý HS nhận xét : + Tranh vẽ đề tài ? + Trong tranh có hình ảnh ? - Tóm tắt : + Tranh vẽ đề tài an toàn giao thông thường có hình ảnh phản ánh phương tiện giao thông đường...
 • 35
 • 80
 • 0

HOC VAN : IA

HOC VAN : IA
... 2009 Học vần ia tía tía tô tờ bìa vỉa hè mía tỉa Thứ bảy ngày tháng 10 năm 2009 Học vần A, M, V, L, E, R, T Bố mẹ cho bé chò Kha nghỉ hè Sa Pa Thứ bảy ngày tháng 10 năm 2009 Học vần ia tía tía ... ngày tháng 10 năm 2009 Học vần ia tía tía tô tờ bìa vỉa hè mía tỉa Bé Hà nhổ cỏ, chò Kha tỉa • Chia quà Tiết học đến hết Chúc em học sinh chăm ngoan, học giỏi ! ...
 • 7
 • 155
 • 0

Hoc van- IA

Hoc van- IA
... MÔN : HỌC VẦN LỚP : MỘT BÀI 29: ia Bố cho bé chị Kha nghỉ hè Sa Pa lá tía tô mía vỉa hè cá lia thia đĩa (ông) địa thìa (muỗng) chìa (khoá) tỉa củ ria ...
 • 18
 • 82
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ia pps

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ia pps
... III Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: Hôm học vần ia GV viết bảng: ia HS đọc theo GV: ia Dạy vần: Vần ia a nhận diện vần: HS so sánh: giống nhau: i (hoặc Vần ia tạo nên t : i ... a) So sánh ia với i (hoặc a) Khác nhau: có thêm a (hoặc i) b Đánh vần: Vần: GV Hd cho HS đánh vần HS đv: i - a - ia Tiếng khóa, TN khóa HS trả lời vị trí chữ vần Cho HS tự đánh vần tiếng tiếng ... đứng đọc trơn từ khóa trước, ia đứng sau, dấu sắc GV chỉnh sửa nhịp đọc HS ia) HS đv đọc trơn c Viết: i - a - ia GV viết mẫu: ia tờ - ia - tia - sắc - tía GV viết mẫu: tía Lá tía tô GV nhận xét...
 • 4
 • 618
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học: Vần ia ppsx

Giáo án điện tử tiểu học: Vần ia ppsx
... tiếng có vần ia A A B B C C E E D D H H gà mái Tìm tiếng có vần ia A A B B C C E E D D H H mía Tìm tiếng có vần ia A A B B C C E E D D H H ria Tìm tiếng có vần ia A A B B C C E E D D H H Bà chia quà ... tiếng có vần ia A A B B C C E E D D H H Bà chia quà Bà chia quà Tìm tiếng có vần ia A A B B C C E E D D H H bia đá Tìm tiếng có vần ia A A B B C C E E D D H H tải ...
 • 7
 • 491
 • 1

học vần ia

học vần ia
... Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011 Học vần: i Bài 29: ia ia t ía laù tía toâ So sánh vần, cất đồ dùng, đọc lại Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011 Học vần: Bài 29: ia ia tía laù tía toâ Đọc từ ứng dụng ... 10 năm 2011 Học vần: Bài 29: ia ia tía laù tía toâ tôø bìa laù mía væa heø tæa laù Tìm vần laù mía væa heø tæa laù tæa laù mía Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2011 Học vần: Bài 29: ia ia tôø bìa laù ... 2011 Học vần: Kiểm tra cũ : h H k K Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011 Học vần: Kiểm tra cũ : Bố mẹ cho bé chị Kha nghỉ hè Sa Pa Bố Kha Sa Pa Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011 Học vần: laù tía toâ ia...
 • 20
 • 107
 • 0

vần IA

vần IA
... ly giỏ gng Ngi mt nc phi thng cựng Hc vn: Ia t Ia lỏ tớa tụ Th t ngy 12 thỏng 10 nm 2011 Cỏch ngụn :Nhiu iu ph ly giỏ gng Ngi mt nc phi thng cựng Hc vn: Ia tía tía tô t bỡa va hố lỏ mớa ta lỏ Hng...
 • 9
 • 51
 • 0

Hoc van ia

Hoc van ia
... Bài 29: ia ia tía tía tô tờ bìa vỉa hè mía tỉa Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2011 Học vần Bài 29: ia ia tía tía tô tờ bìa vỉa hè mía tỉa thìa thổ địa đĩa chìa khoá tia nắng rìa bia đá cá lia thìa ... tháng 10 năm 2011 Học vần ia ia tía tía tía tô Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2011 Học vần Bài 29: ia ia tía tía tô tờ bìa vỉa hè Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2011 Học vần Bài 29: ia ia tía tía tô tờ bìa vỉa ... bia đá cá lia thìa mua mía bịa đặt B Luyện viết Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2011 Học vần Bài 29: ia ia tía tía tô tờ bìa vỉa hè mía tỉa ...
 • 14
 • 74
 • 0

Học vần-Bài 29: Vần ia

Học vần-Bài 29: Vần ia
... tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 29: ia Luyện viết bảng «ng ®Þa ia lon bia ia ®Üa nh¹c ia ch×a kho¸ ia c¸i ®Üa ia Thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 29: ia ia tÝa l¸ tÝa t« tê b×a l¸ mÝa ... 2013 Học vần Bài 29: ia tờ b×a vỉa hÌ l¸ mÝa tỉa l¸ Thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 29: ia ia tÝa l¸ tÝa t« tê b×a l¸ mÝa vỉa hÌ tỉa l¸ Thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2013 Học vần ... ngày 24 tháng 10 năm 2013 Học vần Thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2013 Học vần Bố mẹ cho bé chị Kha nghỉ hè Sa Pa Thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2013 Học vần Bài 29: ia ia tÝa l¸ tÝa t« tê b×a vỉa...
 • 19
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận môn học các phương pháp phân tích công cụ các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượuSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcTạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Nghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu (TT)Bê tông asphalt thiết kế thành phầnNghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (TT)Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện mahosot, viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2016Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcOME201102 HUAWEI BTS3012 hardware structure ISSUE1 0OMQ000001 GPRS fundamentals ISSUE1 0OMQ001101 PCU hardware structure ISSUE2 0OWL000100 imanager m2000 v2 system overview ISSUE 2 1Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt và một số quốc gia đông nam áTuyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng ở khu vực trại cau đồng hỷ thái nguyênỨng dụng viễn thám và GIS đánh giá xói mòn đất khu vực yên châu tỉnh sơn la3 antenna feeder installation training(01 august 2006)Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh quảng ninh phục vụ khai thác phát triển du lịch4 preparation of antenna feeder connector (01 august 2006)5 training of power cable terminal preparation (01 august 2006)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập