trường hợp bằng nhay của tam giác cạnh cạnh cạnh (c c c)

Trường hợp bằng nhau của tam giác(c.g.c)

Trường hợp bằng nhau của tam giác(c.g.c)
... để kết luận hai tam giác nhau? (theo trường hợp học) - Thay đổi số đo cặp tam giác đảm bảo AB = A’B’, góc B = góc B’; BC =B’C’, hai tam giác có không? Phát biểu trường hợp hai tam giác vừa thu ... hai tam giác lên cho cạnh nahu trùng - Rút nhận xét Bài Chương II: Trường hợp thứ hai tam giác (c.g.c) Bài Chương II: Trường hợp thứ hai tam giác (c.g.c) Nhó m 3: Máy tính Nhiệm vụ: - Vẽ hai tam ... (theo trường hợp học) - Thay đổi số đo cặp tam giác đảm bảo AB = A’B’, góc B = góc B’; BC =B’C’, hai tam giác có không? Phát biểu trường hợp hai tam giác vừa thu từ hoạt động Bài Chương II: Trường...
 • 17
 • 930
 • 4

Trường hợp bằng nhau của tam giác(G.C.G)

Trường hợp bằng nhau của tam giác(G.C.G)
... B’, góc C = góc C’ hai tam giác có không? Phát biểu trường hợp hai tam giác vừa thu từ hoạt động Nhóm Bài 5Chương II: Trường hợp thứ ba tam giác (g.c.g) Nhiệm vụ: - Vẽ hai tam giác, cắt hình, chồng ... tố để kết luận hai tam giác nhau? (theo trường hợp học) - Thay đổi số đo đảm bảo BC = B’C’, góc B = góc B’, góc C = góc C’ hai tam giác có không? Phát biểu trường hợp hai tam giác vừa thu từ ... II: Trường hợp thứ ba tam giác (g.c.g) tập trắc nghiệm BàI 1: Các mệnh đề sau hay sai? a) Nếu cạnh hai góc kề tam giác cạnh hai góc kề tam giác hai tam giác b) Nếu cạnh hai góc tam giác bằngmột...
 • 6
 • 1,002
 • 13

Trường hợp bằng nhau của tam giác - cgc

Trường hợp bằng nhau của tam giác - cgc
... kết luận hai tam giác nhau? (theo trường hợp học) - Thay đổi số đo cặp tam giác đảm bảo AB = A’B’, góc B = góc B’; BC =B’C’, hai tam giác có không? Phát biểu trường hợp hai tam giác vừa thu từ ... kết luận hai tam giác nhau? (theo trường hợp học) - Thay đổi số đo cặp tam giác đảm bảo AB = A’B’, góc B = góc B’; BC =B’C’, hai tam giác có không? Phát biểu trường hợp hai tam giác vừa thu từ ... hai tam giác lên cho cạnh nahu trùng - Rút nhận xét Bài Chương II: Trường hợp thứ hai tam giác (c.g.c) Bài Chương II: Trường hợp thứ hai tam giác (c.g.c) Nhó m 3: Máy tính Nhiệm vụ: - Vẽ hai tam...
 • 17
 • 574
 • 1

Trường hợp bằng nhau của tam giác - gcg

Trường hợp bằng nhau của tam giác - gcg
... góc C = góc C’ hai tam giác có không? Phát biểu trường hợp hai tam giác vừa thu từ hoạt động Nhóm Bài 5Chương II: Trường hợp thứ ba tam giác (g.c.g) Nhiệm vụ: - Vẽ hai tam giác, cắt hình, chồng ... thêm tam giác A’B’C’ cho B’C’ = 4cm; góc B’= 600 ; góc C’= 400 - Cắt hai tam giác - Chồng hai tam giác cho cạnh trùng - Rút nhận xét Nhóm 3: Máy tính Bài 5Chương II: Trường hợp thứ ba tam giác ... ba tam giác (g.c.g) tập trắc nghiệm BàI 1: Các mệnh đề sau hay sai? a) Nếu cạnh hai góc kề tam giác cạnh hai góc kề tam giác hai tam giác b) Nếu cạnh hai góc tam giác bằngmột cạnh hai góc tam giác...
 • 6
 • 1,318
 • 8

bai 8. các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

bai 8. các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
... vuông tam giác vuông hai tam giác vuông (theo trường hợp cạnh góc cạnh) G.C.G Nếu cạnh góc vuông góc nhọn kề cạnh tam giác vuông cạnh góc vuông góc nhọn kề cạnh tam giác vuông hai tam giác vuông ... vẽ Trường hợp C.G.C Nếu hai cạnh góc vuông tam giác vuông hai cạnh góc vuông tam giác vuông hai tam giác vuông (theo trường hợp cạnh góc cạnh) Nếu cạnh góc vuông góc nhọn kề G.C.G cạnh tam giác ... giác vuông hai tam giác vuông (theo trường hợp Cạnh huyền.Góc nhọn) Cạnh huyền, cạnh góc vuông Nếu cạnh huyền cạnh góc vuông tam giác vuông cạnh huyền cạnh góc vuông tam giác vuông hai tam giác vuông...
 • 26
 • 792
 • 1

bài 8 các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

bài 8 các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
... vuông tam giác vuông hai tam giác vuông (theo trường hợp cạnh góc cạnh) G.C.G Nếu cạnh góc vuông góc nhọn kề cạnh tam giác vuông cạnh góc vuông góc nhọn kề cạnh tam giác vuông hai tam giác vuông ... vẽ Trường hợp C.G.C Nếu hai cạnh góc vuông tam giác vuông hai cạnh góc vuông tam giác vuông hai tam giác vuông (theo trường hợp cạnh góc cạnh) Nếu cạnh góc vuông góc nhọn kề G.C.G cạnh tam giác ... giác vuông hai tam giác vuông (theo trường hợp Cạnh huyền.Góc nhọn) Cạnh huyền, cạnh góc vuông Nếu cạnh huyền cạnh góc vuông tam giác vuông cạnh huyền cạnh góc vuông tam giác vuông hai tam giác vuông...
 • 26
 • 385
 • 2

Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác
... kiến thức * GV sửa chữa, uốn nắn sai sót - Lớp nhận xét làm cách có trình bày Bài 38 A B * Cho quan sát trình bày lời giải, giải thích cách làm, kiến - Cả lớp làm vào thức vận dụng nhận xét - Hs ... bày lời giải, giải thích cách làm, kiến thức vận dụng nhận xét - Cả lớp làm vào - Hs lên bảng trình bày lời giải giải thích rõ vận dụng kiến thức - Lớp nhận xét làm cách * GV sửa chữa, uốn nắn ... kiến thức - Lớp nhận xét làm cách * GV sửa chữa, uốn nắn sai sót trình bày có E M B C F Xét hai tam giác vuông BEM CFM có BM = MC (gt) EMB = FMC (đối đỉnh) => ∆ BME = ∆ CMF (cạnh huyền – góc nhọn)...
 • 3
 • 1,496
 • 17

Chương II - Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Chương II - Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
... CŨ : Phát biểu hệ qủa 2.3 ( trường hợp đặc biệt tam giác vuông ? TRẢ LỜI :  Nếu cạnh huyền góc nhọn tam giác vuông cạnh huyền góc nhọn tam giác vuông hai tam giác vuông Thứ Ba ngày 13 tháng ... tháng 12 năm 2005 MỤC TIÊU :     Củng cố hai trường hợp hai tam giác ( c-g-c ) ; (g-c-g) Rèn kỹ áp dụng trường hợp hai tam giác để hai tam giác Từ cạnh, góc tương ứng Rèn kỹ vẽ hình , chứng ... 12 năm 2005 Các tam giác vuông Vì ? Mời em quan sát hình Quan sát hình Em cho biết tam giác vuông ?  ABH =  ACH (c-g-c)  DKE =  DKF (g-c-g)  ABD =  ACD (ch-g)  ABD =  ACD (ch-g) Thứ Ba...
 • 24
 • 391
 • 1

Tiết 40 Hình 7. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Tiết 40 Hình 7. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
... tháng năm 2007 Tiết 40 Các trường hợp tam giác vuông Các trường hợp biết hai tam giác vuông (SGK) ?1 2 .Trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông Nếu cạnh huyền B E cạnh góc vuông tam giác vuông cạnh huyền ... 2007 Tiết 40 Các trường hợp tam giác vuông Các trường hợp biết hai tam giác vuông (SGK) ?1.Trên hình 143, 144, 145 tam giác vuông ? Vì sao? D M A O B H C H.143 E K H.144 F I N H.145 Trên hình ... năm 2007 Tiết 40 Các trường hợp tam giác vuông C Các trường hợp biết Định lý Pitago áp dụng cho tam giác ABC vuông A b hai tam giác vuông (SGK) : BC2 = AB2 + AC2 ?1 a2 = b2 + c2 A Trường hợp cạnh...
 • 15
 • 381
 • 3

Chương II - Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Chương II - Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
... thức: Nắm trường hợp hai tam giác vuông Biết vận dụng định lí Py-ta-go để chứng minh trường hợp cạnh huyền - cạnh góc vuông hai tam giác vuông Biết vận dụng trường hợp hai tam giác vuông để chứng ... lớp làm vào - Hs lên bảng trình bày lời giải - Lớp nhận xét IV Củng cố - Hướng dẫn : • Củng cố : Phát biểu trường hợp hai tam giác vuông? • Hướng dẫn : Học kĩ dấu hiệu hai tam giác vuông BTVN ... quát đưa trường hợp lại hai tam giác vuông Cho Hs củng cố kiến thức vừa - Cả lớp làm ?2 vào lĩnh hội ?2 - Hs lên bảng trình bày lời giải Hoạt động : Luyện tập Cho Hs làm lớp 63 (SGK) - Cả lớp...
 • 3
 • 1,522
 • 9

Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Các trường hợp bằng nhau của tam giác
... thực tế II/ LÝ THUYẾT: 1/ Trường hợp tam giác: c – c – c, c – g – c; g – c – g; 2/ Các trường hợp tam giác vuông từ trường hợp tam giác trường hợp đặc biệt 3/ Hai tam giác cho ta cạnh góc tương ... 29 Ngày dạy: 03/4/2008 TAM GIÁC BẰNG NHAU VẬN DỤNG CÁC TRƯỜNG HP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VÀO GIẢI BÀI TẬP I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Củng cố cho học sinh trường hợp tam giác học 2/ Kỹ năng: Hình ... cạnh góc 600 tam giác X f) Nếu ba góc tam giác ba góc tam giác hai tam giác X g) Tam giác vuông có tổng hai góc nhọn 90 tam giác vuông cân h) Tam giác cân có góc đáy 450 tam giác vuông cân IV/...
 • 8
 • 629
 • 36

LUYỆN TẬP CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

LUYỆN TẬP CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG
... LUYỆN TẬP BT 64/136 BT 64/136 Cho hình vẽ: E B A C D F Hãy bổ sung thêm điều kiện (về cạnh hay góc) để ΔABC=ΔDEF Các trường hợp hai tam giác vuông là: 1.Cạnh góc vuông- cạnh góc vuông 2.Cạnh ... phân giác góc A Hình học Trang LUYỆN TẬP A BT 64/136 BT 64/136 12 BT 65/137 BT 65/137 K H I B ( C ) Chứng minh a AH = AK b AI tia phân giác góc A Xét hai tam giác vuông: ABH Xét hai tam giác vuông: ... 0cm Cho tam giác ABC cân A (Â < 900) Vẽ BH vuông góc với AC (H ∈ AC), CK vuông góc với AB (K ∈ AB) K KL: a CM: AH = AK b.{ I } = BH ∩ CK CM: AI tia phân giác góc A Hình học Trang LUYỆN TẬP A Chứng...
 • 7
 • 1,839
 • 26

Bài 6. các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 6. các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
... vuông tam giác vuông cạnh huyền cạnh góc vuông tam giác vuông hai tam giác vuông B E Chứng minh: (sgk) A F C D F §8 CÁC TRƯỜNG HP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Các trường hợp biết hai tam giác vuông: ... A \\ C D \\ F §8 CÁC TRƯỜNG HP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Các trường hợp biết hai tam giác vuông: (SgK) Trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông: ?2 Cho tam giác ABC cân A Kẻ AH vuông góc với BC ... thích hợp phát biểu sau: Trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông: cạnh huyền Nếu ………………………………… cạnh góc vuông tam giác cạnh góc vuông vuông cạnh huyền ………………………………………… tam giác vuông hai tam giác vuông...
 • 25
 • 229
 • 0

tiết 40. Các truong hop bằng nhau của tam giác vuông

tiết 40. Các truong hop bằng nhau của tam giác vuông
... cạnh tam giác vuông cạnh góc vuông góc nhọn kề cạnh tam giác vuông hai tam giác vuông (theo trường hợp G C.G) Nếu cạnh huyền góc nhọn tam giác vuông cạnh huyền góc nhọn tam giác vuông hai tam giác ... góc vuông tam giác vuông hai cạnh góc vuông tam giác vuông hai tam giác vuông (theo trường hợp cạnh góc cạnh) Nếu cạnh góc vuông góc nhọn kề cạnh tam giác vuông cạnh góc vuông góc nhọn kề cạnh tam ... biết tamgiác vuông? C.G.C G.C.G Cạnh huyền ,góc nhọn, Nếu hai cạnh góc vuông tam giác vuông hai cạnh góc vuông tam giác vuông hai tam giác vuông (theo trường hợp cạnh góc cạnh) Nếu cạnh góc vuông...
 • 12
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu đặc điểm bọ rùa 28 chấmNghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng nhạy khí của vật liệu nano WO3 tổ hợp với các oxit kim loại (CuO, ZnO, Fe2O3)Bản vẽ thiết kế máy xúc gầu thuận E302Bản vẽ autocad máy đùn ép gạch không có buồng chân khôngHướng dẫn tự học môn truyền thông marketing tích hợp đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn xã hội học đại học kinh tế quốc dânBản vẽ autocad máy nghiền nón nghiền thô (máy đập nón)Bản vẽ autocad máy phân loại hạt cho xi măng sau công đoạn nghiền clinkerHướng dẫn tự học môn thương mại điện tử đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn tin học ứng dụng đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị hậu cần đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn ngân hàng thương mại 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế vĩ mô 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế việt nam đại học kinh tế quốc dânBản vẽ autocad máy đập hàm đơn giản, máy đập hàm phức tạpHướng dẫn tự học môn kinh tế vi mô 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế quốc tế 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn cơ sở dữ liệu đại học kinh tế quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập