Xác định tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09032003 đến 30082003

Xác định tần suất HBsAg(+) các yếu tố liên quan trên mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003

Xác định tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003
... TỔNG QUÁT: Xác đònh tần suất HBsAg(+) số yếu tố liên quan mẹ mang thai tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003 2.2 MỤC TIÊU CHUYÊN BIỆT: Xác đònh tần suất HBsAg(+), Xác đònh tần suất HBeAg(+) ... risques élevés Luận Văn Tốt Nghiệp TÓM TẮT TÓM TẮT  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Xác đònh tần suất HBsAg(+) yếu tố liên quan mẹ mang thai tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003  PHƯƠNG PHÁP ... 62 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7.1 Tần suất HBsAg(+) mẹ mang thai .63 7.2 Tần suất HBeAg(+) mẹ mang thai HBsAg(+) 63 7.3 Các yếu tố liên quan 63 7.4 Đề xuất...
 • 99
 • 348
 • 2

Khảo sát tần suất HBsAg (+) các yếu tố liên quan trên mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003

Khảo sát tần suất HBsAg (+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003
... CHÍ MINH KHẢO SÁT TẦN SUẤT HBsAg (+) VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BÀ MẸ MANG THAI TẠI TỈNH BẠC LIÊU TỪ 09/03/2003 ĐẾN 30/08/2003 BẢO TR: HƯỚNG DẪN: BS NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯNG BS PHAN QUANG HIẾU ... LINH ĐỖ THỊ TUYẾT NGA KHẢO SÁT TẦN SUẤT HBsAg( +) VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BÀ MẸ MANG THAI TẠI TỈNH BẠC LIÊU Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết Bàn luận Kết luận đề xuất ... B mẹ mang thai  có kế hoạch phòng ngừa nhiễm VGSV B cho mẹ cho họ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác đònh tần suất HBsAg( +) số yếu tố liên quan mẹ mang thai tỉnh Bạc Liêu từ...
 • 42
 • 297
 • 0

Thực trạng nhiễm nấm candida âm đạo một số yếu tố liên quan trên phụ nữ mang thai tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa thành phố vĩnh long năm 2015

Thực trạng nhiễm nấm candida âm đạo và một số yếu tố liên quan trên phụ nữ mang thai tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa thành phố vĩnh long năm 2015
... “ Thực trạng nhiễm nấm Candida âm đạo số yếu tố liên quan phụ nữ mang thai khoa phụ sản bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long năm 2015 .MỤC TIÊU NGHIÊN cứu Xác định tỷ lệ viêm nhiễm âm đạo nấm ... nấm Candida phụ nữ mang thai đến khám khoa phụ sản bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long năm 2015 Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến viêm nhiễm âm đạo nấm Candida phụ nữ mang thai đến khám khoa phụ ... yếu tố liên quan phụ nữ mang thai khoa phụ sản bệnh viện đa khoa thành phổ Vĩnh Long năm 2015 với mục tiêu: xác định tỷ lệ viêm nhiễm âm đạo nấm phụ nữ mang thai đến khám BVĐKTP Vĩnh Long năm 2015...
 • 99
 • 231
 • 4

xác định một số type hpv các yếu tố liên quan trên các bệnh nhân ung thư cổ tử cung tại bệnh viện k trung ương

xác định một số type hpv và các yếu tố liên quan trên các bệnh nhân ung thư cổ tử cung tại bệnh viện k trung ương
... PAPILLOMA VIRUS CáC YếU Tố LIÊN QUAN TRÊN CáC BệNH NHÂN UNG THƯ Cổ Tử CUNG TạI BệNH VIệN K TRUNG ƯƠNG Chuyờn nghnh: Vi sinh vt Mó s: 60.72.68 CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS ... CáC BệNH NHÂN UNG THƯ Cổ Tử CUNG TạI BệNH VIệN K TRUNG ƯƠNG CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2013 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI =========== PHM TH TM NGHIÊN CứU XáC ĐịNH MộT Số TYPE HUMAN ... phng (K v ghi h tờn) (k v ghi h tờn) B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI =========== PHM TH TM NGHIÊN CứU XáC ĐịNH MộT Số TYPE HUMAN PAPILLOMA VIRUS CáC YếU Tố LIÊN QUAN TRÊN CáC BệNH NHÂN...
 • 40
 • 352
 • 0

XÁC ĐỊNH tỷ lệ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN các yếu tố LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN nằm điều TRỊ tại KHOAHỒI sức TÍCH cực – CHỐNG độc BỆNH VIỆN đa KHOA THỐNG NHẤT năm 2014

XÁC ĐỊNH tỷ lệ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN và các yếu tố LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN nằm điều TRỊ tại KHOAHỒI sức TÍCH cực – CHỐNG độc BỆNH VIỆN đa KHOA THỐNG NHẤT năm 2014
... Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN NẰM ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT ... yếu tố liên quan bệnh nhân nằm điều trị khoa Hồi sức tích cực Chống độc Bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất B MỤC TIÊU CỤ THỂ Xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện yếu tố nguy Xác định tác nhân thường ... bệnh nhân nằm điều trị Khoa Hồi sức tích cực - chống độc bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất năm 2014 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả dọc 435 bệnh nhân nhập viện vào khoa HSTCCĐ, Bệnh viện Đa Khoa...
 • 147
 • 247
 • 0

MốI QUAN Hệ GIữA NĂNG SUấT HạT CáC YếU Tố LIÊN QUAN CủA CáC DòNG LúA PHụC HồI PHấN TRONG ĐIềU KIệN BóN ĐạM THấP

MốI QUAN Hệ GIữA NĂNG SUấT HạT Và CáC YếU Tố LIÊN QUAN CủA CáC DòNG LúA PHụC HồI PHấN TRONG ĐIềU KIệN BóN ĐạM THấP
... lúa lai F1 có u lai cao sử dụng N góp phần giảm lợng phân bón cho lúa (Bùi Bá Bổng, 2002; Nguyễn Văn Hoan, 2006) Do vậy, việc đánh giá mối quan hệ suất v yếu tố liên quan dòng phục hồi phấn điều ... suất hạt dòng phục hồi phấn có tơng quan thuận với khối lợng chất khô tích luỹ ton hai mức phân đạm vụ xuân v vụ mùa mức đạm thấp, suất hạt có tơng quan thuận với hm lợng N 528 đòng hai vụ mức đạm ... không tơng quan vụ xuân (Hình 3) Năng suất hạt không tơng quan với số hạt/ bông hai mức N hai vụ Trong vụ xuân, suất hạt có tơng quan thuận với tỷ lệ hạt mức N1 (r = 0,75) nhng không tơng quan mức...
 • 8
 • 299
 • 0

Tài liệu Mối quan hệ giữa năng suất hạt các yêu tố liên quan của các dòng lúa phục hồi phấn trong điều kiện bón đạm thấp. docx

Tài liệu Mối quan hệ giữa năng suất hạt và các yêu tố liên quan của các dòng lúa phục hồi phấn trong điều kiện bón đạm thấp. docx
... lúa lai F1 có u lai cao sử dụng N góp phần giảm lợng phân bón cho lúa (Bùi Bá Bổng, 2002; Nguyễn Văn Hoan, 2006) Do vậy, việc đánh giá mối quan hệ suất v yếu tố liên quan dòng phục hồi phấn điều ... không tơng quan vụ xuân (Hình 3) Năng suất hạt không tơng quan với số hạt/ bông hai mức N hai vụ Trong vụ xuân, suất hạt có tơng quan thuận với tỷ lệ hạt mức N1 (r = 0,75) nhng không tơng quan mức ... suất hạt dòng phục hồi phấn có tơng quan thuận với khối lợng chất khô tích luỹ ton hai mức phân đạm vụ xuân v vụ mùa mức đạm thấp, suất hạt có tơng quan thuận với hm lợng N 528 đòng hai vụ mức đạm...
 • 8
 • 296
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Mối quan hệ giữa năng suất hạt các yếu tố liên quan của các dòng lúa phục hồi phấn trong điều kiện bón đạm thấp " doc

Tài liệu Báo cáo
... lúa lai F1 có u lai cao sử dụng N góp phần giảm lợng phân bón cho lúa (Bùi Bá Bổng, 2002; Nguyễn Văn Hoan, 2006) Do vậy, việc đánh giá mối quan hệ suất v yếu tố liên quan dòng phục hồi phấn điều ... suất hạt dòng phục hồi phấn có tơng quan thuận với khối lợng chất khô tích luỹ ton hai mức phân đạm vụ xuân v vụ mùa mức đạm thấp, suất hạt có tơng quan thuận với hm lợng N 528 đòng hai vụ mức đạm ... không tơng quan vụ xuân (Hình 3) Năng suất hạt không tơng quan với số hạt/ bông hai mức N hai vụ Trong vụ xuân, suất hạt có tơng quan thuận với tỷ lệ hạt mức N1 (r = 0,75) nhng không tơng quan mức...
 • 8
 • 276
 • 0

Báo cáo " Mối quan hệ giữa năng suất hạt các yếu tố liên quan của các dòng lúa phục hồi phấn trong điều kiện bón đạm thấp " doc

Báo cáo
... lúa lai F1 có u lai cao sử dụng N góp phần giảm lợng phân bón cho lúa (Bùi Bá Bổng, 2002; Nguyễn Văn Hoan, 2006) Do vậy, việc đánh giá mối quan hệ suất v yếu tố liên quan dòng phục hồi phấn điều ... suất hạt dòng phục hồi phấn có tơng quan thuận với khối lợng chất khô tích luỹ ton hai mức phân đạm vụ xuân v vụ mùa mức đạm thấp, suất hạt có tơng quan thuận với hm lợng N 528 đòng hai vụ mức đạm ... không tơng quan vụ xuân (Hình 3) Năng suất hạt không tơng quan với số hạt/ bông hai mức N hai vụ Trong vụ xuân, suất hạt có tơng quan thuận với tỷ lệ hạt mức N1 (r = 0,75) nhng không tơng quan mức...
 • 8
 • 232
 • 0

Tỉ lệ lưu hành Leptospira ở người các yếu tố liên quan trên địa bàn hai huyện Yên Định Như Thanh, Thanh Hóa, năm 2013

Tỉ lệ lưu hành Leptospira ở người và các yếu tố liên quan trên địa bàn hai huyện Yên Định và Như Thanh, Thanh Hóa, năm 2013
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TỈ LỆ LƯU HÀNH LEPTOSPIRA NGƯỜI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN HAI HUYỆN YÊN ĐỊNH VÀ NHƯ THANH, THANH HÓA, NĂM 2013 Luận văn ... ác đ nh t lệ lưu hành xoắn khuẩn Leptospira người yếu tố liên quan 2.1 ác đ nh t lệ lưu hành Leptospira cộng đồng dân cư độ tuổi 18-60 thuộc hai huyện Yên Đ nh Như Thanh, Thanh Hóa năm 2013 2.2 ... núi hai huyện Yên Đ nh Như Thanh yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho xoắn khuẩn Leptospira tồn lan truyền cộng đồng Với nh ng l trên, tiến hành nghiên cứu T lệ lưu hành Leptospira người yếu tố liên...
 • 107
 • 264
 • 1

Tỉ lệ bệnh da các yếu tố liên quan trên công nhân thu hoạch chế biến mủ cao su

Tỉ lệ bệnh da và các yếu tố liên quan trên công nhân thu hoạch và chế biến mủ cao su
... thấy công trình nghiên cứu công nhân làm công tác thu hoạch mủ cao su chế biến mủ cao su công ty cao su Vì tiến hành đề tài nghiên cứu "Tỉ lệ bệnh da yếu tố liên quan công nhân thu hoạch chế biến ... luận sau: Tỉ lệ mắc bệnh da Tỉ lệ mắc bệnh da công nhân thu hoạch chế biến mủ cao su Công ty Cao su Tây Ninh 66,33% Tỉ lệ bệnh da thường gặp theo thứ tự là: Bệnh da nhiễm trùng chiếm tỉ lệ cao 48,50% ... Tất công nhân thu hoạch chế biến mủ cao su Công ty Cao su Tây Ninh Dân số chọn mẫu: Tất công nhân thu hoạch chế biến mủ cao su Công ty Cao su Tây Ninh thời gian tháng 11-12/2007 Cở mẫu: Tỉ lệ...
 • 32
 • 356
 • 0

Nghiên cứu tình hình viêm nhiễm đường sinh dục dưới các yếu tố liên quan ở phụ nữ có chồng tại huyện nam giang, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu tình hình viêm nhiễm đường sinh dục dưới và các yếu tố liên quan ở phụ nữ có chồng tại huyện nam giang, tỉnh quảng nam
... viờm nhim ng sinh dc di ph n cú chng tui sinh ti huyn Nam Giang, 2/ Tỡm hiu mt s yu t hoỏ, xó hi, thúi quen sinh hot cú th liờn quan n s viờm nhim ng sinh dc di ph n trờn Chng TNG QUAN TI LIU ... t hng dn v kin thc v sinh ph n 3.3.4.S liờn quan gia viờm nhim sinh dc di v v sinh hng ngy Bng 3.13 S liờn quan gia viờm nhim ng sinh dc di v v sinh ph n hng ngy S ln v sinh ph n Mc bnh Khụng ... nhim ng sinh dc di nhng ngi cú s ln khỏc v vic thc hin v sinh b phn sinh dc hng ngy (p < 0.01) 26 S lng Biu 3.10 S liờn quan gia viờm nhim ng sinh dc di v v sinh ph n hng ngy 3.3.5.S liờn quan...
 • 38
 • 905
 • 21

Tìm hiểu tình hình các yếu tố liên quan bệnh U nang buồng trứng tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung Ương Huế

Tìm hiểu tình hình và các yếu tố liên quan bệnh U nang buồng trứng tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung Ương Huế
... Đánh giá tình hình u nang buồng trứng Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung Ương Huế Tìm hi u y u tố liên quan bệnh U nang buồng trứng Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung Ương Huế Chương TỔNG QUAN TÀI LI U 1.1 ... phương tiện tìm bệnh Xuất phát từ ý tưởng trên, chũng tiến hành nghiên c u đề tài: Tìm hi u tình hình y u tố liên quan bệnh U nang buồng trứng Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung Ương Huế Mục ti u ... 100,00 Qua khảo sát, nghiên c u 35 bệnh nhân UNBT Khoa sản Bệnh viện trung ương Huế, có nhận xét sau: 4.1 TÌNH HÌNH BỆNH U NANG BUỒNG TRỨNG Qua bảng 3.1, nghiên c u cho thấy, bệnh nhân bị UNBT vào...
 • 22
 • 312
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bệnh viêm amidan ở người lớn và các yếu tố liên quan tại tỉnh cà mautăng huyết áp và các yếu tố liên quanbáo cáo mô hình đánh giá tình trạng thừa cân béo phì và các yếu tố liên quan ở đô thimòn răng và các yếu tố liên quan nghiên cứu trên 150 sinh viênthực trạng và các yếu tố liên quan đến kiến thức thái độ thực hành phòng chống hiv aids của học sinh thpt huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa năm 2010luận văn thạc sĩ kiến thức thực hành và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại phòng khám bệnh viện lão khoa trung ươngnghien cuu ty le ung thu vu va cac yeu to lien quan o phu nunghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã đaknhau huyện bù đăng tỉnh bình phướctỷ lệ đái tháo đường trong thai kỳ và các yếu tố liên quan ở những thai phụ nguy cơ cao tại bệnh viện từ dũ thành phố hồ chí minhnghiên cứu tình hình bệnh tật và các yếu tố liên quan đến sức khỏe của người cao tuổi thị xã quảng trị tỉnh quảng trị năm 20092010viêm âm đạo và các yếu tố liên quan ppsxnghien cuu ve tinh hinh thuoc la va cac yeu to lien quan den can thiđề tài nghiêh cứu về tật khúc xạ và các yếu tố liên quanvà các yếu tố liên quankết quả về tình hình và các yếu tố liên quan của pemphigoidĐộ ổn định và tuổi thọ của thuốcThuyet minh FM 200 cho son bangMa trận RACI phân định trách nhiệm trong quản lý dự ánPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Biểu diễn mô hình 3D bằng kỹ thuật NURBS trong máy tính (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Giải pháp Marketingmix tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)DÒNG TIỀN dự án xây DỰNGhướng dẫn autocad 111111111111111111111111111111
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập