Thử lâm sàng huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất (traja kaouthia antivenom)

Chế tạo huyết thanh kháng nọc rắn ppt

Chế tạo huyết thanh kháng nọc rắn ppt
... công loại huyết kháng nọc rắn, tương ứng với tổng số loài rắn độc nguy hiểm thường xuyên gây tai nạn cho người dân, huyết kháng nọc rắn hổ mang (Atra), hổ đất (N.kaouthia), ... cứu sống 3.000 bệnh nhân bị rắn độc cắn Tuy nhiên, số lượng chất lượng huyết hạn chế, cần phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị Huyết kháng nọc lần bác sỹ A Calmette tìm ... kháng nọc lần bác sỹ A Calmette tìm từ năm 1991 Sài Gòn, đến trở thành thuốc điều trị bệnh nhân bị rắn độc cắn hiệu nhất, phổ biến khắp toàn cầu ...
 • 5
 • 246
 • 2

Đã có huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia ppsx

Đã có huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia ppsx
... kháng nọc rắn cạp nia Việt Nam chế tác Trước đó, hầu giới tự sản xuất huyết kháng nọc rắn, chưa huyết kháng nọc rắn cạp nia Từ ngày 5/5-2/6 Trung tâm chống độc năm bệnh nhân bị rắn cạp nia ... kháng nọc rắn khác nhau: huyết kháng nọc rắn hổ đất, huyết khánh nọc rắn choàm quạp huyết kháng nọc rắn cạp nia Huyết kháng nọc rắn hổ đất choàm quạp đợi Bộ Y tế phê duyệt đầy đủ sở để đưa vào ... huyết kháng nọc rắn cạp nia khoảng 200300.000 đồng Số lượng cần dùng tuỳ theo nhu cầu, độ nhiễm độc bệnh nhân Box Đến nay, TS Trịnh Xuân Kiếm chế tác thành công ba loại huyết kháng nọc rắn khác...
 • 5
 • 130
 • 0

Đã có huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia pptx

Đã có huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia pptx
... kháng nọc rắn cạp nia Việt Nam chế tác Trước đó, hầu giới tự sản xuất huyết kháng nọc rắn, chưa huyết kháng nọc rắn cạp nia Từ ngày 5/5-2/6 Trung tâm chống độc năm bệnh nhân bị rắn cạp nia ... kháng nọc rắn khác nhau: huyết kháng nọc rắn hổ đất, huyết khánh nọc rắn choàm quạp huyết kháng nọc rắn cạp nia Huyết kháng nọc rắn hổ đất choàm quạp đợi Bộ Y tế phê duyệt đầy đủ sở để đưa vào ... huyết kháng nọc rắn cạp nia khoảng 200300.000 đồng Số lượng cần dùng tuỳ theo nhu cầu, độ nhiễm độc bệnh nhân Box Đến nay, TS Trịnh Xuân Kiếm chế tác thành công ba loại huyết kháng nọc rắn khác...
 • 5
 • 169
 • 0

một số nhận xét điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn

một số nhận xét điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn
... Chí Minh Từ năm 2000 Khoa Chống độc BV Bạch Mai bắt đầu dùng HTKNR cho số BN bị rắn hổ cắn Mục tiêu nghiên cứu - Sử dụng HTKNR đặc hiệu điều trị BN bị rắn hổ cắn khám tỉ mỉ LS & XN - TR, phân ... Tổng số 14 17 19 31 14 * Nhận xét: Tuổi lao động ( 20 50 ) chiếm 54 BN ( 69,23 % ) Nghề nghiệp: Nuôi rắn : 46 (58,90 %) Làm ruộng : 18 ( 23,00%) : (10,25 %) HS, SV *Nhận xét: BN bị rắn hổ cắn ... chọn bệnh nhân: BN bị rắn hổ cắn vào Khoa CĐ từ 11/2000 đến 11/2001 BN xác định loại rắn cắn dựa vào: - Trực tiếp quan sát rắn BN mang đến - Người nuôi rắn chuyên nghiệp thống nhận định 2.ThĂm khám...
 • 24
 • 464
 • 4

nghiên cứu cải tiến quy trình gây miễn dịch ngựa để sản xuất huyết thanh thô kháng nọc rắn hổ đất

nghiên cứu cải tiến quy trình gây miễn dịch ngựa để sản xuất huyết thanh thô kháng nọc rắn hổ đất
... tiêu nghiên cứu:  Hoàn thiện, cải tiến quy trình miễn dịch ngựa sản xuất huyết thô kháng nọc rắn hổ đất để sản xuất huyết tinh chế có chất lượng hiệu tốt  Đề xuất phác đồ tiêm miễn dịch cho ngựa ... huyết kháng nọc rắn hổ đất nâng cao chất lượng số lượng đồng thời giảm giá thành Vì thực đề tài : Nghiên cứu cải tiến quy trình gây miễn dịch ngựa để sản xuất huyết thô kháng nọc rắn hổ đất Mục ... nọc rắn hổ đất rắn lục tre Tuy nhiên, huyết kháng nọc rắn hổ đất sản xuất chưa tối ưu chất lượng Vì vậy, Viện Vắc Xin nghiên cứu áp dụng quy trình miễn dịch để cải tiến phương pháp sản xuất huyết...
 • 60
 • 178
 • 0

nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm bản tóm tắt tiếng anh
... that species, leading to nia mention solid waistband, accounting for 35.8% of their poisonous copperhead snakes Elapidae in Vietnam, the poisonous snakes have extremely strong toxicity, causing ... BC+BM antivenom Bottle 500 ml 650 Polyvalent antivenom F(ab’)2 Vial ml 650 130 3.1.4.3 Determination of purity of Polyvalent antivenom F(ab’)2 Table 3:17: Quantification of protein, albumin, ... generated antivenom Table 3:13: Precipitation amount of F (ab') obtained target Parcel The filtrate is F(ab’)2 precipitation has F (ab ') (ml) obtained (gam) Parcel 2900 210 Parcel 5140 395 Total 8040...
 • 34
 • 177
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm

tóm tắt luận án nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm
... hồng cầu - Tinh chế HTKN-RCN đa giá F(ab’)2, xác định mức độ tinh sản phẩm 2.2.3.2 Đánh giá chất lượng HTKN-RCN phòng thí nghiệm: - Kiểm định sở, đánh giá tính an toàn hiệu lực chế phẩm - Kiểm định ... định lượng albumin lượng nhỏ 2,8% Điều cho thấy F(ab’)2 chiếm tỷ lệ cao gần tuyệt đối) 3.2 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM HTKN-RCN ĐA GIÁ F(ab’)2 TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM: 3.2.1 Kiểm định chất lượng ... dung nghiên cứu: 2.2.3.1 Nghiên cứu sản xuất HTKN-RCN đa giá F(ab’)2 - Chế tạo KN nọc rắn cạp nia đa giá giảm độc lực 8 - Gây mẫn cảm ngựa, theo dõi hình thành KT đặc hiệu - Lấy máu, thu huyết tương, ...
 • 31
 • 435
 • 0

Nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm
... tiêu đề tài: (1) Nghiên cứu sản xuất HTKN-RCN đa giá F(ab’)2 từ huyết tương ngựa đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam (Dược điển Việt Nam) (2) Đánh giá chất lượng chế phẩm phòng thí nghiệm Ý nghĩa đề ... dung nghiên cứu: 2.2.3.1 Nghiên cứu sản xuất HTKN-RCN đa giá F(ab’)2 - Chế tạo KN nọc rắn cạp nia đa giá giảm độc lực - Gây mẫn cảm ngựa, theo dõi hình thành KT đặc hiệu - Lấy máu, thu huyết tương, ... định lượng albumin lượng nhỏ 14 2,8% Điều cho thấy F(ab’)2 chiếm tỷ lệ cao gần tuyệt đối) 3.2 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM HTKN-RCN ĐA GIÁ F(ab’)2 TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM: 3.2.1 Kiểm định chất lượng...
 • 24
 • 86
 • 1

Nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm
... đánh giá chất lƣợng chế phẩm phòng thí nghiệm thực hiện, nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu sản xuất HTKN-RCN đa giá F(ab’)2 từ huyết tương ngựa, đạt Tiêu chuẩn Quốc gia Đánh giá chất lượng chế phẩm ... máu, thu huyết tương, truyền trả khối hồng cầu - Tinh chế HTKN-RCN đa giá F(ab’)2, xác định độ tinh sản phẩm 2.2.3.2 Đánh giá chất lượng chế phẩm phòng thí nghiệm - Kiểm định sở, đánh giá tính ... Ba loại rắn “khúc đen, khúc trắng” gặp Việt Nam A: Rắn cạp nia bắc B: Rắn cạp nia nam C: Rắn khoang sông Hồng 2.2.4.2 Chế tạo kháng nguyên nọc rắn cạp nia đa giá giảm độc lực: - Chế tạo kháng nguyên...
 • 129
 • 115
 • 1

Báo cáo y học: "ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN BỊ RẮN HỔ CHÚA CẮN VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG HUYẾT THANH KHÁNG NỌC" pot

Báo cáo y học:
... Chy mỏu vt cn 79 (100%) 42 (100%) Hoi t 79 (100%) 42 (100%) tiêunghiên cứu V trớ vt cn - Ngún tay - Bn tay - Cng tay - Tay phi - Tay trỏi - Phn ln BN b rn h chỳa cn vo tay, tay trỏi nhiu hn tay ... therapy was discovered 100 years ago 1st International Congress on Envenomations 1995, pp.3-12 The conference on venomous snakes and treatment of snakebite victims Choray hospital Ho Chi Minh City ... hn cho phộp ca quc t Tài liệu tham khảo B Hng Thu Mt s nhn xột v suy hụ hp cp BN rn c cn (1991 - 1993) Tp Y hc thc hnh S chuyờn san 1994, tr.14-15 Trnh Xuõn Kim Venomous snakes of medical importance...
 • 5
 • 187
 • 0

nghiên cứu thử nghiệm tạo huyết thanh kháng đa độc tố hai loại rắn hổ đất (naja kaouthia) và hổ chúa (ocpgs.tsphiophagus hannah) trên thỏ

nghiên cứu thử nghiệm tạo huyết thanh kháng đa độc tố hai loại rắn hổ đất (naja kaouthia) và hổ chúa (ocpgs.tsphiophagus hannah) trên thỏ
... tài: Nghiên cứu chế t o huy t kháng đa độc tố hai loại rắn hổ đất & hổ chúa thỏ CHƯƠNG II : N I DUNG NGHIÊN C U 2.1 Xác đ nh đ c l c c a n c r n h đ t (Naja kaouthia) h chúa (Ophigophagus hannah) ... 9/2009 Đề tài: Nghiên cứu chế t o huy t kháng đa độc tố hai loại rắn hổ đất & hổ chúa thỏ acid tương đ ng cao (28) Vì th , chúng tơi d đ nh th c hi n nghiên c u qui trình t o huy t đa giá kháng đ c ... Đề tài: Nghiên cứu chế t o huy t kháng đa độc tố hai loại rắn hổ đất & hổ chúa thỏ CHƯƠNG III: V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 Phương pháp xác đ nh đ c l c c a n c r n h đ t h chúa: 3.1.1...
 • 59
 • 131
 • 0

Thử nghiệm sản xuất kháng huyết thanh kháng vi khuẩn E. coli

Thử nghiệm sản xuất kháng huyết thanh kháng vi khuẩn E. coli
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E coli Giáo vi n hƣớng dẫn: Sinh vi n thực hiện: TS NGUYỄN NGỌC HẢI PGS TSKH NGUYỄN LÊ ... vi c chẩn đoán bệnh miễn dịch học chăn nuôi ít, áp dụng cho số bệnh Xuất phát từ yêu cầu thực tế vào nghiên cứu đề tài Thử nghiệm sản xuất kháng huyết kháng vi khuẩn E coli để phục vụ cho vi c ... TÓM TẮT NGUYỄN VÂN ANH, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 “THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E coli Hội đồng hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải PGS TSKH Nguyễn Lê Trang...
 • 64
 • 525
 • 3

THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli

THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E coli Giáo vi n hƣớng dẫn: Sinh vi n thực hiện: TS NGUYỄN NGỌC HẢI PGS TSKH NGUYỄN LÊ ... vi c chẩn đoán bệnh miễn dịch học chăn nuôi ít, áp dụng cho số bệnh Xuất phát từ yêu cầu thực tế vào nghiên cứu đề tài Thử nghiệm sản xuất kháng huyết kháng vi khuẩn E coli để phục vụ cho vi c ... TÓM TẮT NGUYỄN VÂN ANH, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 “THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E coli Hội đồng hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải PGS TSKH Nguyễn Lê Trang...
 • 64
 • 211
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 7 potx

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 7 potx
... tất chủng E coli Kháng thể tạo có số kháng thể đặc hiệu cho tất chủng E coli vi c định tính kháng thể kháng chủng E coli không xác Chủng O139:K82 (H28) chủng K88+ (E68) thuộc nhóm E coli gây bệnh ... số yếu tố kháng nguyên giống Do dùng chủng E68 để hấp phụ huyết loại kháng thể chung cho E68 H28 nên huyết lại kháng thể đặc hiệu cho H28 Vì vi c thực phản ứng ngƣng kết với kháng huyết hấp phụ ... dịch vi khuẩn S aureus nghiên cứu 1:4 với nồng độ S aureus 1014 tế bào/ ml 4.2.4 Xử lí tăng độ đặc hiệu kháng huyết Khi đƣa kháng nguyên vào thể kích thích thể tạo kháng thể chống lại định kháng...
 • 9
 • 139
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 6 pps

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 6 pps
... chủng vi khuẩn E coli E68 để KHT lại kháng thể đặc hiệu cho H28 KHT đƣợc hấp phụ với vi khuẩn E coli E68, sau định hiệu giá kháng thể phản ứng ngƣng kết chậm ống nghiệm thu đƣợc kết nhƣ sau: Bảng ... hiệu giá kháng thể ngƣng kết kháng huyết thỏ thỏ Thỏ Lấy máu Lần Huyết Lần Huyết Lần Ghi ch : Huyết KHT thẩm tích KHT thẩm tích KHT thẩm tích Thỏ Thỏ Trung bình 1/ 160 0 1/ 960 1/ 160 0 1/480 1/ 160 0 1/720 ... phát đƣợc kháng thể ngƣng kết sau mũi tiêm mẫn cảm với kháng huyết không xử lí cho kết (-) 4.1.4 Xử lí tăng độ đặc hiệu kháng huyết Do kháng nguyên sử dụng nguyên tế bào vi khuẩn E coli có kháng...
 • 9
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bước 3 huyết thanh kháng nọc rắnhuyết thanh kháng nọc rắnhuyết thanh kháng nọc rắn htknrhuyết thanh kháng độc rắn lục tređăng ký thử lâm sàngcách kháng nọc rắn cạp niacận lâm sàng huyết họclâm sàng huyết học pgs trần văn bélâm sàng huyết học trần văn bénghiên cứu biến đổi lâm sàng huyết động trước và sau phẫu thuật thay van hai lá bằng van cơ học loại saint jude mastertạo kháng thể kháng độc tố thần kinh trong nọc rắn hổ mang chúa ophiophagus hannahđặc điểm người đến tiêm phòng dại và huyết thanh kháng dại tại việt namcác tác nhân làm  k huyết thanh trong điều trịtác dụng của nọc rắn hổ mangrắn hổ đất chữa ung thưĐề thi thử THPT QG 2017 môn Vật Lý trường Chuyên ĐH Sư Phạm Hà NộiSKKN Rèn luyện kĩ năng biểu đồ cho học sinh miền núiMột số biện pháp nâng cao giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức trường Tiểu họcSKKN Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổiĐồ Án Thiết Kế Thi Công Đập Bê Tông Trọng LựcNghiên cứu hoạt tính ức chế enzym α glucosidase của một số cây thuốc ở an giang và thành phần các hoạt chất của thân cây núc nác oroxylum indicum (l ) kurzĐồ án tốt nghiệp Thiết kế hồ chứa ĐH3Khóa luận hoàn thiện quy trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASCđề cương sơ bộ khóa luận tốt nghiệp đề tài: HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CAM SÀNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BẠCH XA HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANGỨng dụng mô hình CAPM và Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi để kinh doanh chứng khoán trên thị trường Việt NamNghiên cứu xác định hàm lượng canxi trong huyết thanh phục vụ chuẩn đoán bệnh còi xương ở trẻ emĐề cương ôn thi học sinh giỏi lớp 12ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT thi tuyển công chức vị trí tài nguyên nước, khoảng sản năm 2016Bộ đề thi thử THPT QG 2017 môn sinh học giải chi tiết 1 chuyên đh khoa hoc tư nhiênĐề cương ôn tập thi công chức ngành công thương vị trí QUẢN lý THƯƠNG mại năm 2016Đề cương chi tiết ôn tập thi công chức vị trí quản lý thể thao ngành VH thể thao, du lịch năm 2016Đề cương chi tiết ôn thi công chức ngành công thương vị trí quản lý thị trường năm 2016Đề cương chi tiết ôn thi công chức vị trí quản lý đất đai năm 2016ĐỀ CƯƠNG ôn CÔNG CHỨC môn NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2016Tài liệu ôn tập môn ngữ văn 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập