100 cau trac nghiem ke toan HCSN(kem dap an)

Bài tập kế toán công 100 câu trắc nghiệm kế toán công

Bài tập kế toán công 100 câu trắc nghiệm kế toán công
... tăng giảm TSCĐ a 58: Thời hạn nộp BCTC quý đơn vị kế toán cấp I là: a 25 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý b 10 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý c quan tài đồng cấp quy định d K0 a 59: ... k0 dùng để kế toán khoản phải nộp theo lương: a Bảng chấm công b Bảng toán lương c Giấy trả lương d Hoá đơn mua hàng D 51: Kế toán phải trả viên chức sử dụng chứng từ sau: a Bảng chấm công b Giấy ... Rút dự toán kinh phí tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án 100. 000 a BT1: Nợ TK 112: 100. 000 Có TK 462: 100. 000 BT2: Có TK 009: 100. 000 c.BT1: Nợ TK 112: 100. 000 Có TK 461: 100. 000...
 • 24
 • 141
 • 0

Bài giảng 100 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN

Bài giảng 100 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN
... tuần hoàn Cấu tạo nguyên tử X là: A 14 e xếp thành lớp, lớp e B 14 e xếp thành lớp, lớp e C 14 e xếp thành lớp, lớp e D 7e xếp thành lớp, lớp e C©u 42: Người ta dùng muối ... gam oxi để số phân tử số phân tử 22 gam CO2? A g B 8,5 g C g D 16g C©u 25: Lượng nhôm điều chế từ quặng bôxit chứa 95 % nhôm oxit, biết hiệu suất phản ứng 98 % là: A 503 kg B 493 kg C 500 ... bão hòa 90 0 C xuống 200 C là: A 42 g B 41,5 g C 43 g D 50 g C©u 93 : Cho kim loại M hóa trị I tác dụng hết với 2,24 lít khí clo đktc tạo 11,7 gam muối M A Ba B K C Na D Ca C©u 94 : thể thu...
 • 6
 • 396
 • 8

Bài giảng 100 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN

Bài giảng 100 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN
... tuần hoàn Cấu tạo nguyên tử X là: A 14 e xếp thành lớp, lớp e B 14 e xếp thành lớp, lớp e C 14 e xếp thành lớp, lớp e D 7e xếp thành lớp, lớp e C©u 42: Người ta dùng muối ... gam oxi để số phân tử số phân tử 22 gam CO2? A g B 8,5 g C g D 16g C©u 25: Lượng nhôm điều chế từ quặng bôxit chứa 95 % nhôm oxit, biết hiệu suất phản ứng 98 % là: A 503 kg B 493 kg C 500 ... bão hòa 90 0 C xuống 200 C là: A 42 g B 41,5 g C 43 g D 50 g C©u 93 : Cho kim loại M hóa trị I tác dụng hết với 2,24 lít khí clo đktc tạo 11,7 gam muối M A Ba B K C Na D Ca C©u 94 : thể thu...
 • 6
 • 277
 • 3

Gián án 100 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN

Gián án 100 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN
... tuần hoàn Cấu tạo nguyên tử X là: A 14 e xếp thành lớp, lớp e B 14 e xếp thành lớp, lớp e C 14 e xếp thành lớp, lớp e D 7e xếp thành lớp, lớp e C©u 42: Người ta dùng muối ... gam oxi để số phân tử số phân tử 22 gam CO2? A g B 8,5 g C g D 16g C©u 25: Lượng nhôm điều chế từ quặng bôxit chứa 95 % nhôm oxit, biết hiệu suất phản ứng 98 % là: A 503 kg B 493 kg C 500 ... bão hòa 90 0 C xuống 200 C là: A 42 g B 41,5 g C 43 g D 50 g C©u 93 : Cho kim loại M hóa trị I tác dụng hết với 2,24 lít khí clo đktc tạo 11,7 gam muối M A Ba B K C Na D Ca C©u 94 : thể thu...
 • 6
 • 263
 • 1

Gián án 100 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN

Gián án 100 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN
... tuần hoàn Cấu tạo nguyên tử X là: A 14 e xếp thành lớp, lớp e B 14 e xếp thành lớp, lớp e C 14 e xếp thành lớp, lớp e D 7e xếp thành lớp, lớp e C©u 42: Người ta dùng muối ... gam oxi để số phân tử số phân tử 22 gam CO2? A g B 8,5 g C g D 16g C©u 25: Lượng nhôm điều chế từ quặng bôxit chứa 95 % nhôm oxit, biết hiệu suất phản ứng 98 % là: A 503 kg B 493 kg C 500 ... bão hòa 90 0 C xuống 200 C là: A 42 g B 41,5 g C 43 g D 50 g C©u 93 : Cho kim loại M hóa trị I tác dụng hết với 2,24 lít khí clo đktc tạo 11,7 gam muối M A Ba B K C Na D Ca C©u 94 : thể thu...
 • 6
 • 276
 • 1

100 câu trắc nghiệm giao tiếp (có đáp án)

100 câu trắc nghiệm giao tiếp (có đáp án)
... “……………….” A I’m john Smith B My name is John Smith C John Smith is me D This is John Smith speaking 100 “ Sorry, I forgot to post the letter for you.” “ Never mind, ………… it myself this afternoon.”...
 • 6
 • 2,030
 • 48

Tuyển tập 100 câu trắc nghiệm tiếng anh kèm đáp án và giải thích (tập 3)

Tuyển tập 100 câu trắc nghiệm tiếng anh kèm đáp án và giải thích (tập 3)
...  TỔNG HP 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH (KÈM THEO ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH) – TẬP  STT CÂU HỎI In the hotel lobby, the detective caught _ of the ... practice: Đưa vào thực tiễn A - Rack brains: Hành hạ não C C - Sit in: Biểu tình Nguyễn Tiến Dũng (mrnsapro@gmail.com) – Tổng hợp 100 câu hỏi tiếng Anh (Kèm theo đáp án & giải thích) Tập -8- 56 ... at: Đáng quan tâm, khơng nên xem thường B - Take s.body on = Employ s.body: Th/ mướn A Nguyễn Tiến Dũng (mrnsapro@gmail.com) – Tổng hợp 100 câu hỏi tiếng Anh (Kèm theo đáp án & giải thích) – Tập...
 • 16
 • 986
 • 4

trắc nghiệm kế toánđáp án

trắc nghiệm kế toán có đáp án
... 211, C: 711  911  421 định tăng vốn  411 ĐỀ II 1.Sai Vì số tiền thiếu nguyên nhân nên không hạch toán vào 1381 Sai : N 111, C: 131 Sai.Lập cuối niên độ kế toán Sai khoản thu đuợc trích ... phân bổ cho đối tượng liên quan theo mức sx thực tế xuất ccdc loịa dùng lần ( phân bổ 50%) kế toán hạch toán : N 242 \ C 153 : 50% công ty A phát triển nhanh Hàng năm mua them thiết bị Cty sử dụng ... hạch toán tiêu thụ nội bộ: ghi nhận doanh thu theo giá vốn ( giá thành sản xuất ) N 632, C : 155 : 20.000 N 211, C 512: 20.000 N 133, C 333 : 2.000 13 Sai  NG = 660 + = 663 ( với đv hạch toán...
 • 4
 • 186
 • 1

Đề thi trắc nghiệm kế toánđáp án

Đề thi trắc nghiệm kế toán có đáp án
... TK 627 /Có TK 142 Sai • B) Nợ TK 642 /Có TK 142 Sai • C) Nợ Tk 627 /Có TK 242 Sai • D) Nợ TK 642 /Có TK 242 Đúng Sai Đáp án là: Nợ TK 642 /Có TK 242 Vì: Năm trước xuất dùng CCDC kế toán phản ánh: Nợ ... Bài giảng Kế toán DN – Topica) Câu 18: • [Góp ý] Khi xuất kho thành phẩm đem gửi bán kế toán ghi: Chọn câu trả lời A) Nợ TK 632 /Có TK 155 Sai • B) Nợ TK 157 /Có TKK 155 • C) Nợ TK 151 /Có TKK 155 ... 2.1 Các phương pháp kế toán hàng tồn kho (Bài 3- Bài giảng Kế toán DN – Topica) Câu 15: • [Góp ý] Chi phí vận chuyển mua CCDC nhập kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ kế toán định khoản: Chọn...
 • 10
 • 251
 • 0

Đề thi trắc nghiệm kế toánđáp án

Đề thi trắc nghiệm kế toán có đáp án
... thực • • phòng kế toán Sai C) Mô hình kế toán nhiều cấp Sai D) Mô hình kế toán nhân viên kế toán đảm nhiệm toàn • công việcSai Sai Đáp án là: Mô hình kế toán cấp Vì: Áp dụng đơn vị quy mô vừa ... Các công việc ghi sổ kế toán cho đối tượng kế toán • phần hành Sai D) Các công việc lập báo cáo kế toán cho đơn vị Sai Sai Đáp án là: Việc thi t kế khối lượng công việc kế toán theo giai đoạn Vì: ... công tác kế toán – Giáo trình Topica) Câu 5: • [Góp ý] Tổ chức máy kế toán tập trung việc xây dựng: Chọn câu trả lời A) Mô hình kế toán cấp Đúng B) Mô hình kế toán mà công việc kế toán thực •...
 • 14
 • 2,156
 • 2

281 câu trắc nghiệm kế toán thuế có đáp án

281 câu trắc nghiệm kế toán thuế có đáp án
... thu thuế TTĐB quyƠt toán, Kế toán phản ánh số tiền thuế bh truy thu: Nợ TK 333(2) / TK 711 Nợ TK 333(2) / TK 111, 112 *Nợ TK 421 / TK 333(2) Nợ TK 711 / TK 333(2) Câu (80)= KẾ toán ... loại thuế? *Khai thuế tạm nộp hàng quư Khai thuế hàng tháng Khai thuế lần Cả a,b,c Câu (39)= TK 333 TK: số dư Nợ *Có số dư Ko số dư Cả a,b,b Câu (40)= TK 133 TK *Có số dư Nợ số dư ... 111, 112 / TK 333(1) Câu (71)= NƠu số thuế GTGT miễn, giảm toán tiền, Kế toán ghi: Nợ TK 111, 112 / TK 811 Nợ TK 811 / TK 133 Nợ TK 711 / TK 333(1) *Nợ TK 111, 112 / TK 711 Câu (72)=...
 • 81
 • 734
 • 0

85 câu trắc nghiệm kế toán máy có đáp án

85 câu trắc nghiệm kế toán máy có đáp án
... ngời dùng( chạy máy trạm) phần CSDL (chạy máy chủ) máy máy này? 1/ Vừa máy chủ vừa máy trạm 2/ Là máy chủ 3/ Là máy trạm 4/ Không phải đáp án ĐA= Câu 85 CH= Sau cài đặt không thấy xuất biểu ... phản ánh vào tài khoản 413. 2/ Thì phản ánh số chênh lệch vào tài khoản 413 3/ Thì phản ánh chênh lệch vào tài khoản doanh thu chi phí tài 4/ Cả đáp án ĐA= Câu CH= Trong đáp án sau đáp án sai? ... Kế toán chi tiền mặt 2/ Lập phiếu chi tiền 3/ Cả đáp án 4/ Cập nhật phiếu chi tièn mặt ĐA= Anh= a13 Câu 76 CH= Hình ảnh thể điều gì? 1/ Kế toán thu tiền gửi ngân hàng 2/ Lập giấy báo có...
 • 30
 • 638
 • 4

274 câu trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ

274 câu trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ
... theo phương pháp nhập sau, xuất trước kế toán tính trị gía thực tế hàng xuất bán Hãy xác định kết 200.000đ 210.000đ * 220.000đ 205.000đ Câu (8) = Công ty B kế toán hàng tồn kho theo phương pháp ... trị toán 100.000 Theo hợp đồng sau tháng (30) ngày, người mua toán: Ngày 20/4/N, người mua mang tiền mặt đến để toán Do toán trước hạn 10 ngày công ty đồng ý triết khấu thnah toán 5% tổng giá toán ... TK 331” CAU(128) =”Khi phát sinh chi phí tiền, chi phí dịch vụ mua phục vụ việc bán hàng, Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , kế toán ghi: DA(128, 1) = “Nợ TK 641(6417,6418) / Có TK 111,112”...
 • 76
 • 475
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm kế toán có đáp áncác dạng câu trắc nghiệm kế toáncác dạng câu trắc nghiệm kế toán thuếcâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp án80 câu trắc nghiệm kế toán tài chính 1100 cau trac nghiem mon toan100 câu trắc nghiệm kiểm toánđề thi trắc nghiệm kiểm toán có đáp ántrắc nghiệm kiểm toán có đáp án40 câu trắc nghiệm iq agribank có đáp án500 câu trắc nghiệm chứng khoán có đáp án295 câu trắc nghiệm vật lý có đáp ánbài tập trắc nghiệm kiểm toán có đáp án200 câu trắc nghiệm mác lênin có đáp án400 câu trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn marketing căn bản hơn 20 câu tự luậnNghệ Thuật Theo Đuổi Sự Tối GiảnKéo Búa Bao Lý thuyết trò chơi trong cuộc sống thường ngàyMinna no Nihongo Minna no Nihongoquan hệ giữa khí hậu và các yếu tố thủy vănMinna No Nihongo II Nhật Ngữ Sơ Cấp Bản Từ Vựngchuyên đề đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiếtNhững bài văn theo chuẩn kiến thức kĩ năng ngữ văn 11Tiểu luận Kinh tế phát triểnMột số bài tập tương tự đề minh hoạ số 3 môn toán ôn thi THPT quốc giaTỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN CƠ HỌC VẬT LÍ 10 THPT NHẰM HƯỚNG NGHIỆP, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC CHO HỌC SINHTỔ CHỨC DẠY HỌC THEO GÓC VÀO MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ – VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGbồi dưỡng thường xuyên anh văn 2016 2017So sánh hệ thống bán lẻ giữa ngân hàng acb và chi nhánh ngân hàng hsbc tại việt nam4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 năm 20162017 THPT Chu Văn An (có đáp án)4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 năm 20162017 THPT Nhân Chính (Có đáp án)Quan điểm của Xã hội học về Lệch lạc xã hộiĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG về CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ GIAO HÀNG tận NHÀ của SIÊU THỊ CO OPMART HUẾĐề tài ngân hàng đặc biệtHạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương thăng long4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 3 năm 20162017 THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập