ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Thiết kế tuyến đường qua hai điểm Đ22 – C2 thuộc tỉnh quảng ninh

Luận văn Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng cầu đường - thiết kế tuyến đường qua hai điểm C - D

Luận văn Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng cầu đường - thiết kế tuyến đường qua hai điểm C - D
... Tải Tp.HCM THIẾT KẾ C SỞ TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM C- D SV : NGUYỄN XN VINH ĐT : THIẾT KẾ ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM C- D TRANG : 12 SVTH : NGUYỄN XUÂN VINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ C U ĐƯỜNG GVHD : ThS ... x c định c c tuyến c ly cao độ ,tiến hành rải c c tuyến bao gồm : - C c KM - C c 100 m Ký hiệu c c H - C c thay đổi địa hình, ký hiệu c c C * Khoảng c ch c c đường thẳng x c định thư c, muốn c m ... tiếp cuối : TC - Điểm nối cuối : NC - G c chuyển hướng : α - Bán kính đường cong : R - C c yếu tố đường cong tính theo c ng th c : - Độ d i tiếp tuyến : T = R × tg ĐT : THIẾT KẾ ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM...
 • 264
 • 3,670
 • 4

Luận văn Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng cầu đường - thiết kế mới tuyến đường X - Y

Luận văn Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng cầu đường - thiết kế mới tuyến đường X - Y
... chuẩn thiết kế đường tơ TCVN 405 4-0 5 2.2 .X C ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ CẤP QUẢN LÝ CỦA TUYẾN ĐƯỜNG: Căn vào nhiệm vụ thiết kế tuyến đường qua hai điểm X - Y, vào mục đích ý nghĩa việc x y dựng tuyến ... vạch tuyến bình đồ NGUN TẮC VẠCH TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ : Khi thiết kế tuyến bình đồ cần đảm bảo ngun tắc sau : - Đảm bảo xe ch y êm thuận an tồn với vận tốc thiết kế - Đảm bảo gía thành x y dựng tuyến ... Tốt Nghiệp Kỹ XD Cầu Đường GVHD : Th.S NGUYỄN THỊ THU TRÀ - Hiệu tốt kinh tế, trị, x hội tuyến - Khả khai thác tuyến đưa vào sử dụng điều kiện định - Lưu lượng xe thiết kế 2.2.1.Số liệu thiết...
 • 201
 • 621
 • 5

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB HUYỆN HƯƠNG THỦY, HUẾ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB HUYỆN HƯƠNG THỦY, HUẾ
... Lớp 02X3B Trang 29 Đồ Án Tốt Nghiệp Khoa Xây Dựng Cầu Đường CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN 3.1 Ngun tắc thiết kế: Ngun tắc thiết kế bình đồ tuyến phải thiết kế phối hợp bình đồ, trắc dọc, trắc ... Đồ Án Tốt Nghiệp Khoa Xây Dựng Cầu Đường CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Vị trí tuyến đường - chức tuyến nhiệm vụ thiết kế : 1.1.1 Ví trí tuyến: Tuyến đường A18-B18 tuyến đường thuộc huyện Hương ... 5.1 Ngun tắc thiết kế : SVTH: Nguyễn Đình Ninh- Lớp 02X3B Trang 44 Đồ Án Tốt Nghiệp Khoa Xây Dựng Cầu Đường Sau chọn hai phương án đồ đường đồng mức ta tiến hành lên trắc dọc phương án cọc 100m...
 • 205
 • 239
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB HUYỆN BÙ ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB HUYỆN BÙ ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC
... 9507.77 m, bán kính lớn 700 m, bán kính nhỏ 400 m Tuyến có vị trí phải đặt cống địa hình IV THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ: Chọn bán kính đường cong bình đồ: Tuyến đường thiết kế thuộc loại đường đồi tuyến phải ... Nguyễn Đăng Tuyến – Lớp TC Cầu Đường - K44 Trang 36 Thuyết minh thiết kế tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Bách CHƯƠNG IV PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ I NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH BÌNH ĐỒ: Để vạch tuyến bình ... SVTH : Nguyễn Đăng Tuyến – Lớp TC Cầu Đường - K44 Trang 43 GVHD: TS Lê Văn Bách Thuyết minh thiết kế tốt nghiệp CHƯƠNG V THIẾT KẾ TRẮC DỌC I PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐỎ: Thiết kế đường đỏ thường...
 • 209
 • 242
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB HUYỆN BÌNH LONG BÌNH PHƯỚC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB HUYỆN BÌNH LONG BÌNH PHƯỚC
... IV THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ: Chọn bán kính đường cong bình đồ: SVTH : Nguyễn Thành Công – Lớp TC Cầu Đường - K44 Trang 36 GVHD: TS Lê Văn Bách Thuyết minh thiết kế tốt nghiệp P T Tuyến đường thiết kế ... Lớp TC Cầu Đường - K44 Trang 35 Thuyết minh thiết kế tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Bách CHƯƠNG IV PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ —{&{– I NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH BÌNH ĐỒ: Để vạch tuyến bình đồ ta cần ... tuyến SVTH : Nguyễn Thành Công – Lớp TC Cầu Đường - K44 Trang 42 GVHD: TS Lê Văn Bách Thuyết minh thiết kế tốt nghiệp CHƯƠNG V THIẾT KẾ TRẮC DỌC —{&{– I PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐỎ: Thiết kế...
 • 215
 • 155
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB NGUYỄN THỊ THANH THÚY K43

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB NGUYỄN THỊ THANH THÚY K43
... chuẩn thiết kế đường 4054 - 05là: Svth : Nguyễn Thò Thanh Thúy Trang Lớp: ĐB K43 Thuyết minh thiết kế tốt nghiệp Phần I: Báo cáo nghiên cứu khả thi Gvhd: ThS Nguyễn Văn Du Bảng phân cấp kỹ thuật đường ... đầu điểm cuối tuyến, điểm khống chế điểm sở bình đồ để thiết kế tuyến đảm bảo yêu cầu kinh tế kỹ thuật Từ tìm giải pháp thích hợp để thiết kế tuyến, thiết kế tổ chức thi công tuyến đường đảm bảo ... Chiều dài tuyến 8245.8 hệ 8246 = 1.08 Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn thiết kế đường qui số triển tuyến ktt= 7630 đònh ktt ≤ 1.12 III- Thiết Kế Bình Đồ Tuyến đường A-B thuộc đường cấp IV đồng – đồi Tốc...
 • 230
 • 141
 • 0

Luận văn Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng cầu đường - thiết kế mới tuyến đường X - Y

Luận văn Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng cầu đường - thiết kế mới tuyến đường X - Y
... #t#u #y# �#n# ###�#�#n#g# #q#u#a# #h#a#i# ###i#�#m# # #X# #-# #Y# ,# #c###n# #c#�# #v#�#o# #m#�#c# ###�#c#h# #v#�# #�# #n#g#h#)#a# #c#�#a# #v#i#�#c# #x##y# #d#�#n#g# #t#u #y# �#n# #X# #-# #Y# ,# #c#�#p# ... #v#�#c# #n#� #y# #k#h#�#n#g# #c#�# #k#h#e# #x# �#i#.##1#.#2#.#5#.#V#�#t# #l#i#�#u# #x##y# #d#�#n#g# #:##T#r#o#n#g# #c#�#n#g# #t#�#c# #x##y# #d#�#n#g#,# #c#�#c# #v#�#t# #l#i#�#u# #x##y# #d#�#n#g# ... #(#a#i#)###S#�# #x# e# #c#o#n# #q#u #y# ###�#i# #t#�# #x# e# #t#h#�# #i# #N#i#a#i# # #( #x# c#q###/#n#g###)#### #X# e# #m#� #y# ##1#0###1#5#2###0#.#3###4#5#.#6#### #X# e# #c#o#n###2#0###3#0#4###1###3#0#4#.#0#### #X# e#...
 • 61
 • 84
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ XÂY DỰNG CẦU THIẾT KẾ CẦU THÉP DẦM GIẢN ĐƠN LIÊN HỢP BẢN BTCT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU THIẾT KẾ CẦU THÉP DẦM GIẢN ĐƠN LIÊN HỢP BẢN BTCT
... Trang Đồ án tốt nghiệp  Khoa xây dựng cầu đường VI Các tiêu kỹ thuật để thiết kế cầu giải pháp kết cấu : VI.1 Các tiêu kỹ thuật : - Việc tính tốn thiết kế cầu dựa tiêu kỹ thuật sau: - Quy mơ xây ... Đồ án tốt nghiệp  Khoa xây dựng cầu đường CHƯƠNG V: 101 SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN .101 I Cơ sở để chọn phương án đưa vào thiết kế kỹ thuật: 101 II So sánh phương án ... độ cầu, … ta đề xuất loại kết cấu sau: Phương án 1: Cầu liên tục BTCT ƯST nhịp 56+80+56m nhịp dẩn BTCT ƯLT 2x33m Phương án 2: Cầu dây văng nhịp 60 + 125 + 60 m Phương án 3: Cầu thép liên hợp BTCT...
 • 245
 • 195
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ XÂY DỰNG CẦU ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẦU QUA SÔNG M807

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẦU QUA SÔNG M807
... giao thụng ti Vi nhn thc v tm quan trng ca trờn, l mt sinh viờn ngnh Xõy dng Cu ng thuc trng i hc Bỏch Khoa Nng, nhng nm qua vi s dy d tn tõm ca cỏc thy cụ giỏo khoa, em luụn c gng hc hi v trau ... 272-05 NHU CU VN TI QUA SễNG M8/07: Theo nh hng phỏt trin kinh t ca tnh thỡ mt vi nm ti lu lng xe chy qua vựng ny s tng ỏng k S CN THIT PHI U T XY DNG CU QUA SễNG M8/07 : Qua quy hoch tng th ... vựng nộn, trc ht cn xỏc nh trng hp tớnh toỏn l trc trung ho qua cỏnh hoc qua sn dm Mun vy gi thuyt trc trung ho qua mộp di bn chu nộn v b qua ct thộp thng A ps f pu 0.851 f c/ b + kA ps f pu =...
 • 246
 • 254
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ XÂY DỰNG CẦU ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẦU SÔNG TRANH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẦU SÔNG TRANH
... đố án: - Thiết kế sơ (lập dự án khả thi): 30% - Thiết kế kỹ thuật: 45% - Thiết kế thi cơng: 25% 1.2.CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CẦU: 1.2.1.Điều kiện địa hình: Khu vực xây dựng cầu ... ứng nhu cầu lại nhân dân Vì mục đích nên cần thiết phải đầu tư xây dựng cầu Sinh viên thực hiện: Lê Văn Thiết - lớp 02X3B Trang13 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa xây dựng cầu đường 1.5 Đánh giá ... Trang9 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa xây dựng cầu đường CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠNG TRÌNH CẦU SƠNG TRANH 1.1.GIỚI THIỆU CHUNG: 1.1.1.Tên đề tài: - Cầu Sơng Tranh nằm hạng mục cầu đường thi cơng...
 • 225
 • 607
 • 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ XÂY DỰNG CẦU THIẾT KẾ CẦU VƯỚT SÔNG V17

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU THIẾT KẾ CẦU VƯỚT SÔNG V17
... kháng mũi cọc (N) Qp = qp.Ap Ap : diện tích mũi cọc (mm2) qp : sức kháng đơn vị mũi cọc (MPa) Qs : sức kháng thân cọc (N) φqp : hệ số sức kháng sức kháng mũi cọc φqs : hệ số sức kháng sức kháng ... kháng mũi cọc (N) Qp = qp.Ap Ap : diện tích mũi cọc (mm2) qp : sức kháng đơn vị mũi cọc (MPa) Qs : sức kháng thân cọc (N) φqp : hệ số sức kháng sức kháng mũi cọc φqs : hệ số sức kháng sức kháng ... kháng mũi cọc (N) Qp = qp.Ap Ap : diện tích mũi cọc (mm2) qp : sức kháng đơn vị mũi cọc (MPa) Qs : sức kháng thân cọc (N) φqp : hệ số sức kháng sức kháng mũi cọc φqs : hệ số sức kháng sức kháng...
 • 240
 • 96
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ XÂY DỰNG CẦU ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ CẦU NAM Ô

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ CẦU NAM Ô
... duyệt BCNCKT dự án cầu Nam Ơ 1.4 Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng cầu 1.4.1 Địa hình Cầu Nam Ơ bắc qua sơng Cu Đê , thuộc địa phận quận Liên Chiểu , TP Đà Nẵng Khu vực xây dựng cầu tương đối ... bố trí cọc cho mố, trụ cầu: 49 3.10 SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN 58 3.10.1.Cơ sở để chọn phương án đưa vào thiết kế kỹ thuật: 58 3.10.2 So sánh phương án theo giá thành dự tốn: ... XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN VƯỢT SƠNG 10 1.1Hiện trạng cầu Nam Ơ cũ: 10 1. 2Cầu Nam Ơ đường : 10 Cầu nằm khu vực TP Đà Nẵng , khí hậu mang đặc trưng khí hậu nam trung Khí...
 • 158
 • 282
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ XÂY DỰNG CẦU ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ CẦU QUA SÔNG H6

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ CẦU QUA SÔNG H6
... chạy qua vùng tăng đáng kể 1.4 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU QUA SƠNG H6 : Qua quy hoạch tổng thể xây dựng phát triển tỉnh nhu cầu vận tải qua sơng H6 nên việc xây dựng cầu cần thiết Cầu ... Lớp 04X3D Trang 47  Đồ án tốt nghiệp Khoa xây dựng cầu đường PHẦN II THIẾT KẾ KỸ THUẬT 50% SVTH: Trần T́n Hiệp - Lớp 04X3D Trang 48  Đồ án tốt nghiệp Khoa xây dựng cầu đường CHƯƠNG VI: ... 04X3D Trang Đồ án tốt nghiệp  Khoa xây dựng cầu đường Với nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, sinh viên ngành Xây dựng Cầu đường thuộc trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, năm qua với dạy dỗ...
 • 152
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng dân dụngdo an tot nghiep ky su xay dung ngan hang dong ado an tot nghiep ky su xay dung ngan hang dong a thu dau1 tinh binh duongdo an tot nghiep ky su xay dung dan dung cong nghiepđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng hayđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngkho đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngdownload đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng dân dụng thiết kế chung cư ngọc lanđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng chung cư cao tầng hồ hảo hớnđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng đại học kiến trúc hà nội thiết kế cao ốc hào mônđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng full bao gồm toàn bộ bản vẽcâu hỏi và đáp án bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế chung cư an phú lô bxin đồ án tốt nghiệp kinh tế xây dựngSỮA mẹSUY DINH DƯỠNGbài 3 xã hội nguyên thuỷ lịch sử 6 (13)SUY GIÁP TRẠNG bẩm SINHGiáo án phần InversionTIÊU CHUẨN VIỆT NAM THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFIT)Passive voice EDITED19 cytomegalovirusVerb tense exercises EDITEDTHÁI CỰC QUYỀN DƯỠNG SINH3 liên cầu khuẩn3 tu cau khuanBài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào (591962). Ý nghĩa của việc Thiết lập quan hệ Ngoại giao của hai nước.thiền dưỡng sinh trong thái cực quyềnEvaluation sheetNightShift jetlag reportĐại tuần 13Hình tuần 8ĐỀ KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu nămSố học tuần 23
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập