phép trừ

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Phép trừ - Tuần 14

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Phép trừ - Tuần 14
... Trường tiểu học Vónh Ngọc GV: Trònh Vũ Ngọc Loan IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 2
 • 725
 • 1

PHEP TRU 65-38 L TAP tuan 14.doc

PHEP TRU 65-38 L TAP tuan 14.doc
... Trửụứng tieồu hoùc Vúnh Ngoùc GV: Trũnh Vuừ Ngoùc Loan ...
 • 2
 • 251
 • 0

Tiết 81 Phép trừ phân số

Tiết 81 Phép trừ phân số
... Tiết 81: phép trừ phân số Phép trừ phân số Quy tắc: Muốn trừ phân số cho phân số, ta cộng số bị trừ với số đối số trừ a c a c = + b d b d Nhận xét: Phép trừ (phân số) phép toán ngược phép ... 2007 Tiết 81: phép trừ phân số Phép trừ phân số ?3: Hãy tính so sánh: ?3: Muốn Quy tắc: trừ phân số cho phân số ta làm Muốn nào? trừ phân số cho phân số, ta cộng số bị trừ với số đối số trừ ... toán ngược phép cộng (phân số) Thứ 3, ngày tháng năm 2007 Tiết 81: phép trừ phân số Phép trừ phân số Quy tắc: Muốn trừ phân số cho phân số, ta cộng số bị trừ với số đối số trừ a c a c = + ...
 • 16
 • 1,388
 • 7

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
... tháng năm 2008 Đ9 PHẫP TR PHN S Số đối Hướng dẫn nhà: nh ngha : Hai s gi l i nu Qua bi hụm1 nay, cỏc em tng ca chỳng bng 1 - Học: ịnh nghĩa số đối, quy tắc1 phân số trừ a Cú nm vng nhng kin + = ... tr (SBT, s) v (SBT, cng ?4 (SGK/33) Tớnh : a = a = a (phõn s) cú mi quan h gỡ ? b b b Phép trừ phân số ; ; ; a) Quy tc : (SGK/32) a c a c = + ữ b d b d b) Vớ d : + ữ= + = + = = ... Cú th thay phộp tr phõn s bng phộp cng phõn s c khụng ? Thứ 5, ngày 27 tháng năm 2008 Tiết 82 Số đối Ta núi : Đ9 PHẫP TR PHN S 3 + =0 5 2 + =0 3 ?2 (SGK/32) Ta núi : l s i ca phõn s 5 s i l...
 • 6
 • 965
 • 5

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
... S S I 11 11 4 0 7 -7 Thứ 5, ngày 27 tháng năm 2008 Tiết 82 Số đối Phép trừ phân số a a + b b ữ= a = a = a b b b Phép trừ phân số a) Quy tc : (SGK/32) a c a c = + ữ b d b d b) Vớ d : ... tháng năm 2008 Tiết 82 Phép trừ phân số Số đối nh ngha : Hai s gi l i nu tng ca chỳng bng a a Kớ hiu : S i ca phõn s l Ta cú : a a + ( ) = b b a = a = a b b b Phép trừ phân số tc : Quy a c a c ... phộp cng phõn s c khụng ? Thc hin phộp tr : Thứ 5, ngày 27 tháng năm 2008 Tiết 82 Số đối Ta núi : Phép trừ phân số 3 + =0 5 2 + =0 3 ?2 (SGK/32) Ta núi : l s i ca phõn s 2 s i l ca phõn s 5 3...
 • 16
 • 463
 • 2

Phép trừ trong phạm vi 4

Phép trừ trong phạm vi 4
... 4- 1=3 3+1 =4 4-1=3 4- 3=1 2+2 =4 4-2=2 4- 2=2 Bài 1: Tính 4 1= 3+1= 3–1= 4 3= 2–1= 4 1= Bài 2: Tính - 2 - - - Bài 3: Vi t phép tính thích hợp: - = ...
 • 7
 • 279
 • 0

Phép trừ

Phép trừ
... toán Bài : Phép trừ * Những kiến thức cần ghi nhớ: a - b số trừ số bị trừ a a - ( b = - a + = c ) = = c Hiệu a - b - c a - c - b 06/06/13 Th hai ngày tháng năm 2005 Môn : toán Bài : Phép trừ * Bài ... năm 2005 Môn : toán Bài : Phép trừ * Bài : tính thử lại c) - 8,243 3,659 4,584 Thử lại 4,584 + 3,659 8,243 06/06/13 Th hai ngày tháng năm 2005 Môn : toán Bài : Phép trừ Bài ( tr 188 ) : Tìm x ... b) X + 0,24 = 3,12 - X = ( tự làm vào ) 06/06/13 Th hai ngày tháng năm 2005 Môn : toán Bài : Phép trừ Bài số ( tr 188 ) Tính cách khác nhau: C1) 6899 - ( 2800 + 99 ) = 6899 - 2899 = 4000 C3)...
 • 7
 • 139
 • 0

Phép trừ phân thức

Phép trừ phân thức
... Hoạt động : Củng cố : Gv : Cho HS làm 29, 31(SGK) trang 50 Hướng dẫn nhà : - n quy tắc trừ phân thức đại số - Làm tập :trong SGK : 30,32 / trang 50 ; SBT :24,25 / trang 20,21 ...
 • 2
 • 193
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập