tuần 21 phép trừ 17 7

Tài liệu Toán Lớp 1 - Phép trừ 17 - 7

Tài liệu Toán Lớp 1 - Phép trừ 17 - 7
... cũ 14 - 14 _ 16 - _ 16 11 12 Thứ hai ngày 24 tháng năm 2 011 Toán PHÉP TRỪ DẠNG 17 - CHỤC ĐƠN VỊ 17 - = ? 7 Bài Tính : - 11 12 10 10 14 - 10 - - 15 10 - 13 10 18 10 Tính nhẩm : 15 - = 10 11 - ... nhẩm : 15 - = 10 11 - = 10 16 - = 13 12 - = 10 18 - = 10 14 - = 10 13 - = 11 17 - = 13 19 - = 10 Viết phép tính thích hợp : Có : 15 kẹo Đã ăn : kẹo Còn : ….cái kẹo ? 15 - = 10 ...
 • 9
 • 223
 • 0

Bài giảng Toan - Phep tru 17 - 3

Bài giảng Toan - Phep tru 17 - 3
... trừ dạng 17 Chục 17 = đơn vị Thứ tư ngày tháng nm 2011 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 b s Chục - đơn vị 17 -1 3 14 trừ 4, viết Hạ 1, viết 17 =14 14 Bài 1: Tính Bài 2: Tính Bài 3: điền số ... viết 17 =14 14 Bài 1: Tính Bài 2: Tính Bài 3: điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 16 15 14 13 12 11 ...
 • 3
 • 84
 • 0

Phép trừ 17 - 3

Phép trừ 17 - 3
... 4, viết Hạ 1, viết 17 – = 14 ®¬n vÞ chơc ®¬n vÞ _ 17 – = 14 _ 17 trừ 4, viết Hạ 1, viết 14 1a Tính : _ 13 11 17 _ 12 14 _ 13 16 _19 _ 13 15 chơc ®¬n vÞ _ 17 – = 14 _ 17 trừ 4, viết Hạ 1, ... 12 + 13 + + 12 13 + 15 17 Tính: 15 + = 16 18 + = 19 10 + + = 14 16 + + = 19 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2010 To¸n Thứ năm, ngày 21 tháng năm 2010 Toán PHÉP TRỪ DẠNG 17 17 Chơc _ _17 14 trừ ... viết 14 1b Tính : _ 18 11 18 _ 17 15 _ 11 15 _12 _ 12 10 chơc ®¬n vÞ _ 17 – = 14 _ 17 trừ 4, viết Hạ 1, viết 14 Tính nhẩm: 12 _ = 17 – = 12 13 – =12 14 – = 13 18 – = 16 19 – =11 14 – = 14 16...
 • 13
 • 69
 • 0

Phép trừ 17 - 3

Phép trừ 17 - 3
... 13 18 - 15 11 17 13 - 12 14 -2 12 12 15 19 - Thứ hai ngày tháng năm 2008 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 - Bài 2: Bài 1: Tính: a,: 13 17 12 11 b, 18 - 18 Bài 3: 14 16 13 15 - 15 12 14 -2 19 - ... 79: Phép trừ dạng 17 - Bài 2: Bài 1: Tính: a,: 13 17 Bài 3: 14 16 b, 18 - 18 15 - 15 - 12 14 19 - Thứ hai ngày tháng năm 2008 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 - Bài 2: Bài 3: Bài 1: Tính: a,: 13 17 ... ĐT: 030 364 137 5 Thứ t ngày 22 tháng năm 2009 Toán Kiểm trabài cũ: Tổ Tổ 12 14 + + 3 17 15 Tổ Thứ hai ngày tháng năm 2008 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 - chục Đơn vị - 17 = 14 14 - 17 trừ 4,...
 • 12
 • 80
 • 0

bài giảng 10-11 ôn tập phép cộng và phép trừ tuần 17

bài giảng 10-11 ôn tập phép cộng và phép trừ tuần 17
... : Ôn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bài 3: a ? số +1 +7 10 17 + = 17 c Hãy so sánh + 9+6 = 15 9+1+5 = 15 ? 1+7=8 Th by ngy 11 thỏng 12 nm 2010 Toỏn : ễn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bài ... Toỏn : Ôn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bi 2: t tớnh ri tớnh a) 38 + 42 47 + 35 36 + 64 38 + 42 80 47 + 35 82 36 + 64 100 Th by ngy 11 thỏng 12 nm 2010 Toỏn : Ôn tập phép cộng phép trừ (Trang ... Kim tra bi c: t tớnh ri tớnh: 24 + 17 24 + 17 41 53 - 29 - 53 29 24 Th by ngy 11 thỏng 12 nm 2010 Toỏn : ễn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bài 1: Tính nhẩm : + = 16 ? + = 12 + = 11...
 • 14
 • 255
 • 3

Bài soạn Phép trừ dạng 17-7

Bài soạn Phép trừ dạng 17-7
... KiỂM TRA BÀI CŨ 15 -12 -1 = 16 14 + = 13 15 -3 +1 = 16 - 2= 12 15 PHÉP TRỪ DẠNG 17 - chôc - 7 17 - = 10 ®¬n vÞ 17 10 * trõ b»ng 0, viÕt * ... 11 b 10 b 14 c 12 c 12 c 11 14 - = 19 – = a 12 a 18 a b 13 b 13 b 10 c 14 c 10 c 20 16 - = Viết phép tính thích hợp -Có : 15 kẹo - Đã ăn : - Còn 15 kẹo : … kẹo? - = 10 ...
 • 9
 • 233
 • 0

Gián án PHÉP TRỪ DẠNG 17-7

Gián án PHÉP TRỪ DẠNG 17-7
... tra bai cu t tớnh ri tớnh 16- 17 - 19 Th ba 18 thang nm 2011 Toan PHEP TR DANG 17-7 Chục Đơn vị 17 - = 10 - * trừ 0, viết * Hạ 1, viết Th ba 18 thang Toan Thc hanh 11 _ 13 _ 10 _ 10 16 _ 10...
 • 8
 • 683
 • 6

Tài liệu PHÉP TRỪ DẠNG 17-7

Tài liệu PHÉP TRỪ DẠNG 17-7
... tra bai cu t tớnh ri tớnh 16- 17 - 19 Th ba 18 thang nm 2011 Toan PHE P TR DANG 17-7 Chục Đơn vị 17 - = 10 - * trừ 0, viết * Hạ 1, viết Th ba 18 thang Toan Thc hanh 11 _ 13 _ 10 _ 10 16 _ 10...
 • 8
 • 184
 • 0

Tài liệu 17-7 tuàn 21

Tài liệu 17-7 tuàn 21
... ngy 18 thỏng nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17-7 Th ba ngy 18 thỏng nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17-7 chc n v - 7 Th ba ngy 18 thỏng nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17-7 - 17 10 10 17 = tr bng 0, vit H 1, ... nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17- 12 10 TON Phộp tr dng 17-7 Bi 1: Tớnh - 11 10 - 13 - 14 - 16 10 10 10 11 - 10 - 18 10 - 19 10 TON Phộp tr dng 17-7 Bi 2: Tớnh nhm 15 - = 10 16 - = 13 12 - = 10 14 ... : kẹo ? 15 - = 10 11 15 - =10 10 12 - = 14 14 - = TON Phộp tr dng 17-7 Cng c -Em hóy nờu cỏch t tớnh 19 -7 TON Phộp tr dng 17-7 Dn dũ: Chun b bi Luyn (Trang 112) ...
 • 14
 • 156
 • 0

Phép trừ dạng 17-7

Phép trừ dạng 17-7
... Thứ ba ngày 30 tháng năm 2007 Toán Ph ép trừ dạng 17 - chục đơn vị ...
 • 3
 • 211
 • 0

phép trừ dạng 17-7

phép trừ dạng 17-7
... Thứ ba ngày 30 tháng năm 2007 Toán Ph ép trừ dạng 17 - chục đơn vị ...
 • 3
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số bài toán hình học nâng cao lớp 9Quy trình hoạt động keylogTác động của chính sách tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo tại thành phố kon tum giai đoạn 2014 – 2016Mối quan hệ giữa độ mở thương mại, FDI và tăng trưởng kinh tế tại việt namQUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về vấn đề tôn GIÁO từ 1930 đến NAYVAI TRÒ của tổ CHỨC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN và đoàn THỂ cơ sở TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hộiCHÌNH SÁCH của NHÀ nước đối với PHẬT GIÁO NAM TÔNG và đạo TIN LÀNH của ĐỒNG bào dân tộc TIỂU sốCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịNghiên cứu đặc điển tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thậnNghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)Grammar for english language teacher20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánKỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLARenewables information2017 overviewtổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạn
Đăng ký
Đăng nhập