tuần 21 phép trừ 17 7

Tài liệu Toán Lớp 1 - Phép trừ 17 - 7

Tài liệu Toán Lớp 1 - Phép trừ 17 - 7
... cũ 14 - 14 _ 16 - _ 16 11 12 Thứ hai ngày 24 tháng năm 2 011 Toán PHÉP TRỪ DẠNG 17 - CHỤC ĐƠN VỊ 17 - = ? 7 Bài Tính : - 11 12 10 10 14 - 10 - - 15 10 - 13 10 18 10 Tính nhẩm : 15 - = 10 11 - ... nhẩm : 15 - = 10 11 - = 10 16 - = 13 12 - = 10 18 - = 10 14 - = 10 13 - = 11 17 - = 13 19 - = 10 Viết phép tính thích hợp : Có : 15 kẹo Đã ăn : kẹo Còn : ….cái kẹo ? 15 - = 10 ...
 • 9
 • 208
 • 0

Bài giảng Toan - Phep tru 17 - 3

Bài giảng Toan - Phep tru 17 - 3
... trừ dạng 17 Chục 17 = đơn vị Thứ tư ngày tháng nm 2011 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 b s Chục - đơn vị 17 -1 3 14 trừ 4, viết Hạ 1, viết 17 =14 14 Bài 1: Tính Bài 2: Tính Bài 3: điền số ... viết 17 =14 14 Bài 1: Tính Bài 2: Tính Bài 3: điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 16 15 14 13 12 11 ...
 • 3
 • 79
 • 0

Phép trừ 17 - 3

Phép trừ 17 - 3
... 4, viết Hạ 1, viết 17 – = 14 ®¬n vÞ chơc ®¬n vÞ _ 17 – = 14 _ 17 trừ 4, viết Hạ 1, viết 14 1a Tính : _ 13 11 17 _ 12 14 _ 13 16 _19 _ 13 15 chơc ®¬n vÞ _ 17 – = 14 _ 17 trừ 4, viết Hạ 1, ... 12 + 13 + + 12 13 + 15 17 Tính: 15 + = 16 18 + = 19 10 + + = 14 16 + + = 19 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2010 To¸n Thứ năm, ngày 21 tháng năm 2010 Toán PHÉP TRỪ DẠNG 17 17 Chơc _ _17 14 trừ ... viết 14 1b Tính : _ 18 11 18 _ 17 15 _ 11 15 _12 _ 12 10 chơc ®¬n vÞ _ 17 – = 14 _ 17 trừ 4, viết Hạ 1, viết 14 Tính nhẩm: 12 _ = 17 – = 12 13 – =12 14 – = 13 18 – = 16 19 – =11 14 – = 14 16...
 • 13
 • 63
 • 0

Phép trừ 17 - 3

Phép trừ 17 - 3
... 13 18 - 15 11 17 13 - 12 14 -2 12 12 15 19 - Thứ hai ngày tháng năm 2008 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 - Bài 2: Bài 1: Tính: a,: 13 17 12 11 b, 18 - 18 Bài 3: 14 16 13 15 - 15 12 14 -2 19 - ... 79: Phép trừ dạng 17 - Bài 2: Bài 1: Tính: a,: 13 17 Bài 3: 14 16 b, 18 - 18 15 - 15 - 12 14 19 - Thứ hai ngày tháng năm 2008 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 - Bài 2: Bài 3: Bài 1: Tính: a,: 13 17 ... ĐT: 030 364 137 5 Thứ t ngày 22 tháng năm 2009 Toán Kiểm trabài cũ: Tổ Tổ 12 14 + + 3 17 15 Tổ Thứ hai ngày tháng năm 2008 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 - chục Đơn vị - 17 = 14 14 - 17 trừ 4,...
 • 12
 • 73
 • 0

bài giảng 10-11 ôn tập phép cộng và phép trừ tuần 17

bài giảng 10-11 ôn tập phép cộng và phép trừ tuần 17
... : Ôn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bài 3: a ? số +1 +7 10 17 + = 17 c Hãy so sánh + 9+6 = 15 9+1+5 = 15 ? 1+7=8 Th by ngy 11 thỏng 12 nm 2010 Toỏn : ễn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bài ... Toỏn : Ôn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bi 2: t tớnh ri tớnh a) 38 + 42 47 + 35 36 + 64 38 + 42 80 47 + 35 82 36 + 64 100 Th by ngy 11 thỏng 12 nm 2010 Toỏn : Ôn tập phép cộng phép trừ (Trang ... Kim tra bi c: t tớnh ri tớnh: 24 + 17 24 + 17 41 53 - 29 - 53 29 24 Th by ngy 11 thỏng 12 nm 2010 Toỏn : ễn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bài 1: Tính nhẩm : + = 16 ? + = 12 + = 11...
 • 14
 • 249
 • 3

Bài soạn Phép trừ dạng 17-7

Bài soạn Phép trừ dạng 17-7
... KiỂM TRA BÀI CŨ 15 -12 -1 = 16 14 + = 13 15 -3 +1 = 16 - 2= 12 15 PHÉP TRỪ DẠNG 17 - chôc - 7 17 - = 10 ®¬n vÞ 17 10 * trõ b»ng 0, viÕt * ... 11 b 10 b 14 c 12 c 12 c 11 14 - = 19 – = a 12 a 18 a b 13 b 13 b 10 c 14 c 10 c 20 16 - = Viết phép tính thích hợp -Có : 15 kẹo - Đã ăn : - Còn 15 kẹo : … kẹo? - = 10 ...
 • 9
 • 220
 • 0

Gián án PHÉP TRỪ DẠNG 17-7

Gián án PHÉP TRỪ DẠNG 17-7
... tra bai cu t tớnh ri tớnh 16- 17 - 19 Th ba 18 thang nm 2011 Toan PHEP TR DANG 17-7 Chục Đơn vị 17 - = 10 - * trừ 0, viết * Hạ 1, viết Th ba 18 thang Toan Thc hanh 11 _ 13 _ 10 _ 10 16 _ 10...
 • 8
 • 629
 • 6

Tài liệu PHÉP TRỪ DẠNG 17-7

Tài liệu PHÉP TRỪ DẠNG 17-7
... tra bai cu t tớnh ri tớnh 16- 17 - 19 Th ba 18 thang nm 2011 Toan PHE P TR DANG 17-7 Chục Đơn vị 17 - = 10 - * trừ 0, viết * Hạ 1, viết Th ba 18 thang Toan Thc hanh 11 _ 13 _ 10 _ 10 16 _ 10...
 • 8
 • 179
 • 0

Tài liệu 17-7 tuàn 21

Tài liệu 17-7 tuàn 21
... ngy 18 thỏng nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17-7 Th ba ngy 18 thỏng nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17-7 chc n v - 7 Th ba ngy 18 thỏng nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17-7 - 17 10 10 17 = tr bng 0, vit H 1, ... nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17- 12 10 TON Phộp tr dng 17-7 Bi 1: Tớnh - 11 10 - 13 - 14 - 16 10 10 10 11 - 10 - 18 10 - 19 10 TON Phộp tr dng 17-7 Bi 2: Tớnh nhm 15 - = 10 16 - = 13 12 - = 10 14 ... : kẹo ? 15 - = 10 11 15 - =10 10 12 - = 14 14 - = TON Phộp tr dng 17-7 Cng c -Em hóy nờu cỏch t tớnh 19 -7 TON Phộp tr dng 17-7 Dn dũ: Chun b bi Luyn (Trang 112) ...
 • 14
 • 146
 • 0

Phép trừ dạng 17-7

Phép trừ dạng 17-7
... Thứ ba ngày 30 tháng năm 2007 Toán Ph ép trừ dạng 17 - chục đơn vị ...
 • 3
 • 202
 • 0

phép trừ dạng 17-7

phép trừ dạng 17-7
... Thứ ba ngày 30 tháng năm 2007 Toán Ph ép trừ dạng 17 - chục đơn vị ...
 • 3
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục lựa chọn xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hoá học cho học sinh chương nhóm oxy hoá học 10 nâng caoC mác và ph ăngghen trình bày những nguyên lý chủ nghĩa duy vật lịch sử giai đoạn 1844 1848Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 418 DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4Làm chủ lý thuyết hoá học phần 2Bộ đề luyện thi trắc nghiệm THPT môn tiếng anh áp dụng từ năm 2017Quản trị Marketing Hoạch định chính sách sản phẩmThe SAT Student guideTIỂU LUẬN QUY LUẬT HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của CHỦ NGHĨA xã hội KHÔNG TƯỞNG500 câu hỏi thi trắc nghiệm tin học văn phòng ôn thi công chức (có đáp án)Đồ án môn học: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG ATM CUNG CẤP DỊCH VỤ ABRĐồ án môn học INTERNET VÀ DỊCH VỤ. Tên đề tài: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DNS TRÊN LINUXPHU LUC CHUYÊN đềtài liệu tham khảo3 phulucCÁU TRÚC báo cáo đánh giá tác động môi trườngChapter 3 các phương pháp đánh giá tác động môi trường21Tian ZhengFu Xin HSK 6Ji - XieZuoĐồ án WEB(có cả soure CODE) Xây dựng website mạng xã hội lưu trữ chia sẻ tài liệuThực trạng bảo vệ bản quyền sách điện tử hiện nay ở việt nam tiểu luận cao học
Đăng ký
Đăng nhập