Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi

Điều tra tình hình sản xuất giống tôm tại Quảng Ngãi

Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi
... triển nghề sản xuất giống tôm Tuy nhiên nghê sản xuất giống tôm hạn chế so với vùng khác nước Nghề sản xuất tôm Quảng Ngãi bước phát triển Năm 2000 số trại sản xuất Tỉnh 12 trại, sản lượng ... TÓM TẮT TIẾNG VIỆT Điều tra tình hình sản xuất giống tôm Quảng Ngãi Nghề sản xuất giống tôm phát triển cách mạnh mẽ vùng biển như: Nghóa An (Tư Nghóa), ... tiềm sản xuất giống cần thiết Với mục đích đó, chấp nhận Khoa Thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh tiến hành thực đề tài: “ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI”...
 • 72
 • 288
 • 0

Điều tra tình hình sản xuất giống tôm tại Quảng Ngãi

Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi
... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only TÓM TẮT TIẾNG VIỆT Điều tra tình hình sản xuất giống tôm Quảng Ngãi Nghề sản xuất giống tôm phát triển cách mạnh mẽ vùng biển như: Nghóa An (Tư Nghóa), ... Quy trình sản xuất giống tôm Quảng Ngãi .26 4.1.1 Kỹ thuật nuôi vỗ tôm bố mẹ .26 4.1.2 Kỹ thuật ương ấu trùng 30 4.2 Quy mô sản xuất trại giống tôm Quãng Ngãi 30 ... vụ cho nuôi trồng sản xuất giống tôm có hạn chế Tóm lại yếu tố khí hậu, thời tiết, thủy văn… phù hợp cho nuôi trồng thủy sản sản xuất giống tôm quảng ngãi 2.1.2 Tình hình dân số Bảng phân...
 • 69
 • 225
 • 0

báo cáo khoa học 'tình hình sản xuất giống tôm (penaeus monodon) ở tỉnh cà mau và thành phố cần thơ'

báo cáo khoa học 'tình hình sản xuất giống tôm sú (penaeus monodon) ở tỉnh cà mau và thành phố cần thơ'
... 3.1 Tình hình sản xuất tôm giống tỉnh Mau thành phố Cần Thơ Nghề sản xuất tôm giống Mau hình thành từ nhiều năm Hiện nay, Mau có gần 900 trại sản xuất với 65.000 m3 bể ương huyện ... lượng trại giống toàn tỉnh (Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Mau, 2005) Sản lượng tôm bột (postlarvae – PL15) tỉnh Mau khoảng 4,1 tỉ con/năm Mau có 500 sở nhập giống di nhập từ tỉnh khác ... 80%), lại trại giống bán tỉnh tỉnh lân cận không đủ nguồn giống Tại Cần Thơ có 38,5% số trại giống có cung cấp giống cho người nuôi tôm Mau Điều cho thấy, tôm giống sản xuất Cần Thơ có đủ khả...
 • 9
 • 280
 • 0

Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa và giống đậu tương tại Viện cây lương thực và cây thực phẩm -Gia Lộc, Hải Dương

Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa và giống đậu tương tại Viện cây lương thực và cây thực phẩm -Gia Lộc, Hải Dương
... ĐBSH Từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa giống đậu tương Viện lương thực thực phẩm -Gia Lộc, Hải Dương 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Điều tra tìm hiểu ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua điều tra tìm hiểu tình hình sản xuất lúa đậu tương Viện lương thực thực phẩm Gia Lộc – Hải Dương thu kết sau 4.1.1 Cây lúa Trong cấu giống lúa viện giống P6 ... nơi đặt trụ sở Viên lương thực thực phẩm Gia Lộc – Hải Dương - Điều tra tình hình sản xuất giống lúa đậu tương Viện Thực tập giáo tr ình Lớp trồng B-K50 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 19
 • 543
 • 0

Điều tra tình hình sản xuất khoai tây và khảo nghiệm một số giống khoai tây trong điều kiện sản xuất vụ đông 2005, 2006 tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Điều tra tình hình sản xuất khoai tây và khảo nghiệm một số giống khoai tây trong điều kiện sản xuất vụ đông 2005, 2006 tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ MAI THẢO ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KHOAI TÂY VÀ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY TRONG ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2005, 2006 TẠI HUYỆN ĐỒNG ... 12 "Điều tra tình hình sản xuất khoai tây khảo nghiệm số giống khoai tây điều kiện sản xuất vụ đông 2005, 2006 huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên" Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Trên sở kết điều tra ... khăn sản xuất khoai tây vụ đông ̉ Thái Nguyên 2.1.2 Khảo nghiệm giống khoai tây vụ đông 2005 huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 2.1.3 Mô hình trình diễn giống khoai tây có triển vọng đưa vào sản xuất...
 • 108
 • 325
 • 0

Tài liệu “Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa và giống đậu tương tại Viện cây lương thực và cây thực phẩm -Gia Lộc, Hải Dương” docx

Tài liệu “Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa và giống đậu tương tại Viện cây lương thực và cây thực phẩm -Gia Lộc, Hải Dương” docx
... ĐBSH Từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: “Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa giống đậu tương Viện lương thực thực phẩm -Gia Lộc, Hải Dương” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Điều tra tìm hiểu ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua điều tra tìm hiểu tình hình sản xuất lúa đậu tương Viện lương thực thực phẩm Gia Lộc – Hải Dương thu kết sau 4.1.1 Cây lúa Trong cấu giống lúa viện giống P6 ... nơi đặt trụ sở Viên lương thực thực phẩm Gia Lộc – Hải Dương - Điều tra tình hình sản xuất giống lúa đậu tương Viện Thực tập giáo tr ình Lớp trồng B-K50 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 19
 • 218
 • 0

Luận văn: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KHOAI TÂY VÀ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY TRONG ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2005, 2006 TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN pdf

Luận văn: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KHOAI TÂY VÀ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY TRONG ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2005, 2006 TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN pdf
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ MAI THẢO ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KHOAI TÂY VÀ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY TRONG ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2005, 2006 TẠI HUYỆN ĐỒNG ... 12 "Điều tra tình hình sản xuất khoai tây khảo nghiệm số giống khoai tây điều kiện sản xuất vụ đông 2005, 2006 huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên" Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Trên sở kết điều tra ... khăn sản xuất khoai tây vụ đông ̉ Thái Nguyên 2.1.2 Khảo nghiệm giống khoai tây vụ đông 2005 huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 2.1.3 Mô hình trình diễn giống khoai tây có triển vọng đưa vào sản xuất...
 • 108
 • 172
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Điều tra tình hình sản xuấtsử dụng giống lúa trên đất phù sa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ñích sau: - Kh o sát tình hình s d ng g ng lúa ñ a bàn huy n, tìm ñi m m nh y u c a ñ a phương s n xu t lúa - Trên s ñó ñ gi i pháp phù h p cho vi c thâm canh tăng su t lúa V t li u phương pháp nghiên ... tâm hàng ñ u, yêu c u lúa g o hàng hóa ph i phù h p v i th hi u c a ngư i tiêu dùng Xu t phát t th c ti n trên, ti n hành nghiên c u "ði u tra tình hình s n xu t s d ng gi ng lúa t i huy n L Thu ... ng lúa thư ng th p v ðông xuân di n tích tr ng v Hè thu thư ng nh 3.2.3 Tình hình s d ng phân bón v cho lúa v ðông xuân Hè thu năm 2008 t i xã K t qu ñi u tra tình hình ñ u tư phân bón cho lúa...
 • 11
 • 163
 • 0

Điều tra tình hình sản xuất và khảo sát một số giống khoai tây trồng vụ đông 2010 tại huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

Điều tra tình hình sản xuất và khảo sát một số giống khoai tây trồng vụ đông 2010 tại huyện quế võ, tỉnh bắc ninh
... th gi i 2.3.1 Tình hình s n xu t khoai tây th gi i 11 2.3.2 Tình hình s n xu t khoai tây Vi t Nam 16 2.3.3 Tình hình s n xu t khoai tây t i B c Ninh 27 2.3.4 M t s gi ng khoai tây tr ng ph bi ... u tra tình hình s n xu t kh o sát m t s gi ng khoai tây tr ng v ðông 2010 t i huy n Qu Võ, t nh B c Ninh 1.2 M c tiêu yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c tiêu: - Tìm hi u tình hình s n xu t khoai tây ... 3.1.2.1 ði u tra tình hình s n xu t khoai tây h nông dân + ð a ñi m ñi u tra: ði u tra t i xã: Nhân Hòa, B ng An, Vi t Hùng + N i dung ñi u tra: ði u tra tình hình s n xu t khoai tây: Di n tích,...
 • 120
 • 217
 • 5

điều tra tình hình sản xuất điều và nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất điều (anacardium occidentale lamk ), giống pn1 trồng tại huyện eakar, tỉnh đăklăk.

điều tra tình hình sản xuất điều và nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất điều (anacardium occidentale lamk ), giống pn1 trồng tại huyện eakar, tỉnh đăklăk.
... ñề tài: “ðiều tra tình hình sản xuất ñiều nghiên cứu ảnh hưởng chế ñộ phân bón ñến sinh trưởng, phát triển suất ñiều (Anacardium occidentale Lamk ), giống PN1 trồng huyện EaKar, tỉnh ðăkLăk.” ... ảnh hưởng chế ñộ phân bón gốc phân bón ñến sinh trưởng phát triển cành dự trữ ñiều - Ảnh hưởng chế ñộ phân bón gốc ñến khả phát lộc cành dự trữ - Ảnh hưởng chế ñộ phân bón gốc ñến sinh trưởng ... MỤC ðÍCH YÊU CẦU CỦA ðỀ TÀI 1.2.1 Mục ñích - Tìm hiểu tình hình sản xuất ñiều huyện EaKar tỉnh ðăk Lăk - Nghiên cứu ảnh hưởng chế ñộ bón phân ñến sinh trưởng phát triển ñiều giống PN1 Trên sở ñó...
 • 89
 • 76
 • 0

Điều tra tình hình sản xuất và nghiên ảnh hưởng của mật độ đến sự sinh trưởng và phát triển giống khoai sọ vĩnh lĩnh

Điều tra tình hình sản xuất và nghiên ảnh hưởng của mật độ đến sự sinh trưởng và phát triển giống khoai sọ vĩnh lĩnh
... Điều tra tình hình sản xuất nghiên ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng phát triển giống khoai sọ Vĩnh Lĩnh Vĩnh Kim, Vĩnh Linh, Quảng Trị ” 1.2 Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu rõ tình hình sản xuất khoai ... suất khoai môn sọ 27 Bảng 4.13: Ảnh hưởng mật độ đến suất khoai môn sọ 27 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 4.1 Mô hình lên luống trồng khoai sọ Vĩnh Linh .22 Hình 2: Ảnh hưởng mật độ đến ... sản xuất phương pháp để giống 19 4.1.1.2 Tập quán canh tác khoai sọ Vĩnh Linh .21 4.1.2 Tình hình sâu, bệnh giống khoai sọ Vĩnh Linh 24 4.2.1 .Ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng phát triển...
 • 80
 • 43
 • 0

Điều tra tình hình sản xuất xương rồng và kỹ thuật bảo dưỡng mai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (125trang)

Điều tra tình hình sản xuất xương rồng và kỹ thuật bảo dưỡng mai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (125trang)
... nhiên tình hình sản xuất nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Điều tra chủ tòch hội nông dân quy mô sản xuất xương rồng, tập trung vào hộ sản xuất quy mô lớn - Tìm hiểu tình hình sản xuất giống xương ... - Điều tra kỹ thuật bảo dưỡng mai vườn mai lớn, tiếng - Tính hiệu kinh tế ngành trồng mai 1.2.3 Giới hạn đề tài - Chỉ tiến hành điều tra vườn xương rồng, vườn mai đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh ... phố Hồ Chí Minh, tiến hành đề tài: Điều tra tình hình sản xuất xương rồng kỹ thuật bảo dưỡng mai đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh 1.2 Mục đích yêu cầu điều tra 1.2.1 Mục đích - Tìm hiểu đặc điểm...
 • 125
 • 500
 • 0

Điều tra tình hình sản xuất lúa tại xã Mỹ Thắng - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định

Điều tra tình hình sản xuất lúa tại xã Mỹ Thắng - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định
... xuất lúa Mỹ Thắng - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Nghiên cứu vấn đề, yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất đến sản xuất lúa Mỹ Thắng - Điều tra thực trạng ... sản xuất lúa nước ………………………………………8 2.2.3 Tình hình thị trường xuất gạo nước …………………………11 2.2.4 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Bình Định …………………………… 11 2.2.5 Tình hình sản xuất lúa huyện Phù Mỹ ………………………………13 ... …………………………………………………………….21 4.2 Điều kiện hội Mỹ Thắng ……………………………………………21 4.3 Tình hình sản xuất lúa Mỹ Thắng …………………………………… 22 4.4 Tình hình áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật sản xuất lúa Mỹ Thắng ………………………………………………………………24...
 • 46
 • 835
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tình hình sản xuất giống tôm thẻ chân trắngdieu tra tinh hinh san xuat lua tai xadieu tra tinh hinh san xuat cây camtình hình sản xuất giống tômkết quả nghiên cứu điều tra tình hình sản xuất và hiệu quả kinh tế của một số loại rau chính của thành phố bắc giangđiều tra đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tình hình sản xuất cây ăn quả tại địa bàn nghiên cứutình hình sản xuất giống cá cảnhhiện trạng sản xuất giống tôm sú ở một số xã thuộc huyện ninh hải tỉnh ninh thuậndieu tra tinh hinh san ngo tai xađiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và tình hình sản xuất cây ăn quả tại xã thành công huyện nguyên bình tỉnh cao bằngsản xuất giống tôm susản xuất giống tôm súkỹ thuật sản xuất giống tôm sú kinh nghiệm nhân tạo tôm súcông nghệ sản xuất giống tôm súphương pháp sản xuất giống tôm súTLBG bi kich tinh than cua nha van hoĐề Thi Tiếng Nhật JTEST AD 106 (Đính Kèm Audio Đáp Án Script)Giải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)FB THÍCH học CHUI 20 đề THI THPT QUỐC GIA mục TIÊU 5 6 điểmSang kien kinh nghiem toan 7Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng LộcTai lieu on thi vao lop 10 mon toan có đáp án chi tiếtGiáo trình tài chính doanh nghiệp (dùng cho đối tượng không chuyên)Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Xử lý tín hiệu trong truyền thông băng siêu rộng và ứng dụng trong mạng vô tuyến cá nhânCÁC DẠNG ĐỀ HAY GẶP TRONG CÂU NGHỊ LUẬN VĂN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12SKKN Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường cho Học sinh lớp 10 thông qua bài “ Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh” – Vật lí 10 Nâng caocach ve bieu do dia lyCarbohydrate research 360 (2012) 47–51Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9Đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10Bộ đề trắc nghiệm tự luận địa lý 10 (NXB đại học quốc gia 2006) huỳnh trà, 159 tranghướng dẫn tự học phần mềm sap2000 từ A => ZTổng hợp những lỗi và thủ thuật trong word
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập