Phân tích Protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều

Phân tích protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều.docx

Phân tích protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều.docx
... 2.2.4 Phân tích protein kỹ thuật điện di biến tính (SDS-PAGE) 18 2.2.5 Phân tách protein bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều (2-DE) .19 2.2.6 Thủy phân protein gel enzym trypsin 20 2.2.7 Phân ... băng protein 2.2.5 Phân tách protein bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều (2-DE) 2-DE kỹ thuật phân tách protein dựa khác điểm đẳng điện khối lượng phân tử gel polyacrylamide Ở chiều điện di thứ ... hiệu nhằm phân tích hệ protein huyết bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều 2-DE Strip có kích thước dải pH khác Kết điện di 2-DE thành công tạo điều kiện cho việc nhận dạng protein bền nhiệt khối...
 • 49
 • 719
 • 9

Phân tích protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều

Phân tích protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều
... 2.2.4 Phân tích protein kỹ thuật điện di biến tính (SDS-PAGE) .18 2.2.5 Phân tách protein bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều (2-DE) .19 2.2.6 Thủy phân protein gel enzym trypsin .20 2.2.7 Phân ... băng protein 2.2.5 Phân tách protein bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều (2-DE) 2-DE kỹ thuật phân tách protein dựa khác điểm đẳng điện khối lượng phân tử gel polyacrylamide Ở chiều điện di thứ ... phương pháp điện di hai chiều 2-DE khảo sát số điều kiện thực nghiệm có liên quan để thực đề tài Phân tích protein huyết bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều với mục tiêu thu nhận, phân tách...
 • 51
 • 405
 • 1

THANH LỌC HAI GIỐNG LÚA MÙA CHỦ LỰC MỘT BỤI LÙN (ORYZA SATIVA) VÀ CHÍN TÈO (ORYZA SATIVA) CỦA CÁC TỈNH BẠC LIÊU, KIÊN GIANG VÀ CÀ MAU BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI SDS-PAGE PROTEIN potx

THANH LỌC HAI GIỐNG LÚA MÙA CHỦ LỰC MỘT BỤI LÙN (ORYZA SATIVA) VÀ CHÍN TÈO (ORYZA SATIVA) CỦA CÁC TỈNH BẠC LIÊU, KIÊN GIANG VÀ CÀ MAU BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI SDS-PAGE PROTEIN potx
... Bụi Lùn TT Mẫu giống thu thập Một Bụi Lùn Bạc Liêu Một Bụi Lùn Bạc Liêu Một Bụi Lùn Mau Một Bụi Lùn Mau Một Bụi Lùn Kiên Giang Một Bụi Lùn Kiên Giang Tên dòng /giống Một Bụi Lùn Một Bụi Lùn ... Thanh lọc hai giống lúa mùa chủ lực Một Bụi Lùn Chín Tèo ba tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang Mau kỹ thuật Điện Di SDS-PAGE protein ” đề xuất thực Mục tiêu: Thanh lọc thành công hai giống lúa mùa Một Bụi ... Tèo Mau Chín Tèo Mau Chín Tèo Kiên Giang Chín Tèo Kiên Giang Chín Tèo Bạc Liêu Chín Tèo Bạc Liêu Tên dòng /giống Chín tèo Chín tèo Chín tèo Chín tèo Chín tèo Chín tèo Chín tèo Tổng số ô/dòng...
 • 11
 • 126
 • 0

xác định dấu phân tử protein tương quan đến mùi thơm của các dòng, giống lúa thơm bằng kỹ thuật điện di protein sds-page

xác định dấu phân tử protein tương quan đến mùi thơm của các dòng, giống lúa thơm bằng kỹ thuật điện di protein sds-page
... m mùi thơm b ng cách n u cơm, i n di protein thành ph n albumin, i n di protein t ng s K t qu qua ph i n di protein thành ph n Albumin, ã xác nh c băng protein tương quan v i mùi thơm c a lúa, ... VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C C N THƠ -oOo- Quan Th Ái Liên XÁC NH D U PHÂN T QUAN PROTEIN TƯƠNG N MÙI THƠM C A CÁC DÒNG, GI NG LÚA THƠM B NG K THU T I N DI PROTEIN SDS-PAGE Trung tâm Học liệu ĐH Cần ... thơm lúa không thơm nghi ng protein thành ph n albumin có protein tương quan n mùi thơm (Lê Nguy t Ánh, 2005) tài ng d ng kĩ thu t i n di protein SDS-PAGE protein tương quan nh n mùi thơm nh m t...
 • 47
 • 247
 • 1

Khảo sát các phương pháp xử lý mẫu phân tích thủy ngân trong thủy sản bằng kỹ thuật HG – AAS

Khảo sát các phương pháp xử lý mẫu phân tích thủy ngân trong thủy sản bằng kỹ thuật HG – AAS
... đề tài Khảo sát phương pháp xử mẫu phân tích thủy ngân thủy sản kỹ thuật HG AAS (Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry)” thực với mong muốn tìm phương pháp xử mẫu phù hợp, ... HG AAS Phương pháp vô hóa ướt với hệ dung môi: HNO3+H2SO4+V2O5 xử dàn Kjeldahl hoàn lưu thích hợp cho kỹ thuật phân tích thủy ngân thủy sản hệ thống HG AAS đề xuất phương pháp xử mẫu ... Giai đoạn xử mẫu Mẫu thủy sản phải cắt nhỏ ra, cân lượng mẫu thích hợp sau đem xử mẫu theo phương pháp tối ưu tìm phần thí nghiệm khảo sát Giai đoạn phân tích thủy ngân máy HG - AAS Kết nối...
 • 48
 • 406
 • 0

luận văn tốt nghiệp kỹ sư khoa học cây trồng chuyên ngành công nghệ giống cây trồng chọn dòng thuần giống đậu bắp địa phương bằng kỹ thuật điện di protein sds - page

luận văn tốt nghiệp kỹ sư khoa học cây trồng chuyên ngành công nghệ giống cây trồng chọn dòng thuần giống đậu bắp địa phương bằng kỹ thuật điện di protein sds - page
... TRỌNG TÍN, 2012 Chọn dòng giống đậu bắp địa phương kỹ thuật điện di protein SDS- PAGE Luận văn tốt nghiệp Kỹ Khoa học trồng Chuyên ngành Công nghệ giống trồng, trường đại học Cần Thơ Cán ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC CÂY TRỒNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG Tên đề tài: CHỌN DÒNG THUẦN GIỐNG ĐẬU BẮP ĐỊA PHƯƠNG BẰNG ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN DI TRUYỀN GIỐNG NÔNG NGHIỆP Luận văn tốt nghiệp Kỹ ngành Khoa học trồng Chuyên ngành Công nghệ giống trồng với đề tài: CHỌN DÒNG...
 • 52
 • 221
 • 2

chọn dòng thuần giống đậu bắp nhật từ hạt của cây f1 bằng kỹ thuật điện di protein sds-page

chọn dòng thuần giống đậu bắp nhật từ hạt của cây f1 bằng kỹ thuật điện di protein sds-page
... HỌC CẦN THƠ  CHỌN DÒNG THUẦN GIỐNG ĐẬU BẮP NHẬT TỪ HẠT CỦA CÂY F1 BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI PROTEIN SDS-PAGE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC CÂY TRỒNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG SINH ... Đề tài Chọn dòng giống đậu bắp Nhật từ hạt F1 kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE thực nhằm mục tiêu chọn dòng giữ số đặc tính Để chọn dòng ta tiến hành trồng, chăm sóc, theo dõi cá thể chọn cá ... MÔN DI TRUYỀN GIỐNG NÔNG NGHIỆP Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Khoa học trồng – Chuyên ngành Công nghệ giống trồng với đề tài: CHỌN DÒNG THUẦN GIỐNG ĐẬU BẮP NHẬT TỪ HẠT CỦA CÂY F1 BẰNG KỸ THUẬT...
 • 57
 • 227
 • 0

nhận dạng cây con hữu tính trên giống xoài cát hòa lộc bằng kỹ thuật điện di protein sds-page ở huyện cái bè, tỉnh tiền giang

nhận dạng cây con hữu tính trên giống xoài cát hòa lộc bằng kỹ thuật điện di protein sds-page ở huyện cái bè, tỉnh tiền giang
... HỌC CẦN THƠ  NHẬN DẠNG CÂY CON HỮU TÍNH TRÊN GIỐNG XOÀI CÁT HÒA LỘC BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI PROTEIN SDS-PAGE HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC CÂY TRỒNG CHUYÊN ... giống trồng với đề tài: NHẬN DẠNG CÂY CON HỮU TÍNH TRÊN GIỐNG XOÀI CÁT HÒA LỘC BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI PROTEIN SDS-PAGE HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG Do sinh viên Huỳnh Hồng Di u thực Kính trình ... Phân biệt hữu tính xoài Cát Hòa Lộc kỹ thuật điện di protein SPS-PAGE huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nghiên cứu nhằm mục tiêu: Phân biệt hữu tính số mọc từ hạt đa phôi giống xoài Cát Hòa Lộc Mục...
 • 60
 • 223
 • 0

tuyển chọn dòng thuần từ chín dòng (giống) nàng thơm chợ đào bằng kỹ thuật điện di protein sds-page

tuyển chọn dòng thuần từ chín dòng (giống) nàng thơm chợ đào bằng kỹ thuật điện di protein sds-page
... ng Nàng Thơm Ch ðào ban ñ u (B môn Di truy n- Gi ng Nông Nghi p) gi ng không thơm làm ñ i ch ng (OM1490): Nàng Thơm Ch ðào dòng Nàng Thơm Ch ðào dòng 10 Nàng Thơm Ch ðào dòng Nàng Thơm Ch ðào dòng ... dòng Nàng Thơm Ch ðào dòng 11 Nàng Thơm Ch ðào dòng Nàng Thơm Ch ðào dòng 12 Nàng Thơm Ch ðào dòng Nàng Thơm Ch ðào dòng 13 Nàng Thơm Ch ðào dòng 10 Gi ng không thơm OM 1490 2.1.2 ð a ñi m nghiên ... o c a dòng Nàng Thơm Ch ðào 34 B ng 3.8 Hàm lư ng amylsoe c a dòng Nàng Thơm Ch ðào 38 B ng 3.9 Hàm lư ng protein c a dòng Nàng Thơm Ch ðào 35 B ng 3.10 ð tr h ñ b n th gel c a dòng Nàng Thơm...
 • 55
 • 207
 • 0

khảo sát sự biều hiện hệ protein của một số giống lúa kháng rầy ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp điện di hai chiều

khảo sát sự biều hiện hệ protein của một số giống lúa kháng rầy ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp điện di hai chiều
... tài Khảo sát biểu hệ protein số giống lúa kháng rầy ĐBSCL kỹ thuật điện di hai chiều sử dụng hai phương pháp điện di protein SDS PAGE 2-D (điện di hai chiều) để khảo sát di n protein kháng rầy, ... lượng protein trích tốt, thích hợp để tiếp tục điện di hai chiều Thí nghiệm 3: Kết điện di hai chiều protein giống lúa kháng rầy So với kết điện di SDS PAGE, sau điện di hai chiều, protein giống lúa ... mặt biểu protein thông tin loại protein cụ thể có liên quan đến phản ứng kháng rầy nâu lúa ỏi (Jena, 2010) 2.4 Phân tích protein kháng rầy phương pháp SDS PAGE điện di hai chiều Hệ protein cung...
 • 61
 • 84
 • 0

khảo sát sự biều hiện hệ protein của một số giống lúa kháng rầy ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp điện di hai chiều

khảo sát sự biều hiện hệ protein của một số giống lúa kháng rầy ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp điện di hai chiều
... tài Khảo sát biểu hệ protein số giống lúa kháng rầy ĐBSCL kỹ thuật điện di hai chiều sử dụng hai phương pháp điện di protein SDS PAGE 2-D (điện di hai chiều) để khảo sát di n protein kháng rầy, ... lượng protein trích tốt, thích hợp để tiếp tục điện di hai chiều Thí nghiệm 3: Kết điện di hai chiều protein giống lúa kháng rầy So với kết điện di SDS PAGE, sau điện di hai chiều, protein giống lúa ... mặt biểu protein thông tin loại protein cụ thể có liên quan đến phản ứng kháng rầy nâu lúa ỏi (Jena, 2010) 2.4 Phân tích protein kháng rầy phương pháp SDS PAGE điện di hai chiều Hệ protein cung...
 • 61
 • 85
 • 0

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp
... 4 Hướng dẫn nhà - n tập phương pháp phân tích thành nhân tử Làm tập : 52 ( SGK) , SBT : 34 , 35,36,37/trang ...
 • 2
 • 2,188
 • 18

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
... dụng Phân tích đa thức sau thành nhân tử b)Khi phân tích đa thức x2+4x-2xy- 4y+y2 thành nhân tử bạn Việt làm nh sau x2+4x-2xy-4y+y2 = ( x2 -2xy+y2) +(4x-4y) (nhóm hạng tử) = (x-y)2 +4(x-y) HĐT nhân ... phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số ) cách phối hợp nhiều phơng pháp Sử dụng phơng pháp Biết làm toán không khó toán với hệ số nguyên HS đợc rèn luyện t lô gíc , khả phân tích tổng hợp ... x biểu thức Biến đổi biểu thức dạng tích nhân tử Cho nhân tử tìm giái trị x tơng ứng Tất giá trị tìm đợc thoả mãn đẳng thức cho Đây dạng toán nhân tử chung, dạng đẳng thức , nhóm hạng tử đợc...
 • 5
 • 10,281
 • 16

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập