Ảnh hưởng của gia vị, chế độ sấy và hoá chất bảo quản đến chất lượng sản phẩm khô cá tra tẩm gia vị chế biến từ vụn cá

khảo sát ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt điều kiện bảo quản đến sự biến đổi vi sinh vật trong sản phẩm nước dứa

khảo sát ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt và điều kiện bảo quản đến sự biến đổi vi sinh vật trong sản phẩm nước dứa
... s tiêu di t vi sinh v t c th dN = −KT N n dt Trong ó: N : lư ng vi sinh v t s n ph m sau th i gian t t : th i gian x nhi t K : h s v n t c tiêu di t vi sinh v t tuỳ theo lo i vi sinh v t tính ... lư ng vitamin C V i nh ng trên, vi c “kh o sát nh hư ng c a trình x nhi t i u ki n b o qu n n s thay i m t s vi sinh v t s n ph m nư c d a” c th c hi n v i m c tiêu: - - - Kh o sát ng ... d ng trình x nhi t n s bi n i ch t lư ng s n ph m theo th i gian b o qu n (trong ó có c s bi n i vi sinh v t) Nh m ki m soát s hi n di n c a vi sinh v t s n ph m nư c d a vi c “Kh o sát nh...
 • 71
 • 152
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA GIA VỊ, CHẾ Độ SẤY HOÁ CHẤT BẢO QUẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KHÔ TRA TẨM GIA VỊ CHẾ BIẾN TỪ VỤN

ẢNH HƯỞNG CỦA GIA VỊ, CHẾ Độ SẤY VÀ HOÁ CHẤT BẢO QUẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KHÔ CÁ TRA TẨM GIA VỊ CHẾ BIẾN TỪ VỤN CÁ
... cho sản phẩm đạt mùi vị tốt Khảo sát chế độ sấy đế tìm nhiệt độ thòi gian sấy phù hợp đối vói khô tra tẩm gia vị dạng miếng Khảo sát ảnh hưởng hóa chất đến thòi gian bảo quản chất lượng sản phẩm ... tâm trao đổi kinh nghiệm suốt khoảng thời gian vừa qua TÓM TẮT Đe tài “Anh hưởng gia vị, chế độ sẩy hóa chất bảo quản đến chat lượng sản phấm khô tra gia vị chế biến từ vụn ” nhằm tạo sản ... đây, vói đề tựa “Anh hưỏng gia vị, chế độ sấy hóa chất bảo quản đến chất lượng sản phấm khô tra gia vị chế biến từ vụn ”, sinh viên NGUYỄN PHAN PHƯƠNG THẢO thực báo cáo, Hội đồng chấm luận...
 • 48
 • 291
 • 0

Đánh Giá Nguồn Than Bùn Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Phân Bón Chế Biến Từ Than Bùn Đến Sinh Trưởng, Năng Suất Lúa Tại Lào Cai

Đánh Giá Nguồn Than Bùn Và Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Phân Bón Chế Biến Từ Than Bùn Đến Sinh Trưởng, Năng Suất Lúa Tại Lào Cai
... chung Đánh giá nguồn than bùn nghiên cứu ảnh hưởng phân bón chế biến từ nguồn than bùn tự nhiên đến sinh trưởng, suất lúa Lào Cai nhằm tạo nguồn phân bón hữu chỗ, góp phần giải khó khăn phân bón ... Bảng 4.11: Ảnh hưởng phân bón từ than bùn đến khả đẻ nhánh lúa lix Bảng 4.12: Ảnh hưởng phân bón từ than bùn đến chiều cao lúa lxii Bảng 4.13: Ảnh hưởng phân bón từ than bùn đến suất ... hiệu nguồn hữu sẵn có, nhằm phát huy lợi địa phương, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá nguồn than bùn nghiên cứu ảnh hưởng phân bón chế biến từ than bùn đến sinh trưởng, suất lúa Lào Cai ...
 • 89
 • 5
 • 0

ảnh hưởng của công tác chế biến gỗ đến giá thành sản phẩm

ảnh hưởng của công tác chế biến gỗ đến giá thành sản phẩm
... chế biến gỗ xưởng sơ chế tinh chế công ty cổ phần chế biến gỗ cao daklak để thấy ảnh hưởng trình chế biến gỗ đến giá thành sản phẩm - Tìm mối quan hệ công tác chế biến gỗ giá thành sản phẩm công ... biến gỗ công ty cổ phần chế biến gỗ cao su daklak - Giá thành loại sản phẩm qua năm công ty cổ phần chế biến gỗ cao su daklak - Mối quan hệ công tác chế biến gỗ đến công tác hạ giá thành công ... chế tác động xấu đến giá thành sản phẩm công ty Do em chọn đề tài Nghiên cứu lần thực tập tổng hợp Ảnh hưởng công tác chế biến gỗ đến giá thành sản phẩm Công ty cổ phần chế biến gỗ cao su Daklak...
 • 68
 • 166
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của nguồn đạm, nồng độ đạm nồng độ sodium chloride đến sự tăng sinh khối vi tảo spirulina sp.

khảo sát ảnh hưởng của nguồn đạm, nồng độ đạm và nồng độ sodium chloride đến sự tăng sinh khối vi tảo spirulina sp.
... 2008) 2.2.3 Sinh sn Vi khun lam khụng cú sinh sn hu tớnh ch cú sinh sn sinh dng v sinh sn vụ tớnh bng bo t - Sinh sn sinh dng: i vi VKL sng n c sinh sn bng cỏch phõn chia t bo lm ụi, i vi VKL n ... 23 Hỡnh 11 Sinh vi to Spirulina sp sau ngy nuụi 23 Hỡnh 12 Quỏ trỡnh phỏt trin sinh vi to Spirulina sp vi cỏc nng m khỏc sau ngy 24 Hỡnh 13 Sinh vi to Spirulina sp nuụi ... urea/l t sinh 0,137g/50ml Nng mui NaCl thớch hp cho s tng sinh vi to Spirulina sp l 0,5g/l, t sinh 0,1533g/50ml, T khúa: ngun m, nng mui, sinh khi, Spirulina sp., urea i Chuyờn ngnh Cụng ngh sinh...
 • 51
 • 95
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của nguồn đạm, nồng độ đạm nồng độ sodium chloride đến sự tăng sinh khối vi tảo spirulina sp.

khảo sát ảnh hưởng của nguồn đạm, nồng độ đạm và nồng độ sodium chloride đến sự tăng sinh khối vi tảo spirulina sp.
... 2008) 2.2.3 Sinh sn Vi khun lam khụng cú sinh sn hu tớnh ch cú sinh sn sinh dng v sinh sn vụ tớnh bng bo t - Sinh sn sinh dng: i vi VKL sng n c sinh sn bng cỏch phõn chia t bo lm ụi, i vi VKL n ... 23 Hỡnh 11 Sinh vi to Spirulina sp sau ngy nuụi 23 Hỡnh 12 Quỏ trỡnh phỏt trin sinh vi to Spirulina sp vi cỏc nng m khỏc sau ngy 24 Hỡnh 13 Sinh vi to Spirulina sp nuụi ... urea/l t sinh 0,137g/50ml Nng mui NaCl thớch hp cho s tng sinh vi to Spirulina sp l 0,5g/l, t sinh 0,1533g/50ml, T khúa: ngun m, nng mui, sinh khi, Spirulina sp., urea i Chuyờn ngnh Cụng ngh sinh...
 • 51
 • 71
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp chế biến đến tác dụng sinh học của vị thuốc đại hoàng

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp chế biến đến tác dụng sinh học của vị thuốc đại hoàng
... hoá phương pháp chế biến Chính vậy, đề tài ’ Nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp chê biến đến tác dụng sinh học vị thuốc Đại hoàng tiến hành với mục tiêu sau: - Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến ... tương đương với DL cháy 25 2.2.3 - Nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp chế biến đến tác dụng sinh học Đại hoàng Tác dụng sinh học Đại hoàng thử với mẫu nghiên cứu gồm: DL sống (ĐHS), DL sấy 140° ... Có ba phương pháp chế biến thuốc cổ truyền: hoả chế, thuỷ chế, thuỷ hoả chế kết hợp Trong khuôn khổ khoá luận, tập trung nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp hoả chế đến tác dụng sinh học vị thuốc...
 • 44
 • 89
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập