07 2012 TT BNV 154327

Số: 07/2007/TT-BNV

Số: 07/2007/TT-BNV
... ………., ngày …… tháng …… năm …… MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên là: Nam, nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ thường ... ngày …… tháng …… năm …… MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC DỰ BỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên là: Nam, nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ thường ... … năm 200… MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT CHUYỂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM …… (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên đơn vị TT Họ (1) (2) (3) Vụ/Sở… UBND huyện…...
 • 13
 • 75
 • 0

Quy định về mẫu Chứng minh nhân dân 27.2012.TT.BCA.doc

Quy định về mẫu Chứng minh nhân dân 27.2012.TT.BCA.doc
... công dân cấp Chứng minh nhân dân màu đen h) Phoi bảo an gắn mặt sau Chứng minh nhân dân Điều Số thời hạn sử dụng Chứng minh nhân dân Mỗi công dân Việt Nam cấp Chứng minh nhân dân có số Chứng minh ... tên người có thẩm quy n cấp Chứng minh nhân dân màu đen đ) Dòng chữ "CHỨNG MINH NHÂN DÂN", số Chứng minh nhân dân công dân ảnh dấu màu đỏ e) Các chữ tiêu đề Chứng minh nhân dân gồm: Số; họ tên ... cầu sử dụng mẫu Chứng minh nhân dân toàn quốc cho năm gửi Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật để sản xuất mẫu Chứng minh nhân dân b) Quản lý chặt chẽ bàn giao kịp thời mẫu Chứng minh nhân dân cho Công...
 • 4
 • 2,855
 • 2

VMM Royal City - Presentation VIE 20.07.2012

VMM Royal City - Presentation VIE 20.07.2012
... PHỨC HỢP ROYAL CITY TTTM VINCOM MEGA MALL- ROYAL CITY (VMM- RC) KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VMM Royal City - Tháng 7/2012 KHU ĐÔ THỊ PHỨC HỢP ROYAL CITY VMM Royal City - Tháng 7/2012 ... mặt hàng đa dạng VMM Royal City - Tháng 7/2012 10 TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI VMM - ROYAL CITY VMM Royal City - Tháng 7/2012 Hình mang tính chất minh họa 11 TỔNG QUAN TTTM VMM - ROYAL CITY Tổng diện tích ... VMM Royal City - Tháng 7/2012 24 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG: TẦNG L1 TỔNG MẶT BẰNG TẦNG L1 THỂ HIỆN CÁC LỐI VÀO TTTM L1 ROYAL CITY VMM Royal City - Tháng 7/2012 25 KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU VMM Royal City - Tháng...
 • 39
 • 221
 • 0

156/2012/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

156/2012/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
... Cơ quan phép thực cấp giấy phép kinh doanh karaoke, cấp giấy phép kinh doanh trường quan quy n thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh trường (sau ... đồng /giấy; - Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí 6.000.000 đồng /giấy b) Mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh trường 10.000.000 đồng /giấy Điều Quản sử dụng lệ phí Lệ phí cấp giấy phép kinh ... kinh doanh trường (sau gọi tắt quan thu lệ phí) Điều Mức thu lệ phí Mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke lệ phí cấp giấy phép kinh doanh trường sau: Tại thành phố trực thuộc trung...
 • 3
 • 387
 • 0

TT03/2005/TT-BNV Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên & nâng bậc lương trước thời hạn

TT03/2005/TT-BNV Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên & nâng bậc lương trước thời hạn
... độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn Bộ, ngành, địa phương; đồng thời yêu cầu Bộ, ngành, địa phương huỷ bỏ định nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn ... chức, viên chức theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn quy định Thông tư Nếu phát việc nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn không quy định Giám ... giữ bậc lương Thời điểm tính hưởng bậc lương nâng bậc lương trước thời hạn tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng nâng bậc lương trước thời hạn...
 • 9
 • 2,506
 • 5

TT04/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp TNVK

TT04/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp TNVK
... cuối ngạch giữ áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo hướng dẫn Thông tư Các đối tượng thuộc diện hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung làm việc quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công ... dân tổ chức yếu có hướng dẫn riêng 5 Cán bộ, công chức, viên chức làm việc quan, đơn vị nghiệp Đảng, Mặt trận đoàn thể, thực chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo hướng dẫn Ban Tổ chức Trung ... theo thẩm quyền vướng mắc việc thực chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung Bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý 3.2 Quyết định phân cấp thẩm quyền định phụ cấp thâm niên vượt khung cán bộ,...
 • 7
 • 322
 • 0

07-2009-TT-BGDDT- Quy định Hồ Sơ HS-SV

07-2009-TT-BGDDT- Quy định Hồ Sơ HS-SV
... Điều Hồ tốt nghiệp Hồ tốt nghiệp học sinh, sinh viên bao gồm loại giấy tờ quy định Điều khoản 1, 2, Điều văn Chương III HÌNH THỨC HỒ SƠ HỌC SINH, SINH VIÊN Điều Hồ dạng văn Hồ học ... sinh viên với nội dung quy định Điều Điều văn quản lý dạng văn theo mẫu quy định Điều Hồ điện tử Các nội dung quy định khoản Điều Điều văn quản lý hồ điện tử; Hồ điện tử quản lý học ... bao gồm: nội dung hồ sơ; hình thức hồ sơ; việc lập, bổ sung lưu trữ hồ sơ; chế độ báo cáo; trách nhiệm sở giáo dục Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy định này, từ ngữ hiểu sau: Hồ học sinh, sinh...
 • 29
 • 232
 • 0

TT04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của CP "Hướng dẫn t/hiện một số điều của NĐ116 ngày 10/10/2003 và NĐ121 ngày 23/10/2006 của CP"

TT04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của CP
... định số 35/2005/N CP ngày 17 tháng năm 2005 Chính phủ việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2006 Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số ... chức đơn vị nghiệp Nhà nước thực theo hướng dẫn Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực Nghị định số 116/2006/NĐ -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ tuyển ... vật, thư viện viên chính…) phải đạt hệ số lương không thấp bậc 5/9, hệ số 3,66 Quy trình, thủ tục cử viên chức tham gia thi nâng ngạch: a) Căn vào hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch Bộ giao quản...
 • 8
 • 222
 • 1

04/2007/TT-BNV

04/2007/TT-BNV
... –––––––––––––––––––––––– ……………, ngày… tháng … năm …… MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên là: Nam, Nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ thường...
 • 7
 • 92
 • 0

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND doc

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND doc
... kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2012 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng điều chỉnh Phạm vi điều chỉnh: Quy định áp dụng ... trợ cấp kinh phí đào tạo thu hút cán bộ; b) Bảng (có chứng thực) Quyết định quan có thẩm quyền cử học c) Bảng (có chứng thực) Quyết định tiếp nhận, tuyển dụng bổ nhiệm (đối với cấp xã) quan có thẩm ... cam kết công tác địa phương tối thiểu 07 năm, có định tuyển dụng thẩm quyền theo quy định b) Những người tốt nghiệp đại học quan có thẩm quyền định tuyển dụng phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức danh...
 • 5
 • 124
 • 0

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND pdf

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND pdf
... Chương trình, Dự án ký kết Điều Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký Điều Giao Sở Tài phối hợp với Cục thuế Đồng Nai hướng dẫn triển khai thực Quyết định Điều Chánh Văn phòng UBND ... thành viên có quy định miễn nộp nộp lệ phí trước bạ (hoặc miễn nộp nộp toàn khoản thuế, phí, lệ phí) thực theo quy định Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên, quy định không thu miễn ... chở người 10 chỗ ngồi (kể lái xe) 10% Các trường hợp nộp lệ phí trước bạ Thực theo quy định Điều Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 Bộ Tài hướng dẫn lệ phí trước bạ; trường hợp nộp lệ...
 • 3
 • 128
 • 0

Quyết định số 19/2012/TT-BNNPTNT pptx

Quyết định số 19/2012/TT-BNNPTNT pptx
... SUNG VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2012/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) TT...
 • 3
 • 99
 • 0

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ pdf

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ pdf
... theo quy định a) Xác định tài sản: Xác định tiêu chí thành rừng theo quy định b) Chính sách bồi thường: Chủ rừng bồi thường toàn chi phí chủ rừng đầu tư Chi phí chủ rừng đầu tư xác định tổng ... (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy định quy định xác định tài sản sách ... dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./...
 • 6
 • 68
 • 0

Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN docx

Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN docx
... trách nhiệm hình sự, gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật; e) Thực quy định khác cộng tác viên quy định Quyết định số 161/QĐKTNN ngày 07 tháng năm 2012 Tổng Kiểm toán Nhà nước ... vị kiểm toán cá nhân có liên quan thực theo quy định Quyết định số 02/2011/QĐ-KTNN ngày 29 tháng tháng 2011 Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản đơn ... toán Nhà nước định trưng cầu giám định Việc trưng cầu giám định phải văn ghi rõ yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, quan, tổ chức giám định Cơ quan, tổ chức tiến hành giám định phải chịu...
 • 25
 • 121
 • 0

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ppt

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ppt
... (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy định quy định xác định tài sản sách ... sách Nhà nước Xác định tài sản: Tiêu chí xác định rừng theo Điều Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng năm 2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quy định tiêu chí xác định phân loại rừng ... theo quy định a) Xác định tài sản: Xác định tiêu chí thành rừng theo quy định b) Chính sách bồi thường: Chủ rừng bồi thường toàn chi phí chủ rừng đầu tư Chi phí chủ rừng đầu tư xác định tổng...
 • 6
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2012 tt huếquyết định 07 2012 của thủ tướng chính phủluật phòng chống rửa tiền 07 2012 qh13quyết định 07 2012 của ubnd tỉnh bến treyêu cầu đối với việc cbtt đ3 tt52 2012 tttừ ngày 01 07 2012 đến ngày 31 07 2012ngày lập thẻ 01 07 2012phát sinh từ ngày 01 07 2012 đến 30 09 2012tt hướng dẫn quyết toán thuế tndn năm 2012tt miễn giảm thuế tndn năm 2012quyết định số 601 qđ bnv ngày 9 7 20123 tình hình biến động khách hàng đặt mới và cắt giảm về các dịch vụ của vnpt tt huế giai đoạn 2010 2012hoàn thuế mục 2 tt 06 2012ngày 07 tháng 5 năm 2012hđ 0000045 số ngày 07 tháng 05 năm 2012Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàngHIỆP ĐỊNH TPP - CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢCBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllaniBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch0 appendixbBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch04Business analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch06GIAO TRÌNH VAT LY PHAN03 10 DANG TOAN VAN DUNG CAO HOA HOC THPT QGGIAO TRÌNH VAT LY PHAN07 180 CAU HOI TRAC NGHIEM DIA LY 12 PHAN DIA LY TU NHIENGIAO TRÌNH VAT LY PHAN08 250 CAU TRAC NGHIEM ON TAP SINH CO DAP ANGIAO TRÌNH VAT LY PHAN09 30 GIAY CONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUGIAO TRÌNH VAT LY PHAN13 60 TRANG CONG THUC GIAI NHANH HOAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN15 BAI TAP TRAC NGHIEM HAM SO LUONG GIAC VA PHUONG TRINH LUONG GIACPDFGIAO TRÌNH VAT LY PHAN58 DS11 CHUONG LUONG GIACGIAO TRÌNH VAT LY PHAN20 BAI TOAN QUANG DUONG VA THOI GIAN NGAN NHATGIAO TRÌNH VAT LY PHAN21 BANG TONG KET HIDROCACBON QUAN TRONG TRONG HOA HOC PHO THONGGIAO TRÌNH VAT LY PHAN60 FULL SINH 12GIAO TRÌNH VAT LY PHAN64 HINH HOC KHONG GIAN CO BAN FB THICH HOC CHUIGIAO TRÌNH VAT LY PHAN26 BO TRO KIEN THUC 8 9 10GIAO TRÌNH VAT LY PHAN27 BT VE GTLN VA NN CUA HAM SO 2k TAI LIEU ON THIGIAO TRÌNH VAT LY PHAN31 CHINH PHUC GIAI TICH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập