Nghiên cứu chế tạo chất trợ nghiền tăng mác cho quá trình nghiền xi măng

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống trao đổi nhiệt cho quá trình sấy đối lưu

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống trao đổi nhiệt cho quá trình sấy đối lưu
... viên nghiên cứu, học tập để khảo sát nhiệt độ sấy để sấy loại vật liệu ngành Công nghệ Thực phẩm Hóa học Vì em chọn đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống trao đổi nhiệt cho trình sấy đối ... nhân sấy: + Không khí ẩm + Khói nóng - Động học trình sấy: Hình 1: Đường cong sấy Chương Thiết bị sấy Các loại thiết bị sấy - Thiết bị sấy buồng, hầm - Thiết bị sấy kiểu tháp thùng quay - Thiết ... sấy - Chọn tác nhân chất tải nhiệt - Xác định kích thước thiết bị sấy Chương Thực nghiệm thiết kế thiết bị sấy thực trình sấy Hình 3: Sơ đồ nguyên lý thiết bị sấy đối lưu Ưu điểm: - Sấế nhiếầ loại...
 • 30
 • 115
 • 0

Nghiên cứu chế tạo chất tẩy rửa để xử lý cặn dầu trong các thiết bị tồn chứa và phương tiện vận chuyển

Nghiên cứu chế tạo chất tẩy rửa để xử lý cặn dầu trong các thiết bị tồn chứa và phương tiện vận chuyển
... nghiệm tẩy rửa cặn dầu thiết bị tồn chứa phơng tiện vận chuyển Hải Phòng Petolimex Xác định chế tẩy rửa thiết lập qui trình công nghệ tẩy rửa loại thiết bị * Nghiên cứu xử hỗn hợp sau tẩy rửa ... chất tẩy rửa cặn dầu biện pháp xử môi trờng sau tẩy rửa * Xác định cách có hệ thống thành phần cặn dầu địa điểm, thời gian tồn chứa, loại nhiên liệu tồn chứa khác * Tổng hợp chất tẩy rửa cặn ... đoạn 2004-2005 (Tại hội đồng sở) Tóm tắt báo cáo đề tài: Nghiên cứu chế tạo chất tẩy rửa để xử cặn dầu thiết bị tồn chứa phơng tiện vận chuyển M số: ĐTĐL-2004/04 Thuộc chơng trình KH & CN: Đề...
 • 292
 • 352
 • 2

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHẤT TẨY RỬA ĐỂ XỬ LÝ CẶN DẦU TRONG CÁC THIẾT BỊ TỒN CHỨA VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN potx

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHẤT TẨY RỬA ĐỂ XỬ LÝ CẶN DẦU TRONG CÁC THIẾT BỊ TỒN CHỨA VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN potx
... nghiệm tẩy rửa cặn dầu thiết bị tồn chứa phơng tiện vận chuyển Hải Phòng Petolimex Xác định chế tẩy rửa thiết lập qui trình công nghệ tẩy rửa loại thiết bị * Nghiên cứu xử hỗn hợp sau tẩy rửa ... chất tẩy rửa cặn dầu biện pháp xử môi trờng sau tẩy rửa * Xác định cách có hệ thống thành phần cặn dầu địa điểm, thời gian tồn chứa, loại nhiên liệu tồn chứa khác * Tổng hợp chất tẩy rửa cặn ... đoạn 2004-2005 (Tại hội đồng sở) Tóm tắt báo cáo đề tài: Nghiên cứu chế tạo chất tẩy rửa để xử cặn dầu thiết bị tồn chứa phơng tiện vận chuyển M số: ĐTĐL-2004/04 Thuộc chơng trình KH & CN: Đề...
 • 292
 • 863
 • 8

Nghiên cứu chế tạo chất hoạt động bề mặt thân thiện môi trường từ dầu thông

Nghiên cứu chế tạo chất hoạt động bề mặt thân thiện môi trường từ dầu thông
... mà chế xem quan trọng tiến trình giặt tẩy IV Phân loại chất hoạt động bề mặt. [4] Chất hoạt động bề mặt chia làm loại: - Chất hoạt động bề mặt anion - Chất hoạt động bề mặt cation - Chất hoạt động ... căng bề mặt chất hoạt động bề mặt nước: Cùng với việc xác định khả tẩy dung dịch chất hoạt động bề mặt cách đo độ trắng vải, nghiên cứu khả tẩy rửa thông qua việc đo sức căng bề mặt chất hoạt động ... tan chất hoạt động bề mặt vào bề mặt nhiễm bẩn xăng dầu phân tử chất hoạt động bề mặt hấp phụ bề mặt phân chia nước /dầu Chính hấp phụ làm giảm sức căng bề mặt dung dịch Ở nhiệt độ, sức căng bề mặt...
 • 55
 • 265
 • 0

đề tài : " Nghiên cứu chế tạo chất tẩy rửa để xử lý cặn dầu trong các thiết bị tồn chứa và ph −ơng tiện vận chuyển " pdf

đề tài :
... nghiệm tẩy rửa cặn dầu thiết bị tồn chứa ph ng tiện vận chuyển Hải Ph ng Petolimex Xác định chế tẩy rửa thiết lập qui trình công nghệ tẩy rửa loại thiết bị * Nghiên cứu xử hỗn hợp sau tẩy rửa ... thực đề tài độc lập cấp nhà nớc giai đoạn 2004-2005 (Tại hội đồng sở) Tóm tắt báo cáo đề tài: Nghiên cứu chế tạo chất tẩy rửa để xử cặn dầu thiết bị tồn chứa ph ng tiện vận chuyển M s : ĐTĐL-2004/04 ... chuyển, tồn chứa dầu thô trớc đa vào chế biến 1.2.2 Sự tạo thành cặn dầu trình vận chuyển, tồn chứa hay xuất nhập hệ thống bồn bể chứa [10] Trong trình vận chuyển tồn chứa, ph m chất dầu mỏ nh sản ph m...
 • 292
 • 140
 • 0

nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ nền hạt nano fe3o4 ứng dụng trong diệt tế bào ung thư

nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ nền hạt nano fe3o4 ứng dụng trong diệt tế bào ung thư
... tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ hạt nano Fe3O4 ứng dụng diệt tế bào ung thư Mục tiêu luận án: Chế tạo chất lỏng từ chứa hạt nano Fe3O4 có khả ứng dụng thử nghiệm diệt tế bào ung thư phương ... chiều hạt nano Fe3O4 117 Kết luận chương 121 CHƯƠNG 4: CHẤT LỎNG TỪ NỀN HẠT NANO Fe3O4 ỨNG DỤNG TRONG DIỆT TẾ BÀO UNG THƯ 123 4.1 Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo chất lỏng từ hạt nano Fe3O4 ... (SF) ứng dụng diệt tế bào ung thư 124 4.1.1 Các đặc trưng tính chất từ 124 4.1.2 Ứng dụng chất lỏng từ hạt nano Fe3O4 bọc tinh bột diệt tế bào ung thư phương pháp nhiệt từ trị 130 4.2 Chất lỏng từ...
 • 173
 • 246
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực catot cho pin li IOn trên cơ sở hợp chất limn2o4

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực catot cho pin li IOn trên cơ sở hợp chất limn2o4
... thuyết vật li u tích trữ, dẫn ion sở cấu trúc vật li u LiMn2O4 - Tìm hiểu quy trình công nghệ tiến hành chế tạo vật li u làm điện cực catot cho pin Li- ion từ hợp chất LiMn2O4 - Chế tạo vật li u điện ... tính chất điện hóa vật li u điện cực catot 1.3.1 Đặc điểm chung Pin ion liti (Li- ion) bao gồm pin sử dụng hợp chất tiêm/thoát ion liti (Li+ ) vào/ra vật li u làm điện cực catot điện cực anot Khi pin ... làm vật li u điện cực catot cho pin Li- ion 37 KẾT LUẬN Sau thời gian tập trung nghiên cứu với mục tiêu đặt chế tạo vật li u LiMn2O4 dùng làm điện cực catot cho pin Li- ion, kết nghiên cứu ban...
 • 45
 • 64
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHẤT LỎNG TỪ NỀN HẠT NANO Fe3O4 ỨNG DỤNG TRONG DIỆT TẾ BÀO UNG THƯ

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHẤT LỎNG TỪ NỀN HẠT NANO Fe3O4 ỨNG DỤNG TRONG DIỆT TẾ BÀO UNG THƯ
... tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ hạt nano Fe3O4 ứng dụng diệt tế bào ung thư Mục tiêu luận án: Chế tạo chất lỏng từ chứa hạt nano Fe3O4 có khả ứng dụng thử nghiệm diệt tế bào ung thư phương ... chiều hạt nano Fe3O4 117 Kết luận chương 121 CHƯƠNG 4: CHẤT LỎNG TỪ NỀN HẠT NANO Fe3O4 ỨNG DỤNG TRONG DIỆT TẾ BÀO UNG THƯ 123 4.1 Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo chất lỏng từ hạt nano Fe3O4 ... chiều hạt nano Fe3O4 117 Kết luận chương 121 CHƯƠNG 4: CHẤT LỎNG TỪ NỀN HẠT NANO Fe3O4 ỨNG DỤNG TRONG DIỆT TẾ BÀO UNG THƯ 123 4.1 Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo chất lỏng từ hạt nano Fe3O4...
 • 203
 • 97
 • 0

Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ nền hạt nano Fe3O4 ứng dụng trong diệt tế bào ung thư

Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ nền hạt nano Fe3O4 ứng dụng trong diệt tế bào ung thư
... công suất đốt chế hồi phục Neel đóng góp chủ yếu Chương CHẤT LỎNG TỪ NỀN HẠT NANO Fe3O4 ỨNG DỤNG TRONG DIỆT TẾ BÀO UNG THƯ 4.1 Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo chất lỏng từ hạt nano Fe3O4 bọc tinh ... ligands/receptors Chất lỏng từ khái niệm dung dịch bao gồm hạt từ tính lơ lửng chất lỏng mang 1.2 Ứng dụng hạt nano Fe3O4 nhiệt từ trị Phần trình bày ứng dụng hạt nano Fe3O4 nhiệt từ trị ung thư Nhiệt từ ... chất lỏng từ hạt nano Fe3O4 bọc starch diệt tế bào ung thư phương pháp đốt nóng cảm ứng từ Các kết nghiên cứu thử nghiệm độc tính chất lỏng từ dòng tế bào ung thư Hela Sacorma cho thấy hạt từ bọc...
 • 24
 • 366
 • 0

Nghiên cứu thiết kế và chế thử thiết bị hâm nóng dầu thô và thiết bị bảo vệ hệ thống khí trơ và khoang hàng cho quá trình khai thác an toàn tàu chở dầu thô 100 000t

Nghiên cứu thiết kế và chế thử thiết bị hâm nóng dầu thô và thiết bị bảo vệ hệ thống khí trơ và khoang hàng cho quá trình khai thác an toàn tàu chở dầu thô 100 000t
... NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THỬ THIẾT BỊ HÂM NÓNG DẦU THÔ VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ HỆ THỐNG KHÍ TRƠ VÀ KHOANG HÀNG CHO QUÁ TRÌNH KHAI THÁC AN TOÀN TẦU CHỞ DẦU THÔ 100. 000T MÃ SỐ ĐỀ TÀI: ... "Nghiên cứu thiết kế chế thử thiết bị hâm nóng dầu thô thiết bị bảo vệ hệ thống khí trơ khoang hàng cho trình khai thác an toàn tàu chở dầu thô 100. 000T" 2.Mã số: 02ĐT-DAKHCN Thời gian thực hiện: ... trình độ ngành công nghiệp phụ trợ …là chủ trương lớn nhà nước.Đề tài nghiên cứu thiết kế chế thử thiết bị hâm nóng dầu thô, thiết bị bảo vệ hệ thống khí trơ khoang hàng cho trình khai thác an...
 • 132
 • 298
 • 0

Nghiên cứu vật liệu và thiết kế công nghệ đúc bằng phần mềm magma soft để chế tạo lá van chịu nhiệt trong công nghiệp sản xuất xi măng

Nghiên cứu vật liệu và thiết kế công nghệ đúc bằng phần mềm magma soft để chế tạo lá van chịu nhiệt trong công nghiệp sản xuất xi măng
... Nguyn Tin Trỡnh Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ H Ni, 12-2010 LI M U Trong nhng nm gn õy, ... lỏ van iu khin lu lng c trỡnh by nh hỡnh 3.1 di õy 13 chép mẫu Tk phôi hàn Chuyển sang Phôi đúc Tk cN ĐúC mÔ PHỏNG magmasoft Hiệu chỉnh Tk cn Kết có Kết không Khuyết tật có Khuyết tật CHế TạO ... xi mng Bm Sn CHNG TNG QUAN 1.1 Kho sỏt nguyờn lý, iu kin lm vic ca lỏ van iu khin lu lng Lỏ van iu khin lu lng l chi tit thuc h thng dõy truyn sn xut xi mng ca Cụng ty c phn xi mng Bm Sn Lỏ van...
 • 52
 • 385
 • 0

Nghiên cứu chế tạo Sensor đo từ trường thấp dạng cầu Wheatstone dựa trên màng mỏng từ NiFe cấu trúc Nano

Nghiên cứu chế tạo Sensor đo từ trường thấp dạng cầu Wheatstone dựa trên màng mỏng từ NiFe cấu trúc Nano
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ THÚY ́ ́ NGHIÊN CƯU CHÊ TẠO SENSOR ĐO TỪ ́ ̀ TRƯƠNG THÂP DẠNG CẦU WHEATSTONE DỰA TRÊN MÀNG MỎNG TỪ NiFe CẤU TRÚC NANO Chuyên ngành: Vật ... nghiên cứu tính chất đặc trưng hiệu ứng từ điện trở mạch cầu Wheatstone Từ chọn mạch cầu Wheatstone làm cấu hình sensor Ni80Fe20 làm vật liệu chế tạo điện trở mạch cầu Đã chế tạo thành công sensor ... P3030D lối đo máy đo Keithley 2000 Trong trình tiến hành đo, sensor đặt từ trường chiều tạo nam châm điện Cường độ từ trường đo máy đo từ trường Gaussmeter Các thiết bị hiển thị từ trường cảm...
 • 53
 • 96
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập