tiet 6 các số 1, 2, 3 toán

Tài liệu Tóan 1 - TIẾT 6 : CÁC SỐ 1,2,3 doc

Tài liệu Tóan 1 - TIẾT 6 : CÁC SỐ 1,2,3 doc
... xét cách trả lời HS HOẠT ĐỘNG III:Thực hành (10 phút) +Mục tiêu : Biết vết số, nhận biết số lượng nhóm có 1; 2; đồ vật thứ tự số 1; 2; +Cách tiến hành: Hướng dẫn HS làm tập Đọc yêu cầu:Viết số 1, 2 ... yêu cầu:Viết số 1, 2 3: HS thực hành viết số -Bài 1: (HS viết tập Toán 1. ) GV hướng dẫn HS cách viết s : GV nhận xét chữ số HS -Bài 2: (Viết phiếu học tập) Đọc yêu cầu:Viết số vào ô trống (theo ... 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu trực tiếp (1phút) HOẠT ĐỘNG II: (10 phút) Giới thiệu số 1; 2; +Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu số 1; số 2; số3 .Biết đọc số, biết...
 • 4
 • 153
 • 0

Tài liệu Tóan 1 - TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5 docx

Tài liệu Tóan 1 - TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5 docx
... tập -Bài 1: (HS viết tập Toán 1. ) GV hướng dẫn HS cách viết s : GV nhận xét chữ số HS Đọc yêu cầu:Viết số 4, -Bài 2: (Viết phiếu học tập) HS thực hành viết số Nhận xét làm HS Đọc yêu cầu:Viết số ... Nhận xét cách trả lời HS lên bảng điền) HOẠT ĐỘNG III:Thực hành (10 phút) +Mục tiêu : Biết vết số, nhận biết số lượng nhóm có 1; 2; 3;4 ;5 đồ vật thứ tự số 1; 2; 3; 4, +Cách tiến hành: -Hướng dẫn ... mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu trực tiếp (1phút) HOẠT ĐỘNG II: (10 phút)Giới thiệu số 4, +Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu số 4, số Biết đọc số, đếm số từ đến 5, ...
 • 4
 • 261
 • 1

bài giảng toán 1 chương 1 bài 6 các số 1,2,3,4,5

bài giảng toán 1 chương 1 bài 6 các số 1,2,3,4,5
... Các số 1, 2, 3, 4, Các số 1, 2, 3, 4, 4 Các số 1, 2, 3, 4, 5 Các số 1, 2, 3, 4, 5 1 5 1 5 Các số 1, 2, 3, 4, 5 Các số 1, 2, 3, 4, Các số 1, 2, 3, 4, 5 3 Các số 1, 2, 3, 4, Bài học kết...
 • 10
 • 227
 • 0

Giáo án toán 1 chương 1 bài 6 các số 1,2,3,4,5

Giáo án toán 1 chương 1 bài 6 các số 1,2,3,4,5
... 13 số 4, viết sau: GV viết lên bảng số + Hướng dẫn viết số + Viết không, viết vào bảng _Tương tự giới thiệu số _Tiếp hướng dẫn HS đếm xác _HS quan sát hình vẽ định thứ tự số Toán nêu số ô ... viết số, GV hướng tập làm chữa dẫn HS viết số Bài 2: Thực hành nhận biết số lượng _Cho HS nêu yêu cầu tập _Làm chữa Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống _Khi gọi HS chữa yêu cầu HS đọc số dãy, ... trống _Cho HS quan sát hình vẽ +Số (5) viết -Vở tập Toán 2’ làm tương tự với ô trống sau Bài 4: Nêu thành trò chơi: thi đua nối nhóm có số đồ vật với nhóm có số chấm tròn tương ứng _ GV gọi HS...
 • 3
 • 106
 • 0

Bài giảng Toán 1 Chương 1 bài 6: Các số 1,2,3,4,5

Bài giảng Toán 1 Chương 1 bài 6: Các số 1,2,3,4,5
... hình tam giác 1 2 3 3 Môn : Toán Bài : Các số 1, 2,3 Bài :Viết số 1, 2,3 Môn : Toán Bài : Các số 1, 2,3 Bài :Viết số vào ô trống ( theo mẫu ) 1 3 Môn : Toán Bài : Các số 1, 2,3 Bài 3: Viết số vẽ chấm ... hợp Môn : Toán Bài : Các số 1, 2,3 Bài 3: Viết số vẽ chấm tròn thích hợp Môn : Toán Bài : Các số 1, 2,3 Bài 3: Viết số vẽ chấm tròn thích hợp Trò chơi củng cố:Nhìn nhanh đoán Bài :Viết số vào ô ... vẽ chấm tròn thích hợp Trò chơi củng cố:Nhìn nhanh đoán Bài :Viết số vào ô trống ( theo mẫu ) 1 3 Bài học đến kết thúc Chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo em học sinh ...
 • 11
 • 91
 • 0

Bài giảng Toán 1 Chương 1 bài 6: Các số 1,2,3,4,5

Bài giảng Toán 1 Chương 1 bài 6: Các số 1,2,3,4,5
... Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, 4 Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, 5 Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, 5 1 5 1 5 Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, 5 Toán Bài 8: Các số 1, ... 1 5 Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, 5 Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, 5 3 Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, ...
 • 9
 • 79
 • 0

Bài giảng Toán 1 Chương 1 bài 6: Các số 1,2,3,4,5

Bài giảng Toán 1 Chương 1 bài 6: Các số 1,2,3,4,5
... Toán: Toán: Toán: Toán: Toán: Toán: Toán: Toán: 4 Toán: Toán: Toán: Toán: 5 Toán: 1 2 5 Toán: 5 4 2 1 : 1 2 4 5 5 4 Toán Bài : Viết số 4, 5 4 4 5 5 Toán: Bài :Số 4 Toán: 5 Toán: Bài : Số 33 ... 4 4 5 5 Toán: Bài :Số 4 Toán: 5 Toán: Bài : Số 33 4 22 4 44 222 33 4 22 222 3 4 44 Toán: Bài : Nối theo mẫu 10 ...
 • 30
 • 114
 • 0

Bài giảng Toán 1 Chương 1 bài 6: Các số 1,2,3,4,5

Bài giảng Toán 1 Chương 1 bài 6: Các số 1,2,3,4,5
... Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, 4 4 4 Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, 5 5 5 5 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, 5 1 5 1 5 Toán Bài 8: Các ... Các số 1, 2, 3, 4, 5 1 5 1 5 Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, 5 Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, 5 3 Toán Bài 8: Các số 1, 2, 3, 4, XEM TRANH ...
 • 17
 • 84
 • 0

Bài giảng các số 1-2-3 Toán 1

Bài giảng các số 1-2-3 Toán 1
... Kiểm tra cũ Kiểm tra cũ 1) Ba khổ thơ đầu nói đến mái 2)Mỗi mái nhà riêng có muôn nét 3)Mái nhà chung nhà yêu? đángriêng ai? vật gì? Bác sĩ Y-éc xanh 18 63 -19 43 Luyện đọc - Y-éc-xanh - vi ... sĩ Y-éc-xanh Dựa vào tranh sau, kể lại câu chuyện Bác sĩ Y-écxanh theo lời bà khách *Bài văn ca ngợi lối sống cao đẹp bác sĩ Y-éc-xanh, ông thể tình cảm yêu thương đồng loại, sẵn sàng giúp đỡ ... 4)Những câu nói lên lòng yêu nước bác sĩ Y-éc-xanh? -“ Tôi người Pháp Mãi công dân Pháp Người ta sống mà Tổ quốc” 5)Bác sĩ người yêu nước ông định lại Nha Trang, sao? -Ông muốn lại giúp người dân...
 • 20
 • 65
 • 0

Toán. Các số 1, 2, 3

Toán. Các số 1, 2, 3
... tự từ 1 -3 Hoạt động 1: Thực tập (SGK/ ) Bài 1: Điền số Nhận biết số lượng điền số thích hợp Trẻ làm vào ô trống theo hướng Bài 2: Điền số cô Yêu cầu HS đếm xuôi, đếm ngược (1 -3) điền số thích ... số lượng vật tương ứng với Trẻ gắn hình số Cô gắn số lên bảng Yêu cầu trẻ gắn số lượng hình tương ứng Hoạt động 3: Trò chơi: Ai nhanh Cách chơi: Từng thành viên đội lên thảy súc sắc Mỗi mặt số ... Cách chơi: Từng thành viên đội lên thảy súc sắc Mỗi mặt số tương ứng với số lượng kẹo Trẻ tham gia chơi Luật chơi: Đội có số lượng kẹo nhiều đội chiến thắng Hoạt động 4: Củng cố + Dặn dò Nhận xét...
 • 2
 • 41
 • 0

Toan 1 cac so 1,2,3

Toan 1 cac so 1,2,3
... Toán : 2008 Các số 1, 2, Thứ ba ngày tháng năm Toán : 2008 Các số 1, 2, Thứ ba ngày tháng năm Toán : 2008 Các số 1, 2, Thứ ba ngày tháng năm Toán : 2008 Các số 1, 2, 3 2 1 3 1 Thứ ba ngày tháng ... năm Toán : 2008 Các số 1, 2, Bài 1: Viết số 1, 2,3 Vở Thứ ba ngày tháng năm Toán : 2008 Các số 1, 2, Bài 2:viết số vào ô trống (theo mẫu) 3 Thứ ba ngày tháng năm 2008 Các số 1, 2, Toán : Bài 3:viết...
 • 10
 • 99
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy :LUYỆN TẬP Các số 1, 2, 3 pot

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy :LUYỆN TẬP Các số 1, 2, 3 pot
... Viết lại số 1, 2 ,3 -Học sinh tự làm tập Hoạt động : Thực hành Mt : Củng cố nhận biết số lượng 1, 2 ,3 đọc,viết số 1, 2 ,3 -1 em đọc lại làm -Cho học sinh mở tập toán trang ( học sinh đọc tập ) -Giáo viên ... điền số vuông ghi số 2, hình vuông -Nêu yêu cầu tập : Viết số ghi số Tất có hình tương ứng vào ô trống -Giáo viên gắn biểu đồ ven tập lên hướng dẫn học sinh cách ghi số vuông ghi số vào ô -Bài tập ... xét tổng kết trò chơi 4.Củng cố dặn dò : - Em vừa học ? Đếm xuôi từ -3 ngược từ - - Trong số 1, 2 ,3 số lớn ? số bé ? - Số đứng số ? - Nhận xét tiết học.- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Dặn...
 • 5
 • 601
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CÁC SỐ 1, 2, 3 pdf

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CÁC SỐ 1, 2, 3 pdf
... đến lớn (1, 2 ,3 ).Đếm ngược đếm từ lớn Học sinh đếm xuôi, ngược (- Đt lần ) đến (3, 2 ,1) Hoạt động 3: Thực hành Mt : Củng cố đọc, viết đếm số 1, 2 ,3 Nhận biết thứ tự số 1, 2 ,3 phận đầu dãy số tự nhiên ... -Bài : Cho học sinh viết số 1, 2 ,3 -Học sinh viết số vào ô trống -Bài : Giáo viên nêu yêu cầu : viết số phù hợp với số lượng đồ vật vào ô trống tranh -Học sinh hiểu yêu cầu -Bài : viết số vẽ số ... sinh nhìn số đọc -Tất nhóm đồ vật vừa nêu có : số số lượng 1, ta dùng số để số lượng nhóm đồ vật -Giáo viên giới thiệu số 1, viết lên bảng Giới thiệu số in số viết -Giới thiệu số 2, số tương...
 • 5
 • 8,292
 • 61

bài giảng toán 1 chương 1 bài 5 các số 1,2,3

bài giảng toán 1 chương 1 bài 5 các số 1,2,3
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG TOÁN LỚP Các số 1, 2,3 Các số 1, 2,3 1 3 2 2 3 NGHỈ GIỮA TIẾT  Viết số 1, 2, 3 3 Viết số vẽ chấm tròn thích hợp 1 2 3 Bài học kết thúc! ...
 • 12
 • 192
 • 0

Bài giảng các số 1-2-3-4-5 Toán 1

Bài giảng các số 1-2-3-4-5 Toán 1
... ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2 014 To¸n ­ 1. ­KiÓm­tra­bµi­cò TÝnh: (< > = ) ? + = 3+ > - = 2 + = Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2 010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 5 -1= 4 Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2 010 To¸n PhÐp ... th¸ng 10 n¨m 2 010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi Thực hành Tính: – =1 3–2= – =2 4–2= – =3 – =4 – = 4–3= 5–3= 5–4= Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2 010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi Tính: 5 1= 5–2= 5–3= 5–4= 1+ 4= 4 +1= ... vi 5-2=3 Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2 010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 5-3=2 Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2 010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 5-4 =1 Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2 010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 5 -...
 • 17
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: GIA CONG PROChai nhuaco tay lap trinh cncẢnh hưởng của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoánPHRASAL VERB THÔNG DỤNGCông Ty Cổ Phần Powerpoint (Môn Luật Kinh Tế)Chuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu ở xí nghiệp Long GiangCác yếu tố ảnh hưởng hành vi mua của khách hàngTăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayphương pháp giải nhanh Chuyên đề hình học tọa độ oxyzSLIDE NGÀNH LOGISTICSĐề tài thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụphúc lợi trong doanh nghiệpTrọng tâm kiến thức ngữ văn 11 tập 1Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông 2Tuyen tap 40 de thi dai hoc mon vat ly 2017Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuHoàn thiện công tác quản trị đội ngũ công chức kho bạc nhà nướcHoàn thiện dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam