phun kali nitrate qua lá

ảnh hưởng của phun kali nitrate qua đến năng suấtvà phẩm chất trái quýt đường(citrus reticulatablanco) tại huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang

ảnh hưởng của phun kali nitrate qua lá đến năng suấtvà phẩm chất trái quýt đường(citrus reticulatablanco) tại huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang
... -oOo- LUẬN VĂN KỸ SƯ NÔNG HỌC ẢNH HƯỞNG CỦA PHUN KALI NITRATE QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (Citrus reticulata Blanco) TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn: ... nghiệp đính kèm với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHUN KALI NITRATE QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI QUÝT ĐƯỜNG ( Citrus reticulata Blanco) TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG Do sinh viên THẠCH ... văn đính kèm với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHUN KALI NITRATE QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI QUÝT ĐƯỜNG ( Citrus reticulata Blanco) TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG Do sinh viên THẠCH...
 • 57
 • 134
 • 0

ảnh hưởng của kali nitrate phun qua đến năng suất và phẩm chất nhãn xuồng cơm vàng (dimocarpus longan lour) tại xã phú hựu, huyện châu thành, tỉnh đồng tháp

ảnh hưởng của kali nitrate phun qua lá đến năng suất và phẩm chất nhãn xuồng cơm vàng (dimocarpus longan lour) tại xã phú hựu, huyện châu thành, tỉnh đồng tháp
... Trồng Trọt với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA KALI NITRATE PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG (Dimocarpus longan Lour) TẠI XÃ PHÖ HỰU, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP Do sinh viên ... tài Ảnh hưởng kali nitrate phun qua đến suất phẩm chất nhãn Xuồng Cơm Vàng (Dimocarpus longan Lour) Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp thực nhằm mục tiêu tìm số lần phun KNO3 qua sau ... Nguyên vi LÊ VĂN NGUYÊN 2012 Ảnh hƣởng kali nitrate phun qua đến suất phẩm chất nhãn Xuồng Cơm Vàng (Dimocarpus longan Lour) Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ” 37 trang Luận văn tốt...
 • 63
 • 137
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL VÀ CHLORATE KALI PHUN QUA ĐẾN SỰ RA HOA, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.) TẠI HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH ppt

ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL VÀ CHLORATE KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN SỰ RA HOA, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.) TẠI HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH ppt
... 2: Ảnh hưởng paclobutrazol chlorate kali phun qua đến tỷ lệ hoa măng cụt huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2010/2011 (P: PBZ; K: KClO3) 3.3 Ảnh hưởng paclobutrazol chlorate kali phun qua đến ... paclobutrazol chlorate kali phun qua đến thời gian hoa măng cụt huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2010/2011 (P: PBZ; K: KClO3) 3.2 Ảnh hưởng paclobutrazol chlorate kali phun qua đến tỷ lệ hoa Để hoa, mô ... Ảnh hưởng paclobutrazol chlorate kali phun qua đến tỷ lệ đậu trái măng cụt huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2010 – 2011 (P: PBZ; K: KClO3) Sự tương tác PBZ KClO3 ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu trái...
 • 8
 • 2,255
 • 5

ảnh hưởng của kali nitrat phun qua đến năng suất và phẩm chất nhãn xuồng cơm vàng (dimocarpus loganlour) tại xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp

ảnh hưởng của kali nitrat phun qua lá đến năng suất và phẩm chất nhãn xuồng cơm vàng (dimocarpus loganlour) tại xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp
... lần phun khác An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 3.2 Trọng lượng chùm trái nhãn Xuồng Cơm Vàng phun KNO3 với 26 lần phun khác An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 3.3 Năng suất ... (kg/cây) nhãn Xuồng Cơm Vàng phun KNO3 với 27 lần phun khác An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 3.4 Đường kính trái nhãn Xuồng Cơm Vàng phun KNO3 với 29 lần phun khác An Khánh, huyện Châu ... trái nhãn Xuồng Cơm 23 Vàng phun KNO3 với lần phun khác An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 3.6 Chiều cao (cm) trái nhãn Xuồng Cơm Vàng phun KNO3 với 28 lần phun khác An Khánh, huyện...
 • 70
 • 214
 • 0

ảnh hưởng của kali nitrat phun qua đến năng suất và phẩm chất nhãn xuồng cơm vàng (dimocarpus longan lour) tại xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp

ảnh hưởng của kali nitrat phun qua lá đến năng suất và phẩm chất nhãn xuồng cơm vàng (dimocarpus longan lour) tại xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp
... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- NGUYỄN HOÀNG DUY ẢNH HƯỞNG CỦA KALI NITRAT PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG (Dimocarpus Longan Lour) TẠI XÃ AN KHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ... Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 39 NGUYỄN HOÀNG DUY, 2012 Ảnh hưởng kali nitrat phun qua đến suất phẩm chất nhãn Xuồng Cơm Vàng (Dimocarpus Longan Lour) An Khánh huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp ... tài Ảnh hưởng kali nitrat phun qua đến suất phẩm chất nhãn Xuồng Cơm Vàng An Khánh huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp thực nhằm tìm lần phun KNO3 phù hợp cho nhãn Xuồng Cơm Vàng đất phù sa huyện...
 • 68
 • 141
 • 0

ảnh hưởng của các dạng dung dịch kali phun qua đến năng suất lúa om 2514 tại xã đông hòa, huyện an minh, tỉnh kiên giang vụ đông xuân năm - 2010

ảnh hưởng của các dạng dung dịch kali phun qua lá đến năng suất lúa om 2514 tại xã đông hòa, huyện an minh, tỉnh kiên giang vụ đông xuân năm - 2010
... đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐÔNG HÒA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN - 2010 Được tiến hành từ tháng 9 /2010 đến tháng ... Chuyên Ngành : TRỒNG TRỌT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐÔNG HÒA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM - 2010 Giáo viên hướng dẫn: ... luận văn tốt nghiệp đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG DUNG DỊCH KALI PHUN QUA LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA LÚA OM 2514 TẠI XÃ ĐÔNG HÒA, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN – 2010 Do sinh viên Nguyễn...
 • 59
 • 356
 • 5

ảnh hưởng của nồng độ calcium nitrate phun qua lên năng suất giống lúa mtl 560 trồng trong chậu vụ thu đông năm 2013

ảnh hưởng của nồng độ calcium nitrate phun qua lá lên năng suất giống lúa mtl 560 trồng trong chậu vụ thu đông năm 2013
...  NGUYỄN TRỌNG ÂN ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CALCIUM NITRATE PHUN QUA LÁ LÊN NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA MTL- 560 TRỒNG TRONG CHẬU VỤ THU ĐÔNG NĂM 2013 Luận văn tốt nghiệp Ngành: Nông Học ... nghiệp Kỹ sư ngành Nông học, với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CALCIUM NITRATE PHUN QUA LÁ LÊN NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA MTL- 560 TRỒNG TRONG CHẬU VỤ THU ĐÔNG NĂM 2013 Do sinh viên Nguyễn Trọng Ân thực ... nghiệp Kỹ sư ngành Nông học với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CALCIUM NITRATE PHUN QUA LÁ LÊN NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA MTL- 560 TRỒNG TRONG CHẬU VỤ THU ĐÔNG NĂM 2013 Do sinh viên Nguyễn Trọng Ân thực...
 • 44
 • 70
 • 0

ảnh hưởng của kali nitrate phun đến năng suất lúa om4900 trồng trong chậu vụ thu đông 2013

ảnh hưởng của kali nitrate phun lá đến năng suất lúa om4900 trồng trong chậu vụ thu đông 2013
... OM4900 trồng chậu, vụ Thu Đông 2013 Các thành phần suất lúa OM4900 trồng chậu, vụ Thu Đông 2013 Năng suất lý thuyết, suất thực tế suất thực tế tăng lúa OM4900 trồng chậu, vụ Thu Đông 2013 ix Trang ... để tăng suất 3.3.2 Năng suất Bảng 3.5 Năng suất lý thuyết, suất thực tế suất thực tế tăng lúa OM4900 trồng chậu vụ Thu Đông 2013 Năng suất (g /chậu) Nghiệm thức Lý thuyết Thực tế Năng suất thực ... luận văn tốt nghiệp chấp thu n luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Nông Học với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA KALI NITRATE PHUN LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA OM4900 TRỒNG TRONG CHẬU VỤ THU ĐÔNG 2013 Do sinh viên Liêu...
 • 53
 • 127
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM PHUN THIOUREA SAU KHI XỬ LÝ PACLOBUTRAZOL VÀ CHLORATE KALI TƯỚI QUA ĐẤT ĐẾN SỰ RA HOA, NĂNG SUẤT, VÀ PHẨM CHẤT MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.) TẠI HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH pdf

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM PHUN THIOUREA SAU KHI XỬ LÝ PACLOBUTRAZOL VÀ CHLORATE KALI TƯỚI QUA ĐẤT ĐẾN SỰ RA HOA, NĂNG SUẤT, VÀ PHẨM CHẤT MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.) TẠI HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH pdf
... Hình 4: Ảnh hưởng thời điểm phun thiourea sau xử paclobutrazol chlorate kali tưới qua đất đến số pH trái măng cụt huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh (P2: Tưới PBZ g a.i./m đường kính tán; K40: Tưới ... + T3 Hình 5: Ảnh hưởng thời điểm phun thiourea sau xử paclobutrazol chlorate kali tưới qua đất đến độ Brix trái măng cụt huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2010 – 2011 (P2: Tưới PBZ g a.i./m ... 6: Ảnh hưởng thời điểm phun thiourea sau xử paclobutrazol chlorate kali tưới qua đất đến tỷ lệ xì mủ trái bên trái măng cụt lần hoa huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh, mùa vụ 2010 – 2011 (P2: Tưới...
 • 11
 • 346
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp ảnh hưởng của phân urê và growmore 30 – 10 – 10, growmore 20 – 20 – 20 phun qua đến simh trưởng và năng suất cây rau muống

Báo cáo tốt nghiệp ảnh hưởng của phân urê và growmore 30 – 10 – 10, growmore 20 – 20 – 20 phun qua lá đến simh trưởng và năng suất cây rau muống
... bình rau Muống Trang 35 LÊ PHƯỚC NHÂM CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Trang 36 LÊ PHƯỚC NHÂM 4.1 KẾT LUẬN Qua kết thí nghiệm Ảnh hưởng phân urê Growmore 30 10 10, Growmore 20 20 20 phun qua đến ... VÀ CÁCH SỬ DỤNG CỦA GROW MORE 30 10 10 + TE VÀ GROW MORE 20 20 20 + TE Cty TNHH Đạt Nông nhập đóng gói phân phối 1.8.1 GROW MORE 30 10 10 + TE * Thành phần: N 30% , P2O5 10% , K2O 10% , ... sinh trưởng suất rau Muống trồng đất ta thấy: có NT2 sử dụng (Growmore 30 10 10) ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng suất (3,25 tân /100 0m 2 )cây rau Muống Có thể bổ sung phân qua thời kỳ sinh trưởng...
 • 37
 • 940
 • 0

khảo sát khả năng hạn chế bệnh cháy bìa lúa của ba loại dịch trích thực vật bằng phương pháp áo hạt kết hợp phun qua

khảo sát khả năng hạn chế bệnh cháy bìa lá lúa của ba loại dịch trích thực vật bằng phương pháp áo hạt kết hợp phun qua lá
... C V T Tên ñ tài: KH O SÁT KH NĂNG H N CH B NH CHÁY BÌA LÁ LÚA (Xanthomonas oryzae pv oryzae) C A BA LO I D CH TRÍCH TH C V T B NG PHƯƠNG PHÁP ÁO H T K T H P PHUN QUA LÁ Giáo viên hư ng d n: PGs.Ts ... Th c V t v i ñ tài KH O SÁT KH NĂNG H N CH B NH CHÁY BÌA LÁ LÚA (Xanthomonas oryzae pv oryzae) C A BA LO I D CH TRÍCH TH C V T B NG PHƯƠNG PHÁP ÁO H T K T H P PHUN QUA LÁ Do sinh viên Cao Th C ... nghi p v i ñ tài: “KH O SÁT KH NĂNG H N CH B NH CHÁY BÌA LÁ LÚA (Xanthomonas oryzae pv oryzae) C A BA LO I D CH TRÍCH TH C V T B NG PHƯƠNG PHÁP ÁO H T K T H P PHUN QUA LÁ” Do sinh viên Cao Th...
 • 39
 • 229
 • 0

ảnh hưởng của nồng độ paclobutrazol, gibberellic acid phun qua đến sự sinh trưởng và ra hoa của cây vạn thọ pháp (tagetes erecta)

ảnh hưởng của nồng độ paclobutrazol, gibberellic acid phun qua lá đến sự sinh trưởng và ra hoa của cây vạn thọ pháp (tagetes erecta)
... Ảnh hƣởng nồng độ Paclobutrazol Gibberellic acid phun qua đến thời gian xuất nụ chồi cấp 23 3.2 ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PACLOBUTRAZOL VÀ GIBBERELLIC ACID PHUN QUA LÁ ĐẾN SỰ RA HOA CỦA CÂY HOA VẠN ... đến hoa 23 ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PACLOBUTRAZOL VÀ 3.2 GIBBERELLIC ACID PHUN QUA LÁ ĐẾN SỰ RA HOA 24 CỦA CÂY HOA VẠN THỌ PHÁP 3.2.1 Ảnh hƣởng đến sinh trƣởng 24 3.2.2 Ảnh hƣởng đến hoa 26 CHƢƠNG ... VÀ THẢO LUẬN 20 ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PACLOBUTRAZOL VÀ 3.1 GIBBERELLIC ACID PHUN QUA LÁ ĐẾN SỰ SINH 20 TRƢỞNG CỦA CÂY HOA VẠN THỌ PHÁP 3.1.1 Ảnh hƣởng đến sinh trƣởng 20 3.1.2 Ảnh hƣởng đến hoa...
 • 62
 • 201
 • 1

Ảnh hưởng của phun chế phẩm điền mĩ và kali aba2 lên đến quang hợp và năng suất cây lạc (arachis hypogaea l )

Ảnh hưởng của phun chế phẩm điền mĩ và kali aba2 lên lá đến quang hợp và năng suất cây lạc (arachis hypogaea l )
... chế phẩm Điền Kali ABA2 đến diệp l c tổng số giống L c L1 4 Bảng 3.3 Ảnh hưởng chế phẩm Điền Kali ABA2 đến huỳnh quang ổn định F0 giống L c L1 4 Bảng 3.4 Ảnh hưởng chế phẩm Điền Kali ABA2 ... 3.2 Ảnh hưởng chế phẩm Điền Kali ABA2 đến diệp l c tổng số giống L c L1 4 Hình 3.3 Ảnh hưởng chế phẩm Điền Kali ABA2 đến huỳnh quang ổn định F0 giống L c L1 4 Hình 3.4 Ảnh hưởng chế phẩm Điền ... Điền Kali ABA2 đến huỳnh quang cực đại Fm giống L c L1 4 Hình 3.5 Ảnh hưởng chế phẩm Điền Kali ABA2 đến huỳnh quang biến đổi Fvm giống L c L1 4 Hình 3.6 Ảnh hưởng chế phẩm Điền Kali ABA2 đến...
 • 46
 • 52
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập