(Đề tài NCKH) Nghiên cứu ứng dụng thiết bị chẩn đoán G-SCAN để chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của xe TOYOTA INNOVA trước khi tiến hành sửa chữa

Nghiên cứu, ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển

Nghiên cứu, ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển
... đo dịch chuyn thường gặp máy công cụ vạn nay, phương pháp đo thiết bị điện tử từ có phân tích cụ thể để có lựa chọn hợp lý ứng dụng trực tiếp máy vạn cụ thể nhằm nâng cao độ xác dịch chuyển máy ... cam đoan Xuất phát từ thực tế với đề tài Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo điện tử cho máy công cụ vạn nhằm nâng cao độ xác dịch chuyển Từ nghiên cứu lý thuyết làm thực nghiệm, xin cam đoan ... thống đo, đo dịch chuyển thẳng đo dịch chuyển góc 2.2.1 Đo dịch chuyển thẳng Trên máy công cụ vạn chủ yếu sử dụng hệ thống đo chuyển vị theo nguyên tắc đo gián tiếp Các dịch chuyển thẳng bàn dao máy...
 • 87
 • 299
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển
... cam đoan Xuất phát từ thực tế với đề tài Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo điện tử cho máy công cụ vạn nhằm nâng cao độ xác dịch chuyển Từ nghiên cứu lý thuyết làm thực nghiệm, xin cam đoan ... đo dịch chuyn thường gặp máy công cụ vạn nay, phương pháp đo thiết bị điện tử từ có phân tích cụ thể để có lựa chọn hợp lý ứng dụng trực tiếp máy vạn cụ thể nhằm nâng cao độ xác dịch chuyển máy ... thống đo, đo dịch chuyển thẳng đo dịch chuyển góc 2.2.1 Đo dịch chuyển thẳng Trên máy công cụ vạn chủ yếu sử dụng hệ thống đo chuyển vị theo nguyên tắc đo gián tiếp Các dịch chuyển thẳng bàn dao máy...
 • 87
 • 218
 • 1

nghiên cứu ứng dụng tinh bột photphat làm phụ gia ổn định trạng thái của nectar xoài

nghiên cứu ứng dụng tinh bột photphat làm phụ gia ổn định trạng thái của nectar xoài
... đối chứng, chứng tỏ tinh bột photphat có khả ổn định trạng thái nectar xoài Đặc biệt, nồng độ 0,8 g/100ml nƣớc ΔOD bé chứng tỏ nồng độ hiệu ổn định tinh bột photphat tốt Khi nồng độ tinh bột photphat ... nectar xoài sau ngày khảo sát xuất hiện tƣợng phân lớp mức độ khác theo nồng độ tinh bột photphat Vì vậy, sử dụng tinh bột photphat để ổn định trạng thái mà cần kết hợp thêm chất phụ gia ổn định ... xoài cát Chu tƣơng đối phù hợp với số liệu đƣợc công bố tài liệu [2] 2.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng tinh bột photphat guar gum đến trạng thái ổn định nectar xoài: + Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ tinh...
 • 6
 • 203
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị tận dụng nhiệt khối thải sử dụng ống nhiệt trọng trường trong các lò dầu truyền nhiệt đốt than đá

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị tận dụng nhiệt khối thải sử dụng ống nhiệt trọng trường trong các lò dầu truyền nhiệt đốt than đá
... th p h n Tuy nhiên t than có nhi t khói th i cao (200oC - 400 oC), làm gi m hi u su t c-a lò, v y c n thi t ph i s d ng b t n d ng nhi t th i t' Lò d u truy n nhi t t than ghi c nh công ... tách b i khói u i m c a d u truy n nhi t t than gia nhi t cho không khí, d u truy n nhi t t than có nhi u u i m h n so v i h i: an toàn cao, ch th-y ng t t: Dùng d u truy n nhi t có ... b c-a d u truy n nhi t t than t ng thêm 1,26% Nh v y mu n t ng ∆ε ta có th gi m B ho#c lv ch n than có Qt th p Trong trình o thông s vân hành t i nhà máy FOCOCEV nh n th y ch t l ng than !...
 • 15
 • 207
 • 2

nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ thể 3d trong xây dựng bộ mẫu kỹ thuật chuẩn cho sản phẩm quần âu và sơ mi nam

nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ thể 3d trong xây dựng bộ mẫu kỹ thuật chuẩn cho sản phẩm quần âu và sơ mi nam
... cỏc bng c s dnh cho mt s sn phm may n gii Vỡ vy, ti ny tip tc m rng cỏc ng dng ny cho cỏc i tng l nam gii ngi Vit Nam, tng bc hon thin cỏc bng c s sn phm cho mi i tng dõn s Trong khuụn kh ti ... th 3D chớnh xỏc v t ng cú th s dng cụng nghip qun ỏo H thng ny o c ngi, hỡnh dỏng v th tớch theo nhiu cỏch khỏc cho mi b phn qun ỏo thm cú th cho phộp to trc tip nhng mu qun ỏo cho s liu 3D, ... trang cho ton b cỏn b, chin s quõn i cho kt qu tt Trong khuụn kh ti, chỳng tụi s tin hnh nghiờn cu xõy dng h thng kớch thc c th nam gii, t ú xõy dng b mu thit k sn phm qun õu v ỏo s mi nam trờn...
 • 115
 • 382
 • 2

Luận văn: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển potx

Luận văn: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển potx
... cam đoan Xuất phát từ thực tế với đề tài Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo điện tử cho máy công cụ vạn nhằm nâng cao độ xác dịch chuyển Từ nghiên cứu lý thuyết làm thực nghiệm, xin cam đoan ... đo dịch chuyn thường gặp máy công cụ vạn nay, phương pháp đo thiết bị điện tử từ có phân tích cụ thể để có lựa chọn hợp lý ứng dụng trực tiếp máy vạn cụ thể nhằm nâng cao độ xác dịch chuyển máy ... thống đo, đo dịch chuyển thẳng đo dịch chuyển góc 2.2.1 Đo dịch chuyển thẳng Trên máy công cụ vạn chủ yếu sử dụng hệ thống đo chuyển vị theo nguyên tắc đo gián tiếp Các dịch chuyển thẳng bàn dao máy...
 • 87
 • 171
 • 0

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu, ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu, ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng
... o cho vic ci tin lp t c cu o C in t cho mỏy Chơng II: dụng cụ đo hệ thống đo dịch chuyển khí máy vạn 2.1 Các dụng cụ đo dịch chuyển khí 2.1.1 Khái quát dụng cụ đo khí Dụng cụ đo khí dùng để đo ... 2.1.2.1 Dụng cụ đo kiểu trực tiếp a Dụng cụ đo chuyển vị thẳng - Dụng cụ đo kiểu thớc cặp Dụngc cụ đo kiểu thớc cặp loại dụng cụ đo, đo theo kiểu đo trực tiếp, tức bám sát vị trí cần đo hay biến ... cam đoan Xuất phát từ thực tế với đề tài Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo điện tử cho máy công cụ vạn nhằm nâng cao độ xác dịch chuyển Từ nghiên cứu lý thuyết làm thực nghiệm, xin cam đoan...
 • 90
 • 165
 • 0

nghiên cứu ứng dụng thiết bị tiêu năng phụ cho công trình có hình thức tiêu năng đáy, ứng dụng cho tràn xả lũ hồi xuân

nghiên cứu ứng dụng thiết bị tiêu năng phụ cho công trình có hình thức tiêu năng đáy, ứng dụng cho tràn xả lũ hồi xuân
... chnh li s phõn b tc, lm gim mch ng cho dũng chy tr v trng thỏi t nhiờn ca nú trờn mt on ngn nht nhm gim lng gia c nhng bo v c cho cụng trỡnh u mi, cho hai b, lũng dn h lu v phi m bo s n nh nhng ... hc: Xõy dng cụng trỡnh thy Tờn lun vn: Nghiờn cu ng dng thit b tiờu nng ph cho cụng trỡnh cú hỡnh thc tiờu nng ỏy, ng dng cho trn x l Hi Xuõn Ngy v ni bo v: 03/2013 ti, i hc Thy li - H Ni Ngi hng ... ỏn ng vi Q = 3816 (m3/s) . 70 P P Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Lớp CH13C1 - Chuyên ngành Xây dựng công trình thuỷ MC LC M U.1 T T I Tớnh cp thit ca ti T T II Mc tiờu v nhim v nghiờn cu...
 • 99
 • 138
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu, ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu, ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển
... pháp đo gián tiếp 2.1.2 Một số dung đo khí 2.1.2.1 Dụng cụ đo kiểu trực tiếp a Dụng cụ đo chuyển vị thẳng - Dụng cụ đo kiểu thớc cặp - Dụng cụ đo kiểu Panme b Dụng cụ đo góc ộ xác phơng pháp đo ... lý trỡnh đo dụng cụ đo khí, quang học, khí nén, Theo đặc tính sử dụng thiết bị đo vạn nng thiết bị đo chuyên dùng Theo toạ đo thiết bị đo một, hai hay ba toạ độ 1.1.6 Các tiêu đo lờng ... sai số đo dịch chuyn thờng gặp máy công cụ vạn nng, phơng pháp đo thiết bị điện tử Từ có nhng phân tích cụ thể để có nhng lựa chọn hợp lý ứng dụng trực tiếp máy vạn nng cụ thể - ồng thời nghiên...
 • 12
 • 50
 • 0

nghiên cứu, ứng dụng thiết bị mô phỏng atech trong giảng dạy thí nghiệm chẩn đoán hệ thống điều khiển phun xăng điện tử (modul 3630 3631)

nghiên cứu, ứng dụng thiết bị mô phỏng atech trong giảng dạy thí nghiệm chẩn đoán hệ thống điều khiển phun xăng điện tử (modul 3630 3631)
... - ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG THIẾT BỊ MÔ PHỎNG ATECH TRONG GIẢNG DẠY THÍ NGHIỆM CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ (Modul 3630 & 3631) MÃ SỐ: T37 - 2007 THUỘC ... kỳ thiết bò sử dụng điện để làm việc tải điện Các loại tải điện như: động điện, đèn, điện trở… Biểu tượng động mạch điện 4/ Các thiết điều khiển: Biểu tượng bóng đèn mạch điện Biểu tượng điện ... tài nghiên cứu khoa học cấp trường Mã số: T37 - 2007 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ MÔ PHỎNG ATECH VỚI MODUL 3630 - 3631 Chương trình MODUL 3630, 3631 trình bày vấn đề phương pháp chẩn đoán hệ thống...
 • 97
 • 28
 • 0

Nghiên cứu sử dụng thiết bị TCSC để nâng cao khả năng truyền tải của hệ thống điện 500KV Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng thiết bị TCSC để nâng cao khả năng truyền tải của hệ thống điện 500KV Việt Nam
... tăng công suất truyền tải Khả giới hạn truyền tải theo điều kiện ổn định tĩnh nâng cao đặt thiết bị TCSC Pgh  Pmax  U1U X L  XC Khi đặt TCSC đường đặc tính công suất P(δ) nâng cao, khả ổn định ... có TCSC P’T Khi TCSC PT δo H δ 2: Đặc tính P(δ) lắp đặt không lắp đặt TCSC Việc đặt TCSC vào hệ thống làm cho hệ thống vận hành linh hoạt hơn, cải thiện điện áp hệ thống vào cao điểm điện áp bị ... viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 Xây dựng sơ đồ thuật toán lắp đặt thiết bị TCSC vào hệ thống Kết tính toán 5.1 Chế độ vận hành non tải đặt thiết bị TCSC Điện áp 500kV...
 • 7
 • 295
 • 6

Nghiên cứu sử dụng thiết bị TCPAR để điều khiển trào lưu công suất trên đường dây truyền tải thuộc hệ thống điện việt nam

Nghiên cứu sử dụng thiết bị TCPAR để điều khiển trào lưu công suất trên đường dây truyền tải thuộc hệ thống điện việt nam
... phân tích trào lưu công su t h th ng theo ch ñ v n hành − Tính toán l a ch n ví trí công su t l p ñ t TCPAR ñ ñi u n trào lưu công su t ñư ng dây truy n t i thu c h th ng ñi n Vi t Nam CH N TÊN ... công su t ñư ng dây Tính toán, l a ch n v trí l p ñ t thi t b TCPAR ñ ñi u n trào lưu công su t ñư ng dây truy n t i thu c HTĐ Vi t Nam Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U − C u t o công d ng c a thi ... c c a thi t b TCPAR ta th y r ng ñi u n góc φ c a TCPAR làm thay ñ i trào lưu công su t ñư ng dây ñi n áp nút M t khác, TCPAR cho phép ñi u n ñ gi công su t truy n t i không ñ i Trên s phân tích...
 • 26
 • 269
 • 0

Nghiên cứu sử dụng thiết bị UPFC để điều khiển dòng công suất trên các đường dây truyền tải

Nghiên cứu sử dụng thiết bị UPFC để điều khiển dòng công suất trên các đường dây truyền tải
... ñi u n c a thi t b UPFC: UPFC có kh ñi u n ñ c l p dòng công su t tác d ng ñư ng dây ñi u ch nh γ = 900 thay ñ i giá tr r UPFC ñi u n ñ c l p dòng công su t ph n kháng ñư ng dây ñi u ch nh γ = ... b UPFC ñ ñi u n dòng công su t ñư ng dây truy n t i Trên s nghiên c u c u t o, nguyên lý làm vi c mô hình tính toán c a thi t b UPFC, ñ tài ñã xây d ng chương trình mô ph ng kh ñi u n dòng công ... t UPFC t i nút D c S i ñư ng dây D c S i - Pleiku K t qu tính toán ch ñ sau l p ñ t thi t b UPFC HTĐ 500kV Vi t Nam ñi u n dòng công su t ñư ng dây ñư c l p ñ t, cho th y: - Đi u n ñư c dòng công...
 • 27
 • 246
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng matlab tính toán áp lực nước va trong đường ống áp lực của nhà máy thủy điện EA krông rou

Nghiên cứu ứng dụng matlab tính toán áp lực nước va trong đường ống áp lực của nhà máy thủy điện EA krông rou
... n Ea Krông Rou Chương 2: Lý thuy t b n v nư c va ñư ng ng áp l c Chương 3: Tính toán áp l c nư c va ñư ng ng áp l c c a nhà máy th y ñi n Ea Krông Rou theo phương pháp gi i tích Chương 4: Tính ... CHƯƠNG TÍNH TOÁN ÁP L C NƯ C VA TRONG ĐƯ NG NG ÁP L C C A NHÀ MÁY TH Y ĐI N EA KRÔNG ROU THEO PHƯƠNG PHÁP GI I TÍCH 3.1 Gi i thi u v công trình th y ñi n Ea Krông Rou H th ng d n nư c vào nhà máy ... Tính toán áp l c nư c va ñư ng ng áp l c c a nhà máy th y ñi n Ea Krông Rou theo phương pháp sai phân CHƯƠNG T NG QUAN V CÔNG TRÌNH TH Y ĐI N EA KRÔNG ROU 1.1 Gi i thi u v công trình th y ñi n Ea...
 • 26
 • 349
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập