(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014

Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ năm 2001 đến năm 2014

Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ năm 2001 đến năm 2014
... ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 2.1 NHỮNG NHÂN TỐ KHÁCH QUAN 2.1.1 Khái niệm tập hợp lực lượng phong trào cộng sản Quốc tế Theo từ ... TRẠNG TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 3.1 Quan điểm, mục tiêu, nội dung phương thức tập hợp lực lượng phong trào cộng sản quốc tế 3.2 Một số hình thức tập ... CỘNG SẢN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 4.1 Một số nhận xét 4.2 Sự tham gia, đóng góp Đảng cộng sản Việt Nam trình tập hợp lực lượng phong trào cộng sản quốc tế KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH...
 • 91
 • 32
 • 0

LUẬN án TIẾNQUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH cơ cấu LAO ĐỘNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở VÙNG ĐỒNG BẰNG bắc bộ nước TA

LUẬN án TIẾN sĩ  QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH cơ cấu LAO ĐỘNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở VÙNG ĐỒNG BẰNG bắc bộ nước TA
... 2020 trở thành vấn đề kinh tế xúc Xuất phát từ thực tế đó, tác giả luận án định lựa chọn đề tài: "Quá trình chuyển dịch cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa vùng đồng Bắc Bộ nước ta" ... công trình sâu xem xét riêng vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động; giới hạn lại phạm vi nghiên cứu định, chưa có luận án Phó tiến hay Tiến sâu nghiên cứu vấn đề chuyển đổi cấu lao ... ngành, lao động lại chia thành ngành hẹp hơn, như: • Trong lao động nông nghiệp có: Lao động trồng trọt, lao động chăn nuôi • Lao động công nghiệp, xây dựng lại chia thành: Lao động tiểu thủ công nghiệp, ...
 • 211
 • 4
 • 0

LUẬN án TIẾNQUÁ TRÌNH đổi mới CÔNG tác GIÁO dục CHÍNH TRỊ TƯỞNG CHO cán bộ ĐẢNG VIÊN ở cơ sở TRONG CUỘC đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN hòa BÌNH

LUẬN án TIẾN sĩ  QUÁ TRÌNH đổi mới CÔNG tác GIÁO dục CHÍNH TRỊ tư TƯỞNG CHO cán bộ ĐẢNG VIÊN ở cơ sở TRONG CUỘC đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN hòa BÌNH
... lĩnh vực trị tưởng chủ yếu đấu tranh hai ý thức hệ tưởng: hệ tưởng giai cấp thống trị hệ tưởng giai cấp bị thống trị Vậy, hệ tưởng trình phát triển tưởng xã hội nhà tưởng giai ... GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VỚI VIỆC NÂNG CAO TÍNH TỰ GIÁC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CƠ SỞ ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG ... đối ng chủ yếu chịu tác động công tác tưởng Khi xem xét công tác tưởng trình tưởng, công tác tưởng có hình thái sau: công tác luận, công tác tuyên truyền, công tác cổ động Trong...
 • 218
 • 13
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí cho khu vực Hà Nội

tóm tắt luận án tiến sĩ đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí cho khu vực Hà Nội
... đánh giá tổng hợp chất lượng không khí 3.2.4.1 Ý nghĩa đồ tổng hợp chất lượng không khí Bản đồ chất lượng không khí tổng hợp tình trạng không khí khu vực khác thành phố mức chất lượng không khí ... cứu xây dựng đồ đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí cho thành phố Nội theo qui trình đề xuất TSP Luận án tiến hành phân hạng chất lượng môi trường không khí Nội theo cấp độ ... a) Đánh giá chất lượng môi trường không khí ảnh hưởng loại nguồn thải gây cho vực nội thành Nội theo kịch khác b) Nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không...
 • 24
 • 172
 • 0

luận án tiến sĩ tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải

luận án tiến sĩ tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải
... - Tổng công ty xây dựng Đường thủy; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 1; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 5; - Tổng công ... toán trách nhiệm tổng công ty xây dựng - Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải quản lý năm qua - Xác lập mô hình tổ chức kế toán trách ... đến tổ chức kế toán trách nhiệm + Thực trạng tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải quản lý Chương 3: Xác lập mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm...
 • 194
 • 943
 • 12

tóm tắt luận án tiến sĩ tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải

tóm tắt luận án tiến sĩ tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải
... trạng tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải Chương 3: Xác lập mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm cho Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận ... nghiên cứu luận án tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm TCT xây dựng - Phạm vi nghiên cứu luận án giới hạn tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận án nhằm ... TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHI PHỐI ĐẾN TỔ CHỨC KTTN 2.1.1 Tổng quan doanh nghiệp xây dựng...
 • 23
 • 219
 • 0

luận án tiến sĩ kỹ thuật thuật toán luyện khe trong quá trình luyện mạng nơron

luận án tiến sĩ kỹ thuật thuật toán luyện khe trong quá trình luyện mạng nơron
... rõ tính khe, trình cực tiểu hoá J(x) gặp khó khăn, độ -ớc định toán xấu Trong thực tế tính khe hàm mục tiêu thể đa dạng Độ khe đặc tr-ng độ dốc vách khe, độ rộng độ dốc lòng khe Lòng khe tạo ... đích mạng f=0.6*sin(u*pi)+0.3*sin(3*u*pi)+0.1*sin(5*u*pi); pause % Thiết kế mạng nơron % NEWFF tạo mạng nơron truyền thẳng % Tạo mạng nơron truyền thẳng có ba lớp: % Lớp nhập nơron ... net.trainparam.goal=0.00001; % Luyện mạng với kết xuất đầu vào u, kết xuất đích f net=train(net,u,f); pause % Khi kết thúc trình luyện mạng ta dùng đ-a mạng thuộc tính % ADAPT cho phép mạng nơron tự thích nghi...
 • 144
 • 174
 • 0

luận án tiến sĩ khoa học môi trường nghiên cứu mô phỏng tính biến động và quá trình lan truyền bụi PM10 trong môi trường không khí ở hà nội

luận án tiến sĩ khoa học môi trường nghiên cứu mô phỏng tính biến động và quá trình lan truyền bụi PM10 trong môi trường không khí ở hà nội
... trường không khí tự động cố định Nội; - Ứng dụng hình để lan truyền ô nhiễm bụi PM10 Nội Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: ô nhiễm bụi, hình lan truyền ô nhiễm nội, ... nghiên cứu - Nghiên cứu đặc tính biến động bụi PM10 môi trường không khí Nội; Thiết lập hình nội, ngoại suy bổ khuyết chuỗi số liệu PM10 theo thời gian cho trạm quan trắc chất lượng môi trường ... liệu không đồng bộ, rời rạc, ngắt quãng, thiếu tin cậy v.v Vì lẽ đó, tác giả lựa chọn hướng nghiên cứu với tên luận án: Nghiên cứu tính biến động trình lan truyền bụi PM10 môi trường không khí...
 • 25
 • 95
 • 0

LUẬN án TIẾN sĩ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG QUÁ TRÌNH hội NHẬP QUỐC tế của các CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

LUẬN án TIẾN sĩ  NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG QUÁ TRÌNH hội NHẬP QUỐC tế của các CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
... khả cạnh tranh trình hội nhập quốc tế ngành xi măng Việt Nam luận điểm vấn đề cạnh tranh hội nhập quốc tế, mối quan hệ đổi quản lý đến nâng cao sức cạnh tranh + Nêu kinh nghiệm nâng cao sức cạnh ... vào khả cạnh tranh hội nhập quốc tế ngành xi măng Việt Nam để đưa giải pháp góc độ đổi quản lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh hội nhập quốc tế ngành xi măng Việt Nam tới mà chủ yếu việc gia nhập ... tranh đối thủ cạnh tranh ngành xi măng Việt Nam tình hình thị trường xi măng quốc tế tương lai + Đề xuất giải pháp đổi quản lý mặt để nâng cao khả cạnh tranh trình hội nhập quốc tế ngành xi măng...
 • 224
 • 5
 • 0

LUẬN án TIẾN sĩ PHÁT TRIỂN làn NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở VÙNG VEN THỦ đô hà nội

LUẬN án TIẾN sĩ  PHÁT TRIỂN làn NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở VÙNG VEN THỦ đô hà nội
... làng nghề truyền thống vùng ven thủ đô Nội việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn Vùng ven thủ đô Nội nơi đất chật người đông, đất đai canh tác ngày thu hẹp trình đô ... ĐẤT NƯỚC 1.1 LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG NÔNG THÔN VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NÓ 1.1.1 Khái niệm làng nghề truyền thống ngành nghề truyền thống Trong trình phát triển lịch sử cho thấy, làng xã Việt ... làng nghề truyền thống hàng trăm năm lâu gốm Thổ Hà, Hương Canh, giấy dó Yên Sở số làng nghề khác đến chưa phục hồi 1.1.3 Đặc điểm làng nghề truyền thống vùng ven thủ đô Nội LNTT vùng ven...
 • 174
 • 47
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập