TOÁN LỚP 1: MỘT CHỤC - TIA SỐ

1 965 0
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:26

Trêng TiÓu häc TriÖu Trung KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n líp 1 Bµi MỘT CHỤC – TIA SỐ Trang 99 Các hoạt động Hoạt động cụ thể I/Bài cũ : MT : Củng cố cấu tạo số trong phạm vi 10 So sánh các số trong PV 10 (?) Trong các số 6;4;8;2;10 Số nào là số lớn nhất ? Số nào là số phạm vi 10 So sánh các số trong PV 10 (?) Trong các số 6;4;8;2;10 Số nào là số lớn nhất ? Số nào là số bé nhất ? ( ?) Tìm số đứng trước số 7 ; số đứng sau số 7. * Gọi 1 số học sinh đếm xuôi từ 0-10 và ngược lại. II/Bài mới : Giới thiệu bài GVgiới thiệu ngắn gọn. 1.HĐ1 : Giới thiệu « Một chục » MT : Nhận biết được 10 đơn vị hay còn gọi là 1 chục. PP : Đàm thoại. ĐDDH : + Tranh cây trong SGK trang 99 (phóng to ) +Tranh vẽ 10 que tính. Hoạt động cả lớp : Bước 1 : GV treo tranh cây, quả (Trang 99) ( ?) Trên cây có mấy quả ? (10 quả) GV nêu : 10 quả còn gọi là một chục quả. ( ?) Vậy trên cây có mấy quả ? (1 chục quả ). Bước 2 : Yêu cầu HS lấy ra 10 que tính. ( ?) 10 que tính hay còn gọi là mấy que tính ? ( ?) 10 đơn vị hay còn gọi là mấy chục ? ( ?) Vậy 1 chục bằng mấy đơn vị ? * GV kết luận - Chuyển tiếp. HĐ 2 : Giới thiệu “ Tia số” MT : Biết được tia số. Đọc và nhận biết các số trên tia số. PP: Quan sát - Thảo luận ĐDDH : Tia số trên bảng. Phiếu học nhóm GV vẽ tia số rồi giới thiệu : Đây là tia số * Học sinh thảo luận nhóm 4 Giao nhiệm vụ : Quan sát tia số và ghi lại các dấu hiệu của tia số theo Phiếu học nhóm sau : + Tia số được bắt đầu từ số mấy ? + Các vạch trên tia số được chia như thế nào ? + Các số trên tia số được ghi theo thứ tự nào ? + Đầu tia số được đánh dấu gì ? Các nhóm thảo luận, ghi kết quả vào phiếu. GV theo dõi, gợi ý thêm * Hoạt động cả lớp : Đại diện từng nhóm nêu dấu hiệu của tia số (Mỗi nhóm chỉ nêu 1 dấu hiệu-không trùng nhóm khác GV kết luận. H Đ3 : Thực hành - Luyện tập MT : Củng cố về số 10 và 1 chục Biết ghi số trên tia số PP : Thực hành - Luyện tập ĐDDH : Vở bài tập trang Hoạt động cá nhân. HS làm bài tập 1 (VBT): Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn. Bài 3 : Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số. GV theo dõi, gợi ý thêm. GV chấm khoảng 10 em. HĐ 4: Củng cố: Trò chơi “nhốt gà vịt vào chuồng” PP : Trò chơi ĐDDH : 2 cặp tranh gà, vịt, mỗi tranh từ 14 – 16 con Luật chơi : Cử 4 nhóm 4 bạn, tay cầm bút màu. Khi có lệnh “Mưa rồi, nhốt gà, (vịt) vào chuồng, mỗi chuồng nhốt 1 chục con. HS dùng bút khoanh đúng 10 con lại. HS nào khoanh đúng, nhanh – GV tuyên dương. GV nhận xét tiết học, dăn HS chuẩn bị bài sau. Trương Quốc Tấn Tháng 8 năm 2008 . các số 6;4;8;2;10 Số nào là số lớn nhất ? Số nào là số bé nhất ? ( ?) Tìm số đứng trước số 7 ; số đứng sau số 7. * Gọi 1 số học sinh đếm xuôi từ 0-1 0 và. ?) Vậy 1 chục bằng mấy đơn vị ? * GV kết luận - Chuyển tiếp. HĐ 2 : Giới thiệu “ Tia số MT : Biết được tia số. Đọc và nhận biết các số trên tia số. PP:
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN LỚP 1: MỘT CHỤC - TIA SỐ, TOÁN LỚP 1: MỘT CHỤC - TIA SỐ, TOÁN LỚP 1: MỘT CHỤC - TIA SỐ

Bình luận về tài liệu toan-lop-1-mot-chuc-tia-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP