Tích hợp GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai

Báo cáo " TÍCH HỢP GIS PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHUẨN (MCA) TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI " doc

Báo cáo
... nhau, có đánh giá tài nguyên đất đai, công cụ hữu ích phân tích không gian xây dựng sở liệu tài nguyên đất đai, phân tích đánh giá thích nghi đất đai Phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) với ... lượng đất đai (LC/LQ) để đánh giá khả thích nghi đất đai tự nhiên Kết đồ sở liệu thích nghi đất đai tự nhiên hệ thống sử dụng đất (LUS); LUS thích nghi tự nhiên (S1, S2, S3) đưa vào đánh giá thích ... ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG Mô hình tích hợp GIS MCA đánh giá thích nghi đất đai bền vững (hình 1): Đánh giá thích nghi tự nhiên theo FAO (1976) Đánh giá bền...
 • 10
 • 387
 • 10

TÍCH hợp GIS PHÂN TÍCH đa TIÊU CHUẨN (MCA) TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI đất ĐAI

TÍCH hợp GIS và PHÂN TÍCH đa TIÊU CHUẨN (MCA) TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI đất ĐAI
... phải nghi n cứu đánh giá thích nghi đất đai 2.2 Nghi n cứu đánh giá thích nghi đất đai 2.2.1 Nghi n cứu đánh giá thích nghi đất đai giới phƣơng pháp đánh giá đất đai theo phƣơng pháp FAO  Đánh giá ... vững vào lĩnh vực quản lý tài nguyên đất đai có nghĩa đánh giá đất đai phải đánh giá đất đai bền vững Do vậy, đánh giá đất đai toán phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) Phƣơng pháp phân tích đa tiêu chuẩn ... TẮT Với mục tiêu Tích hợp GIS phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) đánh giá thích nghi đất đai Trong đề tài, sử dụng phƣơng pháp đánh giá thích nghi đất đai bền vững FAO (1993b), đánh giá đồng thời...
 • 105
 • 249
 • 1

ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH đa TIÊU CHUẨN (MCA) TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI đất ĐAI PHỤC vụ QUẢN lý sử DỤNG đất bền VỮNG

ỨNG DỤNG GIS và PHÂN TÍCH đa TIÊU CHUẨN (MCA) TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI đất ĐAI PHỤC vụ QUẢN lý sử DỤNG đất bền VỮNG
... Thị i TÓM TẮT Với mục tiêu Ứng dụng GIS phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) đánh giá thích nghi đất đai Trong đề tài sử dụng phương pháp đánh giá thích nghi đất đai bền vững FAO (1993b), đánh giá ... phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) 2.3 Ứng dụng GIS – MCA đánh giá thích nghi đất đai bền vững 2.3.1 Ứng dụng GIS – MCA với kỹ thuật AHP - IDM đánh giá thích nghi đất đai Trong đánh giá đất đai, nhiều ... (2007) nhấn mạnh quan điểm đánh giá đất đai phải đánh giá đất đai bền vững , có nghĩa mục tiêu đánh giá đất phục vụ quản sử dụng đất bền vững Phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) với kỹ thuật AHP –...
 • 104
 • 471
 • 0

TÍCH HỢP PHẦN MỀM ALES GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI HUYỆN CẨM MỸ - TỈNH ĐỒNG NAI potx

TÍCH HỢP PHẦN MỀM ALES VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI HUYỆN CẨM MỸ - TỈNH ĐỒNG NAI potx
... Các sản phẩm xây dựng - Mô hình tích hợp phần mềm ALES GIS đánh giá thích nghi đất đai - Kết việc Ứng dụng mô hình vào đánh giá thích nghi đất đai cho huyện Cẩm M - tỉnh Đồng Nai, bao gồm: báo cáo ... Mô hình Tích hợp phần mềm ALES GIS đánh giá thích nghi đất đai xây dựng theo phương pháp đánh giá đất đai FAO Mô hình kiểm chứng cho trường hợp đánh giá đất đai huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai, kết ... đưa kết đánh giá khả thích nghi đất đai (David G Rossister, 1996) Mô hình tích hợp ALES GIS đánh giá thích nghi đất đai (hình 2) Tích hợp ALES GIS để đánh giá đất đai, bước thực sau: - B1: Nhập...
 • 8
 • 491
 • 8

TÍCH HỢP GIS AHP MỜ TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI

TÍCH HỢP GIS VÀ AHP MỜ TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI
... hình GIS FAHP đánh giá đất đai Đánh giá thích nghi đất đai phục vụ cho quản lý sử dụng đất bền vững (gọi tắt đánh giá đất đai bền vững - ESLM) gồm bước sau (hình 1): Đánh giá thích nghi đất đai ... cj: giá trị boolean ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VÀO ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TỈNH LÂM ĐỒNG Ứng dụng mô hình tích hợp GIS FAHP (hình 1) vào đánh giá thích nghi đất đai bền vững tỉnh Lâm Đồng Các LUT lựa chọn để đánh ... không thích nghi (N) thành thích nghi (S1, S2, S3) phương pháp AHP LUT1 LUT2 S1 LUT3 LUT4 S2 LUT5 S3 LUT6 FAHP AHP FAO76 FAHP AHP FAO76 FAHP AHP FAO76 FAHP AHP FAO76 FAHP AHP FAO76 FAHP AHP FAO76...
 • 12
 • 37
 • 0

Ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi đất đai

Ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi đất đai
... Nội dung    Đánh giá thích nghi đất đai  Giới thiệu chung  Tiến trình đánh giá thích nghi đất đai  Phương pháp đánh giá thích nghi đất đai Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai  Xây dựng ... nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Ứng dụng 16 Phân loại khả thích nghi đất đai  Bộ thích nghi đất đai chia làm lớp: S1 (thích nghi cao), S2 (thích nghi trung bình), S3 (thích nghi kém)  S1: Thích nghi cao (Highly ... số thích nghi sang mức độ thích nghi (S1, S2, S3, N) Copyright © 2013 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Ứng dụng 21 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai  (1) Xây dựng sở liệu: Trong đánh giá...
 • 49
 • 83
 • 0

Ứng dụng GIS phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi đất đai cây cà phê vối (robusta) ở đức trọng – lâm đồng

Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi đất đai cây cà phê vối (robusta) ở đức trọng – lâm đồng
... vực thích nghi cho loại Nghi n cứu Ứng dụng GIS phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi đất đai Phê Vối (Robusta) Đức Trọng, Lâm Đồng triển khai nhằm xây dựng vùng thích nghi ... Ứng dụng GIS phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi đất đai phê vối (Robusta) Đức Trọng Lâm Đồng Tác giả LẠI THỊ NGÂN Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn ... quy hoạch sử dụng đất đai Trên sở kế thừa có chọn lọc khung hình đánh giá đất đai theo FAO việc kết hợp ứng dụng GIS phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi đất đai với mục đích...
 • 7
 • 167
 • 0

luận văn ngành quản lý đất đai đánh giá thích nghi đất đai phân tích hiệu quả của các mô hình canh tác tại các huyện ven biển tỉnh sóc trăng

luận văn ngành quản lý đất đai đánh giá thích nghi đất đai và phân tích hiệu quả của các mô hình canh tác tại các huyện ven biển tỉnh sóc trăng
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - Đánh giá thích nghi đất đai phân tích hiệu hình canh tác huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng LUẬN VĂN KỸ SƯ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÁN ... đất đai tự nhiên cho kiểu sử dụng đất đai huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng Bảng phân vùng thích nghi đất đai tự nhiên cho huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng hình kết phân tích tài huyện ven biển tỉnh ... Đánh giá thích nghi đất đai phân tích hiệu hình canh tác huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng thực nhằm đáp ứng mục tiêu sau: - Xác định trạng sử dụng đất huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng - Đánh giá...
 • 105
 • 708
 • 0

đánh giá thích nghi đất đai định lượng ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ

đánh giá thích nghi đất đai định lượng và ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
... nguyên đất đai với đề tài: “ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI ĐỊNH LƢỢNG VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TỐI ƢU ĐA MỤC TIÊU LÀM CƠ SỞ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHI P TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ - THÀNH PHỐ CẦN THƠ ” ... tốt nghi p Ngành Quản Lý Đất Đai với đề tài: “ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI ĐỊNH LƢỢNG VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TỐI ƢU ĐA MỤC TIÊU LÀM CƠ SỞ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHI P TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ ... văn tốt nghi p chứng nhận đề tài: Đánh giá thích nghi đất đai định lƣợng ứng dụng hình toán tối ƣu đa mục tiêu làm sở cho quy hoạch sử dụng đất nông nghi p huyện Cờ Đỏ - Thành phố Cần Thơ Sinh...
 • 127
 • 302
 • 0

PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU pdf

PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP VÀ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU pdf
... số hóa, cập nhật thông tin, chồng lấp, khoanh vùng, xây dựng đồ (phân vùng sinh thái, đơn vị đất đai, phân vùng thích nghi) Đánh giá thích nghi đất đai Đánh giá đất đai điều kiện tự nhiên kinh ... đồ phân vùng sinh thái nông nghi p cho huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu phân làm vùng sinh thái nông nghi p khác (Hình 3) 72 Tạp chí Khoa học 2012:23a 69-78 Trường Đại học Cần Thơ Hình 3: Bản đồ phân ... phân vùng sinh thái nông nghi p huyện Hồng Dân Trên phạm vi địa bàn huyện yếu tố khí hậu, địa hình không khác biệt Cơ sở để phân vùng sinh thái nông nghi p dựa vào yếu tố thổ nhưỡng (loại đất) ,...
 • 10
 • 407
 • 10

đánh giá thích nghi đất đai phân vùng thích nghi vùng ngọt hóa gò công, tỉnh tiền giang

đánh giá thích nghi đất đai và phân vùng thích nghi vùng ngọt hóa gò công, tỉnh tiền giang
... lúa - Phân c p thích nghi theo c p : S1: thích nghi cao, S2: thích nghi trung bình, S3: thích nghi kém, N: không thích nghi - Trên s ánh giá thích nghi v t ã phân c vùng thích nghi v i vùng I ... ánh giá thích ghi t hi n Vì v y: t phân vùng thích nghi vùng ng t hoá Công, t nh Ti n Giang c th c hi n nh m m c tiêu: - ánh giá kh thích nghi t t nhiên cho ki u s d ng t - Phân vùng thích nghi ... NÔNG NGHI P VÀ SINH H C B MÔN KHOA H C NG D NG T VÀ QU N LÝ T AI NGUY N THANH VŨ ÁNH GIÁ THÍCH NGHI T AI VÀ PHÂN VÙNG Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghi n cứu THÍCH NGHI VÙNG...
 • 57
 • 426
 • 5

ứng dụng phần mềm hệ thống đánh giá thích nghi đất đai tự động (ales –automated land evaluation system) các phần mềm liên quan cho đánh giá đất đai huyện hồng dân tỉnh bạc liêu

ứng dụng phần mềm hệ thống đánh giá thích nghi đất đai tự động (ales –automated land evaluation system) và các phần mềm liên quan cho đánh giá đất đai huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
... giá thích nghi đất đai tự động (ALES – Automated Land Evaluation System) phần mềm liên quan cho đánh giá đất đai huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu thực nhằm mục tiêu:  Đánh giá thích nghi đất đai ... đat đai (Nguyễn Thanh Triều, 2008) Ứng dụng phần mềm hệ thống đánh giá thích nghi đất đai tự động (ALES – Automated Land Evaluation System) phần mềm liên quan cho đánh giá đất đai huyện Hồng Dân, ... NGUYÊN ĐẤT ĐAI    LUẬN VĂN TỐT NGHI P NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TỰ ĐỘNG (ALES – AUTOMATED LAND EVALUATION SYSTEM) VÀ CÁC PHẦN MỀM LIÊN...
 • 92
 • 243
 • 2

ứng dụng gis ahp trong đánh giá thích nghi đất canh tác cho các mô hình trồng dứa huyện mỏ cày nam tỉnh bến tre

ứng dụng gis và ahp trong đánh giá thích nghi đất canh tác cho các mô hình trồng dứa huyện mỏ cày nam tỉnh bến tre
... Cày Nam cho th y có nhi u hình canh tác d a Trong ó hình: hình d a chuyên canh, hình tr ng ca cao xen v n d a hình canh tác nuôi thâm canh tôm xanh m ng v n c ngh cho ánh giá thích ... nh hình tr ng d a hi n có; (2) Xác nh tiêu chí quan tr ng cho ánh giá thích nghi hình canh tác d a t cho huy n M Cày Nam t nh B n Tre; (3) ánh giá thích nghi t cho m i hình canh tác ... trên, tài: “ ng d ng GIS AHP ánh giá thích nghi t canh tác cho hình tr ng d a huy n M Cày Nam - T nh B n Tre c th c hi n nh m ánh giá s thích nghi t canh tác cho hình tr ng d a t ó có...
 • 85
 • 158
 • 0

ứng dụng gis đánh giá thích nghi đất đai phát triển cây dâu tằm, địa bàn huyện lâm hà , tỉnh lâm đồng

ứng dụng gis đánh giá thích nghi đất đai phát triển cây dâu tằm, địa bàn huyện lâm hà , tỉnh lâm đồng
... TRÍ HUYỆN LÂM HÀ W S N E Ranh gioi huyen Duong giao thong Vùng nghi n cứu Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phát triển dâu tằm Trang 27 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phát triển ... đây, địa bàn huyện Lâm có số nghi n cứu ứng dụng GIS đánh giá tài nguyên đất đai: - Năm 200 5, nghi n cứu “Xây dựng mô hình tích hợp ALES GIS đánh giá thích nghi đất đai huyện Lâm H , tỉnh ... nghi đấ t đai trang 2.3.1 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai giới trang 2.3.2 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai Việt Nam trang 10 2.3.3 Các nghi n cứu địa bàn huyện Lâm H , ...
 • 102
 • 210
 • 3

Xem thêm