04 2012 PL UBTVQH13

UNITED BANK OF INDIA RATES AT A QUICK GLANCE AS ON 23.04.2012 DEPOSIT ACCOUNTS. ppt

UNITED BANK OF INDIA RATES AT A QUICK GLANCE AS ON 23.04.2012 DEPOSIT ACCOUNTS. ppt
... Annual Fee (second year Rs.113/onwards) Cash withdrawal from UBI No Charge ATMs ( No limit) Cash withdrawal from other Rs.20 /Bank ATMs ( per month FREE) Duplicate Card Rs.170/Duplicate Pin Rs.57/No ... For years.(max) 3.77 4.07 3.88 LOANS Base Rate :10.45% w.e.f 23.04.2011 1.Housing Loan Floating Category Upto years More than years & upto 15 years More than 15 years upto 25 years Rate of Interest ... thereof Minimum Rs.50/For Pensioners/Senior citizens :10% rebate will be allowed w.e.f 01.04.2012 Cancellation of Demand Drafts./Pay Orders (inclusive of service tax) Cancellation Charges of Demand...
 • 5
 • 127
 • 0

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND pdf

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND pdf
... hiểm y tế theo quy định Khoản Điều Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế Điều Quy định số lượng mức trợ cấp ... 01/01/2012 Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký thay Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang việc quy định chức danh, số lượng, ... c) Chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ hưởng mức trợ cấp hàng tháng theo hệ số 0,95 nhân với mức lương tối thiểu Số lượng mức trợ cấp cho chức danh đoàn thể ấp, khu vực: a) Chức danh mức trợ...
 • 3
 • 141
 • 0

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND docx

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND docx
... tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định ... Ngân sách nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký thay Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2006 UBND tỉnh Đồng Tháp việc qui định trình tự, thủ tục ... NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng áp dụng Các...
 • 7
 • 119
 • 0

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND potx

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND potx
... tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định ... Ngân sách nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký thay Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2006 UBND tỉnh Đồng Tháp việc qui định trình tự, thủ tục ... NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng áp dụng Các...
 • 7
 • 112
 • 0

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ppt

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ppt
... theo quy định Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Điều Quyết định có ... lý hành quan nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký Bãi bỏ Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng năm 2004 Ủy ban nhân dân thành phố việc thành lập Chi cục ... thực quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố việc tổ chức thẩm định...
 • 4
 • 52
 • 0

Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND potx

Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND potx
... thực Chỉ thị tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh Đồng thời, giúp UBND tỉnh báo cáo tình hình thi hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP địa bàn tỉnh Bộ Tư pháp theo quy định Trong trình thực Chỉ thị ... Phát - Truyền hình An Giang có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu nội dung Nghị định số 83/2010/NĐ-CP Chỉ thị đến quan nhà nước, tổ chức cá nhân địa bàn tỉnh biết, để thực Sở Tư pháp tham mưu ... ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, đạo Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày...
 • 2
 • 218
 • 0

Quyết định số 04/2012/NQ-HĐND pdf

Quyết định số 04/2012/NQ-HĐND pdf
... QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP (Ban hành kèm theo Nghị số 04/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 HĐND tỉnh Đắk Nông) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH ... không quy định Quy định thực theo quy định hành Nhà nước Điều Nguyên tắc chung Việc chi tiêu tài phục vụ hoạt động HĐND cấp Quy định phải xây dựng dự toán hàng năm, đảm bảo thống chế độ, định mức ... lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua thay Nghị số 09/2008/NQ-HĐND ngày 25 tháng năm 2008 HĐND tỉnh “Về việc Quy định số chế độ, định mức chi tiêu tài phục vụ hoạt động HĐND cấp địa bàn...
 • 7
 • 46
 • 0

Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ppt

Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ppt
... quan quản lý nhà nước tần số vô tuyến điện Trường hợp vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật hành Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành thay Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 13/11/2009 ... Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VII kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến an ninh thông tin tần số vô tuyến điện; thực việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu mục đích băng tần số phân bổ b) ... lợi dụng tần số vô tuyến điện để gây phương hại đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội Chỉ đạo cho Công an huyện, thành phố, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến...
 • 4
 • 66
 • 0

Quyết dịnh số 04/2012/QĐ-UBND docx

Quyết dịnh số 04/2012/QĐ-UBND docx
... Sắp xếp theo số thứ tự, ngày tháng năm ban hành văn (4) Sắp xếp hình thức văn theo thứ bậc hiệu lực văn (VD: Nghị HĐND, Quyết định UBND…) Mẫu số 06 Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐUBND ... Sắp xếp theo số thứ tự, ngày tháng năm ban hành văn (4) Sắp xếp hình thức văn theo thứ bậc hiệu lực văn (VD: Nghị HĐND, Quyết định UBND…) Mẫu số 07 Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐUBND ... Danh mục văn hiệu lực Mẫu 08: Phiếu rà soát văn ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐUBND ngày 27 tháng năm 2012 UBND QUẬN ĐƠN VỊ KIỂM TRA VĂN BẢN… ……………………...
 • 25
 • 24
 • 0

Quyết dịnh số 04/2012/QĐ-UBND ppsx

Quyết dịnh số 04/2012/QĐ-UBND ppsx
... nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Châu Văn La QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN TÂN BÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ... QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Tài - Kế hoạch quận Tân Bình Điều Quyết định có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ... số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng trước pháp luật nhiệm vụ phân công Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động phòng; c) Trong số...
 • 8
 • 207
 • 0

Machine design, tập 84, số 04, 2012

Machine design, tập 84, số 04, 2012
... MARCH 22, 2012 38 Access our Reader Service Web site to quickly find and request information on the products and services found in the pages of MACHINE DESIGN www.machinedesign.com/rsc MACHINE ... reprints@pentonreprints.com or visit pentonreprints.com MARCH 22, 2012 POSTMASTER: Send change of address notice to Customer Service, MACHINE DESIGN, P.O Box 2100, Skokie, IL 60076-7800 No other controller ...      VOLUME 84 ISSUE MARCH 22, 2012 AUTOMOTIVE Concept cars 2012: Chevrolet Tru 140S A glimpse of the future Whether consumers want ecoconscious...
 • 77
 • 112
 • 0

2012.02.27.04.18.33Quy dinh khung gia dat tinh phu tho nam 2011

2012.02.27.04.18.33Quy dinh khung gia dat tinh phu tho nam 2011
... khu vực (đối với đất nông thôn) xác định vào khả sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền trục đường giao thông điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh cung cấp dịch vụ theo nguyên ... vị trí số có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông nhất, vị trí tiếp sau theo thứ tự từ thứ hai trở có mức sinh lợi điều kiện kết cấu hạ ... tầng thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh dịch vụ, du lịch khoảng cách so với trục đường giao thông Vị trí đất loại đường phố loại đô thị phân thành loại vị trí có số thứ tự từ trở Vị trí...
 • 5
 • 113
 • 0

2012-04-16-EVE-bao cao thuong nien 2011

2012-04-16-EVE-bao cao thuong nien 2011
... 10.000 VND 10,000 VND 7.663.990 cổ phiếu 7,663,990 Stocks 25/05 /2011 May 25th 2011 24/08 /2011 Aug 24th 2011 29/08 /2011 Aug 29th 2011 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV Employee ... 50% bonus share 15/06 /2011: Chia cổ tức 15/06 /2011: Dividend distribution 29/08 /2011: Niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng 29/08 /2011: Additional listing bonus shares 27/07 /2011: Phát hành 410.000 ... đồng cổ đông thường niên năm 2011 16/04 /2011: Annual General Shareholders Meeting 2011 25/05 /2011: Chốt danh sách nhận cổ tức tỷ lệ 20% cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50% 25/05 /2011: Shareholder list closing...
 • 33
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quy hoạch lưới điệnBài tập tình huống quản trị học 2Công ty đa quốc gia metroBÀI GIAO dục PHÁP LUẬT THỰC HÀNHsách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnThiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép Đại học Xây dựngMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)Chủ đề tích hợp nhôm và ứng dụng của nhômkhóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện, tiệc, hội nghị tại khách sạn lotte hà nộiHoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại cơ sở II – chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp nhà máy tấm lợp thái nguyênĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung họcTăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nộiTăng cường quản lý công nợ phải thu của Công ty Cổ phần Gas PetrolimexBộ 839 Câu trắc nghiệm Tin học thi công chức năm 2016-2017tác động của Luật doanh nghiệp trong thực tiễn phát triển kinh tế ở nước ta thời gian qua
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập