Quá trình thiết kế máy thu phát ký tự 48 bit bằng ngõ ra flip flop của cổng logic AND

Quy trình thiết kế máy thu phát tự 48 bit bằng ngõ ra flip-flop của cổng logic AND p1 ppt

Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 48 bit bằng ngõ ra flip-flop của cổng logic AND p1 ppt
... Ngõ cổng NAND mức logic tất đầu vào Cổng OR Dùng thực chức cộng logic Kí hiệu: Bảng trạng thái A Y 0 1 1 Y B A B 1 Nhận xét: Ngõ cổng OR mức logic ngõ vào có ngõ Cổng NOR Dùng thực phép đảo cổng ... tót nghiệp A B Y 0 0 1 0 1 Nhận xét: ngõ cổng logic AND lên mức ngõ vào  A,B: ngõ vào tín hiệu logic  0: mức logic thấp  1: mức logic cao  Y: đáp ứng ngõ Cổng NOT Dùng để thực phép đảo Kí hiệu: ... loại cồng logic :AND, NOT, NAND, OR, NOR, EX-OR Nhưng thực tế cần cổng AND, OR, EX-OR, NOT có cổng lại Hiện cổng logic tích hợp IC Một số IC thông dụng chứa cổng thông dụng là: AND ngõ vào: 7408,...
 • 11
 • 161
 • 0

Quy trình thiết kế máy thu phát tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p8 potx

Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p8 potx
... Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:72 Chương trình kiểm tra mật mã người sử dụng nhập vào để đònh chức làm việc thiết bò Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Chương trình ... break piont Trang:73 Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:74 Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:75 Chương trình phím chức enter Chương trình có chức ... Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:67 Chương trình DATA CURRENT có chức báo dử liệu hành hình Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:68 Chương trình có chức...
 • 15
 • 142
 • 0

Quy trình thiết kế máy thu phát tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p7 ppsx

Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p7 ppsx
... Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:55 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MONITOR Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:56 5.1.GIỚI THIỆU Như biết chương trình Monitor ... ĐỒ KHỐI CHƯƠNG TRÌNH MONITOR Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:59 Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:60 ... chỉnh máy thu phát tự bit chiếm diện tích mạch in lớn Do đó, để đãm bảo tính kỹ thu t, thẩm mỹ thiết bò nên lúc chạy mạch in(board), người thực Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit...
 • 15
 • 170
 • 0

Quy trình thiết kế máy thu phát tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p6 pps

Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p6 pps
... High - Z Enable and read register Lacth and read register Lacth register and disable out put H L Q7 - Q0 b IC chốt bit 74573: IC chốt 74573 sử dụng làm chức đệm 74573 có FF D cổng đệm trạng thái ... Nhơn Trang 50 1000uF Luận văn tót nghiệp GVHD: Nguyễn Tấn Đời C THI CÔNG I NẠP CHƯƠNG TRÌNH CHO BỘ NHỚ NGÀY - THÁNG GIỜ -PHÚT Chương trình viết mã hexa sau dòch sang mã máy nạp vào nhớ thiết ... 02FE 06 0325 66 0326 5B 66 020D 00 025E 00 0286 00 02AE 00 02D7 00 02FF 00 0327 00 020E 06 025F 06 0287 06 02AF 06 02D8 06 0300 06 0328 06 020F 5B 0260 4F 0288 66 02B0 6D 02D9 3F 0301 06 0329 5B...
 • 11
 • 174
 • 0

Quy trình thiết kế máy thu phát tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p5 pptx

Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p5 pptx
... Phải sử dụng cổng logic để tạo tín hiệu xung phút Mạch tạo xung phút sử dụng thạch anh 1M: Thạch anh 1MHz sau chia 20 tần FF cho tần số 1Hz để tạo xung phút phải thêm tần ff kết hợp với cổng logic ... đặt chuông cho quy đònh Do đó, không chọn kiểu thiết kế Chia số thập phân 1440 số nhò phân : 1440=10110100000 Lấy ngõ Q5, Q7, Q8, Q10 giải mã đòa cho nhớ ngày vào cổng AND IC 4082 ngõ đưa chân ... VI THIẾT KẾ KHỐI HIỂN THỊ Để hiển thò liệu dùng thiết bò hiển thò như: quang báo, Led đoạn, Led 14 đoạn…, sử dụng led rời để nối kết Kết nối led đoạn từ led tròn: SVTH: Nguyễn Thành Nhơn Trang...
 • 11
 • 160
 • 0

Quy trình thiết kế máy thu phát tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p4 pps

Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p4 pps
... Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Hình 4.5.Bản đồ đòa nhớ ngoại vi Trang:34 Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Hình 4.6.Bảng đồ đòa ngoại vi Trang:35 Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết ... hiển thò máy thu phát tự bit Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:45 4.4 THIẾT KẾ KHỐI GIAO TIẾP VỚI THIẾT BỊ NGOẠI VI Hình 4.16 Sơ đồ khối phần giao tiếp với thiết bò ... thu t hỏi vòng (Polling) Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:42 Hình 4.12 Sơ đồ nguyên lý mạch điện phần bàn phím hiển thò Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự...
 • 15
 • 171
 • 0

Quy trình thiết kế máy thu phát tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p3 ppt

Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p3 ppt
... nhớ RAM: Ram tónh ( Statie Ram - Sram) Do cấu trúc tế bào nhớ Ram tónh cá Flip - Flop nên liệu nạp vào Ram trạng thái ởn đònh Dữ liệu tồn Ram không bò điện RAM động (Danamic Ram - Dram) Ram động ... việc thiết bò Các thu t ngữ nhớ  Memory cell: ô nhớ dùng để lưu trữ bit liệu (0 1) thường FF  Memory word: ô nhớ lưu trữ nhiều bit liệu: 8, 16, 32 bit  Byte: thu t ngữ đặc biệt dùng để liệu bit ... theo trình tự Vì vậy, nhớ phần thiếu thiết bò số Thông thường thông tin hay liệu tạo thành từ đơn vò gọi tắt từ (word) Từ chiều dài đònh tuỳ theo loại máy, chẳng hạn 16 bit, 32 bit, 64 bit Từ...
 • 11
 • 173
 • 0

Quy trình thiết kế máy thu phát tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p2 pptx

Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p2 pptx
... Máy Thu Phát Tự bit Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:27 Hình 3.4.Sơ đồ khối cấu trúc máy thu phát tự bit Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:28 ... việc thi công máy thu phát tự bit Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:19 CHƯƠNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ THIẾT KẾ Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Thu Phát Tự Bit Trang:20 3.1.GIỚI ... Phát máy phát từ đề nghò bit thành máy thu phát tự bit  Tính toán thiết kế máy thu phát tự bit Thiết kế khối nguồn  Thiết kế khối xử lý liệu  Thiết kế khối bàn phím hình hiển thò  Thiết...
 • 15
 • 170
 • 0

Quy trình thiết kế máy thu phát tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p1 doc

Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p1 doc
... Ngõ cổng NAND mức logic tất đầu vào Cổng OR Dùng thực chức cộng logic Kí hiệu: Bảng trạng thái A Y 0 1 1 Y B A B 1 Nhận xét: Ngõ cổng OR mức logic ngõ vào có ngõ Cổng NOR Dùng thực phép đảo cổng ... loại cồng logic :AND, NOT, NAND, OR, NOR, EX-OR Nhưng thực tế cần cổng AND, OR, EX-OR, NOT có cổng lại Hiện cổng logic tích hợp IC Một số IC thông dụng chứa cổng thông dụng là: AND ngõ vào: 7408, ... tót nghiệp A B Y 0 0 1 0 1 Nhận xét: ngõ cổng logic AND lên mức ngõ vào  A,B: ngõ vào tín hiệu logic  0: mức logic thấp  1: mức logic cao  Y: đáp ứng ngõ Cổng NOT Dùng để thực phép đảo Kí hiệu:...
 • 11
 • 188
 • 0

Quá trình hình thành quy trình thiết kế máy thu phát tự 32 bit p1 ppt

Quá trình hình thành quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit p1 ppt
... tuỳ theo sáng kiến nhà thiết kế nhằm thoả mãn nhu cầu sử dụng Mạch đếm modul M thường dùng cổng logic với Flip-Flop kiểu hồi tiếp đặc biệt để trình bày kết dạng số hệ hai tự nhiên hay dạng mã Về ... ghi độc lập bit SVTH: Nguyễn Thành Nhơn Trang 19 Luận văn tót nghiệp GVHD: Nguyễn Tấn Đời  74165  4021 : ghi dòch bit  74166  4014 : ghi dòch bit  74194  40194 :thanh ghi dòch bit  74195 ... quan trọng thiết bò số từ máy đo máy tính Ngoài nhiệm vụ ghi nhớ liệu, chúng thực số chức khác Có hai phương pháp đưa liệu vào mạch là: nối tiếp (serial) song song (parallel) tạo thành mạch ghi...
 • 11
 • 123
 • 0

Tài liệu Thiết kế máy thu phát tự 8 bit, chương 1 ppt

Tài liệu Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 1 ppt
... để thiết kế cho chạy thử nghiệm Trên sở đó, mở rộng phát triển, thiết kế hoàn chỉnh thành Máy thu phát tự bit” Đó hướng đi, phương thức thực đề tài Tuy nhiên, cho dù thiết phát tự ... tài thực điều kiện  Tài liệu có liên quan đến đề tài  Thời gian thực vòng tuần lễ  Ở Trường Đại Học, người thực không học môn truyền số liệu, thông tin số, … Do thiết Máy thu phát tự ... thiết Máy thu phát tự bits thiết kế “có đặc điểm sau:  Đường truyền hửu tuyến  Thu phát tự bits song song có không bắt tay  Có khả thu phát tự chế độ nối tiếp đồng bất đồng...
 • 5
 • 220
 • 0

Tài liệu Thiết kế máy thu phát tự 8 bit, chương 2 doc

Tài liệu Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 2 doc
... thảo Khi máy phát phát mã tự từ đòa đầu vùng soạn thảo đến điểm dừng tiếp tục tác động BREAK POINT máy tiếp tục phát tự điểm dừng BURST :máy phát tự từ đòa đầu vùng liệu soạn thảo ... chuyên dụng có khả chức như: Z80, 80 85A, họ MC 680 0 … họ vi điều khiển như: 80 31, 89 51, 80 51… Ở đây, chất đề tài xử lý liệu bit người thực đònh chọn linh kiện 80 85A làm đơn vò xư û lý trung tâm, ... sở cho thiết kế sau Nhưng trước hết xây dựng sơ đồ khối tương thích, xác đònh linh kiện tương ứng cho khối 3 .2. 2 Đề nghò Máy Phát Từ bit sơ đồ khối:      Hình 3 .2. Sơ đồ khối máy phát từ...
 • 11
 • 224
 • 0

Tài liệu Thiết kế máy thu phát tự 8 bit, chương 9 doc

Tài liệu Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 9 doc
... chương trình Monitor phần mềm điều khiển thiết bò hoạt động theo yêu cầu Để cho thiết bò hoạt động mạnh mẽ, dễ dàng sử dụng nên người thực đề tài ứng dụng kỹ thu t vi xử lý thiết kế máy thu phát ... ngắt vi xử lý 80 85A RST 7.5: dùng cho 82 53 RST 6.5 RST 5.5 dùng cho 82 51A để ngắt vi xử lý thực thi chương trình truyền liệu 5.7 LƯU ĐỒ KHỐI CHƯƠNG TRÌNH MONITOR 5 .8. LƯU ĐỒ GIẢI THU T CHƯƠNG TRÌNH ... trình  Giám đònh kết 5.4 MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MONITOR  Xuất phát từ việc giới hạn đề tài để đặt yêu câu chương trình Monitor sau:  Cách thức hoạt động tương tự máy phát từ 16 bits...
 • 43
 • 193
 • 0

Tài liệu Thiết kế máy thu phát tự 8 bit, chương 10 docx

Tài liệu Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 10 docx
... XỬ LÝ 80 85 A  Cho chạy thử nghiệm chương trình Kit VI XỬ LÝ 80 85 A kết hợp với Kit mở rộng bàn phím hiển thò trường ĐHSPKT (tạm gọi vi xử lý 80 85A mở rộng)  Quan sát kết quả, điều chỉnh chương ... Tụ lọc 2200 3000 Tụ lọc Titan 100 00 IC ổn áp ( 780 5, 7912, 781 2) Pin dự phòng 500 JP 1x2 500 JP 1x3 500 JP 1x9 100 0 JP 2x8 500 JP 1x4 100 0 JP 2x10 10 1500 JP 2x13 100 00 Dây bẹ 20 (3dm) 2000 Mạch ... tắc gạt 80 000 Vi mạch quét phím 82 79 16000 Giải mã 74154 3000 Đệm 7414 30 300 Transistor A1015 10 300 Transistor C 181 5 50 100 Điện trở (330 ) 31 185 0 Mạch in lớp ( 210 mm x 297 mm) 35 100 0 Phím...
 • 18
 • 211
 • 0

Tài liệu Thiết kế máy thu phát tự 8 bit, chương 11 pptx

Tài liệu Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 11 pptx
... SOẠN THẢO Việc lực chọn vùng hình soạn thảo máy phát từ (Word Generator) Trong phần mềm EWB 5.0 thực trỏ chuột (cursor) Đối với máy thu phát tự bit, thi việc chọn vùng hình soạn thảo thực ... chọn chương trình mẫu ấn ENTER  Thực chế độ giao tiếp có bắt tay  n phím Tx/Rx để chọn trạng thái trao đổi liệu phát thu liệu  n phím HANDSHAKE để bắt tay với thiết bò khác trao đổi liệu  ... liệu  Chèn byte liệu:  Xóa byte liệu CLEAR:  Thực tương tự chế độ chèn byte liệu  Tìm kiếm byte liệu với đòa hành SEARCH  n phím TAB đưa dấu “” Về hình DATA  Nhập byte liệu vào ấn ENTER...
 • 10
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế máy thu phát snquá trình thiết kế kỹ thuậtđề thi quá trình thiết kế kỹ thuậttrong quá trình thiết kế các công trình phải tiến hành so sánh kinh tế kỹ thuật các phương án để lựa chọn phương án tối ưu và phù hợpgt là toàn bộ các nhân tố ảnh hýởng đến quá trình thiết kế vận hành các chính sách thủ tục kiểm soát của đõn vịquá trình thiết kế em chủ yếu sử dụng các công thức và số liệu tra trong tài liệu thiết kế máy điện của tác giả trần khánh hà amp nguyễngt là toàn bộ các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thiết kế vận hành các chính sách thủ tục kiểm soát của đơn vịbáo cáo về quá trình thiết kế phát triển sản phẩm áo chống nắngquá trình thiết kếgiáo trình thiết kế máyquy trình thiết kế may mặcquy trình thiết kế máyquá trình thiết kế dữ liệuquá trình thiết kế sản phẩmquá trình thiết kế csdlĐánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế vân đồn, huyện vân đồn tỉnh quảng ninhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của việt namĐánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩnQuản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường tiểu học huyện cẩm giàng, tỉnh hải dươngĐánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại chi cục thuế thành phố thái nguyênGiáo dục tình yêu biển, đảo cho HS THCS huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpDạy học trích đoạn tiểu thuyết ông già và biển cả trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 theo đặc trưng thể loạiGiải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện đông triều, tỉnh quảng ninhNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và giám sát vi rút cúm a h5n1 gây bệnh cúm gia cầm tại tỉnh lạng sơn từ năm 2011 2016Đặc điểm văn xuôi hoàng việt hằngVận dụng dạy học nêu vấn đề với các tác phẩm truyện ngắn 1930 – 1945 trong chương trình ngữ văn THPTNghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá keo giậu đến năng suất và chất lượng trứng chim cútDạy học phần lí luận văn học ở lớp 10 theo hướng phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm văn chương cho học sinhLập kế hoạch truyền thông cho sự kiện nói không với bạo lực gia đình ở thành phố Đà NẵngNhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn nguyễn khải thời đổi mớiÔtômát hữu hạn và ứng dụngXích markov và thuật toán metropolisCây bao trùm trong đồ thị và một số ứng dụngKiểu của nửa nhóm số hầu đối xứng chiều nhúng 4Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa của lớp hệ DBLS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập