Một trục tia số

Một chục, tia số

Một chục, tia số
... tháng 10 năm 2008 Toán Một chục Tia số Khoanh vào chục vật 10 đơn vị = 1chục Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục Điền số vào vạch tia số 010 Tieỏt hoùc keỏt ... Một chục Tia số Có 10 Có 1chục Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số Có 10 que tính Có 1chục que tính 10 đơn vị = 1chục Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia ... ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục Tia số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục 1.Vẽ thêm cho đủ chục...
 • 15
 • 306
 • 1

một chục- tia số (toán lóp 1)

một chục- tia số (toán lóp 1)
... tháng 10 năm 2008 Toán Một chục Tia số Khoanh vào chục vật 10 đơn vị = 1chục Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục Điền số vào vạch tia số 010 Tieỏt hoùc keỏt ... Một chục Tia số Có 10 Có 1chục Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số Có 10 que tính Có 1chục que tính 10 đơn vị = 1chục Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia ... ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục Tia số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục 1.Vẽ thêm cho đủ chục...
 • 15
 • 532
 • 7

Mot chuc - Tia so

Mot chuc - Tia so
... chục Tia số Có 10 Có 1chục Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số Có 10 que tính Có 1chục que tính 10 đơn vị = 1chục Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số ... 10 năm 2008 Toán Một chục Tia số Khoanh vào chục vật 10 đơn vị = 1chục Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục Điền số vào vạch tia số 010 Tieỏt hoùc keỏt ... tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục Tia số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục 1.Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn...
 • 15
 • 341
 • 0

Bài soạn MỘT CHỤC - TIA SỐ

Bài soạn MỘT CHỤC - TIA SỐ
... 2 3 6 6 6 7 7 7 Một chục Tia số 5 10 10 gọi chục Có 10 que tính 10 que tính gọi chục que tính Giới thiệu tia số Tia số 10 Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn: Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn: 10...
 • 34
 • 603
 • 0

Tài liệu Tóan 1 - TIẾT 72 : MỘT CHỤC. TIA SỐ ppt

Tài liệu Tóan 1 - TIẾT 72 : MỘT CHỤC. TIA SỐ ppt
... trả lời HS -GV hỏi : + 10 đơn vị gọi chục ? Ghi :1 0 dơn vị = chục +1 chục đơn vị? KL: Giới thiệu “ Tia số .(6’) GV vẽ tia số giới thiệu: Đây tia số Trên tia số có điểm gốc ( 1 chục 10 đơn vị” ... xem tranh, đếm số GV HD xem tranh trả lời câu hỏi:“Trên có nói số lượng qu : “Có mười cam.” cam?” GV nêu: 10 gọi chục HS đếm số que tính bó que HD HS: tính: 10 que tính” -GV hỏi :1 0 que tính gọi ... 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài.(1phút) HOẠT ĐỘNG CỦA HS 2HS nhắc lại đề bài:” Một chục .Tia số HOẠT ĐỘNG II: Giới thiệu một chục, tia số Giới thiệu “ Một chục”.(6’)...
 • 4
 • 424
 • 1

Tài liệu Gíao án toán lớp 1 - MỘT CHỤC – TIA SỐ doc

Tài liệu Gíao án toán lớp 1 - MỘT CHỤC – TIA SỐ doc
... que tính -Vài học sinh lặp lại -Học sinh đếm : 1, 2, 10 que tính - 10 que tính gọi chục que tính -Vài em lặp lại - 10 gọi chục -Vậy 10 đơn vị gọi chục ? -vài em lặp lại -Học sinh lặp lại -Giáo viên ... 10 đơn vị = chục -1 chục = đơn vị Hoạt động : Giới thiệu tia số chục = 10 đơn vị -Học sinh lặp lại kết luận Mt : Học sinh nhận biết tia số -Học sinh quan sát lắng nghe ghi nhớ -Giáo viên vẽ tia ... Giới thiệu chục Mt : học sinh xem tranh đếm số nói lượng -Học sinh đếm nêu : có 10 - Giáo viên nói : 10 cam gọi chục cam -Gọi học sinh đếm số que tính bó -Giáo viên hỏi : 10 que tính gọi chục que...
 • 4
 • 968
 • 6

Giáo án Toán lớp 1 - Một chục - Tia số pptx

Giáo án Toán lớp 1 - Một chục - Tia số pptx
... -Gọi học sinh đếm số que tính -Học sinh đếm : 1, 2, 10 bó que tính -Giáo viên hỏi : 10 que tính gọi chục que tính - 10 que tính gọi chục que tính -Vài em lặp lại -Vậy 10 đơn vị gọi chục ? - 10 ... gọi chục -vài em lặp lại -Giáo viên ghi : 10 đơn vị = chục -Học sinh lặp lại -1 chục = đơn vị chục = 10 đơn vị -Học sinh lặp lại kết luận Hoạt động : Giới thiệu tia số Mt : Học sinh nhận biết tia ... tia số -Giáo viên vẽ tia số – giới thiệu với học sinh : tia số tia số có điểm -Học sinh quan sát lắng nghe gốc ( Được ghi số ) , Các điểm ( vạch ) ghi nhớ cách ghi số ; điểm ( vạch ) ghi số theo...
 • 4
 • 232
 • 0

Giáo án toán lớp 1 - MỘT CHỤC, TIA SỐ pptx

Giáo án toán lớp 1 - MỘT CHỤC, TIA SỐ pptx
... rời - 11 gồm chục đơn vị - Có tất que tính - Mười - 10 que tính que tính 11 que tính GV: Ghi bảng, HD học sinh cách đọc HS: Phân tích cấu tạo số 11 b) Giới thiệu số 12 : GV: Lưu ý cách viết số 11 ( ... - Nói 10 que tính gọi chục HS: Nhắc lại b) Giới thiệu tia số: 0 ,1, 2, 3, 4, , 6, 7, 8, 9, 10 , GV: Vẽ tia số giới thiệu: - Điểm gốc Nghỉ giải lao - Các điểm cách tia số c) Thực hành ... Lưu ý cách viết số 11 ( số 11 có chữ số - 12 gồm chục đơn vị viết liền nhau) - Mười hai HS: Nhắc lại Nghỉ giải lao GV: Giới thiệu tương tự số 11 c) Thực hành Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống...
 • 6
 • 168
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : MỘT CHỤC – TIA SỐ pdf

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : MỘT CHỤC – TIA SỐ pdf
... lại -Giáo viên ghi : 10 đơn vị = chục -Học sinh lặp lại -1 chục = đơn vị chục = 10 đơn vị -Học sinh lặp lại kết Hoạt động : Giới thiệu tia số luận Mt : Học sinh nhận biết tia số -Giáo viên vẽ tia ... sinh đếm số que tính -Học sinh đếm : 1, 2, 10 que bó tính -Giáo viên hỏi : 10 que tính gọi - 10 que tính gọi chục que tính chục que tính -Vài em lặp lại -Vậy 10 đơn vị gọi chục ? - 10 gọi chục -vài ... 3 Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN TG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu chục Mt : học sinh xem tranh đếm số nói lượng -Học sinh đếm nêu : 10 - Giáo viên nói : 10 cam gọi chục...
 • 5
 • 270
 • 0

bài giảng toán 1 một chục tia số

bài giảng toán 1 một chục tia số
... 2 014 Toán Một chục Tia số 101chục Thứ sáu ngày 03 tháng năm 2 014 Toán Một chục Tia số 10 que tính Có 1chục que tính 10 đơn vị = 1chục Thứ sáu ngày 03 tháng năm 2 014 Toán Một chục Tia ... 03 tháng năm 2 014 Toán Một chục Tia số Khoanh vào chục vật 10 đơn vị = 1chục Thứ sáu ngày 03 tháng năm 2 014 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục Điền số vào dới vạch tia số 010 ... năm 2 014 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục Tia số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 Thứ sáu ngày 03 tháng năm 2 014 Toán Một chục Tia số 10 đơn vị = 1chục 1. Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn Thực hành Thứ...
 • 15
 • 145
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 – một chục – tia số docx

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 – một chục – tia số docx
... vẽ tia số giới thiệu : Đây tia số * Học sinh thảo luận nhóm Giao nhiệm vụ : Quan sát tia số ghi lại dấu hiệu tia số theo Phiếu học nhóm sau : + Tia số số ? + Các vạch tia số chia ? + Các số tia ... ( ?) 10 đơn vị hay gọi chục ? ( ?) Vậy chục đơn vị ? * GV kết luận Chuyển tiếp HĐ : Giới thiệu “ Tia số MT : Biết tia số Đọc nhận biết số tia số PP: Quan sát Thảo luận ĐDDH : Tia số bảng ... hành Luyện tập MT : Củng cố số 10 chục Biết ghi số tia số PP : Thực hành Luyện tập ĐDDH : Vở tập trang Hoạt động cá nhân HS làm tập (VBT): Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn Bài : Điền số vào...
 • 3
 • 348
 • 6

bài giảng toán 1 chương 3 bài 4 một chục. tia số

bài giảng toán 1 chương 3 bài 4 một chục. tia số
... TOÁN: Bài cũ: 1. Đọc tên điểm đoạn thẳng A B Q P C M D N TOÁN: • Có 10 • Có 10 que tính • Có chục • Có chục que tính 10 đơn vị = chục 10 TOÁN: Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn: TOÁN: Khoanh ... 10 TOÁN: Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn: TOÁN: Khoanh vào chục vật ( theo mẫu): TOÁN: 3. Điền số vào vạch tia số: 10 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!...
 • 7
 • 225
 • 0

Bài giảng Một chục - Tia số Toán 1

Bài giảng Một chục - Tia số Toán 1
... ngày 19 tháng 12 năm 2 014 toán Một chục- Tia số 10 chục Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2 014 toán Một chục- tia số 10 que tính Có chục que tính 10 đơn vị =1 chục Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 ... sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2 014 toán Số Một chục- Tia Khoanh vào chục vật 10 đơn vị= chục Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2 014 toán số Một chục- tia 10 đơn vị =1 chục Điền số vào vạch tia số 0………………………………………… 10 ... tháng 12 năm 2 014 toán Một chục- Tia số 10 đơn vị =1 chục Tia số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2 014 toán Một chcu5 tia số 10 đơn vị= chục 1. Vẽ thêm cho đủ chục chấm tròn...
 • 14
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Toán tử tuyến tính trong không gian Hilbert (LV tốt nghiệp)thuyet trinh đồ án nông thôn mớiĐặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ số Procalcitonin của bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng tại Bệnh viện Bạch Mai (FULL TEXT)Bài giảng sinh học 8 tiết 20 bài 19Bài giảng địa lý bài 9Lựa chọn, xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hoá học cho học sinh (chương nhóm oxi hoá học 10 nâng cao)Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ số Procalcitonin của bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng tại Bệnh viện Bạch MaiNhận xét điều trị nang lạc nội mạc tử cung buồng trứng bằng phẫu thuật tại bệnh viện Phụ sản Trung ương404TGp natural dark aniVận dụng tư tưởng hồ chí minh về dân vận trong việc thực hiện quy chế dân chủ xã yang reh, huyện krông bôngBộ đề thi trắc nghiệm tin học dành cho các bạn ôn thi chứng chỉ tin học văn phòngsổ tay thiết kế đường ô tô tập 1 phần 2loét dạ dày tá tràngCác mẫu CV xin việc tiêu biếu cho các ngành nghề nv kinh doanh kế toán nhân sự và CV cơ bản cho SV mới ra trườngNghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu ttĐáp án môn văn thi THPT quốc gia năm 2017Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn sinh họcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sửNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn vật lýNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập