TOÁN LỚP 1: MỘT CHỤC - TIA SỐ

Larry Page
Larry Page(11560 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 902
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:26

Mô tả: Trêng TiÓu häc TriÖu Trung KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n líp 1 Bµi MỘT CHỤC – TIA SỐ Trang 99 Các hoạt động Hoạt động cụ thể I/Bài cũ : MT : Củng cố cấu tạo số trong phạm vi 10 So sánh các số trong PV 10 (?) Trong các số 6;4;8;2;10 Số nào là số lớn nhất ? Số nào là số bé nhất ? ( ?) Tìm số đứng trước số 7 ; số đứng sau số 7. * Gọi 1 số học sinh đếm xuôi từ 0-10 và ngược lại. II/Bài mới : Giới thiệu bài GVgiới thiệu ngắn gọn. 1.HĐ1 : Giới thiệu « Một chục » MT : Nhận biết được 10 đơn vị hay còn gọi là 1 chục. PP : Đàm thoại. ĐDDH : + Tranh cây trong SGK trang 99 (phóng to ) +Tranh vẽ 10 que tính. Hoạt động cả lớp : Bước 1 : GV treo tranh cây, quả (Trang 99) ( ?) Trên cây có mấy quả ? (10 quả) GV nêu : 10 quả còn gọi là một chục quả. ( ?) Vậy trên cây có mấy quả ? (1 chục quả ). Bước 2 : Yêu cầu HS lấy ra 10 que tính. ( ?) 10 que tính hay còn gọi là mấy que tính ? ( ?) 10 đơn vị hay còn gọi là mấy chục ? ( ?) Vậy 1 chục bằng mấy đơn vị ? * GV kết luận - Chuyển tiếp. HĐ 2 : Giới thiệu “ Tia số” MT : Biết được tia số. Đọc và nhận biết các số trên tia số. PP: Quan sát - Thảo luận ĐDDH : Tia số trên bảng. Phiếu học nhóm GV vẽ tia số rồi giới thiệu : Đây là tia số * Học sinh thảo luận nhóm 4 Giao nhiệm vụ : Quan sát tia số và ghi lại các dấu hiệu của tia số theo Phiếu học nhóm sau : + Tia số được bắt đầu từ số mấy ? + Các vạch trên tia số được chia như thế nào ? + Các số trên tia số được ghi theo thứ tự nào ? + Đầu tia số được đánh dấu gì ? Các nhóm thảo luận, ghi kết quả vào phiếu. GV theo dõi, gợi ý thêm * Hoạt động cả lớp : Đại diện từng nhóm nêu dấu hiệu của tia số (Mỗi nhóm chỉ nêu 1 dấu hiệu-không trùng nhóm khác GV kết luận. H Đ3 : Thực hành - Luyện tập MT : Củng cố về số 10 và 1 chục Biết ghi số trên tia số PP : Thực hành - Luyện tập ĐDDH : Vở bài tập trang Hoạt động cá nhân. HS làm bài tập 1 (VBT): Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn. Bài 3 : Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số. GV theo dõi, gợi ý thêm. GV chấm khoảng 10 em. HĐ 4: Củng cố: Trò chơi “nhốt gà vịt vào chuồng” PP : Trò chơi ĐDDH : 2 cặp tranh gà, vịt, mỗi tranh từ 14 – 16 con Luật chơi : Cử 4 nhóm 4 bạn, tay cầm bút màu. Khi có lệnh “Mưa rồi, nhốt gà, (vịt) vào chuồng, mỗi chuồng nhốt 1 chục con. HS dùng bút khoanh đúng 10 con lại. HS nào khoanh đúng, nhanh – GV tuyên dương. GV nhận xét tiết học, dăn HS chuẩn bị bài sau. Trương Quốc Tấn Tháng 8 năm 2008 . các số 6;4;8;2;10 Số nào là số lớn nhất ? Số nào là số bé nhất ? ( ?) Tìm số đứng trước số 7 ; số đứng sau số 7. * Gọi 1 số học sinh đếm xuôi từ 0-1 0 và. ?) Vậy 1 chục bằng mấy đơn vị ? * GV kết luận - Chuyển tiếp. HĐ 2 : Giới thiệu “ Tia số MT : Biết được tia số. Đọc và nhận biết các số trên tia số. PP:

— Xem thêm —

Xem thêm: TOÁN LỚP 1: MỘT CHỤC - TIA SỐ, TOÁN LỚP 1: MỘT CHỤC - TIA SỐ, TOÁN LỚP 1: MỘT CHỤC - TIA SỐ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu toan-lop-1-mot-chuc-tia-so

Đăng ký

Generate time = 0.197412014008 s. Memory usage = 18.42 MB